Jan Hagberg – Jugoslavienkrigen drevs fram av västmakterna – Medier förvillar och sprider serbhat

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 juli 2015
- NewsVoice redaktion

Hercegbosna-Jugoslavien

DEBATT. Jan Hagberg som är tekn dr i matematisk statistik och som nominerats till Raoul Wallenbergpriset beskriver hur de jugoslaviska 1990-talskrigen skapades av västmakterna. Clinton, USA-diplomaten William Walker och utrikesministern Madeleine Albright var pådrivande. Nu bearbetar medierna allmänheten genom att måla upp en falsk bild av verkligheten. Centralt är att serberna ska hatas. 

Jan Hagberg för Jinge.se | Texten är delvis återpublicerad med tillstånd av Anders Romelsjö redaktör för Jinge.se | Fotokälla: Krigsforum.se | Text uppd. kl 16:07, 15 juli 2015

Jan HagbergDet västliga hyckleriet kring Jugoslavienkrigen kommer att manifesteras vid en internationell 20-årsceremoni i Srebrenica idag den 11 juli. Inte ett ord kommer att sägas om att krigen kunde ha undvikits, om inte USA:s ledare och deras europeiska vasaller haft andra intressen än fred. Överste krigsförbrytaren själv Bill Clinton kommer att närvara idag, liksom beklagligtvis även Sveriges utrikesminister Margot Wallström, det senare som ett tydligt tecken på att dagens generation svenska socialdemokrater gått alldeles vilse i utrikespolitiken och fredsfrågor.

Så är det dags för det årliga ljugandet kring Srebrenica i de västliga medierna, inte bara i Sverige utan över hela västvärlden. Till vad nytta frågar man sig; tillräckligt många i världen utanför västkokongen känner till, att de faktiska omständigheterna är andra än de vi ständigt matas med medialt hos oss.

De fyra krigen för att spränga Jugoslavien pågick under nästan hela 1990-talet, ett av dem pågick det i Bosnien-Hercegovina (BiH) från 1992 till 1995. Ett för allmänheten dolt faktum är att krigen förbereddes externt redan under 1980-talet, till och med några år dessförinnan, dels av den västtyska säkerhetstjänsten BND å ena sidan, dels av IMF och Världsbanken å andra sidan, innan USA helt öppet framstod som en direkt part i konflikten – för att skapa sina egna marionetter, först i Sarajevo och några år senare i Pristina. I vars närhet USA nu har en av sina största militärbaser, på tidigare neutral mark!

Om det som brukar benämnas ”världssamfundet”, d.v.s. USA/NATO och EU med närstående organisationer som IMF och Världsbanken, i stället beslutsamt hade insisterat på att den jugoslaviska krisen 1990 skulle lösas genom förhandlingar, hade med säkerhet alla de efterkommande krigen på Balkan förhindrats.

Men fred och social rättvisa genom förhandlingar har inte funnits i den verktygslåda det styrande skiktet i väst tillhandhåller för att lösa konflikter. Tvärtom, det är bara att inse att vapenförsäljning och krig i stället ständigt tillhör lösningsarsenalen – till och med under förevändningen att försvara mänskliga rättigheter. Alltså det vi senare fått se i de flesta konflikthärdar världen över, i tiden från Sovjetunionens sammanbrott – och med ständig medial uppbackning!

Krigen i Slovenien och Kroatien kunde ha undvikits, om EU från begynnelsen hade varit det fredsprojekt som det hänvisas till i högtidstalen och organisationen bestämt hade krävt en förhandlingslösning på de nationella frågorna, innan de båda staterna erkändes och separerades ut från Jugoslavien.

I stället fick Tyskland bestämma takten utifrån sina gamla intressen i området (som exempelvis under åren 1941 – 1945 manifesterade i den tyska lydstaten Det Oberoende Kroatien; det stora koncentrationslägret Jasenovac där inte att förglömma).

För att släppa D-marken och gå med på införandet av den gemensamma valutan euro pressade tyskarna EU:s övriga medlemmar till ett omedelbart erkännande av Sloveniens och Kroatiens avskiljande från Jugoslavien, utan några som helst förhandlingar som kunnat lösa de nationella meningsmotsättningarna. Detta skedde trots att alla berörda visste att ett sådant erkännande samtidigt hotade Bosnien–Hercegovinas existens. Och krig blev det, ett ödesdigert krig, helt i onödan förstås.

I förbigående kan nämnas att hela den kroatiska kusten idag är tyskägd.

Läs den kompletta artikeln på Jinge.se

Text: Jan Hagberg

Relaterat

Justitia Pax Veritas: “Jan Hagberg nomineras till Raoul Wallenbergpriset”

Jinge.se: Inte bara Srebenica

Sagan om Jugoslavien… Här är den mytiska berättelsen om Jugoslaviens fall så som den har förtäljts i västliga medier.

Krigsforum.se: De Jugoslaviska krigen


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Jugoslavien
Stöd NewsVoice 2024
  • Jag har läst hela artikel och i artikeln påstås det klart och tydligt att media ljuger och att man använder propaganda för sin krigsföring.

    Media ljuger om massaker i Srebrenica och mycket annat.

    Det jag frågar mig är följande. Vi vet att krig som hände innan var planerade med USAs och Englands drivande kraft och inblandning. Vi vet att man finansierade båda sidor i kriget och att man använde falsk propaganda för att få fram opinion på hemmaplan för att uppnå sina mål. Då är min frågan. Hur kan vi lita på historien? Hur kan vi lita på “historiska” beskrivningar av de två stora krigen som hände innan 1945? Hur kan vi lita på de så kallade rättegångar som följde i spår av dessa krig, när vi enligt skribenten ovan inte ens kan lita på HAAGS domstol i denna moderna tiden då vi slår oss stolt för brösten och tror vilken demokrati och frihet vi har uppnått!

    Vi borde erkänna helt enkelt för oss själva att vi är ständigt lurade och att allt vi har lärt oss är inget annat än indoktrinering för att vi ska hålla denna lögnaktiga och ljugande maskinerin under armarna.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *