Misstänkt Gardasilskadade flickor köar för hjälp i Danmark

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 15 juni 2015
- NewsVoice redaktion

Gardasil skandal 2015 Danmark

Vaccinskandalen runt HPV-vaccinet Gardasil växer i Danmark. Det yttrar sig i att allt fler unga kvinnor hamnar i vårdköer på landets vårdcentraler. Fjortonåriga Thea Forest Schmidt lider av kramper, hjärtklappning och synstörningar. Symptom som uppkom efter HPV-vaccineringen.

Möjligheten att söka särskild hjälp för Gardasilskador öppnade den 1 juni 2015 i Danmark. Många har sökt sig dit, men väntetiderna är redan sex till nio månader.

Det är tack vare debatten om vaccinskadorna som misstänks vara orsakade av Gardasil som sjukvårdsregionerna i Danmark erbjuder särskild hjälp till flickor som fått biverkningar. Tillströmningen av vårdsökande blev dock 60% högre än förväntat. Det antyder att skadeverkan av vaccinet är större än vad hälsomyndigheterna kunnat förutse.

“Vi trodde det var ungefär en av 10000 som hade biverkningar. Nu visar det sig att det är åtminstone två per 10 000. Plötsligt blev det fördubblat. Det kunde inte ha förutsetts”.

Det säger en av de specialister som tar hand om flickorna, överläkare Jesper Mehlsen från Synkopecenteret på Frederiksberg sjukhus.

Läs mer och se video på TV2 Nyheterna i Danmark

Vårdköer för Gardasilskadade per den 9 juni 2015

Gardasil Danmark

Text: NewsVoice | Bilder från TV2 Nyheterna i Danmark

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice