Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

EU förkastade lagförslag om förbud mot odling av egna fröer

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 juli 2015
- NewsVoice redaktion

NewsVoice fick ta del av en rapport från Riksdagens utredningstjänst (RUT) som visar att ryktet på webben att det ska bli förbjudet att odla med sina egna fröer är felaktigt, men EU-förslaget fanns och det är sannolikt bara en tidsfråga innan lobbyister i EU-parlamentet återkommer med samma typ av förslag i framtiden.

Rapporten [PDF] från utredningstjänsten daterad 2015-05-11 med diarienummer 2015:739:

LAGSTIFTNINGSFÖRSLAG OM VÄXTFÖRÖKNINGSMATERIAL

Utredningstjänsten har fått i uppdrag att utreda om det stämmer att det finns ett förslag om EU-lagstiftning angående förbud mot egen odling av fröer. Som bakgrund till frågeställningen har uppdragsgivaren hänvisat till ett antal webbsidor.

Förslaget till lagstiftning om växtförökningsmaterial

Det förslag som de angivna webbsidorna hänvisar till är ett förslag från kommissionen angående en förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial.

Förslaget översändes till Europaparlamentet och Rådet den 6 maj 2013. I sitt yttrande över förslaget lämnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén delvis kritiska kommentarer.

Under utskottsbehandlingen i parlamentet möttes förslaget av kritik, bl.a. från Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Efter parlamentets första behandling av förslaget beslutades den 11 mars 2014 en resolution med innebörd att parlamentet förkastade kommissionens förslag och uppmanade kommissionen att dra tillbaka det. Kommissionen har valt att dra tillbaka sitt förslag.

[1] Förslag till Europaparlamentets och Rådets Förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial), COM(2013) 262 final.

[2] Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EUT C 170, 5.6.2014, s. 104–109.

[3] http://www.europarl.europa.eu/….reference=A7-2014-0112&language=SV

[4] Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen).

[5] Tillbakadragande av kommissionsförslag, EUT C 80, 7.3.2015, s. 17–23


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq