Håkan Sörman på SKL navelskådar – Svensk sjukvård knappast bäst när det gäller medicinska resultat

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 17 juni 2015
- Torbjörn Sassersson red.

SKL:s VD Håkan Sörman - Foto: SKL pressfotoSvensk sjukvård är världsledande när det gäller medicinska resultat – men hamnar en bit ner på listan när det gäller upplevt bemötande enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) som i dagarna släppte en stor internationell jämförande studie, som omfattade 15 länder.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 23:25, 17 juni 2015 | SKL:s VD Håkan Sörman – Foto: SKL pressfoto

I studien ingick Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike.

Studien kommenterades av SKL:s VD Håkan Sörman i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Håkan Sörman skriver:

“…Sverige tar förstaplatsen i det kvalitetsindex som skapats utifrån 13 olika kvalitetsindikatorer. Där ingår bland annat överlevnad efter hjärtinfarkt, stroke, bröst- och kolorektalcancer, samt spädbarnsdödlighet.”

“…den svenska sjukvården hushållar väl med sina resurser. Sverige tar förstaplatsen i effektivitetsindexet, det index där den samlade kvaliteten i vården sätts i relation till de totala kostnaderna för att nå denna kvalitet.”

Sörmans enda kritik mot den svenska sjuvården lyder:

“Men sjukvård handlar inte bara om de medicinska resultaten. Det handlar också om vårdens förmåga att under vårdprocessen skapa trygghet genom att svara upp mot patienternas förväntningar när det gäller service, delaktighet och bemötande. I rapporten visas att när det kommer till sådana aspekter hamnar Sverige längre ned i rankingen.”

“Det här är faktorer som i ökande omfattning speglas i media och i debatten om sjukvården, och som tenderar att skapa en negativ bild av svensk sjukvård. Därför måste svensk vård sträva mot att med bibehållen kvalitet och effektivitet i världsklass också nå världstopp i bemötande, delaktighet och tillgänglighet.”

NewsVoice kommentar: Ännu en självbekräftande navelskådning

Att Sverige skulle vara bäst av dessa 15 länder kommer sannolikt som en stor förvåning för många vårdskadade svenskar och för svenska anhöriga till dödsoffren på grund av svensk vård för att inte nämna alla de äldre som dör för tidigt i Sverige på grund av övermedicinering eller bristfällig äldreomsorg.

Många svenskar vittnar om att de får betydligt bättre vård i andra länder. I Sverige kan många sjukdomar klassas som obotliga och kroniska medan de i andra länder botas.

SKL kan inte ha tagit hänsyn till annat än en egen fri tolkning av fabricerad statistik och hitte-på-parametrar för att komma till sin slutsats. Studiens resultat är sannolikt bara en i raden av självbekräftande navelskådningar som ska sätta Sverige främst och högst.

Kommentera gärna SKL-studien, debattartikeln i SvD och Håkan Sörmans citat. Se även några valda artiklar nedan som påvisar en betydligt mörkare verklighet. Den bild som SKL målar upp är oerhört farlig för den vidmakthåller skenbilden av att allt är på topp när i själva verket 1000-tals dör varje år i Sverige på grund av svensk dålig sjukvård.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Dödsfallen och skadorna pga svensk sjukvård
Samhällsfunktionen som dödar tio personer per dag – fortfarande utan haverikommission
LmV: Allt fler läkemedelsbiverkningar anmäls – men de flesta biverkningar anmäls inte alls

Systemfelen inom svensk sjukvård
Sanna Ehdin om svensk sjukvård – Utred det sjuka i systemet!
Kärnfrågorna undviks när den svenska sjukvårdens misslyckanden diskuteras
Läkemedelsbolagen ligger bakom överförskrivning – Exempel benskörhet

Undernäringen inom svensk sjukvård
Undernäringen inom sjukvården kostar vården miljarder

Äldreomsorgen inom svensk sjukvård
Dör 60 000 äldre per år i Sverige för tidigt pga läkemedelsförgiftningar och vårdmisstag?
Svensk äldreomsorg – Kvinna fick varken vatten, mat eller dropp i 4 dagar
Psykiatriska droger dödar fler än 500000 människor/år över 65 år i väst – Äldrevården i kris

Sjukdomar och skador som svensk sjukvård inte kan bota
Cancerindustrin sålde kempreparat för över 800 miljarder kr 2014 – Så här luras vi av falsk cancerstatistik
Landstingen fortsätter att bryta mot lagen – Barn och ungdomar undanhålls bästa vård
Tinnitus- och hyperakusipatienter – får de den vård som de behöver?
Whiplash – Försäkringsbranschen styr så att trafikskadade nekas vård
Fästingsäsongen är nu igång – Svensk sjukvård måste lära sig bota borrelia
Samtliga landsting bryter mot Hälso- och Sjukvårdslagen – Patienter får inte den vård som de har rätt till

Kvacksalveriet och brottsligheten inom svensk sjukvård
Dr Heidi Stensmyren – När bjuder Läkarförbundet in dr Peter Götzsche som berättar om organiserad brottslighet i läkemedelsindustrin?
Svensk läkare: ”Det satsas mer pengar på att muta läkare än på forskning”
Läkare från Merck: Gardasil kan vara världens största läkemedelsbedrägeri
Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat – 876 ”mediciner” förbjuds

Övergreppen inom svensk sjukvård
Psykiatriker: ”Hur kan man utsätta barn för elchocker?”
Hon fick sitt minne förstört av elchocksbehandlingar (ECT)

 

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Har själv blivit utsatt för den svenska sjukvården och dess oförmåga att ställa rätt diagnos. Blev så förbannad på att det ska behöva ta närmare 10 år att få rätt diagnos ställd och då hade jag bara turen att äntligen få träffa “rätt” läkare så jag tog och utvecklade ett diagnostiseringsverktyg. En webbaserat beslutsstöd som ger snabbare och bättre diagnoser så människor inte ska behöva lida i onödan och behöva äta “fel” mediciner. Är nog inte så poppis inom läkemedelsindustrin då diagnostik verktyget kommer att minska deras försäljning rejält! De gillar inte att folket är friska utan de ska drogas och förgiftas i lagom dos. Inte så att de dör för då får de inte sälja sin medicin och det är ingen bra affärsidé!

 • VÅRD SVERIGES TROVÄRDIGHET

  För att vård Sverige alls skall kunna uppnå en hälsovård som är värd namnet i Sverige, särskilt utifrån att så många kroniskt sjuka existerar och “belastar” det sk svenska vårdsystemet och socialförsäkringssystemet, är av vikt att helhetssyn av människan införes inom vård Sverige.

  Är människan skapt för att “rotfyllas”?

  Rekommenderar alla intresserade inom vård Sverige och medborgare; att se och sätta sig in i vad dr Mercola delger i denna informationsvideo;

  Dr. Mercola Discusses Root Canals

  https://www.youtube.com/watch?v=oYbOvx54OOs&feature=em-hot-vrecs

  Är människan skapt för att utsättas för sk mediciner/vacciner, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör? Hänvisar i denna del till följande;

  Kosttillskott gav noll döda medan läkemedel tog 784 000 liv

  https://newsvoice.se/2011/04/26/kosttillskott-gav-noll-doda-medan-lakemedel-tog-784-000-liv/

  Att Vård Sverige har ett generellt trovärdighetsproblem utifrån att staten Sverige/vård Sverige samverkar och samarbetar med “den kriminella läkemedelsindustrin” och deras sk vacciner/mediciner är uppenbart!

  Läs mer i den delen
  https://newsvoice.se/?s=Peter+G%C3%B8tzsche+

  Trevlig midsommar och sommar till alla goda medmänniskor

  Hälsar

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Det mesta som publiceras är faktiskt inte alls ett hån mot alla vi som är kunniga tror du till exempel inte på all saklig och jätteviktig information om vårat kungapar konung Carl Gustav och drottning Silvia å prinsessorna Victoria och Madde så jag tycker det skrivs massa orättvisa saker om dem och det du skriver om Sverige som land de e klart Sverige e bäst det vet väl varenda människa och om du funderar så kommer du också fatta det menar du verkligen att du inte ens tror på det som står i tidningen????

 • Det mesta som publiceras i svensk media är ett hån mot svenska medborgare. Det är hjärntvätt som gäller, publicera fabricerade resultat som folket ska tro är sanning och därmed låta sig nöjas, för Sverige är ju “bäst”!!!

 • Har SKL vaknat till sist?

  Vid samtal med Mats Eriksson i SKLs lokaler i Stockholm (- timmarna efter att EUkommissionens vicekommissionär Reding gjort – en tack och avskedsföreställning i Stadshusets Blå hallen, innan sin fortsatta rundtur inom EU/EES) framkom att det nog inte var så välbeställt med landstingssjukvården. Han medgav att en grupp ortopeder inte brydde sig om att nackskadade (ofta benämnda “whiplash”) vanvårdades. Han nämnde att många ortopeder var motståndare till modern utredningsteknologi i Sverige – som accepterats och använts jorden runt – men inte här i Sverige.

  Ytterligare grupper av specialister, tidigare titulerade “försäkringsläkare” (FMR) – ett uttryck Gustaf Neander, Försäkringsläkarföreningens ordförande, ogillade. Han föredrog uttrycket “medicinsk rådgivare”, som tydligare beskriver dessa specialisters uppdrag – “att till försäkringsbranschen ge medicinska råd”.

  Hur kan detta ske utan att man tillåts få träffa den skadade? – Motiveringen var att inte bli påverkad av hur illa denne tvingats leva med multipla skador sedan bilar krockat i mycket höga farter.

  Istället görs bedömningar på journaler och intyg – där väsentliga fel och brister föreligger! När korrekta och nödvändiga utredningar inte krävts av jourhavande till röntgenavdelningen.

  Enligt Björn Rydevik, ledande företrädare för “Whiplashkommissionen” (en verksamhet försäkringsbranschen organiserat) skulle det vid nackskadebesvär räcka att ta en enkel slätröntgen av halsryggen – trots att den inte kan fastställa alla skadade strukturer – när inte senaste teknik använts. – Då SKL ej introducerat den i landstingssjukvården!
  Kanske beroende på att FMR (Hans Link, Urban Lindgren, Olle Nilsson m fl) underkänt dem?. Samma “experter” fungerade även i Trafikskadenämnden (även den organiserad av branschen).

  Kaliber avslöjade nyligen hur jävig neurologen Hans Link varit. Sannolikt har övriga gjort detsamma – som Vetenskapliga Råd eller Socialstyrelsens “experter”.

  Stämmer Gustaf Neanders påstående att “etiska regler” följts, när FMR skyller drabbades besvär på tidigare symtomlösa åldersförändringar – när besvären uppstod momentant vid krockfarter över >100 km/tim?”

 • Detta är ett hån mot oss medborgare, som faktiskt har mycket negativa erfarenheter av sjukvårdens försummelser och därav orsakade ytterligare lidanden.

 • Människor vill se förbättringar ej försämringar. Majoriteten av Svenska befolkningen protesterar fast de flesta fortfarande i sin tystnad. Detta typiska Svenska. Hur tror man då att det ska kunna skapas föränfringar som leder till de förbättringar alla önskar få se. För vem vill få ta del av kalla fakta om anhöriga som dött av Svensk Sjukvård eller som fått komplikationer av svensk sjukvård som börjat ske i stölrre utsträckning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *