Håkan Sörman på SKL navelskådar – Svensk sjukvård knappast bäst när det gäller medicinska resultat

publicerad 17 juni 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

SKL:s VD Håkan Sörman - Foto: SKL pressfotoSvensk sjukvård är världsledande när det gäller medicinska resultat – men hamnar en bit ner på listan när det gäller upplevt bemötande enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) som i dagarna släppte en stor internationell jämförande studie, som omfattade 15 länder.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 23:25, 17 juni 2015 | SKL:s VD Håkan Sörman – Foto: SKL pressfoto

I studien ingick Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike.

Studien kommenterades av SKL:s VD Håkan Sörman i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Håkan Sörman skriver:

“…Sverige tar förstaplatsen i det kvalitetsindex som skapats utifrån 13 olika kvalitetsindikatorer. Där ingår bland annat överlevnad efter hjärtinfarkt, stroke, bröst- och kolorektalcancer, samt spädbarnsdödlighet.”

“…den svenska sjukvården hushållar väl med sina resurser. Sverige tar förstaplatsen i effektivitetsindexet, det index där den samlade kvaliteten i vården sätts i relation till de totala kostnaderna för att nå denna kvalitet.”

Sörmans enda kritik mot den svenska sjuvården lyder:

“Men sjukvård handlar inte bara om de medicinska resultaten. Det handlar också om vårdens förmåga att under vårdprocessen skapa trygghet genom att svara upp mot patienternas förväntningar när det gäller service, delaktighet och bemötande. I rapporten visas att när det kommer till sådana aspekter hamnar Sverige längre ned i rankingen.”

“Det här är faktorer som i ökande omfattning speglas i media och i debatten om sjukvården, och som tenderar att skapa en negativ bild av svensk sjukvård. Därför måste svensk vård sträva mot att med bibehållen kvalitet och effektivitet i världsklass också nå världstopp i bemötande, delaktighet och tillgänglighet.”

NewsVoice kommentar: Ännu en självbekräftande navelskådning

Att Sverige skulle vara bäst av dessa 15 länder kommer sannolikt som en stor förvåning för många vårdskadade svenskar och för svenska anhöriga till dödsoffren på grund av svensk vård för att inte nämna alla de äldre som dör för tidigt i Sverige på grund av övermedicinering eller bristfällig äldreomsorg.

Många svenskar vittnar om att de får betydligt bättre vård i andra länder. I Sverige kan många sjukdomar klassas som obotliga och kroniska medan de i andra länder botas.

SKL kan inte ha tagit hänsyn till annat än en egen fri tolkning av fabricerad statistik och hitte-på-parametrar för att komma till sin slutsats. Studiens resultat är sannolikt bara en i raden av självbekräftande navelskådningar som ska sätta Sverige främst och högst.

Kommentera gärna SKL-studien, debattartikeln i SvD och Håkan Sörmans citat. Se även några valda artiklar nedan som påvisar en betydligt mörkare verklighet. Den bild som SKL målar upp är oerhört farlig för den vidmakthåller skenbilden av att allt är på topp när i själva verket 1000-tals dör varje år i Sverige på grund av svensk dålig sjukvård.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Dödsfallen och skadorna pga svensk sjukvård
Samhällsfunktionen som dödar tio personer per dag – fortfarande utan haverikommission
LmV: Allt fler läkemedelsbiverkningar anmäls – men de flesta biverkningar anmäls inte alls

Systemfelen inom svensk sjukvård
Sanna Ehdin om svensk sjukvård – Utred det sjuka i systemet!
Kärnfrågorna undviks när den svenska sjukvårdens misslyckanden diskuteras
Läkemedelsbolagen ligger bakom överförskrivning – Exempel benskörhet

Undernäringen inom svensk sjukvård
Undernäringen inom sjukvården kostar vården miljarder

Äldreomsorgen inom svensk sjukvård
Dör 60 000 äldre per år i Sverige för tidigt pga läkemedelsförgiftningar och vårdmisstag?
Svensk äldreomsorg – Kvinna fick varken vatten, mat eller dropp i 4 dagar
Psykiatriska droger dödar fler än 500000 människor/år över 65 år i väst – Äldrevården i kris

Sjukdomar och skador som svensk sjukvård inte kan bota
Cancerindustrin sålde kempreparat för över 800 miljarder kr 2014 – Så här luras vi av falsk cancerstatistik
Landstingen fortsätter att bryta mot lagen – Barn och ungdomar undanhålls bästa vård
Tinnitus- och hyperakusipatienter – får de den vård som de behöver?
Whiplash – Försäkringsbranschen styr så att trafikskadade nekas vård
Fästingsäsongen är nu igång – Svensk sjukvård måste lära sig bota borrelia
Samtliga landsting bryter mot Hälso- och Sjukvårdslagen – Patienter får inte den vård som de har rätt till

Kvacksalveriet och brottsligheten inom svensk sjukvård
Dr Heidi Stensmyren – När bjuder Läkarförbundet in dr Peter Götzsche som berättar om organiserad brottslighet i läkemedelsindustrin?
Svensk läkare: ”Det satsas mer pengar på att muta läkare än på forskning”
Läkare från Merck: Gardasil kan vara världens största läkemedelsbedrägeri
Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat – 876 ”mediciner” förbjuds

Övergreppen inom svensk sjukvård
Psykiatriker: ”Hur kan man utsätta barn för elchocker?”
Hon fick sitt minne förstört av elchocksbehandlingar (ECT)