Livsmedelsverket utövar maktmissbruk mot vitaminförsäljare

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 juni 2015
- NewsVoice redaktion

LivsmedelsverketFör en tid sedan lagstiftade Livsmedelsverket om förbud mot försäljning av vissa vitaminer och mineraler i hälsokostbutikerna. Verket omyndigförklarar därför befolkningen i Sverige och hävdar att den vill skydda befolkningen mot skadeverkningar av vitaminer och mineraler.

Text: Ulla-Brita Pedersson, Vitaminupproret, Arboga

Detta hävdar Livsmedelsverket, trots att det inte finns en enda studie som visar att någon har skadats av vitaminer eller mineraler, ett faktum som nyligen bekräftades av en stor studie av de senaste 30 årens vitaminförbrukning i USA.

Livsmedelsverket har ingen som helst rätt att stifta lagar i Sverige, lagstiftningen är förbehållen den svenska riksdagen. Det är ett flagrant brott mot demokratin att en statlig myndighet på detta sätt sätter sig över lagen och utnämner sig själv till lagstiftare.

Vad gäller vitaminförbudet hänvisar Livsmedelsverket till EU:s regelverk, men där finns endast rekommendationer, ingen påbjuden lag.

Det har nämligen visat sig svårt att i EU komma fram till en enighet, tex vad gäller D-vitamin då behovet växlar med platsen där man bor. Självklart behöver vi i Norden mer D-vitamin än vad invånare i södra Europa behöver.

Om Livsmedelsverket menar allvar med sin önskan om att skydda befolkningen från skadeverkningar är det lämpligt att börja med det som verkligen skadar människor.

Det finns hur många studier som helst som visar på att många människor skadats av cigaretter, alkohol, syntetiska sötningsmedel, kemikalier, GMO-grödor och sist men inte minst vanliga sk skolmediciner. Mot dessa erkänt skadliga ämnen har Livsmedelsverket emellertid inga invändningar!

Läkemedelsverket menar att skolmedicinerna testas noggrant och är säkra innan de används, men stämmer detta påstående? Man kan bara nämna Neurosedyn, Vioxx och Pandemrix som exempel på att motsatsen.

Enligt en artikel i Göteborgsposten blir idag varannan patient sjuk av läkemedel.

Trots denna kunskap har Livsmedelsverket för en tid sedan bestämt att vissa vitaminer och mineraler i en viss dos inte får säljas i hälsokostbutikerna i vissa städer.

Verket skickar nu ut hälsovårdsinspektörer på oanmälda besök i hälsokostbutikerna och där konfiskeras tex vitamin B6 i dosen 50 mg. Förfarandet ger obehagliga vibbar!

vitamin-b-komplex Men är det verkligen i första hand oro över att vitamin B6 skulle skada människor? Nej, inte alls. Det är nämligen så att B6 fritt får säljas på apoteken i mycket högre doser!

Detta måste strida mot lagen om fri konkurrens. Livsmedelsverket har ingen laglig rätt att gynna apoteken och motarbeta hälsokostbutikerna. Ska inte fri konkurrens råda i Sverige?

Livsmedelsverket och hälsovårdsinspektörerna gör ett försök att inskränka vår rätt till att själva inta de näringstillskott vi anser att vi mår bra av.

Det är ett faktum att maten idag inte innehåller tillnärmelsevis lika mycket näring som den gjorde för 40-50 år sedan. Detta faktum erkänns till och med av läkemedelsindustrin.

Många faktorer bidrar till det sämre näringsinnehållet i vår mat idag, bla konstgödsling och skördandet av frukt och grönsaker i omoget tillstånd.

Dagligen hör vi också om unga människor som mår allt sämre psykiskt och här spelar säkert den unga generationens stora intag av snabbmat och industriprocessad mat i skolorna en stor roll. Många äldre mår dåligt av undermålig mat och för stort intag av mediciner.

  • Brist på B-vitaminer, i synnerhet B3, yttrar sig i nedstämdhet och depression.
  • Brist på C-och D-vitamin gör att man lättare drabbas av hjärt-och kärlåkommor, förkylningssjukdom och influensa.

I andra länder i Europa tillämpar man inte den här DDR-stilen gentemot sina medborgare. I Tyskland kan man tex söka både en naturläkare och en skolmedicinsk läkare. Naturläkemedel skrivs där ut på recept om patienten så önskar.

Men i Sverige försöker Livsmedelsverket vägra oss rätten att själva bestämma över hur vi vill fortsätta att behålla vår hälsa.

Den som vill använda sig av skolmedicinska preparat ska naturligtvis ha rätt att göra det men vi, som ibland hellre vill använda oss av preparat från hälsokostbutiker och terapeuter, ska naturligtvis ha samma rätt att välja.

Om Livsmedelsverket verkligen oroar sig för befolkningens hälsa bör man börja med att förbjuda erkänt skadliga ämnen. Sådana finns det gott om!

Livsmedelsverket måste omedelbart dra tillbaka det olagliga förbudet mot försäljning av vitaminer och mineraler i hälsokostbutikerna!

Text: Ulla-Brita Pedersson, Vitaminupproret, Arboga

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq