Är Livsmedelsverkets “vitaminpolisaktivitet” i hälsokostaffärerna olaglig?

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 3 juni 2015
- NewsVoice redaktion

Livsmedelsverket vs vitaminerNewsVoice publicerade nyligen artikeln “Livsmedelsverkets utöver maktmissbruk mot vitaminer – Myndigheten kan ej stifta förbudslagar” skriven av Ulla-Brita Pedersson från Vitaminupproret. Artikeln skapade en bra diskussion och läsare blev förvånade över rubriken och innehållet. Stämmer det att Livsmedelsverket inte kan stifta lagar? Svaret är ja, myndigheten kan inte göra det. Riksdagen beslutar om lagar. 

NewsVoice fick in följande analys gjord av en överläkare som vill vara anonym. Denne konstaterar att myndigheten är ute på hal is. Nästa fråga blir då; vilka konsekvenser kan det bli för Livsmedelsverket som röjer runt bland hälsokostaffärerna? Är deras “vitaminpolisaktivitet” helt enkelt olaglig? De tillspetsade frågorna är öppna för diskussion.

Analys

Kommentar: Riksdagen beslutar om lagar:

1.Riksdagen beslutar om lagar

…och dessa lagar och förordningar återfinnes i Svensk Författningssamling SFS.

2.Svensk Författningssamling SFS

Kommentar: Texten nedan är en konnotation att detta verkligen är en stadfäst och tryckt lag:

3. SFS

Kommentar: Lagen är sökbar via SFS nr samt med hänvisning till ansvarigt departement/myndighet:

4.SFS

Kommentar: Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott:

5.LIVSFS

…är försett med ett imposant nummer och med en tydlig konnotation till gällande lag:

LIVSFS2003-9-imposant

…dock utgör den tillhörande akronymen; LIVSFS 2003:9 ett fåfängt stoltserande i lånta fjädrar…

7.LIVSFS

… ty en sökning inom gällande svensk lagstiftning i Svensk författningssamling…

8.Riksdagen

…ger vid handen att Livsmedelsverkets LIVSFS 2003:9 ej återfinnes (Din sökning på LIVSFS 2003:9 gav 0 träffar) inom Svensk författningssamling (SFS) och att den således ej inkluderas bland gällande lagar och förordningar.

9.Riksdagen

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ja livsmedelsverkets uppgift är att skydda oss från ohälsosam mat och gifter. Våra skattepengar bekostar korruption. Finns inga vetenskapliga belägg i deras kostråd. Förlegade och går på bluff forskning från Ancel Keys lögner om socker och vegetabiliska skräpoljor. Livsmedelsverkets egnaintresse i diverse industri som defenitivt Inte har med hälsa att göra. Okunnighet i att vegetabilier innehåller bara bråkdelar av näringstäthet v/s gräsbetesprodukter. För att inte nämna klimatfrågan. Inkomitens är ledordet i samband med Livsmedelsverket. Våra skattepengar bekostar korrumperade statliga verk. Skandal de bara får finnas. Finns inga evidenser i något de framhåller. Köttfria dagar i skolan är tydliga exempel på total inkompitens. Stackars barn. De föredrar importerade vegetabilier från konstgödsel och växtgifter med usla innehåll. Gluten, fytinsyra, trypsinhämmare och lektiner mm är inget man bil äta. Skräp fulla av kolhydrater som gynnar läkemedelsindustrin och inte oss. De har mycket att lära i näringslära. De går i industrins intresse. Inte i befolkningens hälsa eller hur vi på bästa vis återgår till ett hållbart jordbruk. Dagens sk bönder är inget annat än miljöbovar och djurplågare. Det bekostas av våra skattepengar. Fy fan för korrumperade okunniga statliga verk som faktiskt inte sköter de de borde. Hade de detta vore de metaboliska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, fetma, ibs, atros. Diabetes och cancer för att nämna några inte öka explosionsartat som de gör. De borde ställas till svars för det dom gör. Riktigt skrämmande vi svenskar tror på dessa hälso och miljöförstörande dårar. Föraktar dessa typer som utan evidens ska ge kostråd.

 • Tack för klargörandet, En; Allmänt kallad: LegeNet. Fick inte ihop de meningarna riktigt. Ja, jag läste den och fick hålla i mig för att inte banka sönder tangentbordet med mitt huvud.

 • Lisa, den är en fortsättningstanke efter tidigare meningar om att grunden för rätt är naturrätten, dvs att den som inte skadat inte får skadas och att den som skadat måste ställas till ansvar. Juridiken är då läran om de regler vi kommit överens om för att uppnå detta. Men om vi glömmer bort varför juridiken ens finns, och bara förutsätter att den är rätt, då har den så att säga blivit en avgud eller en lära som ej tål ifrågasättande, och som inte heller klarar ifrågasättande, för den (egentligen dess utövare) vet inte vad den själv är eller varför den ens finns. Dess utövare har avskiljt sig från det verkliga, för en illusion, vilket också kan förklara deras absoluta skräck för sanning.

  Såg förresten ett fint exempel på denna skräck i artikeln “Enligt Helsingborgs tingsrätt är det fritt fram att tillverka olagliga digitala pengar“, där vi bl.a. läser: “Domaren Jonas Lindgren, som inte ens deltog under den muntliga förberedelsen och vägrade huvudförhandling“. Sådan är beröringsskräcken inför sanningen, för illusionens försvarare.

  — En; Allmänt kallad: LegeNet

 • ” Juridiken är bara en lära om vilka regler vi satt för vår omgivning, vilken lära förutsätter att vi antar att den är rätt. Detta är livsfarligt och skapar ett rättsväsende som inte kan ses som legitimt, åtminstonde inte ur rättsfilosofisk synvinkel.”

  Kan du förklara denna mening med andra ord Leif? Tack!

 • Det finns redan paragrafer i svenska författningstexter som ger statligt verk vissa ramar inom vilka de kan författa föreskrifter som ger större rättigheter än vad som annars gäller. Se t.ex. trafiken, 90-sträckor är sådana föreskrifter.

  Det skulle även kunna finnas någon paragraf i svensk författningstext som säger att ett statligt verk, eller t.ex. för den delen Stina Nilsson i Karlstad eller Olle Nilsson i Över-Kalix, eller någon annan definierad part, får begränsa dina rättigheter. Skulle sådan paragraf finnas, ja då skulle den finnas i författningstext. MEN är denna hypotetiska paragraf grundlagsenlig? Är den kompatibel med Sveriges åtaganden gentemot det europeiska gemenskapen? O.s.v..

  Det som har hänt i Sverige är omedvetna processer där missriktad kärlek till alla skalors mobbare lämnar fältet fritt för all form av förtryck, där förtrycket / makten och dess auktoritära påståenden ej ifrågasätts. Det som förhindrar skiten att spricka upp är all fega medlöpare. Eftersom de som valt att hjälpa förtryckarna genom att ej ifrågasätta har omedvetandegjort sig själva om vad de gjort, så har deras egna inre processer också just omedvetandegjorts. Då de är omedvetna uppfattas varje ansats till medvetandegörande som ett potentiellt hot.

  Detta är nog också förklaringen till ‘försvarsallianser’ såsom HILDA, IDA och RUBEN. När de psykologiska blockeringsprocesserna går igång, då ‘gäller inga lagar’. Problemet är bara att de växande sprickorna mellan rättsuppfattning och blockering bara kan sluta riktigt illa.

  Visselblåsarna har det här inte lätt, och av den psykiska blockeringen kallas de naturligtvis allt ont, och dessa senare sitter och samkör sina strategier mot dessa ‘onda’. Som i själva verket är ett uttryck för det friska som i en sjuk situation försöker väcka en dialog.

  Det största felet i Sverige är att det saknas grundläggande förståelse för vad rättigheter ens är. Det råder ett oerhört kunskapsvakuum i svensk juristutbildning. Inte ens de som studerar Europarätt på Södertörns Högskola får lära sig mänskliga rättigheter. En lärare där i en kurs i Europarätt svarade en vän till mig, som drog en parallell i en komparativsrättlig fråga, att vill man studera mänskliga rättigheter får man göra detta på Teologiska Högskolan. Man har alltså bortsett från allt vad rätt och filosofi betyder vilket egentligen är grunden till att juridik (vetenskapen om positiv rätt) ens existerar. All rätt fram till dagens juridik har sin grund i naturrätt/Natural Law. Juridiken är bara en lära om vilka regler vi satt för vår omgivning, vilken lära förutsätter att vi antar att den är rätt. Detta är livsfarligt och skapar ett rättsväsende som inte kan ses som legitimt, åtminstonde inte ur rättsfilosofisk synvinkel.

  Det är därför det blir en så oerhört stor klyfta mellan de som upplever att de har oförytterliga rättigheter och hävdar dessa, och de som läst i en författning eller föreskrift ‘hur det ska vara’, och som då bestämmer sig för att de som inte kan acceptera det ‘måste vara sjuka’.

  Sjukan diskussionstråden “Är Livsmedelsverkets “vitaminpolisaktivitet” i hälsokostaffärerna olaglig?” behandlar är blott ett sjukdomssymptom i den ovan skissade grundläggande patologin.

  — En; Allmänt kallad: LegeNet

 • Lagar antas av riksdagen, förordningar av regeringen och föreskrifter av myndigheter (inom deras respektive verksamhetsområde). Myndigheters instruktioner, dvs. vad deras uppgift är, ges i form av förordningar, dvs. beslutas av regeringen. Nedan länk till Livsmedelsverkets instruktion enligt vilken Livsmedelsverket har rätt att ge ut föreskrifter.
  https://lagen.nu/2009:1426

  Som framgår av förordningen om författningssamlingar https://lagen.nu/1976:725 så har myndigheterna egna samlingar av sina föreskrifter enligt vilken “(e)n författningssamling som en central myndighet låter utge skall ha samma format som SFS och likartad typografisk utformning”. Livsmedelsverkets samling finns här:
  http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/foreskrifter-i-nummerordning/

 • Bryr sig “Makten” någonsin om någon annan än just “Makten”?

  Obekväm sanning omtolkas på lämpligt sätt – oavsett vad det än gäller! När man läser om nyheter i dagstidningen eller tittar på senaste “Aktuellt” eller “Rapport” dyker genast frågan upp – “Vad är det man nu försöker dölja”, eller “Vilket budskap vill man nu plantera bland alla oss aningslösa”?

  Det kan gälla mycket allvarliga händelser, som “Fukushima” med många mänskliga tragedier orsakad av dödande radioaktivitet eller enkelt “ruffel och båg” med “Nya Karolinska Sjukhuset”, med alla helt nya felaktiga ekonomiska kalkyler, ständigt avslöjade – att allt var ett enda falsarium – tydligen byggd på hoppet att ingen i efterhand skall få den egna politiska karriären förstörd …

  Fotfolket offras genom “omskrivningar” av händelseförlopp – oberoende om det rörde radioaktivitet i Fukushima, eller dölja vaccinationskomplikationer … – när sakkunniga avlönats av företagen, de skulle kontrollerat …

  Statistik kan formuleras om på bästa sätt – varefter “budskapet” blir passande för “Makten”.

  Dagens politiker i ”ideal-landet” Sverige går numera kurser för att alltid framföra budskap vilka saknar innehåll. men låter tillräckligt bra “för att ändå inte vara antingen sant eller lögnaktigt”. Vill man förbli “framgångsrik” presenterar man “honungskarameller” trots allt deras giftiga innehåll! – Ämnen som inte skulle varit med – ”just där” …

  Domare dömer i processer där de saknar nödvändig kunskap … men de har “lärt sig hur man skall döma” – så “lätt som en plätt” fixas rättvisan – varefter rätt sida vinner när domslutet presenteras …

  Är det först efter “framtidslandets totalkrasch”, kravet väcks ”återinför bortrationaliserade tjänstemannaansvar?

  Jäv förekommer i alla former – överallt – men ingen bryr sig om att bestraffa sådant – trots vad lagstiftningen bestämt.

  Var “Etik och moral” begrepp, som bara gällde förgångna tiders folk – eller är det dags NU – att återuppliva tjänstemannaansvaret ???

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *