IARC: Även låga nivåer av strålning ökar risken för cancer

publicerad 23 juni 2015
- av K. Reporter
Mobiletelfoni hjärnan strålning

Mobiletelfoni hjärnan strålningEn ny undersökning från Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC i Lyon visar att längre tids exponering för vad som tidigare ansett vara låga nivåer av radioaktiv strålning kan orsaka leukemi. Undersökningen publiceras i den ansedda tidskriften The Lancet Haematology.

Studien som undersökte arbetare inom kärnkraftsindustrin visar att risken att dö i leukemi är direkt kopplad till den totala mängden exponering för strålning vid ”låga nivåer” som arbetarna exponerats för under hela arbetslivet.

Sådan exponering förekommer bland arbetare på kärnkraftverk, men även inom sjukvården exempelvis patienter som undersökts med datortomografi (CT).

Den nya undersökningen omfattar 300 000 arbetare inom kärnkraftsindustrin i Frankrike, USA och Storbritannien.

IARC:s chef Christopher Wild säger i en kommentar till undersökningen att den är ett viktigt underlag då nya rekommendationer för att skydda människor mot skadlig strålning ska tas fram, inte bara inom kärnkraftsindustrin, men även inom sjukvården.

Resultaten

  • The study results highlight strong evidence for a positive association between exposure to ionizing radiation and risk of death from leukaemia and show that the risk of leukaemia increases linearly with radiation dose.
  • The risk associated with the exposure varies with the type of leukaemia; the risk was highest for chronic myeloid leukaemia, and there was no increased risk for chronic lymphocytic leukaemia.
  • The study shows little evidence of associations between exposure to ionizing radiation and risk of death from multiple myeloma or lymphoma.

“Current standards used for radiation protection remain primarily based on acute high-dose exposures, derived from studies based on atomic bomb survivors in Japan,” says IARC Director Dr Christopher Wild. “This assessment of the carcinogenic impact of low-dose exposures strengthens the evidence on which to base radiation protection measures. These new findings are important when considering radiation exposure in different settings, including use in medical diagnosis.”

Studien (PDF) källa IARC

Text: K. Reporter