Modifierat herpesvirus påstås kunna döda cancerceller

publicerad 19 juni 2015
- av NewsVoice

"Amgen har utvecklat en ny metod för att behandla cancer och det är den första så kallade onkolytiska immunterapin som visat på klinisk effekt i en fas III-studie", skriver Jonas Sandstedt för LmV.

Metoden som kallas T-VEC, talimogene laherparepvec, bygger på herpes simplex typ 1-virus som blivit genetiskt modifierat så att kroppens eget immunförsvar mot cancerceller stimuleras. Viruset producerar faktorn GM-CSF som aktiverar T-celler.

Läs mer på LmV