Kemikalieinspektionen – Glyfosat ska undersökas av EU

publicerad 12 juni 2015
- av NewsVoice
Kemikalieinspektionen - Foto: Eniro kartor

NewsVoice ställde en rak fråga till Kemikalieinspektionen: "Glyfosatdebatten tycks öka eftersom medvetenheten ökar. Folk i allmänhet känner sig svikna av myndigheternas inaktivitet. Varför skyddar inte svenska myndigheter folket från uppenbara risker?". Myndigheten svarade att den tar larmen på allvar och därför lyft frågan till EU-kommissionen.

Text: NewsVoice

Kemikalieinspektionens svar (10 juni 2015, 10.53):

"Kemikalieinspektionen tar den nya informationen om glyfosat och IARCs bedömning om cancerframkallande egenskaper på allvar och har därför lyft frågan till EU-kommissionen. EFSA kommer att utvärdera IARCs underlag och jämföra det med de kriterier som finns för cancerklassificering inom EU.

Inom EU måste verksamma ämnens risker utvärderas var tionde år för att bli godkända att användas. Glyfosat är godkänt som verksamt ämne inom EU t.o.m. 2015-12-31. Tyskland håller nu på att göra en förnyad riskbedömning av hälso- och miljörisker för EUs räkning.

Både EFSAs och Tysklands bedömningar kommer sedan att ligga till grund för EU-kommissionens beslut om eventuellt fortsatt godkännande av ämnet. Därefter beslutar varje land inom EU för sig om de produkter som innehåller glyfosat ska få finnas kvar på marknaden

Vi kan i dagsläget inte svara på hur Kemikalieinspektionen kommer att agera när det gäller beslut om produkterna. Vad vi beslutar påverkas av vad som händer inom EU-processen för ämnet glyfosat.

Det skiljer idag mellan hur länderna inom EU har reglerat användningen av glyfosatmedel. I Sverige finns t.ex. inga godkända medel för behandling av livs- och fodermedelsgrödor med glyfosat, vilket effektivt har begränsat risker för rester av ämnet i svensk spannmål.

Generellt kan den som känner osäkerhet med att använda bekämpningsmedel välja andra alternativ.

Anna Elzvik, Kemikalieinspektionens Upplysningstjänst"

Text: NewsVoice