Matt Damons brillianta tal om maktens övergrepp och behovet av civil olydnad

publicerad 25 juni 2015
- av NewsVoice
Matt Damon 2014

Skådespelaren Matt Damon uppmanar till civil olydnad för att folket i USA ska kunna ta tillbaka sina civila rättigheter som bit för bit dras bort av en allt mer korrumperad maktapparat.

Matt Damon anser att problemet i dagens värld inte är civil olydnad utan att folk i allmänhet lyder överheten och underkastar sig maktens brottslighet.

Damon efterlyser "the spirit" hos alla och envar och att den amerikanska konsitutionen efterlevs i handling och inte bara i ord. Han frågar sig hur det kommer sig att enskilda medborgare sitter i fängelse för småbrott när maktfullkomliga ledare går fria trots att de begått enorma brott. (fri tolkning av hans tal)