Kalifornien har släppt hemliga uppgifter om antalet olyckor med förarlösa bilar

publicerad 23 juni 2015
- K. Reporter

driverless car GoogleKalifornien beviljade hösten 2014 åtta företag att bedriva försök med förarlösa bilar. Enligt Kaliforniens trafikmyndighet har totalt 6 olyckor inträffat sedan försöken startade i september 2014 med förarlösa bilar.

Först vägrade myndigheten att lämna ut uppgifterna med hänvisning till sekretess.

I fyra av sex olyckor var Googles bilar inblandade.

Läs mer på Computer Weekly

Text: K. Reporter


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq