Militären sprayar metallpartiklar som bildar moln för att manipulera atmosfären

37

Rems- och fackelfällare på ett Transall C-160 flygplan - Foto: Wikimedia Commons

Utländska forskare uppger att det finns militära och kommersiella syften med att bilda artificiella moln och att denna forskning är mycket intensiv, men avsiktliga utsläpp förnekas av Försvarsmakten, Miljö- och energidepartementet, SMHI samt Transportstyrelsen. Det är däremot helt känt och offentlig information att vid militära projekt släpper flygplan ut mikrotunna remsor (chaff) och laddade metallpartiklar för att kontrollera och störa målradar och radiokommunikation. 

Text: Torbjörn Sassersson | Bild ovan: Rems- och fackelfällare på ett Transall C-160 flygplan – Foto: Wikimedia Commons

FOI beskrev 2005 teknik som går ut på att flygplan släpper ut metaller, bland annat aluminium, från flygplanens vingar. Utsläppen kallas ”remsor” eller “chaff”. Metallerna som ingår i dessa ”remsor” – tunnare än hårstrån – bildar efterhand reflekterande moln vilka länge dröjer sig kvar i luften på hög höjd innan de långsamt sjunker till marken.

Aluminium är samtidigt ett av de ämnen som många observatörer pekat ut som en av de komponenter som används när flygplan gör aktiva utsläpp av aerosoler. Aluminium har uppmätts i skyhöga halter i många prover av regnvatten och jord efter denna typ av utsläpp.

Storövningen Arctic Challenge

Northrop Grumman EA-6B ProwlerFOI beskriver att teknikens syfte är att störa ut fienderadar och förhindra fiendens radiokommunikation. Det kallas tex ”passiv radarstörning” som används främst i militär verksamhet där det räknas som en del av den elektroniska krigföringen. I samband med den i dagarna pågående NATO-flygövningen Arctic Challenge 2015 över stora delar av Norrland uppger Försvarsmakten att störflygplan från Tyskland och Storbritannien deltar. Läs mer om radarstörning.

”Remsorna fälls från flygplan eller skjuts ut från fartyg. Remsorna är lätta och tunna så att de endast långsamt sjunker mot marken. De bildar då ett reflekterande moln som syns på radarn. Molnet kan användas för att förvilla fiendens eldledningsradar, spaningsradar eller robotar med radarmålsökare.” / Wikipedia

Kan släppas ut i flera mil långa stråk över stora områden

Wikipedia beskrivs två sätt att taktiskt använda remsor som skenmål och för att dölja förflyttningar. Skenmål innebär at remsor släpps ut som ett moln som ger ett radareko som liknar det verkliga målet. Fienderadarn har då svårt att urskilja det verkliga målet från det falska målet. En inkommande stridsroboten kan dras till det falska radarekot. Remsorna kan också släppas över större områden i flera mil långa stråk. Flygplan kan då gömma sig i dessa stråk. Remsfällning kan kombineras med aktiv störning.

”Remsor innehållande aluminium användes redan under andra världskriget. Koden för att använda remsorna var “Open the Windows” (window var en tidig brittisk beteckning för remsor).”

FOI om Chaff /remsor och radarstörning - Källa: FOI om telekrig sid 26

Bild ovan: FOI om Chaff /remsor och radarstörning – Källa: FOI om telekrig sid 26. Totalförsvarets forskningsinstitiut (FOI). ISBN 91-7056-121-4

chaff2

Bild: Chaff containers

Har använts i alla konflikter sedan andra världskriget

FOI skriver att remsorna har använts i alla konflikter sedan andra världskriget för att dölja uppdrag (maskerande effekt), skapa skenmål (påhakande effekt) eller för att få en radar att tappa följning (avhakande effekt).

chaffEnligt Wikipedia består de mycket tunna remsorna av nylon- eller glasfibertrådar täckta med ett tunt lager metall. Eftersom trådarna är tunna och faller de mycket långsamt. Varje tråd är 20–30 ?m tjock att jämföra med mänskligt hår som är 17-51 ?m tjockt. Längden på remsorna avgör effekten som ska uppnås. Bredast effekt uppnås när remsor av olika längd blandas. Det ger reflexer i ett bredare våglängdsområde.

Bild: Nedfall av chaff-fibrer [article]. Foto: Bob Gathany

Artificiella moln reflekterar radar

FOI beskriver i sin rapport att remsorna fungerar som dipolantenner som reflekterar en del av den mottagna energin från en radar och att reflektionen är störst för de radarvåglängder som matchar längden på remsan. Vidare skriver FOI att längden på remsan avgör vilken frekvens som störs och genom att packa remsor med olika remslängder erhålls ett ett kontinuerligt spektrum där flera frekvenser kan störas ut.

Remsorna släpps ut från flygplanens vingar och spridningen sker som bäst där det är turbulens. Därför sprids remsorna med fördel från tex vingspetsarna, skriver FOI . De kan också skjutas upp från fartyg med granater eller raketer. Remsorna kan generera moln lång tid efter spridning.

FOI:

”Spridningsmekanismen är mycket viktig för att remsorna skall få avsedd störeffekt. Spridning sker inom flyget vanligast genom att utnyttja turbulensen bakom flygplanet. Remsorna fälls från en plats på flygkroppen som har kraftig turbulens (t.ex. vingspets), alternativt monteras anordningar på remsfällaren som genererar turbulens”.

“Fällda remsor har i regel en fallhastighet på ca 1 m/s, varför de kan ha effekt lång tid efter spridningen om de fällts från hög höjd.”

När det gäller miljöpåverkan konstaterar Wikipedia och FOI att remsorna har ”en viss miljöpåverkan”. Förhöjda halter av aluminium, som FOI uppger ingår i ”remsor” har upprepat hittats i prover av vatten och mark från både USA och Europa. I Kalifornien har höga halter uppmätts efter intensiva utsläpp av påstådda aerosolutsläpp som bildat moln. Alan Buckman, biolog och fd väderobservatör, talar om provresultat som visar extrema halter av aluminium.

Intensiv forskning på metallpartiklar i atmosfären för kommersiella och militära tillämpningar

Wayne Scales - Photo: Space.vt.edu

Det är inte bara mikrotunna remsor som används för att nå effekter. Även partiklar och aerosol används. Wayne Scales som är forskare på Bradley Department of Electrical and Computer Engineering och grundare av Center for Space Science and Engineering vid Cornell University i USA forskar på hur den övre atmosfären kan manipuleras. Hans forskning finns listad på Google Scholar.

Wayne Scales (hemsida) – Foto: Space.vt.edu

Scales har publicerat en serie av vetenskapliga artiklar om olika experiment där atmosfären målmedvetet störs med laddade partiklar och radiovågor (active perturbation) för att åstadkomma önskade effekter. Några exempel på publicerade studier är:

  • Perturbation of mesospheric dust associated by high power radio waves,
  • Electron temperature enhancement effects on plasma irregularities associated with charged dust in the Earth’s mesosphere,
  • Electrodynamic Structure of Charged Dust Clouds in the Earth’s Middle Atmosphere.

Forskningen har både militära och kommersiella syften enligt hans overhead-presentation. Han uppger att denna forskning är mycket intensiv och exempel på militära applikationer är tex för att slå ut främmande makts kommunikations-, navigations och radarsystem. Studierna visar även vägar till nya kommunikationssystem.

Metoder för att manipulera amosfären enligt Scales:

  • Injektion av laddade partiklar och elektronstrålar (heavy ions or electron beams)
  • Frisläppandet av kemikalier som jonifierieras genom ultraviolett ljus (barium nämns som exempel på lämplig metall)
  • Frisläppandet av kemikalier som attraherar elektroner (nickel, svavel, hexaflorid, triflormetyl, aluminiumoxid och brom nämns i presentationen)
  • Frisläppandet av aerosolpartiklar
  • Injektion av “high power radio waves” i rymden eller från marken (Scales nämner HAARP, Arecibo och EISCAT i Tromsö som exempel på generatorstationer)

Det råder alltså ingen tvekan om att det finns kommersiella och militära syften med att bespruta atmosfären med metallpartiklar och mikrotunna metallremsor som skapa användbara moln.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Radar chaff over Redstone Arsenal unusual, lingered in atmosphere 10 hours

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
37 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
A.vikström
A.vikström
Gäst
3 januari 2017 kl 23:58
Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
16 augusti 2016 kl 09:33

Rent rättsligt hur ställer sig rättvisan till självförsvar i ett läge när något avsiktligt förgiftar en?
Och hela ens “habitat”?
(Enligt ännu en obekräftad källa har Kina skjutit ned en omärkt sprayare över gränslandet till Kazakstan och enligt samma källa är det bounty price på piloter som sprayar.)Ben Fulford.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
15 augusti 2016 kl 19:14

Tyvärr har vi lika mycket ‘randiga’ moln som vanligt över Torbay på Devons sydkust i UK.
Dagarna börjar med klarblå himmel och vid lunchtid är skyn redan fylld av ‘slöjor’…

Att ingenting syns på andra håll kan bero på (har jag sett i en fb-grupp) att det nu testas ‘medel’ som inte syns.

Instämmer med Birgitta.. 🙁

Birgitta
Birgitta
Gäst
15 augusti 2016 kl 11:15

Åke i Sö[email protected] Tack för länken till den ruggiga filmen om vädermanipulering. Den här filmen borde sändas på alla kanaler på bästa sändningstid. Finns det någon framtid för våra barn efter politikers, vetenskapsmäns, Rothchilds och Monsantos med flera andra galningars lek med vår värld? Ska de ta kål på allt naturligt och ersätta det med artificiellt skapade organismer som är de enda som klarar av en toxisk värld?

Jag har också erfarenheter av regndroppar från en klarblå himmel. Till och från ses fiskbensformade moln. För några år sedan observerades underligt färgade moln på himlen. Några timmar senare sänktes temperaturen med ca 10 grader och vi gick från från högsommar till höst. De verkar kunna skapa vilket (o)väder som helst.

För några år sedan var det “poppis” att skapa översvämningar med häftiga skyfall där jag bor. I år har de lekt “torkleken”. Avsikten har väl varit att ruinera bönder för att kunna köpa upp deras mark billigt för produktion av energigrödor (den gröna oljan) istället för livsmedel.

Rascasse
Gäst
15 augusti 2016 kl 09:08

Kan bekräfta det Åke skriver: inga chemtrails på himlen den senaste tiden, det observerade området är västra delen av Medelhavet.
Spekulationer om orsaken till detta kan vara:
1. Verksamheten har minskat p.g.a. att allmänhetens medvetande om fenomenet håller på att öka exponentiellt och man är rädd för kommande massiva protester.
2. Verksamheten fortsätter men nu med metoder som inte syns. (För att öka synbarheten kan man pröva polariserande glasögon)
3. Medlemmar ur eliten har kanske insett att alla drabbas och att ingen går säker.
4. Det är ett temporärt stopp, vissa delmål kan vara uppfyllda, och verksamheten kommer återupptas.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
15 augusti 2016 kl 05:46

Nu den 15/8 2016 har under en veckas tid inte synts ett chemtrailsstråk på himlen och det flyger många plan som tidigare över kusten. Många plan lämnar inget stråk efter sig överhuvudtaget.
Och den lite grådaskigt blåa himlen ser lite friskare ut.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
1 augusti 2016 kl 06:43

En fråga till de bättre kunnande: i veckan i var det helt klar himmel och solsken utefter Sörmlandskusten. Helt plötsligt börjar det duggregna utan ett moln i sikte! Med tanke på att vattenånga bör ha en partikel att kondensera kring, vad kan detta bero på?

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
28 juli 2016 kl 07:34

Ett nytt avslöjande föredrag om chemtrails. Och väder manipulering sammankopplat med Monsanto och annat, som att väderrapporter inte är rapporter utan en uppläsning av förutbestämt väder..
https://youtu.be/zt_RQ7o7U_s

Ulf M
Ulf M
Gäst
10 februari 2016 kl 20:02

Chaff används för att temporärt störa ut radar. Det har inget med vare sig geoenginering eller bluffen om ”chemtrails”.

Mycket okunnigt om man tror att detta har samband.

Nope
Nope
Gäst
27 augusti 2015 kl 21:10

Åttika Dödar Chemtrails !

En; Allmänt kallad: LegeNet
Gäst
10 juni 2015 kl 23:53

Peter Grafström 2015-06-08 19:15: “Dina invändningar är inte bärkraftiga“.

Mina invändningar var inte tekniska, de handlade om bristande motiv och bristande uppbackande bevis. Du ber mig sedan bemöta tekniska argument kring kamera-anomalier. Jag tänker inte gå in i en teknisk diskussion ang. att använda digitalkameror som strålningsdetektorer. Jag hade inte ens hört talas om det innan VT skrev om det.

Men, utan att kunna bedöma om det är samma sorts anomali, så tycker jag rent spontant att det är något liknande i den tyska video med Trojanska moln som Ivan Björn postade ovan, titta på skärmdump av video vid 34:45.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  En; Allmänt kallad: LegeNet
11 juni 2015 kl 02:05

Lege
Nej det är inte samma punkter, bilden du hänvisar till visar ju riktiga fysiska partiklar. Den pixelering som används som bevis på radioaktiv strålning i videon ackompanjeras ju av ett smatter som jag tolkar som alstrat i kameran genom små elektriska fenomen.
Däremot finns det exempel på att digitalkameror registrerar kosmisk strålning, som enstaka överexponerade pixlar. Ibland förstör en sån träff en bildkanal permanent.

Anna-karin karlsson
Anna-karin karlsson
Gäst
10 juni 2015 kl 23:40

På tal om morgelloons, det har vår vän sanna ehdin gått ut med i fb åtminstone att hon drabbades av och fått bort det 🙂 Sen angående dom som är ansvariga för att ställa till det på olika sätt här i världen och som gör människor sjuka/med symptom, de är så attans PENGA-GIRIGA SÅ DE GRINAR NOG NÄR DE SKITER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pga allt handlar om pengar. de är totalt känsokalla och många av dom har även dåligt/konstiga uppväxter så de ger även oskyldiga skulden för hur de fått lida bla. Detta med att ,man kan få blödning, hur ska då tex vi kvinnor veta om det är mens eller s.k. sån här blödning pga de fibrerna?

G.Bengtsson
G.Bengtsson
Gäst
10 juni 2015 kl 22:53

MEN !!!

Hallå och belägg !

Handlade inte detta om eventuella utsläpp av flygplan då de tränar flykt?
Ett sk chaff-släpp består av några hundra gram metall/plast slingor som sakta svävar bort i vinden och upplöses, knappast något som förgiftar hela mänskligheten.

“Vi vet från internet användning att plast är en bärare av LJUSSIGNALER! “,
skriver Ivanbjörn, jaha ock ?
Varenda fiber som grävs ned för datakommunikation är en ljusledare, vad har det med chaff och fantasisjukdomar att göra?

———————————–

Mina kommentarer om de förmenta neutronbomberna i Yemen förbigicks med svammel.
Jag vill fortfarande veta hur fotograf och elektronik överlevde attacken och varför “neutronpåverkan” bara syns i de överexponerade delarna av bilden.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  G.Bengtsson
11 juni 2015 kl 02:00

G Bengtsson
Först klagar du på OT sen vill du ändå fortsätta på Yemen-spåret.
Det var ca 8km bort och bomben var kanske 1kt(?), och kameran tål rätt mycket innan den blir helt förstörd. Det finns erfarenhet från rymdfarkosters kameror. De som bevittnade detta har nog fått farliga stråldoser men det blir vanligen kronisk strålsjuka inte akut. Dvs på sikt märks det som ökad förekomst av cancer i den population som råkade stå i strålknippet.
Hypotesen som föreslås av tex VT är att det man ser är ljus som uppkommer genom scintillation i kameralinsen när den bestrålas av neutroner.
Det smatter som hörs kommer nog från små elektriska urladdningar i elektroniken när den träffas av elektriska partikar som alstras av neutroner.
Om det inte är som VT tror är det kanske i stället sekundära betapartiklar som träffar kamerans bilddetektor och ger upphov till pixeleringen. Det är kanske en bättre förklaring till vad man ser. I det fallet kan det vara en potentialskillnad mellan de mest belysta kanalerna och området runtom som förklarar varför elektronerna undviker mitten.
Nu spar vi det ämnet vad?

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
9 juni 2015 kl 20:39

Tack för intressant info Ivan Björn!

ivanbjorn
Gäst
9 juni 2015 kl 20:14

2
Jag har sett en video där man påstår att vid destruktiv aktivering av denna plast i kroppen blöder en sådan människa från öppningar från kroppen, vidare påstod man att massdöden hos djur (fåglar som faller från himmelen) är inget annat än att testa detta dolda vapen som varje levande individ bär på!

Hos människor gör de inte sådana drastiska åtgärder ännu för att då skulle det avslöjas, men de gör det sakta.

Min åsikt är att så länge man inte är rädd och har MEDVETENHET vänd inåt så borde alla dessa försök vara verkningslösa.

Jag bifogar video: Sage of Quay Radio – Harald Kautz-Vella & Cara St. Louis – EMF, Morgellons & Black Goo (Jan 2015) https://www.youtube.com/watch?v=fCGBx0y7lG0

Vidare en tysk video Trojanska moln!
http://ivansbj.blogspot.se/2014/10/tysk-dokumentar-om-chemtrails.html

ivanbjorn
Gäst
9 juni 2015 kl 20:14

1
Att tänka på: Chemtrails innehåller någon sorts plasttrådar. Jag har sett flera videor på internet där dessa plasttrådar rörde sig. D.v.s. att de hade någon sort ”intelligent” liv i sig. Det som ofta pratas om är transhuman människa. Vi vet att celler i kroppen kommunicerar med varandra med hjälp av vågor. Vågorna är i sin tur ljus med olika färger. Upplysta människor brukar ha ljus kring sig och avbildas på detta sätt på tavlor i kyrkor.
Vad har detta med chemtrails att göra? Vi andas in denna plast som sedan vävs in i våra celler. Troligtvis tar denna plast näring av cellerna och möjligen har den en förmåga att föröka sig i kroppen vilket är synlig hos människor med morgellons sjukdom. Vi vet från internet användning att plast är en bärare av LJUSSIGNALER!

För att knyta samman ovanstående, tänk dig att du är full av denna plast och att denna plast tar emot impulser från omgivande elektronik som ditt väsen sedan fylls med. Tänk dig också en möjlighet att man kan styra dessa impulser i form av vågor/ljus individuellt och på så vis styra mindcontrollera en människa eller förorsaka någon sorts sjukdom för att man ska kväva en specifik människas behov att avslöja sanningen om det som pågår.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
9 juni 2015 kl 14:26

Sedan den här NATO övningen startade i Sverige har jag över min lilla kuststad inte sett en enda chemtrail. Tidigare var det kors och tvärs med streck som bredde ut sig.
Så frågan till SHHI blir då varför dessa streck försvinner när det är mängder av utländska flygplan i luften?

Kalle 01
Kalle 01
Gäst
9 juni 2015 kl 00:16

Peter G:
Jaha, det kanske kan förklara varför Chris Busby hittade anrikat uran mm vid sin analys av hårstrån i Irak istället för utramat uran.
https://www.youtube.com/watch?v=0MnIbcq7jnU

Kerstin Unger Salen
Kerstin Unger Salen
Gäst
9 juni 2015 kl 00:07

Det rader ingen tvekan om att utsläpp pagar som inte ser ut som vanliga flygplansutslapp. Der ar bara att observera himlen nar vi ser flygplansutslapp.och lagga marke till skillnaderna. Problemet ar att man gor dessa “forsok” utan att tala om det oppet och klart och dessutom ar det med skattebetalarnas pengar, sa oppen redovisning vore inte helt fel. Sen ar ju halsoeffkten pa manniskor och for jorden oerhört viktigt att reda ut. Vi har nog med gifter pa jorden utan att vi nu ska utsattas for kemikaliskt giftspray ovanifrån.
Antagligen slapps det ut sa hogt upp att den stratosfären star utanför lagstiftning. Om det delvis används av militären kan man ju forsta attraktionen. Ingen kan stallas till ansvar eftersom det sker utanför och ovanför landers nationella granser/ansvarsomrade
.Man bor be riksdagen om förklaring och inga mer ljug.De vet vad man haller pa med och vilka pengar som stalls till förfogande. Kanske har folket nagot att saga till om?
Jag bor pa Mallorca och har ar de vanligt forkommande. Det skar i ens hjärta att se dem. De finns overallt.
Det finns ett app som man använder med sin mobil genom att rikta den mot flygplan som har konstiga utsläpp. Man far omedelbart reda pa vilket kommersiellt flyg som aker fobi och gar det inte att fa svar vet man att det ar militärflyg eller flyg som ar ute i andra arenden. Jag har sjalv sett det.Tack for jattebra artikel
MVH Kerstin Unger Salen

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
8 juni 2015 kl 23:17

Kalle01
Det är hänvisning till utarmat uran som är ett sätt att dölja de värsta verkningarna av kärnvapen. Två olika sorters cancer hos samma patient är extremt osannolikt. Trippel cancer är ännu mer extremt. Uttryckt i stråldoser är det troligen långt över dödlig dos om det vore i hela kroppen.
Här är ett dokument från 2003 Detonation an deceit, om hur taktiska kärnvapen används under täckmantel av andra teknologier.
http://www.informationclearinghouse.info/article2072.htm

Kalle 01
Kalle 01
Gäst
8 juni 2015 kl 22:45

“Otillåtna” kärnsprängningar i Irak och Afganistan som leder till grava missbildningar, cancer mm… Utan att veta något närmare om dessa påstådda sprängningar så låter det för mig som en bra cover-up story för att bortförklara den radioaktiva nedsmutsning som följer av USAs ohejdade använding av utarmat uran på slagfälten (och som det är helt tyst om i media).

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
8 juni 2015 kl 20:19

Red
Beklagar OT men när skämtaren släpptes fram tyckte jag det var på sin plats. Jag misstänker att Usa vill vänja oss vid en gradvis upptrappning och jag tror inte det var oavsiktligt att det blev så iögonenfallande som på videon. Visst kunde man tänka sig organiserat förfalskande av videos men tillsvidare bör det tas på allvar.
IAEA går inte ut stort och yttrar sig men de har sedan länge konsterat ett femtiotal otillåtna kärnsprängningar sen 1945. Tex i Irak och Afghanistan lär fem sprängningar ha skett med åtföljande mycket grava missbildningar och fall av multipel cancer, tex tre oberoende cancerutbrott i samma patient. Detta indikerar extrema strålnivåer. Enskilda amerikanska experter som uttalade sig spontant när de gick runt med geigerräknare nämnde 1800ggr förhöjda nivåer på en del ställen bland bebyggelse. Men officiellt tystas det ner.
För att hålla sig till ämnet för artikeln, så nämndes bla om att Barium-partiklar används vilket ju berörts här förut. Det nämndes att UV-ljus joniserar dem vilket underlättar för att skapa elektriskt ledande vattendroppar antar jag. En pusselbit till där.
Att militären släpper ut Al-fibrer stora som dipolantenner för radarvågor dvs cm-stora och tunna, är inte någon alternativ förklaring till partiklar för att manipulera klimatet men det kanske förklarar en del höga Al-halter där man bedrivit mycket övningar.
Efter övningen i norr går det ju att mäta om det blivit ändrade halter av något. Lämpligt att hålla reda på hur vinden har inverkat i så fall.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
8 juni 2015 kl 19:43

G Bengtsson
Det ljud du pratar om är troligen helt andra bombkrevader. Det är 8km bort så det hörs bara som ett dovt muller tror jag. Om det var en bunkerbuster går det mesta av energin ner i marken innan plasmaklotet börjar stiga.
Det tar några sekunder för pixeleringen att börja och den fortsätter flera sekunder. Det stämmer väl med hastigheter mellan säg 3 till 1 km/s. Det motsvara termiska neutroner och inte såna som rör sig med ljusets hastighet. Neutroner förlorar energi på vägen genom mängder av kollisioner med atomkärnor. Men fortfarande är det snabbare än ljudet. Ljudet bör vara framme efter drygt 20 sekunder och det är nog det dova mullret mot slutet.
Såvida du inte syftar på det sprakande ljudet som troligen kommer från kameraelektroniken när ljusdetektorkanalerna övermättas och kanalerna rensas inför nästa exponering. Eller kanske från betapartiklar när neutroner reagerar med atomkärnor. Det ljudet låter som elektriska urladdningar.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
8 juni 2015 kl 19:15

Legenet
Dina invändningar är inte bärkraftiga.
Jag sa tydligt att det var flera klipp inte olika händelser. Iofs sades det tidigare att ännu en kärnexplosion noterats men jag utgår från att videon visar samma händelse med olika fotografer.
Pixeleringen kommer i flera fall som en ring runtom. Givetvis kan det finnas saturerade områden i centrum för det intensivt lysande plasmat som därför syns mindre. Men att pixeleringen inte följer motivet är ett tydligt tecken på att det ljus som ger upphov till den avvikande pixeleringen har avböjts annorlunda av optiken. Detta är precis vad man kan förvänta sig om ljuset alstras i kameralinsen och inte härrör från det avlägsna motivet, varifrån ju ljuset bör refrakteras på normalt sätt oavsett styrka.
Denna anomali behöver du förklara om du inte tror att det är sekundärt alstrat ljus från snabba partiklar.
Jag förstår inte till fullo varför pixeleringen är centrerad runt bomben och inte runt den optiska axeln i systemet vilket jag hade förväntat mig om scintillationen ger ungefär isotrop utstrålning. Men den nämnda anomalin tillsammans med det intensiva plasmat är tydliga tecken.
Konventionella bomber som ger ifrån sig enormt mycket energi på det sätt som syns vore väldigt ineffektiva och oerhört tunga. Kärnvapen som sprängs i markhöjd, bunkerbusters förväntas ge upphov till ett sånt plasma efter att en stor del av kraften gått ner i marken.
Jag är osäker på om denna bomb sprängdes först nedtill eller om det var en bit upp.

Janne D.
Janne D.
Gäst
8 juni 2015 kl 19:10

He He, det går framåt, de enda bomber som bevisligen funkar är “stinkbomber” kan ju ev. komma till användning framledes

G.Bengtsson
G.Bengtsson
Gäst
8 juni 2015 kl 16:22

Neutronbomb !!

OBS Att ljudet kommer före “neutronstrålningens” scintillerande effekt i kameran……………….
Ljud rör sig med ca 330 meter i sekunden, Neutronstrålning med ljusets hastighet dvs. ca 300.000 km / sekunden.
Dessutom borde både kamera och fotograf spela änglaharpa efter en sådan här upplevelse på så kort avstånd.

Min analys blir följaktligen struntprat. När jag skrev detta till VT så sorterades det omedelbart bort.

En; Allmänt kallad: LegeNet
Gäst
8 juni 2015 kl 12:37

Peter Grafström 2015-06-08 12:13, jag såg ett video-Tweet om detta i twitterströmmen redan samma dag det skulle ha hänt, men kände bara att det var orimligt. Därför var det inte förrän det genom Veterans Today började få större spridning som jag alls brydde mig om att undersöka det. Det är sant att det finns en “pixelization” effekt i alla de olika videos som är spridda, men dels skulle de inte slösa ens ett enda kärnvapen på något sådant här, dels tycks det inte finnas några uppbackande bevis. Min analys är att detta kan ha som syfte att få sanningssökare att självdiskreditera sig. Sök på Open Source Intelligence (OSINT) paradigm. Det finns starka motiv att delegitimera detta. Kan tyckas lite märkligt att man då “offrar” Veterans Today för detta, men de är redan sedan länge sedda för den underrättelseoutlet som de är.

Tyvärr har detta redan skapat onödiga konflikter, vilket kanske också var en avsikt. Just den video du postar innehåller ett kompilat av flera videos. För det var knappast fråga om så många olika neutronbomber. Det är taget på kvällen så redan en ordinär bränslebomb skulle skapa överexponering som skulle ge denna “pixelization” effekt.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
8 juni 2015 kl 12:13

Med anledning av en (skämtsam?) kommentar ovan
En video med kärnvapenexplosionen i Yemen 20 maj 2015. Det är en liten sk taktisk kärnladdning som påstås fälld från ett F16 plan.
https://m.youtube.com/watch?v=OTE_Eshm2xw
Det är flera klipp tagna av olika kameror från olika håll.
Det intensivt lysande plasmat, blir efter en stund omgärdat av en sprakande pixelering. Den beror på att radioaktiv strålning från bomben tränger in i kameran och där alstrar sekundärt ljus. Ljuset från det avlägsna motivet och detta internt alstrade starkare ljus passerar inte genom optiken på samma sätt. Därför klipps pixeleringen av. Radioaktiv strålning kommer jämnt över hela kameran. Det är alltså en teknisk artefakt att det bara är pixelerat lite grand.
En vanlig digitalkamera fungerar alltså för att påvisa radioaktivitet men ger ingen korrekt avbildning av exakt varifrån strålningen kommer på motivet.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
8 juni 2015 kl 11:09

Tack för mycket bra artikel!
Betr. Hellertz kommentar — “..Det finns ju folk som inte tror på chemtrails, men som tror på Geoengineering??? Hur man nu får ihop det..” — ..så är detta också min erfarenhet. Instämmer med forskaren som väljer att tala om ‘Geoengineering och stratosfäriska aerosoler.’

JR
JR
Gäst
8 juni 2015 kl 09:15

Allt det här hänger ju ihop med geoengineering som bevisligen förekommer, vad som skiljer är partikelstorlek och vad de olika kemiska komponenterna används till. Glasfibertrådar med metallöverdrag och tjocklek på 20 mikrometer som nämns i artikeln passar ju rätt så bra in på det ”psykosomatiska” fenomenet Morgellons som yttrar sej som klåda och utväxter i huden.

hellertz
8 juni 2015 kl 09:06

Enormt intressant artikel, Torbjörn, tack för den. En forskare har rekommenderat att vi slutar tala om chemtrails utan istället om Geoengineering och stratosfäriska aerosoler. Här får vi några nya begrepp som vi kan använda, “artificiella moln”, “mikrotunna metallremsor” och “chaff”. Försökte kolla vad chaff betyder och fick förslag på “vete, agnar, boss, hackelse”. Chaff kanske säger mer på engelska. Jag kollade originalartikeln. Tack för att du la referensen.
Det finns ju folk som inte tror på chemtrails, men som tror på Geoengineering??? Hur man nu får ihop det.

Janne D.
Janne D.
Gäst
8 juni 2015 kl 07:26

Åter igen, Atombomber funkar inte och har aldrig gjort.

LarsJohanJerker
LarsJohanJerker
Gäst
8 juni 2015 kl 05:12

Världsbefolkningen ska inte bara halveras – målet är att den ska ner till 500 miljoner.

Anna-karin karlsson
Anna-karin karlsson
Gäst
8 juni 2015 kl 02:40

det är väl en del av det att de ska/försöker halvera världsbefolkningen bla pga girighet m.m. som med annat. Aluminium bidrar ju bla till alzheimers, finns även i njur-dialys och enligt vad jag märkt själv av såna som fått tex njur-dialys att det beter sig verkligen annorlunda/onormalt.

Redhawk
Redhawk
Gäst
7 juni 2015 kl 20:42

Även om denna teknik användas sedan WWII så är det tydligt att det nu har gått in i en fas som är mycket mer synlig på himmeln än i tidigare år.
Det måste vara galningar som håller på med detta.
Det viktigaste i forskningen är inte, att man har kommit på nåt, som sedan militär tacksamt använder, det viktigaste är att man har klart för sig, vilka följder denna uppfinningen har för jorden och dess invånare.
Oppenheimer blev smärtsam medveten om vad forskning utan konsekvensanalys leder till, tyvärr för sent.
Alla dessa kemikalier som är angivet i artikeln är potentiell farlig för allt levande.
Hur mycket är regeringen t.ex. beredd att betala, när renarna dör en massdöd nästa år? Men man kan säkert uppfinna någon virus historie som lär förorsaka detta.
Militären har alltid varit sanslös, då de är besatt av en fiende som måste bekämpas och några millioner som stryker med är ju oundviklig “collateral damage”