Ulf Bittner: Sundsvalls kommun tvingade 91 årig kvinna äta 6000 tabletter på 1 år

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 1 juni 2015
- NewsVoice redaktion
Mariana och Jan Norberg 2011 - Privat foto

DEBATT OM ÄLDREOMSORGEN. Alla ställer upp på att skydda våra barns rättigheter, alla ställer upp på att skydda våra djurs rättigheter men varför ställer inte alla upp på att skydda våra äldres rättigheter? Sveriges kommuner tycks av outgrundliga skäl ha valt att strunta i våra äldres grundläggande mänskliga rättigheter, man kan fråga sig om Sundsvalls kommun är ensamma om att sätta sitt vård och omsorgsansvar på undantag?

Text: Ulf Bittner | Rubriken är satt av NewsVoice

Är det rent av farligt för äldre att bo i Sundsvalls kommun? Anta att du eller någon av dina anhöriga blivit gammal, lite skröplig och känner att det nu snart är dags och släppa in lite ”hemtjänst” i ditt hem samt att du vill ha besök av sjukvårdspersonal för att hjälpa dig hålla koll på din hälsoutveckling på äldre dagar.

Törs du då bo kvar i Sundsvalls kommun, vore det kanske säkrare att flytta till en annan kommun? Efter att ha fått det tveksamma ”nöjet” och ta del av ett ärende som vid det här laget är känt över hela Sverige så skulle mitt svar bli, flytta omedelbart från Sundsvalls kommun.

Mariana NorbergMariana Norberg, nu snart 91 år, har fått se sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta gång på gång av Sundsvalls kommun under de senaste 5 åren. Hennes son Jan har lagt ned ett otroligt arbete för att skydda henne från alla dessa övergrepp som Sundsvalls kommun gjort sig skyldiga till.

Att han orkat kämpa för sin mammas rättigheter borde ge honom en ”tapperhetsmedalj”, men har då alla hans ansträngningar ändrat Sundsvalls kommuns inställning och agerande gentemot äldre? Knappast, när man ser dem framhärda i sin strävan att gång på gång kränka Mariana så inser man att maktfullkomligheten ibland Sundsvalls kommuns tjänstemän är monumental och det finns ingen nedre gräns för vad dessa förtryckare kan nedlåta sig till.

Äldreomsorg i kris – äldre skadas av “vården”

Begår då Sundsvalls kommun brottsliga gärningar när de kränker de gamla? Ja, de kränker massor av lagar och förordningar, frågan blir då osökt varför ingen blir fälld för dessa brott?

Till att börja med så kränker tjänstemännen EU-rätten som finns för att skydda våra gamla, det finns nämligen i EU:s Rättighetsstadga ett långtgående skydd mot tortyr, omänsklig och förnedrande behandling.

Jag citerar artikel 4;

”Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling. Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling”.

Är 6000 st tabletter på 1 år priset en 90-årig rullstolsbunden dam måste betala för att Sundsvalls kommun skall klara sitt vård och omsorgsåtagande?

I det sk Mariana Norberg-fallet har hon på kommunens initiativ med tvång blivit ”iproppad” ca 6000 st olika tabletter under ca 12 månader, totalt 14 stycken så kallade läkemedel varav 4 stycken narkotika klassade preparat.

Att hon till slut började hallucinera, fått allvarliga sömnstörningar, kraftfull förstoppning, magsår, yrsel samt en lång rad andra biverkningar som uppträder när man som 90-åring blir kraftigt övermedicinerad med bla 4 olika narkotika klassade läkemedel är ju därför inget man förundras över, att hon med sina 90 år på nacken överlevt är däremot anmärkningsvärt.

Detta är ett faktum och inget som anhöriga hittat på, det finns styrkt att Sundsvalls kommun och läkare gjort allt i sin makt för att få henne psykotisk så att man förmodligen skulle kunna utnyttja den del av lagstiftningen som ger dem möjligheter att med tvång omhänderta henne (en rullstolsbunden 90 årig dam!) enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT).

På så sätt blir Sundsvalls kommun av med henne från sitt kostnadskonto och lämpar över henne till Landstinget då hon i praktiken spärras in på en låst institution. Man blir då också av med de för Sundsvalls kommun så förhatliga webb kamerorna som finns i hennes egen förhyrda lägenhet. Smart tänkt Sundsvalls kommun men tyvärr ack så olagligt.

Patientlagens räckvidd tycks begränsad gentemot kommunernas vanvård

När sonen Jan började förstå vad som pågick bakom hans och Marianas rygg så undersökte Jan vad som egentligen reglerade Sundsvalls kommuns vård och omsorgsåtagande enligt den nya Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015. Han kunde då konstatera att det krävdes både samråd och samtycke till den våldsamma överförskrivning som sjukvårdsansvariga inom Sundsvalls kommun med tvång tryckt i Mariana under ca 12 månader.

Kraven på samråd och samtycke från de äldre, vad är det för något? Hade då Sundsvalls kommun och de läkare vilka beredvilligt förskrivit alla dessa piller haft något samråd och samtycke med Mariana och sonen Jan innan denna kemiska tortyr påbörjades?

Svaret tror jag att du som läsare själv kan gissa, vem skulle acceptera att under 12 månader tvingas ta 6.000 st. tabletter? Skulle du själv vilja ta 6.000 st starkt vanebildande kemiska preparat med de effekter dessa har på din kropp?

Varför blir ingen fälld för dessa brott?

Bla Olof Palme avskaffade på sin tid 1975 det s.k. tjänstmannaansvaret vilket fått till följd att det idag inte finns något som helst personligt ansvar att utkräva ibland Sundsvalls kommuns tjänstemän.

Vi goda medborgare blir hårt ansatta av rättsvårdande myndigheter om vi så bara cyklar utan hjälm, men kommunala tjänstemän går helt fria då de medvetet begår sina grova brott inom t.ex. vården och äldreomsorgen. Skandalerna inom vården och omsorgen av våra äldre slutar aldrig att strömma in i nyhetsflödet.

Myndighetskorruption med hjälp av rättsvårdande instanser

EU:s olika lagar, svensk grundlag, vanlig svensk lagstiftning och olika myndighetsförordningar är bara pappersprodukter så länge rättsväsendet med alla medel försöker skydda offentlighetens olika tjänstemän från det personliga ansvaret.
Denna form av korruption gör att bl.a. kommunala dödsänglar lugnt kan fortsätta med sina övergrepp mot våra stackars äldre och sjuka. Jag skäms över att vara svensk så länge detta kan få fortgå, det är så långt ifrån den dröm våra nu äldre hade om ett mänskligt samhälle där vi tillsammans värnar om individens rätt att av samhället få den hjälp som denne behöver på äldre dar.

To be continued…

Sista ordet är nog dessvärre inte sagt i Jans kamp för sin mammas olika rättigheter då det den senaste tiden återigen verkar finnas en prestigeladdad kampvilja från Sundsvalls kommun att för 3:e och 4:e gången, på skattebetalarnas bekostnad, dra igång rättsprocesser för att kunna täppa till truten på en ”besvärlig” anhörig. Mer om det senare.
Tillåt mig tvivla på att Sundsvalls kommun inte heller denna gång röner någon större framgång, Jan har ju hittills vunnit över Sundsvalls kommun i två tidigare rättsprocesser så utgången torde nog vara given.

Jan är ändå mycket förtvivlad för sin mammas räkning att Sundsvalls kommun aldrig upphör med sina trakasserier, ”det är ju alltid hon som får sitta emellan fastän det är mellan mig och kommunen som striden står”, säger Jan och ser uppriktigt ledsen ut.

Det som får bli dagens lilla avslutande reflektion är frågan om vi medborgare är till för att vara Sundsvalls kommun till lags eller om det faktiskt är tvärtom, d.v.s. Sundsvalls kommun är till för oss alla medborgare? Fortsättning lär nog följa vad det lider och jag kommer återkommande att rapportera om utvecklingen.

Text: Ulf Bittner

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Mamma hade säkert närmare femton. Redan långt före den förkättrade äldrevårdens klor försökte en läkare minska på malströmmen av medikamenter, varav en del var tabletter mot tabletterna.. Tacknämligt för läkemedelsbolagens processer och tennsoldater hade mamma av otålighet inget intresse av att försöka härda ut..

  Att koppla ihop hjärtförstoring med hjärnans syrebrist och påföljande kramper lyckades de inte med. Medicinförgiftning gick däremot alldeles utmärkt. Sjukt är systemet. Trots teknikens möjligheter handlar man utan logik helt fel. Det är väl därför vi jublar och hamnat på månen.. Det är ingen konst att sluta som marsmänniskor med antenner och allt. Generna bara väntar på att låta elektroderna växa ut. Korsen i labbens tak kommer mörka hela deras sfär när de ska försöka tjäna pengar på den fatala utvecklingen.. Vetenskapens natur vill verka himlalik med bara några få utstakade ljuspunkter och resten bestående av oändligt kompakt mörker.. Fattas bara lite poledancing runt en artificiell stjärna för att hetta upp sinnet till smältpunkten.

 • 6000 tabletter/ 1 år = 16/ dygn. Låter inte så katasrofalt mycket för en 90-åring. Jag är 59 år och tar 14/ dygn. GW Perssons tablettintag lär vara 22/ dygn

 • Medicinbruket i äldrevården ser ut som slutförvaret. Kärnkraftens fiolosofi som mänsklig parantes eller dess förmåga att göra mänskligheten till en parantes får genomsyra läckaget av olika giftämnen ut i naturen. På sin väg att först avveckla hälsan får de äldre utgöra slutstationer för denna deponi som verksamheten inte sakna tecken alls på att utgöra. Slarvas det inte, plågas eller dödshjälpas så överdriver man förskrivningarna, allt för att konsumentguden ska kunna dansa med råttorna på börsens bord. Det kommer ju egentligen inte som en överraskning när tillvaron redan badar i patenterade medicinska lösningar på ytterst mänskliga problem. Krematorierna lär ju behöva samma restriktioner och krav på rening som avfallsförbränningen.. Vårdapparaten verkar hittat tillbaka till sitt ursprung mumifieringens storhetstid. Med den skillnaden att man hellre gömmer undan sin bästa förmågas resultat. Monumenten stickande upp sina pyramidala toppar runt denna jord vill de dock själva trängas och dväljas i….

 • Detta med tjänstemannaansvaret… Det har inget samband med dina enskilda rättigheter. Enligt Europarätt har VARJE nationellt organ som tillhandahåller någon form av offentlig service, oavsett juridisk form, alltså även i förekommande fall privata bolag, samt inklusive de lagstiftande, STRIKT skadeståndsskyldighet för brott mot gemenskapsrätten. Om ett visst sådant bolag e.d. inte själva agerar tillsynsmyndighet så kan du därför utkräva skadestånd genom relevant sådan. Om det är en kommun som köper in en tjänst så är kommunen förmodligen tillsynsmyndighet. Ut och forska, det finns offentliga handlingar på nätet och det går att ställa frågor till offentliga organ så att du kan få tag i rätt instans. Om relevant tillsynsmyndighet vägrar bevaka dina enskilda mänskliga rättigheter åt dig, så stäm dem vid tinget för den ort där myndigheten har sitt säte.

  Det lönar sig att analysera SOU 1997:194 Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG regler / Medlemsstaternas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-rätten. Jag har en del bra citat därifrån i första halvan av min text “En mini-utredning ang. rätten till skadestånd eller ersättning p.g.a myndighetsbeslut“.

  Med vänlig hälsning,

  — En; Allmänt kallad: LegeNet

 • Jag måste bara ta upp en sak angående denna artikel och den som Gurra länkade till i Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14342327.ab)

  Det skiljer 3år mellan dessa två artiklar, men håll med om att denna stackars kvinna (Om denna artikel stämmer) har fått stå ut med två hittills rejäla fadäser, så stora att hon t.o.m fyllt 4år på 3 alltså från 87 till 91 år.

  Sedan så har de haft oturen först med hemtjänst sedan ett boende på samma kommun, kanske dags att vi börjar vårda våra gamla hemma så som man gjorde förr? Är det inte vår skyldighet att ta hand om våra föräldrar?

  Vi kan ta med dom ut till våran lantställen, husvagnsresor m.m. eftersom de som jobbar med de gamla inte hinner. Eftersom det ofta skrivs ner om våra äldreboenden, låt oss göra som de i syd Europa och andra utom nordiska länder..

  Vi värnar om våra gamla och tar dem hem till oss istället så slipper dom lida!!

 • För er som inte känner till verkligheten så kan jag informera om följande, det finns INGET boende som kan eller tvingar någon att ta sina mediciner. Vi ställer fram medicin koppen till den boende, väljer denne att kasta den eller vägrar ta den då är det så. Då kryssar vi medicinen med ett stort X i listan samt skriver en avvikelse som ges till MASen (Medicinskt ansvarig sköterska).

  Vi som jobbar inom vården kan alltså aldrig tvinga i en person piller lika lite som vi kan tvinga den boende att duscha eller att vara med på aktiviteter/gå ut. Vi kan heller aldrig tvinga dem att äta bara erbjuda dem mat.

  Räkna ut hur många tabletter det är per dag: 6000 delat med 365 delat med 4 gånger per dag eftersom medicin ges brukligt med 4 timmars intervaller som minsta tid emellan. Betänk också vad medicinen är till för många är till för att den äldre ska kunna ta sig igenom dagen smärtfritt, eller vill vi att våra anhöriga ska ha ont 24 timmar / dygn?

  Är det humanare?? Fråga en cancer patient om den vill eller inte vill ha morfin..

 • Tack NewsVoice för all viktig information.
  Tänkte när jag läste om det förfärliga tablettmissbruket i äldre”vården” att det vore dags för en ny uppmaning att vi må öppna våra hjärtan för att ta hand om våra äldre. Hjälp. Det är bråttom!
  Hr Larsson

 • Man har skydd av Oviedo-konventionen att inte bli tvångsmedicinerad, dock går den i hand med lagen om tvångsvård. Skulle jag bli tvingad att ta medicin skulle jag ta tabletten/erna med aktivt kol.

 • Tyvärr är detta inte de enda övergrepp som begås i denna kommun och detta landsting! Börjar också fundera över om Länsstyrelsens rättsenhet är “ryggdunkade” då inget verkar “störa” dessa av alla anmälningar som görs.

 • Husläkaren påstod helt frankt att mamma inte var medicinförgiftad. Trots avgiftning på medicinavdelning. En njure konstaterades förstörd därför att en urinvägsinfektion var obehandlad under månader. Sköterskan sa “vi följer anvisningarna”….:) Väl hemma på boendet igen blandas medicinerna snart hejdlöst återigen.. Efter månader av antibiotika behandling kunde en pacemaker inopereras. Mammas frossa i händer o fötter försvann som i ett trollslag. De av hjärtförstoringen framkallade kramperna av ingen annan orsak än hjärtats svårigheter att syresätta hjärnan kallades för proppar o blödning trots att ingen röntgen i landstingsvärlden kunde se sådana, men lägga ihop två och två vägrade de. Istället fick mamma snart epilepsimedicin och parkinsonpreparat igen.

  Socialstyrelsen la ner anmälan eftersom det saknades fullmakt? De kunde bett om en, men ville liksom hjälpa till att lägga locket på. Chefsläkaren för vårdcentralen sa att jag som anhörig utan fullmakt inte hade rätt att läsa mammas journaler eller studera den senaste medicinblandningen och det efter avgiftningen, njurskadan.

  Att jag skulle få komma betala ett högt pris för mitt intresse för mammas hälsa och välbefinnande kom inte riktigt som en överraskning.. Den kommunala äldrevårdansvarigas hånskratt på min fråga hur mamma kunde avtvingas fulla matkostnader i ett halvår trots att hon blott förtärde ett halvt glas yoghurt per dag i sin självsvält, ekar i sinnet och gynnade den kommunala ekonomin. Den “gode mannen” var som de flesta andra självklart malda i pressen UPA.

  Det tog f.ö. ett år för det kommunala ansvaret att byta ett igensatt element så att värmen i mammas i rummet blev acceptabel.. Att sova med vantar, två par strumpor, skinntofflor. duntäcke, två filtar, varav den ena trippelvikt över fötterna och ändå frysa var något personal hade lite roligt åt. De stängde av den behövliga värmefläkten pga brandrisk…. Miljö och Hälsa kopplades tidigt in, ändå gick saken på halv eller ingen fart alls.

 • Äldre med hemtjänst får mer än tillräckligt med mediciner, vilket varje anhörig och närstående kan intyga. Men inga mediciner i världen hjälper när man lider av näringsbrist. Om man inte får i sig tillräckligt med vitaminer, omega 3, och mineralämnen så blir man orkeslös och sjuk. Det gäller alla – utom om man är äldre och har hemtjänst. Där har du läkarnas inställning i ett nötskal.

 • “Fly eller kämpa?” Att läsa om hur fruktansvärt gamla “tas om hand” i dagens sjuka åldrings”vård”(!!) väcks det verkligen starka känslor ..av båda slagen!!
  Det är inte utan bävan jag tänker på vad som komma månde på min egen ålders höst och följande generationers… 🙁

 • Jan, jag vet hur det känns. Jag ber för dig och din mor och önskar er allt gott.
  Guds frid
  Lars

 • Det är inte tjänstemän som ordinerar och förskriver “medicinerna” till de äldre utan deras läkare. Och här ser vi ännu ett upprörande exempel på svenska läkares ansvarslöshet. Att de backas upp av äldreomsorgens tjänstemän gör en illamående.
  Det är många som borde byta jobb inom vården i kommuner och landsting, inte minst så kallade läkare. Och inte bara i Sundsvall.

 • Återinför omedelbart tjänstemanna-ansvaret! Det skall inte bara gälla aktuell kommun! Det skall givetvis gälla alla myndigheter vilka självsvåldigt tolkar regelverken skönsmässigt!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *