Livsmedelsverket utövar maktmissbruk mot vitaminförsäljare

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 juni 2015
- NewsVoice redaktion

LivsmedelsverketFör en tid sedan lagstiftade Livsmedelsverket om förbud mot försäljning av vissa vitaminer och mineraler i hälsokostbutikerna. Verket omyndigförklarar därför befolkningen i Sverige och hävdar att den vill skydda befolkningen mot skadeverkningar av vitaminer och mineraler.

Text: Ulla-Brita Pedersson, Vitaminupproret, Arboga

Detta hävdar Livsmedelsverket, trots att det inte finns en enda studie som visar att någon har skadats av vitaminer eller mineraler, ett faktum som nyligen bekräftades av en stor studie av de senaste 30 årens vitaminförbrukning i USA.

Livsmedelsverket har ingen som helst rätt att stifta lagar i Sverige, lagstiftningen är förbehållen den svenska riksdagen. Det är ett flagrant brott mot demokratin att en statlig myndighet på detta sätt sätter sig över lagen och utnämner sig själv till lagstiftare.

Vad gäller vitaminförbudet hänvisar Livsmedelsverket till EU:s regelverk, men där finns endast rekommendationer, ingen påbjuden lag.

Det har nämligen visat sig svårt att i EU komma fram till en enighet, tex vad gäller D-vitamin då behovet växlar med platsen där man bor. Självklart behöver vi i Norden mer D-vitamin än vad invånare i södra Europa behöver.

Om Livsmedelsverket menar allvar med sin önskan om att skydda befolkningen från skadeverkningar är det lämpligt att börja med det som verkligen skadar människor.

Det finns hur många studier som helst som visar på att många människor skadats av cigaretter, alkohol, syntetiska sötningsmedel, kemikalier, GMO-grödor och sist men inte minst vanliga sk skolmediciner. Mot dessa erkänt skadliga ämnen har Livsmedelsverket emellertid inga invändningar!

Läkemedelsverket menar att skolmedicinerna testas noggrant och är säkra innan de används, men stämmer detta påstående? Man kan bara nämna Neurosedyn, Vioxx och Pandemrix som exempel på att motsatsen.

Enligt en artikel i Göteborgsposten blir idag varannan patient sjuk av läkemedel.

Trots denna kunskap har Livsmedelsverket för en tid sedan bestämt att vissa vitaminer och mineraler i en viss dos inte får säljas i hälsokostbutikerna i vissa städer.

Verket skickar nu ut hälsovårdsinspektörer på oanmälda besök i hälsokostbutikerna och där konfiskeras tex vitamin B6 i dosen 50 mg. Förfarandet ger obehagliga vibbar!

vitamin-b-komplex Men är det verkligen i första hand oro över att vitamin B6 skulle skada människor? Nej, inte alls. Det är nämligen så att B6 fritt får säljas på apoteken i mycket högre doser!

Detta måste strida mot lagen om fri konkurrens. Livsmedelsverket har ingen laglig rätt att gynna apoteken och motarbeta hälsokostbutikerna. Ska inte fri konkurrens råda i Sverige?

Livsmedelsverket och hälsovårdsinspektörerna gör ett försök att inskränka vår rätt till att själva inta de näringstillskott vi anser att vi mår bra av.

Det är ett faktum att maten idag inte innehåller tillnärmelsevis lika mycket näring som den gjorde för 40-50 år sedan. Detta faktum erkänns till och med av läkemedelsindustrin.

Många faktorer bidrar till det sämre näringsinnehållet i vår mat idag, bla konstgödsling och skördandet av frukt och grönsaker i omoget tillstånd.

Dagligen hör vi också om unga människor som mår allt sämre psykiskt och här spelar säkert den unga generationens stora intag av snabbmat och industriprocessad mat i skolorna en stor roll. Många äldre mår dåligt av undermålig mat och för stort intag av mediciner.

 • Brist på B-vitaminer, i synnerhet B3, yttrar sig i nedstämdhet och depression.
 • Brist på C-och D-vitamin gör att man lättare drabbas av hjärt-och kärlåkommor, förkylningssjukdom och influensa.

I andra länder i Europa tillämpar man inte den här DDR-stilen gentemot sina medborgare. I Tyskland kan man tex söka både en naturläkare och en skolmedicinsk läkare. Naturläkemedel skrivs där ut på recept om patienten så önskar.

Men i Sverige försöker Livsmedelsverket vägra oss rätten att själva bestämma över hur vi vill fortsätta att behålla vår hälsa.

Den som vill använda sig av skolmedicinska preparat ska naturligtvis ha rätt att göra det men vi, som ibland hellre vill använda oss av preparat från hälsokostbutiker och terapeuter, ska naturligtvis ha samma rätt att välja.

Om Livsmedelsverket verkligen oroar sig för befolkningens hälsa bör man börja med att förbjuda erkänt skadliga ämnen. Sådana finns det gott om!

Livsmedelsverket måste omedelbart dra tillbaka det olagliga förbudet mot försäljning av vitaminer och mineraler i hälsokostbutikerna!

Text: Ulla-Brita Pedersson, Vitaminupproret, Arboga


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Sist jag var i Sverige försökte jag köpa arnika-tinktur ..omöjligt. Det enda som fanns i hälsokostbutikerna jag besökte var en kräm med arnika i ..dvs ‘en droppe i oceanen’ och inte speciellt användbart.

 • Livsmedelsverket gick själva ut med en skrivelse nu i maj-15 om att vi i Norden får för lite D-vitamin och att man därför avser tillsätta extra i utvalda basprodukter. Detta efter att man har bedrivit häxjakt på försäljning av dylikt preparat månaderna innan. Denna dolda agenda är inget som varken branschen eller vi som konsumenter bör finna oss i. Det finns otaligt med ohälsosamma produkter och tillsatser i maten och det är detta man ska föra fram i ljuset istället för att gå industrins ärenden.

 • JO är en tandlös inrättning, instiftad för att skydda makten med ge en illusion av ett fungerande rättssamhälle. Men, man ska anmäla ändå.

 • Man undrar vilka experter det är som tar dessa beslut hos Livsmedelsverket?
  Skulle gissa att det är läkare som är anställda hos läkemedelsbolagen, och som konsulterar hos Livsmedelsverket, men som sagt bara en gissning.

 • Till Stella:
  Du har rätt på en punkt, Stella. Livsmedelsverket har inte stiftat en ny lag så på den punkten stämmer inte det jag skrev. De behöver – och kan inte – stifta en ny lag.
  Livsmedelsverket har istället utnyttjat en förordning som utifrån artikel 14 (livsmedel som inte är säkra får inte släppas ut på marknaden) och artikel 7 (råder osäkerhet om att ett livsmedel kan vara skadligt för hälsan får kontrollmyndigheten vidta nödvändiga åtgärder).

  I vissa fall bryr sig som bekant Livsmedelsverket inte alls om denna möjlighet de har att ingripa, tex vad gäller läsk, tobak, aspartam, färg-och smakämnen. De erkänt skadliga ämnena lämnas alltså i fred.

  Enligt en av hälsovårdsinspektörerna i Västerås kommer Livsmedelsverket med vägledning om vad kommunerna bör kontrollera. Det är knappast en slump att kommunerna i både Västerås, Sthlm, Borås och Gävle samtidigt kommit på att 50 mg B6 är farligt. Det är naturligtvis ett direktiv och en trevare uppifrån.
  Du kan gå till en hälsokostbutik och försöka köpa 100 mg B3 eller 50 mg B6 – du kommer inte att få tag på dessa två produkter.

  Den avgörande frågan är emellertid: vilket vetenskapligt underlag har Livsmedelsverket för att påstå att 100 mg niacin och 50 mg B6 är skadligt ( i alla fall om det köps i en Life-butik)?
  Det viktigaste i min insändare kvarstår alltså: det rör sig om ett maktmissbruk från Livsmedelsverkets sida.

 • Pelle du har rätt. Då jag lever utomlands och betrakta de flesta diskussionerna utifrån, men efter långvarig erfaring av Sverige, inifrån, verkar ,man att det har blivit mycket värre de senaste åren.
  Det enda sättet att bekämpar det hela är att avslöja denna ingrodda korruptionen och läger den i dagens ljus.
  Men jag är inte säkert om det finns domstolar i dagens läge som är oberoende. De senaste decennier har det utbredd sig en filt av bröderskap av värsta måttet som dessutom skyddar varandra.
  Detta har också fungerat bra inom maktapparat av den före detta DDR. Receptet är att kompromittera en viktig person och därmed har den sedan i handen för de beslut man önskar.
  I och med att hela processen går smygande som att sätta grodan i kall vatten och värma på märka de flesta inte något förrän det är för sent. Hittills blev det bara uppenbar inom försäkringsbranschen och trafikskador. Det samma gäller för arbetsskador. Men vi kommer att se mer av detta, om man inte reagera konsekvent. Man måste kämpa för att alla beslutsfattare blir ansvarig för sina handlingar utan att ursäkta någon/t. Är man inom en högre position har man ansvar att vara förebild och detta måste krävas, av politiker synnerligen.
  Det finns en väldig bra fråga man kan ställa till myndighetspersoner som tror sig kunna bestämma över befolkningen. ” By what authority do you claim to rule me?”

 • “Livsmedelsverket och hälsovårdsinspektörerna gör ett försök att inskränka vår rätt till att själva inta de näringstillskott vi anser att vi mår bra av.”

  Snälla ni – LÄS BOKEN “BILDERBERGRUPPEN” så förstår ni varför sånt här pågår. Då behöver ni inte spilla kraft på diskussioner utan kan gå direkt till handling.
  Om nu det är intressant…

 • bra artikel. var kan man läsa om livsmedelsverkets förbud mot b-vitamin samt att de gör oanmälda besök?

 • Börja med att kräva ut forskningsunderlaget som SLV grundar detta på.
  Tror det blir som när de var tvungna att lägga korten på bordet vad gäller deras envisa tjatande om det mättade fettts farlighet för några år sedan: Av 72 studier visade två med lite god vilja det mättade fettets onyttighet. Och idag har de två också falnat i ljuset av ny forskning där till och med de forna antifett-talibanerna i Amerikanska dietistförbundet erkänner att mättat fett är bra.

  http://annikadahlqvist.com/2015/05/26/amerikanska-dietistforbundet-avrader-inte-langre-fran-mattat-fett-och-kolesterol-men-avrader-istallet-fran-tillsatt-socker/

 • Till Adam nätverkselev.

  Du missförstår mig fullständigt. Jag stödjer inte de nuvarande strukturerna och jag anser inte att de tjänar oss, utan andra krafter. Vad jag ser i den här artikeln och i diskussionen är att det finns direkta felaktigheter i förståelsen av hur den repressiva strukturen fungerar.

  Om man försöker förmedla en annan bild till dem som befinner sig inom strukturen och är bekväm med dess begrepp och inneboende regler, så blir försök till att beskriva en annan verklighet alltid svår. Om man inte förhåller sig och rätt kan hantera de inre begreppen, så får man en motsatt effekt där allt man säger kommer att slängas ut med badvattnet därför att man missade en liten punkt. Hela budskapet förlorar i trovärdighet när lättkontrollerade fakta visar sig felaktiga.

  Att skriva såna här artiklar för de redan frälsta kräver inte samma mått av försiktighet och stringens, men om man ska göra någon nytta och förmå dem som tror på och är trygga med storebrorssamhället, så får man helt enkelt bita i det sura äpplet att förstå de strukturer och fenomen man vill förändra. Därmed inte sagt att man behöver acceptera dem.

 • Detta måste självklart tas upp till rättslig prövning. Nu, j-ar är det nog. Jag har inte kunskap att göra det själv men varför inte inrätta en donationsfond till maktmissbruket. Någonstans så måste detta synliggöras tydligt. Detta pågår i smått och stort över hela Sverige. Är nästan värre än Östtyskland var. Och då ojade vi oss minsann.

 • Stella, tack för att Du försöker skapa ordning och reda, med att producera fritt valda svenska ord och begrepp som i nutid, nära framtid och rum, omedvetet lurar Marknaden (varje enskild medborgare) att lyda/tro på information/budskap i STRID med den kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som folkvald svensk lagstiftare i EU-parlament och Sveriges riksdag har fastställt och som folkvald svensk kontrollmakt (t.ex. LivsmedelsvÄrket) skall förvalta resurssnålt och säkert, med EU-INCITAMENTET skadeståndsansvar för det allmänna, om säkerhetsbrist i producerat resultat är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

  VARFÖR använder Du i Dina budskap, ord/begrepp som är laglösa kollektiva pronomen utan personligt ansvar och risk, om Du resurssnålt vill, kan eller vågar samverka till att FÖRÄNDRA Marknadens enskilt utvecklade och ägda kunskap att LYDA Jante och Luthers irrläror och genetiskt nedärvda motstånd av Ågren, som är att livslångt förneka budskap, som vänder upp och ner på (180 grader) enskild utvecklad och ägd kunskap att LYDA.

 • Jag saknar en ämbetsman som Inga-Lisa Ahlenius som tar tag i detta flagranta maktmissbruk och underkännande av medborgarna som Livsmedelsverket och länsstyrelserna gör sig skyldiga till när det gäller vår rätt att själva välja de vitaminer och mineraler som vi önskar. Vi är kunniga och vi är beredda att betala för det. Var är problemet?

  Skulle man våga uppträda på detta sättet om vi hade ett tjänstemannaansvar?

 • Vilka stora företag förser Livsmedelsverkets anställda med lönetillskott?

  Folkhälsomyndighetens Vetenskapliga råd fick delvis inkomsten från vaccinproducenter (enl. Tegnell, Inger Atterstam)! Samma torde berika andra myndigheters Vetenskapliga Råd.

  Indirekt påverkan på lagstiftning kan ske i regeringskansliet, då FörsäkringsJuridiska Föreningen, branschens lobbyverksamhet där är rådgivare – utan undertecknade jävsdeklarationer!

  Påverkade ensamutredaren, domaren Severin Blomstrand lagstiftningen, som idag juridiskt formellt ”krossar” trafikskadade eller andra olycksoffer?
  1. Utan egen medicinsk kunskap tvingas dessa bevisa sambandet olycka – besvär, samtidigt som branschens försäkrings-medicinska rådgivare (FMR) under sanningsförsäkran manipulerar medicinska fakta!
  2. Varefter branschen vinner mot trafik- och fallskadade, när försäkringsbrevens löften om ersättning efter olyckor reduceras till nulliteter!
  3. Branschens vinster ökas ytterligare när drabbade även tvingas betala även sitt bolags rättegångskostnader, med domslutens motivering som: ”Den drabbade uppfyller inte villkoret att mer än sannolikt bevisa sambanden mellan olycka och besvär”!

  Det ämne medicinskt okunniga domare själva inte behärskar” – Varefter juridikens paragrafer, inte medicinska fakta avgör dessa processer.

  Försäkringskassans FMR utbildas av branschens välavlönade dito! Samma argument duger för att slippa betala för vård inom EU/EES-området – trots att EU-domstolens domar gett även svenskar rätt till ersättning för gränsöverskridande vård.

  Lagstiftningen tvingar svårt skadade bevisa – det branschens välavlönade FMR skulle ha gjort – ”… om de följt de etiska regler Sveriges Läkarförbund kräver skall gälla ”!

  Medicinskt okunniga domare kan inte längre lita på vad Hans Link och övriga välbetalda ”experter” sedan länge framfört under gravt manipulerad sanningsförsäkran i domstol!

  Kaliber avslöjade att Hans Link länge ägnat sig åt kvalificerat jäv; manipulerat medicinska fakta; hjälpt branschens första kartellbildning – Trafikskadenämnden! – En kriminell verksamhet EU-domstolen skulle bekämpat – då den snedvrider konkurrensen inom EU!

  Branschens andra – Whiplashkommissionen – styr sedan länge indirekt landstingsvården och rättsväsendets domslut !

  Skall det få gå till så här i Sverige – föredömet för övriga EU-länder ???

  Vem eller vilka bryr sig idag ???

 • Ja, det är åt häcklefjäll att vår rörelsefrihet beskärs alltmer och att övernitiska tjänstemän med missriktad god vilja gör livet surt för många av oss. Men om man ska kritisera – vilket i det här fallet är högst nödvändigt – gäller det ändå att ha detaljerna klara för sig. Annars står man ju och skäller vid fel träd, vilket nyttar föga. På flera håll på nätet kan man läsa att Livsmedelsverket stiftat lagar och förbjudit B3, men jag hittar inget som stödjer det.

  På livsmedelsverket.se finns listan med alla kosttillskott som är godkända inom EU. Alla tre formerna av niacin (nikotinsyra, nikotinamid och inositolhexaniakotinat) finns i listan. Jag ser inget om att de substanserna skulle ha blivit förbjudna. Rätta mig om jag har fel.

  I artikeln sägs att Livsmedelsverket stiftar “lagar”. Det gör de nu inte. De har däremot rätt att skriva förordningar, precis som alla andra myndigheter. Jag hittar inget explicit om vitamin B3, bara förordningar om kosttillskott generellt. Samma sak här: rätta mig om jag har fel.

  Så vitt jag minns – hittar just inget vid nätsökning(!?) – så var det en LIVSMEDELSINSPEKTÖR från Stockholms stads miljöförvaltning som var onödigt hård i nyporna. Följden blev att hälsokostkedjan la sig platt och rekommenderade butikerna att ta bort preparaten från hyllorna. “Självsanering i branschen” eller ren feghet? Det senare om du frågar mig.

  För övrigt håller jag fullständigt med artikelförfattaren om att vi måste göra allt vi kan för att behålla friheten att välja själva och stå på oss för att återta rätten till våra kroppar. Det är uppenbart att det finns starka intressen som är rent anti-demokratiska och de behöver ständigt tas i örat.

 • Vi ska förstå det som att kunskapen om vitaminer och mineraler inte ska nå ut till allmänheten. Redan när när man för decennier sedan avstod från att rekommendera kosttillskott till gravida för att undvika(/minska riskerna för ryggmärgsbråck så visade verket och etablissemanget sitt rätta face.. I Danmark infördes kostråden, men inte i Sverige. Släng ut ockupanterna. Lobbytomin visar sitt tryne…

 • Det är bra att de avslöjar sig genom att visa sitt rätta ansikte. Det finns nog inget annat land i världen där folk är så omedvetna och låter sina förtroendevalda komma undan med detta förfarande. Det är så extremt pinsamt, ologiskt och människofientligt. Det är så uppenbart vilkas intressen de går. Hur står de ut med sig själva? Det kanske de inte gör. Vilka tillåts bli anställda på dessa verk? Vad har de för anställningskriterier?
  Mycket bra skrivet Ulla-Brita!

 • Tala med släkt och vänner, klicka på den blå länken “Vitaminupproret” under Ulla-Britas artikel och skriv på!!

 • Ja visst är detta att förbjuda försäljning av vissa vitaminer ett upprörande maktmissbruk, som alldeles uppenbart tjänar läkemedelsindustrins intressen på de enskilda människornas bekostnad. Och det tyder i sin tur på att Livsmedelsverket – precis som fallet är med FDA i USA – kan stå under korrupt kommersiell påverkan. Att påstå att man inför sådana förbud för att skydda allmänheten är antingen ett grovt och skamlöst hyckleri, eller så visar det på en sådan grad av okunskap att den borde genast diskvalificera den ansvarige eller de ansvariga från befattningar på Livsmedelsverket. En undersökning och radikala åtgärder är påkallade av någon av de myndigheter som har till uppgift att skydda allmänheten från maktmissbruk, felbehandling etc. – Konsumtionsombudsmannen?- Justitieombudsmannen? – Fler förslag?

 • Skydda folket från tyrannerna på Livsmedelsverket och ALLA andra myndigheter.
  “There can be no liberty where the legislative and the executive powers are united in the same body of magistrates.” Montesquieu

 • Mycket bra och tänkvärt inlägg av Ulla-Britta Pedersson. Det får bli ett slut på myndighetsdiktat. Vi får inte finna oss i att vara passiva mottagare av vad andra tycker att vi behöver. Är vi inte vuxna myndiga personer med rösträtt?
  Vi måste skärpa oss! Skriv på Vitaminupproret!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *