20 miljoner i 229 länder har sett filmen Ekoeffekten

publicerad 1 juli 2015
- av NewsVoice

Filmen Ekoeffekten, om familjen Palmberg som testar att äta 100 procent ekologiskt i två veckor, har på några veckor setts av mer än 20 miljoner människor i 229 länder. Filmen har spridits av både engagerade privatpersoner och organisationer som Naturskyddsföreningen, Greenpeace och IFOAM. Det skriver Coop.

En lång rad medier har rapporterat om Ekoeffekten som t ex Huffington Post i USA, tyska TV-kanalen n24, The Malaysian Insider och Sydney Morning Herald.

Flera vetenskapliga studier har visat att människor som äter konventionellt framställd mat har flera olika kemiska bekämpningsmedel i kroppen, och att halterna sjunker snabbt om man övergår till ekologisk mat. Eftersom de flesta inte läser vetenskapliga rapporter har Coop gjort den informationen tillgänglig för fler.

Coops marknadsdirektör Björn Larsson - Foto: Linkedin"Vi gav Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att göra en undersökning och vi filmade den, för att kunna visa resultatet på ett mer lättillgängligt sätt", berättar Coops marknadsdirektör Björn Larsson.

"Vi beslöt att översätta filmen till flera språk när det visade sig att det fanns ett internationellt intresse för filmen och för denna globala fråga", tillägger Larsson

Foto: Linkedin

En stor del av maten vi äter i Sverige är importerad, och utomlands används ofta större mängder bekämpningsmedel än i svenskt jordbruk. Hälften av de medel som hittades i familjen Palmbergs kroppar får inte ens användas i Sverige.

"Filmen gjordes ju för våra kunder i Sverige. Men om den kan bidra till att främja ekologiskt jordbruk ute i världen så vore det bra både för miljön och för våra kunder, som vill äta mer ekologiskt", säger Björn Larsson.

NewsVoice debatterade filmen i artikeln: "Coop och IVL: ekologisk mat innehåller mycket låga gifthalter – Prof. Torbjörn Fagerström kallar det hästhandlarfasoner"

Text: Coop