Norska hälsoministern Bent Høie vill inte djuputreda misslyckat vaccinexperiment

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 1 juni 2015
- Torbjörn Sassersson red.

DEBATT. Hälsominister Bent Høie (H) har avslagit en begäran om en ny undersökning av ett hälsofarligt vaccinexperiment som genomfördes åren 1988-1991 för att hitta ett vaccin mot hjärnhinneinflammation, meningokock B.

Kravet på ny undersökning kommer från de som drabbades negativt av vaccinet. Enligt dessa gav vaccinexperimentet allvarliga biverkningar som kroniska trötthetssyndrom (CFS) och andra hälsoproblem. Nästan 180000 gymnasieelever och 54600 soldater deltog i experimentet. De fick antingen vaccin eller placebo. 564 fall av biverkningar har inrapporterats.

Mörkning och nedtoning av risker och biverkningar

 • Mörkertalet är sannolikt enormt gällande både tydliga och vaga neurologiska skador precis som i fallet Pandemrix och narkolepsiskandalen i Sverige.
 • När människor blir sjuka är rutinen för läkarna att aldrig koppla biverkningarna till vacciner. Istället väljer läkare att betrakta biverkningarna som nya sjukdomar och skulden läggs på patienten. Det brukar heta att det är immunologiska sjukdomar (dvs fel på patientens immunförsvar), generna (fel på patientens gener) och tex utbrändhet (patienten arbetar för mycket).
 • Staten vill inte ha oberoende utredningar. Vi ser samma beteende som hos svenska myndigheter: tona ner, mörka riskerna, låt inte en oberoende part utreda situationen och om så sker tona ned den oberoende utredningens resultat.

I det norska fallet konstaterade en utredning under ledning av professor Olaf Gjerløw Aasland att riskerna med det norska vaccinexperimentet inte hade redovisats tydligt.

Riskerna med vaccin tonas alltid ned. De tonas under den uppbyggande fasen när vaccinlösningen presenteras, under den pågående vaccinationsprocessen och efteråt när biverkningarna uppstår, samt även under den efterföljande juridiska processen åren efter vaccinskandalerna.

Läs mer i ABC Nyheter (norska)

Text, analys och översättning: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Helhetsbilden är nog densamma hela tiden! Medicinskt okunniga politiker bugar för pengar och titulär. Jurister (tjänstemän hos myndigheter och i regeringskansli, liksom domare tillhör en kategori personer vilka hellre tycks följa vad egna utredare “jamar efter”, till följd av avsaknad av egen kunskap och tillvänjning att följa skrivna paragrafer – alltsedan tjänstemannaansvaret togs bort!

  Tänk vilken lycka om fler än Inga-Britt Ahlenius vågade ta till orda om vad som behövs i Sverige förutom att tjänstemannaansvaret återinförs! D V S även påtalade att landstingen måste avskaffas, samt SKL omedelbart fråntas allt ansvar för Vård, Skola och Omsorg …

  Då kanske Sverige skulle kunna börja fungera som det en gång var tänkt …

  Men så länge partiledarna utser vilka som blir “valda” av svenska folket till riksdagen, lär det dröja … Folk vill ju inte riskera att bli bortsållade

  Läs AnneMarie Pålssons bok “Knapptryckarpartiet”, så blir detta meddelande begripligt …

  Det finns tyvärr alltför många knep med vilka ledande politiker och tjänstemän förvillar medborgarnas begrepp om hur tillvaron “i själva verket ser ut” ….

 • Håller med dej Redhawk! Är inte så bevandrad i mediciner, men har alltid varit tveksam till den mekaniska, kliniska synen de inom vetenskap och medicin har på människan. Den känns sällan verklig. De inom forskning mätbara bevis man går efter är ofta för begränsade. Det kan inte leda till den helhetssyn, man nog gärna vill fånga som forskare, men de som betalar forskningen inte är speciellt intresserade av.

 • Problemet är att man fortfarande har en mekanistisk syn på människan och naturen. Om man lämnade den, skulle man snart inse att många bäckar små kan förorsaka många skador.
  Därav kan en vaccinering ger en patient en skada, men en annan patient som inte har blivit så nedkört ännu, klarar vaccineringen utan några problem. Det har t.ex visat sig i Danmark att de flickor som har fått skador av Gardasil har varit hög presterande i sport innan Vaccination.
  Problemet är att vi har förlorat den naturliga synen, när fö mycket är för mycket. Kroppen är egentligen fantastiskt, men klarar naturligtvis inte hur mycket belastning som helst. Många unga växer idag opp med höga gifter i mat, dricka, luft,strålning av mobil telefoner, Ipad, de har ständiga krav på sig ( stress som bevisligen sätta ned immunförsvaret)
  När man har nått sitt personliga limit blir det en reaktion. Då detta dock inte mäts på ett seriöst sätt förblir en negativ reaktion en gåta och patienten beskylls men inte vaccinen som utgjorde den sista droppen som lät bägaren rinna över.
  Den typ av konstaterande är helt omöjlig i modern medicin som enbart basera sig på hårt evidens och mätbara bevis. Dessutom har man principen ” one size fits all.” och sällan en individuell tillnärming.
  Var finns det t.ex forskning där man mäter regelbundet gifthalten i blodet på ungdomar?
  Ur en holoistisk sjukvårdsperspektiv reagera alltid kroppen med sjukdom, när måttet är rågat. Detta kan lätt replikeras vid förgiftningar av kända medel, då patienten vid avgiftning blir bättre och tillfrisknar.

 • Red skriver: “När människor blir sjuka är rutinen för läkarna att aldrig koppla biverkningarna till vacciner”.
  Jag läste nyligen följande yttrande av en mamma om sin lilla dotter: “Jag trodde först att det var en biverkan av vaccinationen när hon blev sjuk MEN det var leukemi sade doktorn”.

  Så fullständigt otänkbart är det att vaccin kan skada. Ändå finns uppgifter om leukemi som en biverkan till vaccin.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *