Jonas Eriksson, Cecilia Klintö (TT) och Ebba Blume anmäldes för bristande pressetik

publicerad 7 juni 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

Ebba Blume om naturlig synträning Sydöstran 2015DEBATT. Etablissemangets attacker mot alternativa metoder kommer allt tätare med snart ett mediedrev varannan vecka. Nyligen kvacksalveriförklarades även gymnastik för ögonen. Vad ska härnäst pekas ut som kvacksalveri av polisjournalisterna? Jogging eller positivt tänkande? Det är dags att ifrågasätta kompetensen hos journalister som bryter mot de yrkesetiska reglerna och varför ett meddelande den 5 maj från Nyhetsbyrån TT blint ska betraktas som absolut sanning.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice, uppd. kl 13:00, 7 juni 2015

Senaste mediedrevet var när naturlig synträning, som enligt vetenskap och beprövad erfarenhet visat sig förbättra synen för flera synfel, blev kallduschad av över 15 regionala och rikstäckande medier som klippt och klistrat från ett TT-meddelande. Ingen av medierna som kopierat texten från TT verkar ha faktagranskat. Istället litade de blint på TT, som gjort en egen miniundersökning. TT Nyhetsbyrån hade valt att kontakta ögonläkaren Jan Ygge som svepande fick döma ut naturlig synträning. Ygge användes även som “sakkunnig” av Anna Bäsén när hon gav sig på naturlig synträning i april 2014 [artikel].

TT-texten pekade indirekt ut två personer: Sofia Lindén och Ann-Marie Näslund, som ansvarar för synträningskurser. De framställdes som kvacksalvare/bedragare utan att de fått möjlighet att kommentera innan TT:s artikel distribuerades till de svenska medierna. En serie tidningar valde att publicera TT:s text rakt av eller omskriven.

Naturlig synträning förs fram i Sverige av i princip en person, Ann-Marie Näslund från Stockholm. Hon berättar för NewsVoice att hon varit i kontakt med Sveriges Ögonläkarförening för att ta reda på vad föreningen anser om naturlig synträning. De uppgav att de inte kan gå i god för vad en enskild ögonläkare anser.

Det stinker VoF igen

Näslund var även i kontakt med Cecilia Klintö och Mats Johansson på TT samt Ebba Blume på Sydöstran för att få en förklaring till deras artiklar. Johansson på redaktionsledningen slog ifrån sig. Det gjorde även Ebba Blume.

Näslund spelade in samtalet:

Hela historien stinker VoF, skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning och deras modus operandi. VoF-dokument från 80-talet beskriver hur föreningen satt upp som särskilt mål att penetrera medierna för att påverka allmänheten genom aktiv opinionsbildning.

En journalist som NewsVoice varit i kontakt med beskriver hur medlemmar från VoF är särskilt insmickrande gentemot journalister. Denne misstänker att många artiklar som angriper allt alternativt i Sverige är spökskrivna av VoF-aktivister färdiga med citat av VoF-professorer och hang-around-läkare. Det är bara för journalisten att underteckna. De är i grunden lata och vill framstå som duktiga gentemot sina uppdragsgivare, menar NewsVoice källa. Professors- och läkarcitat slår alltid högt för de inger trovärdighet. Det kan förklara det återkommande språket när det alternativa ska beslås, samma VoF-argumentation ekar i dessa texter.

VoF är även särskilt aktiva att maila och beklaga sig hos ABF så fort en kurs som “avviker” från VoF:s normativa världsåskådning finns på schemat. NewsVoice har fått in flertalet exempel på det. ABF har nu centralt börjat vika sig för denna påverkan.

ABF stoppade kurs i naturlig synträning av rädsla helt i onödan

Sofia Lindén som skulle hålla en synträningskurs på ABF fick inte chansen att lämna sin kommentar till ögonläkaren Jan Ygges nedsättande bedömning av naturlig synträning. Denna läkare som enligt Näslund saknar kompetens om synträning fick därför helt oemotsagd fälla sin dom. Inte heller har den synträningsexpert Ann-Marie Näslund som Sofia Lindén lärt sig av fått komma till tals. Eftersom Ygges anklagelse är av en så allvarlig art är det fullt rimligt och etiskt att Sofia Lindén eller Ann-Marie Näslund fått delge sina kommentarer om ögonläkarens “dom”. Följden av skriverierna blev att ABF valde att stoppa kursen.

Cecilia Klintö på TT argumenterar till sitt försvar att Näslunds och Lindéns personnamn eller deras företagsnamn inte nämnts i TT-artikeln, men argumentet är svagt eftersom det är enkelt för läsarna att räkna ut vilka som den negativa texten på TT avser eftersom Näslund och Lindén förmodligen är de enda som arrangerar kurser i naturlig synträning i Sverige.

Foto på Cecilia Klintö från Linkedin, (fotot pixelerat för att skydda upphovsrätten)

TT hänvisar dessutom i sin artikel till en annan artikel i Sydöstran där Ann-Marie Näslund och Sofia Lindén omnämns vid namn flera gånger. Det utgör ytterligare ett exempel på hur enkelt det är för vem som helst att ta reda på vilka personer som indirekt pekats ut av TT som kvacksalvare/bedragare.

Jonas Eriksson ansvarig utgivare TT-Gruppen - Pressfoto: Maja Suslin, Creative Commons
Jonas Eriksson ansvarig utgivare TT-Gruppen – Pressfoto (MyNewsdesk): Maja Suslin, Creative Commons

Ebba Blume, Jonas Eriksson och Cecilia Klintö avviker från de pressetiska reglerna anser anmälare

Både Näslund och Lindén valde att anmäla Jonas Eriksson och Cecilia Klintö på TT samt Ebba Blume på Sydöstran till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd respektive Pressombudsmannen.

NewsVoice bad att få en kommentar från Ebba Blume om anmälan som hon fått på sig.

Ebba Blume svarade per mail:

De läkare jag talade med var mycket upprörda över att studiecirkeln skulle ges, eftersom den utgick från högst ovetenskapliga metoder som enligt professionen var rent humbug och kvacksalveri. Jag har låtit båda sidor komma till tals, och angett sakliga källor. Jag mailade kursledarens citat, och såg inget svar när jag senare gick hem för dagen. När jag åter kollade min mobil strax innan midnatt var det för sent att ändra detaljer i citat enligt kursledarens önskemål.
Eftersom hon uttalat sagt det citerade tidigare vid intervjun, återgav jag ändå korrekt vad hon då sade.
Om något i detta sammanhang är klandervärt och oetiskt, så är det att anordna en kurs som bygger på vad läkare kallar rent lurendrejeri och kvacksalveri. Något som även studieförbundet ABF höll med om, varför de också valde att stoppa kursen.

Från: Ebba Blume
Datum: torsdag den 7 maj 2015 12.42
Foto: Mattias Mattisson (fotot pixelerat för att skydda upphovsrätten)

Problemet med Ebba Blumes resonemang är att den “fällande domen” kommer från bara en enda synläkare, säger Näslund. Det betyder i princip att hans uttalande är av karaktären personlig åsikt mer än något annat.

TT en allsmäktig eller bara egenmäktig nyhetsbyrå?

TT Nyhetsbyrån är den största byrån i Sverige. TT med sina 100 anställda fungerar idag som en stor dagstidning med reportrar och fotografer som producerar artiklar. Därefter sprids materialet till TT:s abonnenter inom svensk dagspress, radio och TV samt företag.

Näslund och Lindén anser att särskild hänsyn bör tas till att TT är ett extremt inflytelserik nyhetsbyrå som når ett helt land och som skapat ett innehåll (artikeln) som sedan distribueras ut och i detta fall återpublicerats i fler än 15 medier.

Eftersom TT har detta stora inflytande över de svenska mediernas val av innehåll – och därmed orsakar masspåverkan på befolkningen – är det skäl nog att PO-anmäla platschef Cecilia Klintö och ansvarig utgivare Jonas Eriksson på TT för regelbrott mot de pressetiska reglerna avseende opartiskhet, uppgifternas korrekthet (synträning är kvacksalveri lika lite som gymnastik) och rätten för en utpekad part (direkt eller indirekt) att få kommentera.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Artiklarna i media

Exempel på mer eller mindre kopierad TT-text:

ABF-kurs i synträning stoppas / SvD
ABF-kurs i synträning stoppas / Metro
ABF-kurs i synträning stoppas / Kuriren
ABF-kurs i synträning stoppas / SN
ABF-kurs i synträning stoppas / PT
ABF-kurs i synträning stoppas / Aftonbladet
ABF-kurs om synträning stoppas / DN

Expert sågar ABF-kurs i synträning / SVT
Expert sågar ABF-kurs i synträning / Corren
Expert sågar ABF-kurs i synträning / DI
Expert sågar ABF-kurs i synträning / Sydsvenskan
Expert sågar ABF-kurs i synträning / HD

Kvacksalvarkurs stoppades av ABF / Expressen
Bluff – metod för bättre syn / Sydöstran

 


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Red skrev: 7 Jun, 2015 at 16:16
  “Jag kan informera om att jag idag fått veta att förmodligen samtliga anmälningar till Pressombudsmannen och Journalistförbundets etiska nämnd lagts ned med diverse motiveringar tex att det inte går att anmäla si eller så, eller att person X inte ens kan anmälas.”

  Anmälan mot ett laglöst kollektiv av namn på två eller fler enskilda fysiska eller juridisk person, till EN svensk tillsynsenhet, eller flera tillsynsenheter, som INTE är EN del av EN svensk offentlig eller privat tillsynsmyndighet av EU-rättens företräde, är i nutid och rum INTE resurssnålt, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • De värsta exemplen av artiklarna som spridits bör sparas i en databas för kommande generation. Som varnande exempel på hur man irriterade sig på och nedvärderade människor, som ville fritt undersöka och pröva nya metoder för att göra sina liv lite bättre. De kan tillsammans med andra liknande artiklar, användas i skolor och universitet som exempel hur delar av samhället motarbetade dem som inte ställer in sig i leden och gör som “storebror” bestämt. Frågor kommer att ställas under de lektionerna. Som t.ex.varför man inte med intresse följde utvecklingen av nya oprövade metoder? Varför var man så nedlåtande och oförskämd mot något de inte hade minsta erfarenhet av och inte skadade någon? Att studera hur det gick till är bästa vaccinet mot att gå i samma fällor igen. Historien kommer att döma dem som tråkiga bakåtsträvare och medlöpare till industriimperierna.

 • They write what they are told. Copy cats. Det finns ingen pressetik alls. Obefintlig research. Det gäller nästan vartenda ämne de skriver om. Och alla tror att våra experter, myndigheter och journalister gör sitt jobb. TA VILKET JÄVLA ÄMNE SOM HELST och läs på för och emot så ska du snabbt se hur mycket de ljuger. För att vara snäll är de inte objektiva. Någonsin.

 • Red skrev: 7 Jun, 2015 at 16:16
  “Jag kan informera om att jag idag fått veta att förmodligen samtliga anmälningar till Pressombudsmannen och Journalistförbundets etiska nämnd lagts ned med diverse motiveringar tex att det inte går att anmäla si eller så, eller att person X inte ens kan anmälas.”

  Anmälan mot ett laglöst kollektiv av namn på två eller fler enskilda fysiska eller juridisk person, till EN svensk tillsynsenhet, eller flera tillsynsenheter, som INTE är EN del av EN svensk offentlig eller privat tillsynsmyndighet av EU-rättens företräde, är i nutid och rum INTE resurssnålt, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • De värsta exemplen av artiklarna som spridits bör sparas i en databas för kommande generation. Som varnande exempel på hur man irriterade sig på och nedvärderade människor, som ville fritt undersöka och pröva nya metoder för att göra sina liv lite bättre. De kan tillsammans med andra liknande artiklar, användas i skolor och universitet som exempel hur delar av samhället motarbetade dem som inte ställer in sig i leden och gör som “storebror” bestämt. Frågor kommer att ställas under de lektionerna. Som t.ex.varför man inte med intresse följde utvecklingen av nya oprövade metoder? Varför var man så nedlåtande och oförskämd mot något de inte hade minsta erfarenhet av och inte skadade någon? Att studera hur det gick till är bästa vaccinet mot att gå i samma fällor igen. Historien kommer att döma dem som tråkiga bakåtsträvare och medlöpare till industriimperierna.

 • They write what they are told. Copy cats. Det finns ingen pressetik alls. Obefintlig research. Det gäller nästan vartenda ämne de skriver om. Och alla tror att våra experter, myndigheter och journalister gör sitt jobb. TA VILKET JÄVLA ÄMNE SOM HELST och läs på för och emot så ska du snabbt se hur mycket de ljuger. För att vara snäll är de inte objektiva. Någonsin.

 • Saxat från Wikipedia:

  Ägare Andel
  Aftonbladet 20 %
  Svenska Dagbladet 10 %
  Stampen 10 %
  Expressen 10 %
  Dagens Nyheter 10 %
  Sydsvenskan 10 %
  NT Media 10 %
  VLT AB 5 %
  Upsala Nya Tidning 5 %
  Pres(s)gruppen 5 %
  MittMedia 5 %

 • Saxat från Wikipedia:

  Ägare Andel
  Aftonbladet 20 %
  Svenska Dagbladet 10 %
  Stampen 10 %
  Expressen 10 %
  Dagens Nyheter 10 %
  Sydsvenskan 10 %
  NT Media 10 %
  VLT AB 5 %
  Upsala Nya Tidning 5 %
  Pres(s)gruppen 5 %
  MittMedia 5 %

 • Tack Torbjörn för att du belyser synträning på ett positivt sätt!
  Jag vill dock berätta om att det finns flera personer som för fram naturlig synträning i Sverige. Och jag som är en av dem är mycket tacksam för att du visar folk att man inte ska svälja all information som tidningarna matar oss med. Man kan alltid söka alternativ information på andra ställen och fatta sitt eget beslut utifrån detta.

  Mvh
  https://reoptimeyes.wordpress.com/

 • Tack Torbjörn för att du belyser synträning på ett positivt sätt!
  Jag vill dock berätta om att det finns flera personer som för fram naturlig synträning i Sverige. Och jag som är en av dem är mycket tacksam för att du visar folk att man inte ska svälja all information som tidningarna matar oss med. Man kan alltid söka alternativ information på andra ställen och fatta sitt eget beslut utifrån detta.

  Mvh
  https://reoptimeyes.wordpress.com/

 • Jag kallar det myndighetsdiktatur! Jag påpekade detta redan för några årtionden, men då hade nätet inte dragits åt som nu. Nu är den perfektionerat.Då det bara blir klart för dom som har ett ärende med myndigheterna kommer resten av befolkningen vara salig okunnig.
  Det verkar inte vara någon skillnad till den annan diktatur ut i världen, bara den här är smartare den märks inte på en gång.
  Hur överlever en sånt system? Bäst att inte se, inte höra och inte talar!

 • Jag kallar det myndighetsdiktatur! Jag påpekade detta redan för några årtionden, men då hade nätet inte dragits åt som nu. Nu är den perfektionerat.Då det bara blir klart för dom som har ett ärende med myndigheterna kommer resten av befolkningen vara salig okunnig.
  Det verkar inte vara någon skillnad till den annan diktatur ut i världen, bara den här är smartare den märks inte på en gång.
  Hur överlever en sånt system? Bäst att inte se, inte höra och inte talar!

 • Jag kan informera om att jag idag fått veta att förmodligen samtliga anmälningar till Pressombudsmannen och Journalistförbundets etiska nämnd lagts ned med diverse motiveringar tex att det inte går att anmäla si eller så, eller att person X inte ens kan anmälas.

  Beteendet liknar Granskningsnämnden för radio och TV, universitetens etiska nämnder, JO, facken, arbetsmiljöombuden, värdelösa offentliga försvarsadvokater, JK, Förvaltningsrätten etc. I princip allt som anmäls läggs ner eller mål förloras.

  Detta påvisar i så fall hur etablissemanget verkligen har förfinat sina skyddsvallar och sin beskyddarverksamhet. Jag har sett prov på detta under flera år nu som undersökande journalist.

  Om inte den anklagade institutionen utreder sig själv och då kommer fram till oskyldighet eller ickeansvar får alltså fristående instanser fria den anmälda eller anklagade parten inom systemet. Hela systemet är praktiskt uppbyggt för att upprätthålla rutiner, praxis, status quo samt för att vidmakthålla makt, “säkerhet” och kontroll.

  Fiffigt. Jag är imponerad.

 • Jag kan informera om att jag idag fått veta att förmodligen samtliga anmälningar till Pressombudsmannen och Journalistförbundets etiska nämnd lagts ned med diverse motiveringar tex att det inte går att anmäla si eller så, eller att person X inte ens kan anmälas.

  Beteendet liknar Granskningsnämnden för radio och TV, universitetens etiska nämnder, JO, facken, arbetsmiljöombuden, värdelösa offentliga försvarsadvokater, JK, Förvaltningsrätten etc. I princip allt som anmäls läggs ner eller mål förloras.

  Detta påvisar i så fall hur etablissemanget verkligen har förfinat sina skyddsvallar och sin beskyddarverksamhet. Jag har sett prov på detta under flera år nu som undersökande journalist.

  Om inte den anklagade institutionen utreder sig själv och då kommer fram till oskyldighet eller ickeansvar får alltså fristående instanser fria den anmälda eller anklagade parten inom systemet. Hela systemet är praktiskt uppbyggt för att upprätthålla rutiner, praxis, status quo samt för att vidmakthålla makt, “säkerhet” och kontroll.

  Fiffigt. Jag är imponerad.

 • Skrået Optiker syras av samma sorts egennytta som läkarnas. Att blott bekymra sig om att ha sitt på det torra låter skaran behövande fortsätta ökenlivet som något slags straff för deras oändligt lönsamma okunnighet. Allt som hotar spränga den gynnsamma situationen skickar man blodtörstiga vofare på. Blottat garnityr och skällande ackompanjerar de hotade reviren och domänerna. His Masters Choice.

  TT som privatägd instans har kanske lämnat idealen av oberoende nyhetsförmedling så fort de slapp banden av statligt ägande. Det hjälpte tydligen inte. Man verkar funnit en kraftigare sele att släpa ett betungande ansvar att förmedla tillrättalagda nyheter åt andra istället..

 • Journalisterna kanske inte är inkompetenta De kanske är köpta av alla dem som tjänar pengar på att människor ser dåligt.

 • Skrået Optiker syras av samma sorts egennytta som läkarnas. Att blott bekymra sig om att ha sitt på det torra låter skaran behövande fortsätta ökenlivet som något slags straff för deras oändligt lönsamma okunnighet. Allt som hotar spränga den gynnsamma situationen skickar man blodtörstiga vofare på. Blottat garnityr och skällande ackompanjerar de hotade reviren och domänerna. His Masters Choice.

  TT som privatägd instans har kanske lämnat idealen av oberoende nyhetsförmedling så fort de slapp banden av statligt ägande. Det hjälpte tydligen inte. Man verkar funnit en kraftigare sele att släpa ett betungande ansvar att förmedla tillrättalagda nyheter åt andra istället..

 • Journalisterna kanske inte är inkompetenta De kanske är köpta av alla dem som tjänar pengar på att människor ser dåligt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *