LA Times: “Why the deaths of Latinos at the hands of police haven’t drawn as much attention”

publicerad 18 juli 2015
- av NewsVoice

LA Times latinos police“Then last year, four days before Halloween, a Los Angeles County sheriff’s deputy shot and killed his brother, Oscar Jr., along railroad tracks near Paramount High School. Deputies said the 28-year-old didn’t comply with orders and moved his arm in “a threatening manner.” Ramirez was unarmed”, LA TRimes writes.

“Luis Carrillo, an attorney who has represented Latino families in use-of-force cases, said that because of a history of oppression in Latin America and a streak of Catholic conservatism, many Latinos have a built-in wariness of police agencies and adhere to a “don’t rock the boat” mentality. That mind-your-own business approach within the community can leave families of people killed by law enforcement feeling isolated.”

Read more


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Trist att det kan finnas den typen av hot. Man undrar ibland om Palme mordet. Kan det ha varit liknande budskap? Fan ta de mördarsvinen i vilket fall.

 • Läs/se detta: “The Transcript Of Sandra Bland’s Arrest Is As Revealing As The Video“. Detta trafikstopp kom, senare i arresten, att kosta henne livet. Orderföljare är potentiellt ytterst farliga, obalanserade människor. I de stora omvälvningar vi nu genomgår, krävs att vi har full känslomässig kommunikation mellan hjärnhalvorna, att vi har tillgång till hela vår mänsklighet. Orderföljare är, pga att de uppriktigt tror att makt är rätt, kanske alltid, eller iallafall nästan alltid, handikappade härvidlag, och kan därför väldigt lätt ta till våld istället för att reagera adekvat/mänskligt.

  Den här disassociationen, som gör orderföljarna så ytterst farliga, är dessutom avsiktlig. Som citatet nedan säger, med tillräckligt mycket och kontinuerligt motsägande informationsflöde, så är det möjligt att driva ett helt samhälle in i ett tillstånd av masspsykos. Vill vi ha att göra med beväpnade disassocierade orderföljare, som uppriktigt tror att makt är rätt? Just därför är det så oerhört viktigt att nå dessa, innan de helt går överstyr.

  “Back in the mid-1970s, Eric Trist and Fred Emery, two leading Tavistock brainwashers and experts on the effects of mass media, forecast that, by the end of the century, the United States were likely to become just such a fascist police state. The two developed a theory of social turbulence, by which a society is delivered a series of shocks—administered as shared, mass phenomena—energy shortages, economic and financial collapse, and terrorist attacks. If the shocks were to come close upon each other, and if they were delivered with increasing intensity, then it were possible to drive the entire society, into a state of mass psychosis, Trist and Emery said. They said that individuals would become disassociated, as they tried to flee from the terror of the shocking, emerging reality; people would withdraw into a state of denial, retreating into popular entrainments and diversions, while being prone to outbursts of rage.” (p. 117, Cara St. Louis and Harald Kautz-Vella, “Dangerous Imagination, Silent Assimilation” (November 20, 2014).)

 • Även vi som lever inom det landområde som för närvarande styrs av dem som kontrollerar SWEDEN KINGDOM OF har ett problem med orderföljare som, pga indoktrinering kallad utbildning, i vissa programmerade situationer är avskurna från normala mänskliga känslor. Detta när den sekt-lika programmeringen, en form av hjärntvätt, säger dem att “makt är rätt“. De som styr har satt upp urvalskriteria för vilka som ska antas till sådan ‘utbildning’ (hjärntvätt), som innebär att sådana blivande orderföljare redan från början väljs pga begränsad fantasi, och därmed med motsvarande begränsad förmåga att undvika hjärntvätten. Utgallring med ‘prov’, för att säkerställa fungerande hjärntvätt, tar hand om de flesta som undgått sådan, såvida de inte framgångsrikt lyckas simulera hjärntvättade.

  Därför, liksom det är alla moraliskt mogna och medvetna vuxna människors ansvar att hjälpa barnen i samhället (samhället är inte SWEDEN KINGDOM OF, samhället är oss alla) att bli moraliskt mogna och medvetna vuxna individer, så måste det vara allas våra ansvar att först själva bli moraliskt mogna och medvetna, och sedan med kognitiva metoder hjälpa alla dessa orderföljare att komma ur hjärntvätten de har utsatts för. Det gäller här att agera med stor visdom, för det är ju onödigt att bli ihjälskjuten, etc. Men det finns många situationer där det är möjligt att skapa kognitiva ‘hastighets-bulor’ för orderföljarna, och det kan på sikt rädda många liv. Både enstaka liv, och i slutändan hela vår planet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *