Ion Silver: Massmedia återger felaktigt Läkemedelsverkets beslut om förbud mot kolloidalt silver

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 juni 2015
- NewsVoice redaktion
Anders Sultan och Michael Zazzio - Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)

Anders Sultan och Michael Zazzio - Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)Den 9 juni fattade Läkemedelsverket ett beslut om Ion Silver AB och företagets sätt att marknadsföra kolloidalt silver i produkten Ionosil. Läkemedelsverkets beslut påverkar på inget sätt tillverkningen eller försäljningen av Ionosil, kolloidalt silver.

Läkemedelsverkets beslut baseras på verkets samlade bedömning, har Läkemedelsverkets talesman sagt. Om en myndighet gör en bedömning så utgör det i sig godtycke och godtycke utgör ett brott emot grundlagens regeringsform. Läkemedelsverkets beslut strider emot grundlagen och är således olagligt. Läkemedelsverkets beslut baseras inte alls på hur Ion Silver AB har agerat utan på hur Läkemedelsverket anser att Ion Silver AB skulle ha agerat.

Verket har i sitt beslut inte pekat på någon enda faktisk omständighet i marknadsföring som företaget Ion Silver AB skulle stå för och således saknar Läkemedelsverkets beslut saklig grund.

Det finns inga marknadsföringsmässiga insatser från Ion Silver AB som har specificerats i Läkemedelsverkets beslut. En myndighet är skyldig att på ett klart och otvetydigt sätt motivera sitt beslut utifrån faktiska omständigheter – alltså, utifrån enskilda bevis.

Det finns inga anklagelsepunkter som överhuvudtaget är specificerade i Läkemedelsverkets beslut, ett beslut som även baseras på hypotetiska antaganden, något som även det strider emot den högsta formen av svensk lagstiftning, nämligen vägledande domar i svenska överrätter (domstolar). Insinuationer och åsikter kan inte beaktas som rättslig grund.

Läkemedelsverket ”anser” att privatpersoner som arbetar på eller sitter i styrelsen för Ion Silver AB inte har rätt till privatliv och ej heller skulle ha rätt till någon yttrandefrihet i enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Läkemedelsverket ”anser” att företagets VD, Anders Sultan med flera i företaget, inte får yttra sig privat om Ionosil, kolloidalt silver och dess hälsobefrämjande effekter. Läkemedelsverket verkar således för censur av privatpersoners yttranden och ett totalt inskränkande av den mänskliga rättigheten att få yttra vad man vill och förmedla/vidarebefordra sådant som man har fått ta del av via andra individer.

I massmedia har det sedan den 9 juni skrivits en hel del om Läkemedelsverkets beslut. Olyckligtvis så felciteras Läkemedelsverkets besluts innebörd. Ionosil är inte stoppat och produktionen av Ionosil (kolloidalt silver) kommer att fortsätta som vanligt och medlet kommer att säljas och marknadsföras som vanligt – som ett vattendesinfektionsmedel som är ägnat att användas för att neutralisera bakterier, virus, svamp och parasiter.

All den vetenskapliga forskning som finns publicerad om kolloidalt silvers övriga effekter, såväl utanför som inuti kroppen och alla de tusentals användarberättelser som visar på kolloidalt silvers effekter, visar att svensk, nationell läkemedelslagstiftning, om att det i marknadsföring skulle vara förbjudet att påtala specifika hälsoeffekter på diverse sjukdomar, är vansinnig och olaglig sett ur ett internationellt perspektiv inom Europa. Det stöds av att Europadomstolen för skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (ECHR) i domstolsmål har fastställt att yttrandefriheten går före nationell lagstiftning och att det till och med är tillåtet att annonsera (marknadsföra) utifrån publicerad forskning i erkänd, internationell litteratur.

Således skulle Ion Silver AB, med stöd av Europarätten, kunna marknadsföra Ionosil med hälsopåståenden baserade på publicerade vetenskapliga studier. Nu gör Ion Silver AB inte det och har inga planer på att göra det men företaget vill understryka att denna möjlighet finns och är lagfäst på europanivå.

Att Läkemedelsverket försöker att inskränka yttrandefriheten för ensklida personer, är i sig alarmerande. Ion Silver AB kommer aldrig att agera för att någon individs yttrandefrihet inskränks – tvärtom!

Läkemedelsverkets beslut kommer inom kort att överklagas och drivas som en förvaltningsdomstolsprocess, vilken ytterst baseras på ECHR

Text: Ion Silver AB


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Adam NätvÄrkselev, u.p.a. nätverk kan ställa till med avsevärd skada bara genom vad de påstår. Och denne Martin Burman “på Läkemedelsverket” sprider ostridligt dessa uppgifter. Det är också ostridligt att media hjälper honom. Så juridiska “nulliteter” är ofta mänskliga viktigheter. Och ofta vice-versa. Det finns f.ö. t.o.m. en hel del som juridiskt talar för att jurister inte har behörighet att bedöma rätt och fel, d.v.s. de stora rättsfrågorna. Utan endast sådana frågor som de enligt praxis getts behörighet till. (Klicka mitt namn ovan, där finns flera artiklar relaterat till detta. Mina tidigare kommentarer i dag är också relevanta i det sammanhanget.)

  Allt skitviktigt är alltså inte juridik. Juridiskt har du naturligtvis poänger. Det är av juridiskt intresse huruvida rättssäkert redovisat rättssubjekt hit eller dit rättssäkert har producerat föreläggande, etc. Och det är definitivt av intresse för rättssubjektet Ion Silver AB att verifiera att eventuellt “föreläggande” verkligen är rättssäkert. Vad som definitivt inte på något sätt är säkert, är ett “Läkemedelsverk” som lyssnar på industrilobbyister, men inte har egen förmåga att ta reda på de i det här fallet existerande starka bevisen för nyttan med kolloidalt silver. Eller ö.h.t. en “vetenskap” som erkänt bara har koll på 5%, och utifrån det har mage att avfärda saker som strunt. D.v.s. det är snarare okunniga uttolkare än riktiga vetenskapsmän, som lider av sådan blandning av arrogans och okunnighet.

 • LegeNet, skrev 4 Aug, 2015 at 17:15: ”Vi måste komma bort från rådande systemförtryck, som faktiskt förhindrar människor från att skapa en bättre värld. Det är inget annat än ett krig de bedriver, ett krig mot mänskligheten. Vi måste bort från myndighetsförtrycket och rättsförtrycket, eftersom det är genom dessa kapade apparater som allt positivt, men som inte passar in i det rådande hälso-vetenskap-ekonomi-förtryckarsystemet, saboteras.”

  LegeNet, kan Du i nutid och rum kvalitetssäkra nytta, ansvar och RISK med namn/ord/begrepp som ”Vi”, ”människor”, ”en bättre värld”, ”de”, ”mänskligheten”, ”Vi”, ”kapade apparater” och ”det rådande hälso-vetenskap-ekonomi-förtryckarsystemet, saboteras.”?

  Nej det kan Du inte för Dina ord/begrepp inom citationstecken ovan är i nutid, nära framtid och rum EN ”nullitet” utan personligt ansvar och RISK, för säkerhetsbrist i producerat budskap, till den Marknad som vill, kan eller vågar förstå när, var och varför, här på NewsVoice, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • Red, är ett inspelat telefonsamtal, med Martin Burman anställd av eller med uppdrag för det svenska rättssubjektet ”LäkemedelsvÄrket”, i nutid, nära framtid och rum, ett rättssäkert bevis för att rättssubjektet ”LäkemedelsvÄrket” i tid och rum har producerat föreläggande om 800.000.- till rättssubjektet Ion Silver AB, om Ion Silver AB eller humana resurser med kvalitetssäkrad fullmakt för Ion Silver AB, i nutid, nära framtid och rum, inte upphör med att producera säkerhetsbrist i information till enskild konsument, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för enskild person, vara, tjänst och kapital i EES och Europeiska unionen?

 • Läkemedelsverket straffbelägger alltså positiva nätkommentarer om kolloidalt silver, silvervatten. Med 800 000 kr. Vi måste komma bort från rådande systemförtryck, som faktiskt förhindrar människor från att skapa en bättre värld. Det är inget annat än ett krig de bedriver, ett krig mot mänskligheten. Vi måste bort från myndighetsförtrycket och rättsförtrycket, eftersom det är genom dessa kapade apparater som allt positivt, men som inte passar in i det rådande hälso-vetenskap-ekonomi-förtryckarsystemet, saboteras.

 • Canal 2nd Opinon ringde upp Läkemedelsverkets utredare Martin Burman för att ta reda på vad deras beslut egentligen gällde.

 • Hans Berggren, jag läste din brevväxling.

  En ‘svensk’ tillsynsmyndighet i all sin prydnad.
  Fast vad är här ‘svensk’? Kanske det är ett bolagskonsortsium, maskerat som ‘stat’? En hel del tyder på att hela nationalstaten i dag är ett bedrägeri. Och jag menar inte att EU med alla sina detaljregleringar är bättre, även det handlar om handel. Hur återfinner vi själva anledningen till varför vi ens har ett samhälle? Människan. För orsaken att det blivit så här illa är att “varför” suddats ut ur svensk begreppsvärld. Man kommer inte längre ihåg varför man följer reglerna, bara att någon har sagt att de måste följas. Och när man inte vet frågar man ‘storebror’, som ju som ditt exempel visar är ett företag.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *