EU utreder biverkningar av HPV-vaccin – Risken stor att EMA “bends over”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 juli 2015
- Torbjörn Sassersson

EMA 30 Churchill Place London

DEBATT OCH PROGNOS. EU:s läkemedelsverk ska undersöka de uppmärksammade biverkningar av de omdiskuterade vaccinerna mot HPV som tex Gardasil eller Cervarix. SvD skriver att beslutet tagit emot med “en stor uppståndelse”.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild från Google Earth: EMA i London, 30 Churchill Place,  Canary Wharf.

Hittills har över 70 miljoner flickor vaccinerats i världens i-länder efter omfattande lobbykampanjer och det började 2009. Riskerna har sedan dess tonats ned, men på senare år har två länder höjt rösterna emot övertron på vaccinerna. Det är Japan och Danmark. Nu har framför allt Danmark lyckats få EU:s läkemedelsverk EMA att besluta att HPV-vaccinerna ska undersökas, men det sker under motstånd.

“Enligt vad SvD erfar har också motsättningarna varit stora i EMA:s biverkningskommitté (kallad PRAC) som behandlade frågan vid ett möte i London förra veckan.” … “EMA är därför mycket försiktig i sina formuleringar. Det talas om ”sällsynta” rapporter om två specifika ”tillstånd”, att inga förändringar i nuvarande vaccinrekommendationer är aktuella medan utredningen pågår, att undersökningen inte ”ifrågasätter att fördelarna överväger riskerna med HPV-vacciner”.

De två aktuella tillstånden som är följden av vaccinernas skadeverkan anses vara svårdiagnostiserade med en mängd olika diffusa neurologiska symtom. Dels finns CRPS med symptom som inkluderar kroniska svåra smärtor i ben eller armar. Den andra sjukdomsbilden är POTS som innefattar: yrsel, svimningar, huvudvärk, trötthet, bröstsmärtor och svaghet.

“I Danmark har en grupp läkare vid Frederiksbergs sjukhus vid en speciell svimningsklinik slagit larm om ett ökande antal flickor som remitterats till dem för problem efter HPV-vaccinering”, skriver Inger Atterstam för SvD i sin artikel.

SvD skriver att tre danska flickor tillsammans fått över 4 miljoner danska kronor i ersättning för vaccinskada. Sommaren 2015  öppnades fem nya kliniker i Danmark för flickor som anmält vaccinskador och på kort tid blev kön 800 flickor lång. Läs mer i separat artikel

“I Sverige har debatten om HPV-vaccinernas eventuella biverkningar hittills inte varit särskilt omfattande”, skriver Inger Atterstam.

Detta är inte sant. Inom de sociala medierna har debatten periodvis varit mycket intensiv, men den har varit begränsad till dessa sociala medier eftersom gammelmedierna sett till att pro-vaccinsidan får sista ordet i de få exempel när debatten fått utrymme på radio, i pressen och på TV.

SvD som vanligt troget industrin låter självklart självaste statsepidemiologen Anders Tegnell få sista ordet i Inget Atterstams artikel.

Hon skriver:

“Det är bra om EMA utreder denna fråga, kommenterar statsepidemiologen Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten. Men mot bakgrund av att så många miljoner blivit vaccinerade under nu snart tio års tid kan inte den eventuella risken vara särskilt stor.”

Atterstam använder i sin artikel uttryck som att flickorna “upplever sig ha vaccinproblem” istället för att använda ordet vaccinskada och därmed ta skadorna på allvar. Att dessa flickor “upplever” skadorna kan tolkas som om de egentligen inte är skadade utan bara tror det. Atterstam vill inte ens nämna vaccinernas namn. Det skulle inte heller en policyskribent eller PR-konsult göra.

Prognos

Risken är stor att EMA:s utredning blir en tandlös pappersprodukt som inte leder till någon förändring på den extremt lönsamma vaccinmarknaden och som inte tvingar industrin till några eftergifter. Det kommer för industrin endast att handla om damage control genom att några enstaka flickor då och då får ersättning.

Myndigheten EMA kommer att göra en risk-nyttaanalys som leder fram till slutsatsen där vaccinerna trots allt påstås ge mer nytta än skada. I ett välfärdssamhälle måste vi ju acceptera ett viss kvalitetsförlust för några få olyckliga individer som tillhör den grupp av människor som inte passar industrins one size fits all-produkt.

Om EMA är riktigt fräck kan myndigheten till och med hävda att det egentligen inte är fel på vaccinerna utan på flickorna eftersom de blivit sjuka.

EMA kommer att tona ned eller inte ens nämna att mörkertalet förmodligen är enormt, att miljontals flickor drabbats av vaga och “odiagnostiserbara” sjukdomar.

EMA kommer med stor sannolikhet att lyfta fram sig själv som en myndighet som minsann tar ansvar och därför vill att vaccinsäkerheten ska höjas och genom att “rutinerna ska ses över”, en gest som i praktiken är helt meningslös och i grunden inger endast en falsk förhoppning till massorna eftersom inget i realititeten kommer att förändras. Alla flickor ska vaccineras maximalt. EMA vet att det är det centrala intresset för industrin.

I stora drag kommer förmodligen EMA:s utredning i slutänden att säkra industrins intäkter. När så sker kommer Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten kunna hänvisa till EMA:s utredning för att fortsätta övertyga svenska folket om den påstådda nyttan och nödvändigheten av HPV-vaccinering.

Med andra ord finns risken att EMA:s “kritiska” utredning endast kommer att stärka industrin och de vaccintroende myndigheterna. Om så blir fallet kommer alla individer som därefter försöker kritisera HPV-vaccinerna att “diagnostiseras” som “rättshaverister” och sakfrågan – om vaccinernas funktion och säkerhet – kommer att anses vara ej omstridd, dvs ej nödvändig att debattera eller ifrågasätta.

Hoppas jag har fel, men jag tror inte det. I och med att de nya handelslagarna av typen TISA, och TTIP etc knyter ihop säcken blir det allt mer svårt för obehagliga sanningar att komma fram.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Dokument från brittiska regeringen avslöjar – Vacciner är skadliga och osäkra

Regeringen – Jämför 5,3 miljoner vaccinerade svenskar med 4 miljoner ovaccinerade

Publikt.se: ”Många forskare som anlitas av myndigheter är samtidigt knutna till näringslivet”

Forskare erkänner att han ljög om MPR-vaccinets koppling till autism

Riksdagen sa ja till utökad sekretess i det internationella samarbetet – katastrof för offentlighetsprincipen?

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq