Svindlande affärer på KI/KUS vid forskning på reservdelsmänniskan – Två patienter dog

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 6 juni 2015
- NewsVoice redaktion

Paolo Macchiarini - Foto: Staffan Larsson Medifophoto.com

Johan Thyberg, tidigare professor på Karolinska Institutet (KI),  har undersökt forskningen på KI och Universitetssjukhuset (KUS) hur “reservdelsmänniskan” skulle realiseras mha plast och stamceller. I den vetenskapliga tidskriften Lancet och i massmedierna beskrevs forskningen som framgångsrik, men i verkligheten avled två patienter och en tredje skadades efter experimentella kirurgiska ingrepp som utfördes på olagliga sätt. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, legitimerad läkare, författare till boken Forskning till salu  | Paolo Macchiarini – KI Pressfoto: Staffan Larsson, Medifophoto.com

I augusti 2014 började en stor skandal att exponeras på Karolinska Institutet (KI) och Universitetssjukhuset (KUS). Fyra läkare lämnade då in en anmälan om misstänkt forskningsfusk riktad mot kirurgen Paolo Macchiarini (PM). Anmälan och annat material i fallet finns att läsa och ladda ner på Retractionwatch.com.

Macchiarini hade rekryterats till KI år 2010 av dåvarande rektorn Harriet Wallberg, idag universitetskansler. Han fick en egen avdelning – Centrum för Regenerativ Medicin – och mycket stora resurser. Via EU, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vinnova, Stockholms Läns Landsting, Hjärt-Lungfonden med flera organ pumpades på kort tid 150-200 miljoner kr in i verksamheten.

Vad Paolo Macchiarini skulle göra var att bygga upp en enhet för skapande av nya organ med hjälp av plast och stamceller – en realisering av idén om ”reservdelsmänniskan”. De organ man främst inriktade sig mot var luft- och matstrupen. Till saken hör att det här var metoder som aldrig tidigare hade testats vare sig på försöksdjur eller människor.

Vid kontakt med Läkemedelsverket får PM veta att operationer av detta slag kräver tillstånd oberoende av om de är att se som forskning eller bara sjukvård. Trots detta går han vidare utan tillstånd och genomför under 2011-12 transplantation av en konstgjord luftstrupe besådd med stamceller på tre patienter. Något etiskt tillstånd, vilket krävs vid försök på människa, söktes inte heller.

Redan efter ett halvår redovisades det första ingreppet i den ansedda tidskriften Lancet och beskrevs som en framgång. Det hela uppmärksammades i press och media världen över och skänkte glans både åt PM och KI. Senare kom också de andra operationerna att tas upp i en rad publikationer.  Bilden skapades av en framtid där organ drabbade av cancer eller andra sjukdomar skulle kunna ersättas av nya kroppsdelar tillverkade syntetiskt och med stamceller tagna från patienten själv.

En fördel med denna metodik skulle bland annat vara att avstötningsrisken och den därmed kopplade livslånga läkemedelsbehandlingen eliminerades. Allt beskrevs som en dröm och det amerikanska företag – Harvard Bioscience – som redan från början deltog i arbetet räknade med en marknad om flera miljarder kr per år bara för luftstrupeoperationer.

Patienter dog eller skadades allvarligt

Dessa förhoppningar visade sig dock förhastade och efter några månader började allt svårare komplikationer att uppträda, vilket dock inte alls framgick av de artiklar man publicerade. Transplantaten växte aldrig ihop med den egna luftstrupen och så kallade fistelgångar bildades mot den bakomliggande matstrupen. Därifrån kunde nedsvald föda gå över i luftstrupen och vidare ner i lungorna.

Någon normal slemhinna bildades inte heller och detta orsakade att det slem som hela tiden bildas i luftvägarna och fångar upp bakterier med mera som vi andas in inte genom flimmerhårens aktivitet kunde transporteras upp mot svalget för att sväljas ner och avdödas i den sura magsaften. Det ansamlades istället i bronkerna och försvårade kraftigt patienternas andning.

Av de tre patienter som opererats på KUS dog en efter några få månader (exakt orsak okänd). Av de övriga två dog en efter 2,5 år och ett långt lidande på grund av allvarliga komplikationer. Den tredje patienten, en ung kvinna från Turkiet, har efter sitt ingrepp nu vårdats i snart tre år på thoraxintensiven. Det finns här inte utrymme att närmare beskriva de fruktansvärda lidanden som dessa patienter fått utstå.

Forskningsfusk

I augusti 2014 lämnade som tidigare nämnts fyra läkare på KUS in en anmälan om misstänkt oredlighet i forskning till KI. Denna var riktad mot sex artiklar. Enligt anmälarna stämde den beskrivning av transplantationerna som gavs inte överens med vad som framgick av sjukjournalerna. Efter en längre fördröjning och ett försök att sopa ärendet under mattan  tillsatte KI:s rektor i november 2014 en extern granskare [prof. Bengt Gerdin]. Denne kom nyligen med sin rapport där han konstaterar att samtliga sex artiklar innehåller grav oredlighet (se retractionwatch.com). Komplikationer som uppträtt hade inte redovisades och resultat hade förvanskats eller ibland bara hittats på. Den anklagade liksom anmälarna har nu möjlighet att replikera på detta utlåtande innan KI:s rektor Anders Hamsten ska fatta sitt beslut.

Vid sidan av den ovan omnämnda utredningen har även Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg granskat verksamheten. Detta har resulterat i polisanmälningar om brott mot läkemedelslagen samt etikprövningslagen och förundersökning under ledning av åklagare pågår.

Samtidigt som denna utredning pågick gick KI i början av februari i år ut och meddelade att en donation om 50 miljoner USD (cirka 420 miljoner SEK) erhållits från den Hongkong-baserade affärsmannen Ming Wai Lau [pressmeddelande]. Pengarna ska enligt det i januari undertecknade avtalet användas för att under ledning av KI bygga upp ett ”Karolinska Institutet China-Hongkong Center” i Hongkong (KIHK) med inriktning mot regenerativ medicin samt en motsvarande enhet på KI.

Detta blev omskrivet inte minst i Hongkong där frågetecken mot donationen också framfördes. Det sades att planerna för denna hade gjorts upp i ett möte mellan Ming Wai Lau, KI:s rektor Anders Hamsten och CY Leung, chefsminister i Hongkong. Denne senare har som rapporterats i svenska medier tidigare i år varit föremål för stora demonstrationer med ockupation av gator med mera. Det som noterades var att dennes son arbetade hos den forskare på KI – professor Kenneth Chien – som förmodas delta i uppbyggandet av KIHK. Man menade av den anledningen att CY Leung hade en intressekonflikt i affären.

Läs mer i South China Morning Post: CY Leung’s son won’t join new research centre amid HK$400m donation row

Ming Wai Lau och Anders Hamsten (KI) - Foto: Gustav Mårtensson
Ming Wai Lau och Anders Hamsten (KI) – Pressfoto från KI hemsida: Gustav Mårtensson, GM Creatives.com

Korruption och penningtvätt

Även andra komprometterande uppgifter kan noteras i sammanhanget. Ming Wai Lau efterträdde förra året sin far Joseph Lau som VD och styrelseordförande i företaget Chinese Estates Holdings Ltd (fadern huvudägare med en förmögenhet av cirka 80 miljarder kr). Detta skedde efter det att den senare av en domstol i Macau dömts till fängelse i drygt fem år för korruption och penningtvätt.

Läs mer i South China Morning Post: Chinese Estates’ Joseph Lau passes baton to son after graft conviction

Samma straff utdömdes för en kompanjon som deltagit i aktiviteterna. Den höga tjänsteman i Macau som mottagit mutor dömdes parallellt till 23 års fängelse. Eftersom inget utlämningsavtal finns mellan Hongkong och Macau kan Joseph Lau undgå sitt straff så länge han inte reser dit. Sonen Ming Wai Lau hade sedan länge en hög position i företaget och kan inte gärna ha varit ovetande om den korruption och penningtvätt som förekom.

Även i andra avseenden finns stora frågetecken att ställa rörande KI:s samröre med familjen Lau och den mängd av företagskopplingar som finns i anslutning till detta med inblandning bland annat av AstraZeneca och Moderna Therapeutics, ett amerikanskt företag med Kenneth Chien som en av grundarna. Av vilken anledning ger sig ett svenskt universitet som i huvudsak finansieras via skattemedel in i affärer av detta slag?

Text: Johan Thyberg, Pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, Legitimerad läkare

Relaterat

2015
2015-02-18: University World News: Karolinska’s Asia campus donation questioned
2015-02-02: KI.se: Karolinska Institutet får 400 miljoner kronor från Hongkong-donator

2014
2014-03-17: SCMP: Chinese Estates’ Joseph Lau passes baton to son after graft conviction
2014-03-16: CNBC: Billionaire CEO Lau resigns after court verdict: Chinese Estates
2014-03-14: IBT: Hong Kong Billionaire Joseph Lau Found Guilty of Bribery and Money Laundering

2013
2013-12-18: KI.se: Syntetiska luftstrupar räddar liv på döende patienter
2013-10-23: SVT:  Framgång med konstgjord strupe
2013-10-23: KI.se: Positivt fem år efter transplantation av luftstrupe

2012
2012-05-24: Wall Street Journal: Billionaire Joseph Lau Faces Charges In Macau
2012-03-10: The Lancet: Engineered whole organs and complex tissues
2012-03-10: The Lancet: Paolo Macchiarini: crossing frontiers

2011

2011-07-29: KI.se: Första lyckade transplantationen av en konstgjord luftstrupe
2011-01-20: KI.se: Ovanlig transplantation ger kvinna rösten åter

Celeb Family: Joseph Lau Family

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Dagens Medicin: ”Att KI-kirurgen frias av rektor är en sällan skådad skandal”
  Publicerad: 2015-09-09 07:00 Skriven av: Johan Thyberg

  “Det första KI gjorde var att slå ihop anmälningarna till en och låtsas som om det bara rörde sig om en artikel avseende råttförsök. Anmälan om transplantationer på människa omnämns i beredningsdokumentet bara som en komplettering till råttärendet och det uppdrag granskaren får är att granska artikeln. Inget nämns om försök på människa. En anledning till denna mörkläggning kan vara de miljonsatsningar som gjorts på forskaren ifråga och den ära både han och KI fått via de anmälda artiklarna.”

  http://www.donotlink.com/gmui

 • Dagens Medicin: “Att KI-kirurgen frias av rektor är en sällan skådad skandal”
  Publicerad: 2015-09-09 07:00 Skriven av: Johan Thyberg

  “Det första KI gjorde var att slå ihop anmälningarna till en och låtsas som om det bara rörde sig om en artikel avseende råttförsök. Anmälan om transplantationer på människa omnämns i beredningsdokumentet bara som en komplettering till råttärendet och det uppdrag granskaren får är att granska artikeln. Inget nämns om försök på människa. En anledning till denna mörkläggning kan vara de miljonsatsningar som gjorts på forskaren ifråga och den ära både han och KI fått via de anmälda artiklarna.”

  http://www.donotlink.com/gmui

 • Johan, om det är åklagaren och inte Åklagarmyndigheten som förändrat ”brottsrubriceringarna till grovt vållande av annans död och grovt vållande av kroppsskada”, kvarstår risk för preskribering, till glädje för ägare till, styrelseledamot för eller humana resurser anställd av eller med uppdrag för EN vårdgivare som bedriver näringsvÄrksamhet, med STRIKT produktansvar och RISK, mot enskild vårdtagare, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för vård och omsorg i EES och Europeiska unionen.

 • Johan, om det är åklagaren och inte Åklagarmyndigheten som förändrat “brottsrubriceringarna till grovt vållande av annans död och grovt vållande av kroppsskada”, kvarstår risk för preskribering, till glädje för ägare till, styrelseledamot för eller humana resurser anställd av eller med uppdrag för EN vårdgivare som bedriver näringsvÄrksamhet, med STRIKT produktansvar och RISK, mot enskild vårdtagare, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för vård och omsorg i EES och Europeiska unionen.

 • Åklagaren som leder förundersökningen mot Paolo Macchiarini och Karolinska har ändrat brottsrubriceringarna till grovt vållande av annans död och grovt vållande av kroppsskada. Risken för preskribering har därmed undanröjts.

  Johan Thyberg

 • Åklagaren som leder förundersökningen mot Paolo Macchiarini och Karolinska har ändrat brottsrubriceringarna till grovt vållande av annans död och grovt vållande av kroppsskada. Risken för preskribering har därmed undanröjts.

  Johan Thyberg

 • Red, om ordet/begreppet ”ansvariga” ovan är mer än EN ansvarig, går ”ansvariga” fria i EN domstol från åtal i fallet med ”de” konstgjorda luftstruparna, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för vård i EES och Europeiska unionen.

  Om ”ansvariga” är ett laglöst kollektiv av läkare/arbetsgivare/vårdföretagare u.p.a. och risk, för säkerhetsbrist i producerat resultat, har EN drabbad enskild vårdtagare eller ägare av dödsbo till avliden enskild vårdtagare, inga enskilt ägda mänskliga rättigheter eller möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna för producerad vård med säkerhetsbrist mot EN drabbad enskild myndig vårdtagare, som enligt EU-domstolens tolkning och offentligt redovisade rättspraxis är fördragsbrott.

  Om EN åklagare anställd av eller med uppdrag för EN Åklagarmyndighet, säger ”att två av tre fall är preskriberade” eller ”det är orealistiskt att hinna väcka åtal i det sista fallet.”, – blir enskilt drabbat och lydigt dödsbo, som tror på EN åklagare, blåst på möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, om utförd vård (producerat resultat) var fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för vård i EES och Europeiska unionen.

 • Red, om ordet/begreppet “ansvariga” ovan är mer än EN ansvarig, går “ansvariga” fria i EN domstol från åtal i fallet med “de” konstgjorda luftstruparna, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för vård i EES och Europeiska unionen.

  Om “ansvariga” är ett laglöst kollektiv av läkare/arbetsgivare/vårdföretagare u.p.a. och risk, för säkerhetsbrist i producerat resultat, har EN drabbad enskild vårdtagare eller ägare av dödsbo till avliden enskild vårdtagare, inga enskilt ägda mänskliga rättigheter eller möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna för producerad vård med säkerhetsbrist mot EN drabbad enskild myndig vårdtagare, som enligt EU-domstolens tolkning och offentligt redovisade rättspraxis är fördragsbrott.

  Om EN åklagare anställd av eller med uppdrag för EN Åklagarmyndighet, säger “att två av tre fall är preskriberade” eller “det är orealistiskt att hinna väcka åtal i det sista fallet.”, – blir enskilt drabbat och lydigt dödsbo, som tror på EN åklagare, blåst på möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, om utförd vård (producerat resultat) var fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för vård i EES och Europeiska unionen.

 • Jag är ledsen Eva för att ha missat detta. Pengarna som gått till Macchiarini från StratRegen (ser ut som om det rör Strategiska Stiftelsen) kommer alltså inte från SSF utan från Regeringen via Vetenskapsrådet. Det gör förvisso inte saken bättre att det är skattepengar och inte gamla löntagarfondspengar som använts för att stötta verksamhet som nu är under brottsutredning och som orsakat ett antal personer närmast ofattbart lidande.

  Johan Thyberg

 • Beträffande de SSF-miljoner som gått till Paolo Macchiarini (pengar ihopskrapade av svenska löntagare) bör noteras att de från StratRegen på KI (ett SSF-finansierat nätverk) gått direkt till Macchiarini och hans grupp ACTREM och inte via någon av hans många samarbetspartners, t.ex. Katarina LeBlanc, som för övrigt är “deputy director” i StratRegen.

  Johan Thyberg

 • Vem vill, kan och vågar ta reda på om ”SSF” är EN offentlig eller privat organisation, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat och som lurat/blåst Marknaden på information som INTE skyddar enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för forskning i EES och Europeiska unionen?

 • SSF har via StratRegen och professor Urban Lendahl på KI satsat flera miljoner kr på Macchiarini. SSF vet uppenbarligen inte vad man gör!

  Johan Thyberg

 • Jag är ledsen Eva för att ha missat detta. Pengarna som gått till Macchiarini från StratRegen (ser ut som om det rör Strategiska Stiftelsen) kommer alltså inte från SSF utan från Regeringen via Vetenskapsrådet. Det gör förvisso inte saken bättre att det är skattepengar och inte gamla löntagarfondspengar som använts för att stötta verksamhet som nu är under brottsutredning och som orsakat ett antal personer närmast ofattbart lidande.

  Johan Thyberg

 • Följande kommentar inkom från SSF:

  Datum: måndag den 8 juni 2015 15.43

  Angående den artikel som Johan Thyberg skrivit i News Voice ” Svindlande affärer på KI/KUS vid forskning på reservdelsmänniskan – Två patienter dog” vill vi göra följande klarläggande.
  SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning, finansierar inte Paolo Macchiarini. Han sökte 2013 pengar för projektet ”Avancerad övervakning och reglering av stamcellkultur”, men fick avslag.
  Av de totalt drygt 50 forskare som är angivna som medförfattare till de sju anmälda artiklarna är det en, Katarina Le Blanc, som finns med som medsökande på en ansökan som SSF har beviljat där Jöns Hilborn, professor vid Uppsala universitet, står som projektledare och huvudsökande. Att på grundval av detta hävda att SSF finansierar Macchiarini ”och pumpat in stora resurser” i hans forskning är onekligen långsökt.

  Eva Regårdh
  Kommunikationschef
  http://www.stratresearch.se

 • Beträffande de SSF-miljoner som gått till Paolo Macchiarini (pengar ihopskrapade av svenska löntagare) bör noteras att de från StratRegen på KI (ett SSF-finansierat nätverk) gått direkt till Macchiarini och hans grupp ACTREM och inte via någon av hans många samarbetspartners, t.ex. Katarina LeBlanc, som för övrigt är “deputy director” i StratRegen.

  Johan Thyberg

 • Vem vill, kan och vågar ta reda på om “SSF” är EN offentlig eller privat organisation, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat och som lurat/blåst Marknaden på information som INTE skyddar enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för forskning i EES och Europeiska unionen?

 • SSF har via StratRegen och professor Urban Lendahl på KI satsat flera miljoner kr på Macchiarini. SSF vet uppenbarligen inte vad man gör!

  Johan Thyberg

 • Följande kommentar inkom från SSF:

  Datum: måndag den 8 juni 2015 15.43

  Angående den artikel som Johan Thyberg skrivit i News Voice ” Svindlande affärer på KI/KUS vid forskning på reservdelsmänniskan – Två patienter dog” vill vi göra följande klarläggande.
  SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning, finansierar inte Paolo Macchiarini. Han sökte 2013 pengar för projektet “Avancerad övervakning och reglering av stamcellkultur”, men fick avslag.
  Av de totalt drygt 50 forskare som är angivna som medförfattare till de sju anmälda artiklarna är det en, Katarina Le Blanc, som finns med som medsökande på en ansökan som SSF har beviljat där Jöns Hilborn, professor vid Uppsala universitet, står som projektledare och huvudsökande. Att på grundval av detta hävda att SSF finansierar Macchiarini “och pumpat in stora resurser” i hans forskning är onekligen långsökt.

  Eva Regårdh
  Kommunikationschef
  http://www.stratresearch.se

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *