EU förkastade lagförslag om förbud mot odling av egna fröer

publicerad 19 juli 2015
- av NewsVoice

NewsVoice fick ta del av en rapport från Riksdagens utredningstjänst (RUT) som visar att ryktet på webben att det ska bli förbjudet att odla med sina egna fröer är felaktigt, men EU-förslaget fanns och det är sannolikt bara en tidsfråga innan lobbyister i EU-parlamentet återkommer med samma typ av förslag i framtiden.

Rapporten [PDF] från utredningstjänsten daterad 2015-05-11 med diarienummer 2015:739:

LAGSTIFTNINGSFÖRSLAG OM VÄXTFÖRÖKNINGSMATERIAL

Utredningstjänsten har fått i uppdrag att utreda om det stämmer att det finns ett förslag om EU-lagstiftning angående förbud mot egen odling av fröer. Som bakgrund till frågeställningen har uppdragsgivaren hänvisat till ett antal webbsidor.

Förslaget till lagstiftning om växtförökningsmaterial

Det förslag som de angivna webbsidorna hänvisar till är ett förslag från kommissionen angående en förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial.

Förslaget översändes till Europaparlamentet och Rådet den 6 maj 2013. I sitt yttrande över förslaget lämnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén delvis kritiska kommentarer.

Under utskottsbehandlingen i parlamentet möttes förslaget av kritik, bl.a. från Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Efter parlamentets första behandling av förslaget beslutades den 11 mars 2014 en resolution med innebörd att parlamentet förkastade kommissionens förslag och uppmanade kommissionen att dra tillbaka det. Kommissionen har valt att dra tillbaka sitt förslag.

[1] Förslag till Europaparlamentets och Rådets Förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial), COM(2013) 262 final.

[2] Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EUT C 170, 5.6.2014, s. 104–109.

[3] http://www.europarl.europa.eu/….reference=A7-2014-0112&language=SV

[4] Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen).

[5] Tillbakadragande av kommissionsförslag, EUT C 80, 7.3.2015, s. 17–23


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Angående bonden vars förvaring brand ner,tyvärr Mayne dessa giriga banksters och Co är inte rädda att eliminera hotet om det behövs.Det har redan dött för många bankdirektörer utan några orsaker till deras död och många som har “begått självmord”

 • Betr. Ivan Björns “..en bonde som hade som specialitet att odla gamla mjölsorter..” så bakar jag ett underbart gott bröd av ett ekologiskt mjöl – en blandning av två sädesslag som odlades allmänt i UK för flera hundra år sedan. Brödet (en mörk ‘tegelsten’) ger upp till 21 skivor per limpa – så bakar ca var tredje vecka. Glutenhalten är mkt låg, såsom det var med alla mjölsorter innan ‘manipulerandet’ för större skördar tog över – med resultatet att så många idag lider av överkänsligheter mot säd.
  Tror också ‘..att branden inte var en tillfällighet..’ 🙁

  Jag hoppas denne eko’-bonde kommer att starta om och fortsätta med sitt viktiga arbete. Det behövs många fler som han.

 • Vi får väl hoppas att människor vaknar mer och mer i Europa. Det säger ju det sunda förnuftet att man måste kunna odla med egna frö. Visserligen kan det blir svårt när TPP går genom då kan man inte ens dra dessa maffiösa företag framför domstolen.

 • Här i Västra Götaland fans det en bonde som hade som specialitet att odla gamla mjölsorter. Det tog honom ca femton år att arbeta fram denna ekologiska odling och han har varit vida känd i bagerikretsar t.o.m. i Europa. De goda brödsorterna som vissa bagerier bakar kan ha varit bakade med dessa speciella mjölsorter.

  För bonden gick det bra och han investerade i sin verksamhet med egen förvaring och de åtråvärda utsäde som han sparade på gammaldags vis från år till år. När hela investeringen var klar och lastbilarna med mjöl rullade till olika bagerier så antändes hans verksamhet och brann ner! Orsaken okänd. Nu får han bygga upp allt om från början.

  Jag anser att branden inte var en tillfällighet men det är min åsikt. Tyvärr så har jag glömt namnet på denna gård men detta hände typ för 15 månader sen? Kommer ej ihåg.

 • Nu var det väl Barossos kommission (minns inte om det var före eller efter som Delli försvann efter att ha tagit mutor) som lade fram förslaget (som så småningom föll tungt) men givetvis gäller det att vara observanta….

  Det man väl främst ska se upp med är “handelsavtalen”. USA:s med Colombia förbjöd bönderna spara egen säd (även om många lär ha struntat i det, men förr eller senare…) och tyvärr har inte Wikileaks avslöjat vad som finns i TPP-avtalet (som ligger i kongressen för Obamas slutförhandling); och oavsett detta är det viktigt se till att det inte kommer något frölagförslag inkapslat i avtalet…nu kommer inget förslag förrän TPP är taget, men alltid bäst agera före än efter…

 • Då förslaget lagts fram av EU-kommissionen är det väl bara att ta reda på vilka svenskar som sitter där och som faktiskt varit med på att lägga fram Monsantos allra hetaste önskan.

 • Redaktören skriver “bara en tidsfråga innan lobbyister i EU-parlamentet återkommer med samma typ av förslag i framtiden.” Det blir väl som i skräckfilmer. När man pustar ut och tror att skräckeländet är slut så dyker något fasligt oväntat upp igen… Det blir nog så i det här fallet också – lobbyister och kommissionärer sitter och vässar sina klor.

  Att förslaget överhuvudtaget lagts fram av kommissionen är mycket oroväckande och säger mycket om deras intellektuella kapacitet och låga integritet. Håller, liksom Jocke, det för mycket troligt att odling av egen mat snart kan komma att betraktas som terrorism. Husrannsakningar av förbjudna, naturliga, fröer?

  Sverige representeras av Cecilia Malmström i kommissionen. Hon ser trevlig ut men är kanske en riktig skräcködla bakom masken?

 • Verkligen trevligt höra att våra skattepengar går till våra kära politiker med lagförslag som ska gynna oss medborgare.

  Nästa lagförslag; Odla egen mat är terrorism.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *