Läkaren som vägrade ge upp – En dokumentär om dr Erik Enby och hans upptäckt om cancer – Trailer

publicerad 5 juli 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Erik Enby intervjuas av Börje Peratt. Foto: Sillén

NewsVoice har tidigare uppmärksammat, den av svenska vårdmyndigheter förföljda läkaren dr Erik Enby, som verkar ha öppnat upp för ett nytt paradigm inom cancervården som kan förkasta radikala och ofta förödande vårdmetoder som strålning och kemoterapi.

Dr Erik Enby har upptäckt att vissa cancerpatienter har tumörer som består av infektioner av mikroorganismer. Om Erik Enby har rätt finns cancerformer som inte orsakats av genetiska fel, kroppsceller som löper amok, utan av mikrober som skapar inflammatorisk tumörartad vävnad. Det börjar ofta i blodet, där mikroskopering visar att olika former av mikrober trivs och förökar sig.

Enby själv säger bestämt att han inte försöker bota cancer, men en behandling av blodet kan i sin tur få cancerpatienter att tillfriskna, som i fallet Siv Wernborg som blev frisk, tack vare Enbys behandling. Se även artikeln: “Nio patienter till dr Erik Enbys försvar”.

Vårdetablissemanget som borde kasta sig över upptäckten med stort intresse väljer istället att försöka fördriva dr Erik Enby som om han vore en häxa.

Filmaren Börje Peratt beslöt sig för att göra en dokumentär om Erik Enbys liv och medicinska gärning. Här ovan ser du trailern och det som nu behövs är att det strömmar till privata donationer som bidrar till att hela filmen kan färdigställas, meddelar Börje Peratt. Initiativet bakom filmen togs av föreningen Humanism & Kunskap.

Börje Peratt skräder inte sina ord när han beskriver fallet Enby.

Börje PerattHans lyckosamma men oortodoxa metod har ändå drabbats av förföljelser i Galileo Galilei magnitud. Dan Larhammar iscensatte 2005 en tioårig inkvisition som resulterat i flera mediadrev och myndigheters justitiemord på Enby. Bl a drog man utan juridisk grund hans läkarlegitimation. Påståenden om att han orsakat att en cancersjuk har omkommit är givet fakta helt tagna ur luften.

Angreppen på Enby liknar en pöbel regisserad av Dan Larhammar uppbackad av sjukvårdsindustri och med en hydra av media och myndigheter i släptåg. Genomgående för alla angrepp är brist på källgranskning, ryktesspridning och felaktiga sammankopplingar i avsikt att krossa Enby.

En upprättelse tycks nu sakta men säkert ta sig förbi alla grindvakter. Våren 2015 kom två olika internationellt forskarlag med omfattande studier som bekräftar Enbys teori [exempel].

Text: Torbjörn Sassersson | Video ovan och foto nedan: Börje Peratt

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Christina Klein, orsaken till det svenska motståndet mot komplementärmedicin kan spåras till att hela det svenska systemet är byggt på ett filosofiskt gungfly, som inte tål att avslöjas. Det har koppling till något som kallas den skandinaviska realismen. Resultatet är att de mekaniska fundamentalisterna med all kraft bekämpar en större verklighet.

  Inom juridiken har denna fundamentalism lett till att man glömt bort varför, för att det enda intressanta anses vara vad makten har bestämt. (Jmf. “Om hur och varför“.) Idémässigt kan denna attityd spåras till den ateistiske filosofen Benedict Spinoza på 1600-talet, som menade att det inte finns något högre än naturen (han menade antagligen det han kunde ta på), så att alla hävdanden av högre rätt skulle vara ogiltiga. Alltså att det inte kan finnas något sådant som naturrättstraditionen bygger på, och att det därför inte heller genom kontrakt går att överföra några sådana naturrättigheter t.ex. till en stat, utan att en härskare skulle ha naturliga rättigheter i den mån denna har mer makt är en undersåte. Idéerna har, särskilt för socialister, haft stort inflytande i Nord-Europa. (Se vidare “Det var en gång en foliehatt “.)

  I svensk nutid är det inte minst från kretsen kring professor i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Sven Ove Hansson som denna mekanistiska filosofi sprids. Som alltså kan spåras till utilaristiskt Benedict Spinoza tänkande om att den som har mest makt just därför har mest rätt, och att det därför också skulle vara rationellt, för att undvika att bli betraktade som statens fiende, att absolut lyda den som genom att ha mest makt just och bara därför skulle ha mest rätt, oavsett hur absurda besluten blev. I ett system som bygger legitimitet på makt, alltså istället för att systemet bygger makt på legitimitet, blir den filosofiska följden av att visa att man kan ha fel, att man därför inte längre förtjänar lydnad. Det är en akilleshäl, och skälet till svenska myndigheters ofelbarhets- och orubblighetskomplex.

  Men den ännu större akilleshälen är, erkänner man den andliga sidan av verkligheten, att det finns mer än den mekaniska materialismen, då faller hela den filosofiska grundvalen på vilken den skandinaviska realismen vilar, och på vilken svenskt myndighetsväsende under väldigt lång tid har byggts. Detta är förklaringen till att de mekaniska fundamentalisterna med all kraft bekämpar en sådan större verklighet.

 • Detta har jag redan känt till sen länge, Bl.a av en läkare i Bad Reichenhall för komplementärmedicin, redan innan man upptäckte att min man hade insjuknat i Myelom,1998 (II-III). Hans behandlande läkare i München,Prof. Dr Berthold Emmerich vid Innenstadtkliniken der Universität München var inte alls främmnande för komplementärmedicin och rekommenderade även undersökningar hos olika läkare för komplementärmedicin och homeopati. Men i hans fall var homeopati tyvärr absolut kontraindicerat.
  Tycker det verkar lite konstigt att homeopati ioch komplementärmedicin bekämpas i Sverige

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *