Chipsters – en ny subkultur bestående av chippade teknikälskande transhumanister växer fram i Sverige

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 juli 2015
- Torbjörn Sassersson

RFID-chipDEBATT. De pratas om en ny växande subkultur bestående av teknikentusiaster med inopererade datachips i kroppen. De kallas chipsters och vill vara “inne”. En av dem säger till HD: “Det finns också ett storebrorskomplex där många präglas av paranoia”, för att förklara motståndet.

Helsingsborgs Dagblad skriver i artikeln: “Chipsters bryter helig barriär” att upp till 500 personer i Sverige har chippat sig och de är nöjda för de kan öppna dörrar, hitta borttappade nycklar och mycket annat.

Kritiken har formerat sig i Facebook-gruppen: “Säg NEJ till RFID Chippet” med fn 6400 medlemmar. HD väljer att kalla FB-gruppens medlemmar för “anhängare” istället för det mer korrekta ordet: medlemmar.

HD skriver:

“Kritikerna menar att det finns en helig barriär som bryts med implantaten. En symbolisk gräns som överträds när människan tar sitt första steg till att bli mer integrerad med datorer och maskiner. Vad kommer till exempel hända när hjärnan är direktkopplad till internet och kan utsättas för virus?”.

“Chippet är omslutet av härdat glas och är två gånger tolv millimeter stort. Det sänder inga signaler.”

Det stämmer inte eftersom det är chippet som sänder identitet eller tex koder beroende på typ av chip. Det sker genom induktionsström, en elektrisk ström som uppstår när chippet befinner sig nära ett elektromagnetiskt fält. Det betyder att chippet sänder signaler, även om styrkan är svag och räckvidden kort.

Den kritik som kanske är allra mest allvarlig är att chippningen av allmänheten egentligen är bankernas våta dröm. Ett skräckscenario består i att om du inte betalt in räntan till banken i tid kan banken stänga av chippet och då kan du inte betala mat i butiken utan att du först har betalt in din skuld. Det skulle kunna bli verklighet om chippet har ersatt ditt betalkort och samhället blivit kontantlöst.

TranshumanismTranshumanisterna menar dock att tekniken är bra eftersom den förbättrar människan.

Mer exakt beskrivs transhumanismen som en intellektuell och kulturell rörelse som förespråkar användning av teknik för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska egenskaper. Enligt transhumanismen har människan svagheter som leder till handikapp, lidande, sjukdom, åldrande och död. Dessa svagheter vill rörelsens “anhängare” övervinna genom att bygga in teknik i kropp och hjärna.

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq