Passagerare: Misstänkt militärflygplan gör massivt utsläpp – Försvarsmakten och FOI vill ej kommentera

66
235104

High Altitude airplane 7 juni 2015 nr 3

Den 7 juni 2015 åkte en svensk flygpassagerare från Landvetters flygplats i Göteborg kl 16.09 mot Rejka i Kroatien. Efter en dryg timma (bilderna är tagna 17.31) observerades ett flygplan som gjorde massiva utsläpp. Passageraren lyckades ta flera bilder som visar hur planet byter kurs och börjar stiga.

Passageraren misstänker att det rör sig om ett militärflygplan eftersom farkosten plötsligt ändrade kurs och gjorde en stigning i riktning mot passagerarens plan, vilket syns på ett par bilder.

Passagerarens kommentar:

Det var så tydligt eftersom det skilde sig så markant från de andra planen till och med i sitt beteende. Det kändes en kort stund som att det var en stridsplan när det svängde upp mot oss. Det skulle inte förvåna mig om den ställde sig ovanför vårt plan och fortsatt bespruta i samma rutt som vi flög. Det har jag filmat många ggr, när det gömmer sig ovan civila plan, berättar fotografen.

Varken Försvarsmakten eller FOI kan kommentera bilderna

Det ställdes två frågor.

 1. Vad är detta för flygplan och vad är det för utsläpp?
 2. Är detta militär verksamhet?

Försvarsmaktens svar löd:

Den här bilden är inget som Försvarsmakten kan kommentera. Du kan ställa frågan till Försvarets forskningsinstitut eller Försvarshögskolan som har experter som kanske kan avgöra vad som syns på bilden.

Med vänlig hälsning

Försvarsmakten
Högkvarteret
Informationsstaben

FOI, Försvarets forskningsinstituts svar:

De frågorna har vi tyvärr ingen kunskap om eller möjlighet att svara på. Har du försökt med de olika luftfartsmyndigheterna?

Hälsningar Maria
Maria Hugosson Bygge
Pressansvarig /Press Officer
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

News Voice efterlyser besked från experter inom flygindustri och försvarsmakten om vad det är som syns på bilderna och vad det är för verksamhet.

Text: K. Reporter

High Altitude airplane 7 juni 2015 nr 7

 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

66 KOMMENTARER

 1. Maskiningenjören svarar:

  Hur skiljer man på contrails och besprutning? Det är inte enkelt. Båda existerar bevisligen. Ett exempel är Agent Orange under Vietnamkriget eller besprutningen med LSD i Frankrike. Båda militära.

  Contrails uppstår vid olika typer av luftfuktighet, temperatur och höjd.
  Hur länge de varar eller utbreder sig beror på luftfuktighet, temperatur och höjd.
  Det är därför contrails kan ligga kvar i flera timmar och växa.

  Hur går detta till?
  Vita moln kyler luften vilket lätt kan leda till mer moln. Mellan sådana moln tenderar luften att stömma uppåt och under dessa vita kylande moln tenderar luften att strömma nedåt.

  Jag antar att det flyger fler flygplan i våra luftrum nu än tidigare och att vi därför uppfattar det som märkvärdigt. Det kan även vara selektiv varseblivning. Det är heller inte uteslutet att det pågår besprutning i syfte att ex. påverka vädret. Det kan vara svårt att bevisa vetenskapligt om man inte vet exakt vad man letar efter eller inte vill presentera vad man finner.

  Jag tror inte det är någon signifikant skillnad på just flygbränslet för vanliga jetflygplan nu eller förr.

  Att lägga upp bilder på flygplan som har contrails eller moln bildade av contrails är ett bra sätt att bli betraktad som en fullkomligt vettlös konspirationsteoretiker även om det bevisligen funnits helt vettlösa konspirationer som avslöjats. Balans i allt alltså!

 2. För det första vill jag poängtera att detta är en av de mer läsvärda trådarna jag läst här på NewsVoice.

  Sen om KINGDOM, SWEDEN OF drivs i någon sorts bolagsform och då är alla våra myndigheter endast filialer underställda detta utlandsägda bolag. Plus att vi själva är reducerade till juridiskt bolagiserade papperskonstruktioner via våra födelseattester d.v.s. att vi inte betraktas som människor, utan mer är något av panter för ”vår” statsskuld.

  Våra politiker och tillsatta myndighetspersoner arbetar inte för oss, utan de förvaltar oss bara för våra verkliga ägare och det är hos dessa ägare deras lojalitet ligger.

  Ur Regeringsformen kan man utläsa följande: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.”

  Våra ägare har onekligen ett anlag för en smått bisarr ironisk humor.

 3. @Martin Gustavsson

  Du propagerar för balans i allt och ändå skriver du ett sådant obalanserat inlägg, där chemtrails både är en möjlighet som en omöjlighet. Hur ska du ha det egentligen?

 4. @Sture B. Varför ska politikerna låtsas som om regeringsformen fortfarande gäller ”folket” i singularis, vilket för tankarna till en homogen grupp. I dag talar väl alla ”politiker” om människor hellre än folk. Att råka säga ”folk” i ett politiskt sammanhang vore väl nästan lika pinsamt som att råka säga ”banlonpolo” eller att kissa på sig offentligt? Nej, det är pinsamt med en regeringsform som avviker så kapitalt från de verkliga maktförhållandena. Vissa människor är mer värda än andra och får då höras och synas mer i media än de mer ovärdiga.

  @Åke i Sörmland. Tack för denna ruggiga länk. Har nu förstått vad de konstigt rosa moln och ibland hela skyar på min himmel beror på.

 5. För protokollet:
  Nu är det midsommar 2016 och himlen har varit tämligen ren från chemtrails sedan april månad över Sörmlandskusten.
  Andra fenomen kan ha något sammanhang här och det är minskningen av insekter och fåglar. Svulten strömming! Varför?

 6. LegeNet: kan du fråga justitiedepartementet om det är lagligt att släppa ut kemikalier och aerosoler från flygplan/luftfartyg oavsett dess påverkan på människors hälsa och på miljön?
  Sverige saknar kontroll av utsläpp från flyg, se https://newsvoice.se/2014/06/21/sverige-saknar-kontroll-av-utslapp-fran-flyg-fritt-fram-att-slappa-ut-kemikalier-fran-flygplan/.
  Man hänvisar alltså genomgående till att detta inte behöver utredas eftersom det påstås ”inte finnas vetenskapliga bevis för att chemtrails existerar”. Tankeblockeringen kan jämföras med att du lämnar över misstankar om brott till polis eller miljöåklagare och de svarar : det finns inga vetenskapliga bevis för att brottet har begåtts. Vi tänker därför inte utreda…..
  Här har vi alltså allvarliga, omfattande och trovärdiga misstankar för mycket allvarliga brott mot miljö och mot människor (inklusive att människor dör en förtida död) och det utreds inte. Uppmärksamma och insatta medborgare som pekar på det misstänkta brottet smutskastas och hånas.

 7. För protokollet: Idag förmiddag 22/6 2016 har det ritats rejält i skyn över Sörmlandskusten. Molnformationerna har mycket sett ut som långa utdragna utspridda dimfält. Solen har varit skärmad i ett dis med halofenomen.
  Normalt flyger här många plan och de flesta lämnar inga dimstreck alls.

 8. Tack Mona för tipset.  En skrivelse har kl. 15:19 sänts som nedan.  Det intressanta är ju att om det inte betraktas som olagligt, då kan det inte heller betraktas som en försummelse att inte utreda då det ju i så fall inte ses som ett brott…

  ”Begär svar av Regeringen, Justitiedepartementet, om det enligt svenska författningar är lagligt att släppa ut kemikalier och aerosoler från luftfartyg oavsett dess påverkan på människors hälsa och på miljön?

  I fråga diarieförd som Dnr M2016/01481/Brev, Miljö- och energidep. (se även M2016/01396/Brev) noterar jag att miljölag ej är tillämplig på luftfartyg medan Luftfartslag (2010:500)  3 kap. 1 § 1 st.  om luftfartygs miljövärdighet såvitt jag förstår ej är tillämpbar för avsiktliga extra utsläpp, utöver för fall där sådana avsiktliga utsläpp skulle vara kända för de normala brukarna då lagen ifråga nämligen stadgar brukarens ansvar för att snarast anmäla sådana förhållanden som har betydelse för miljövärdigheten.  Sådan rapportering förutsätter dock att de normala brukarna känner till vad som pågår, och att de dessutom rapporterar det.

  Luftfartsförordning (2010:770) 8 kap. 3 § handlar om föremål som kastas ned.  Definitionsmässigt är inte en aerosol ett föremål.  I 3 st. samma paragraf handlar det om spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg, med hänvisning 14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken, där det handlar om tillverkarens upplysningsskyldighet om sina produkter.  Visserligen gäller denna upplysningsskyldighet även andra produkter om det kommer fram nya uppgifter om vissa angivna hälsoeffekter, men såvitt jag förstår är tillverkaren inte skyldig att rapportera något innan det finns bevis för att produkten orsakat skada.  Om en väldigt begränsad krets ens känner till vilka produkter som sprids är det inte sannolikt att sådana bevis tas fram.

  Finns det därför någon författning som förbjuder avsiktliga extra utsläpp av kemikalier och aerosoler från luftfartyg oavsett dess påverkan på människors hälsa och på miljön?”

 9. Justitiedepartementet ville inte ta i det.  Passade tillbaka till Departementssekreterare Viktoria Chlot på Miljö- och energidepartementet, som refererade tillbaka till sitt eget förhandsbesked där hon hänvisat till SMHI:s webbplats för att ”Det finns inga belägg för existensen av så kallade chemtrails”.

  Slutsats:  Det är uppenbart inte stridande mot riksdagens och regeringens författningar att speja oss.

 10. Lustigt att ingen ännu kan visa ens ett av alla dessa tusentals plan som måste vara inblandade i chemtrailsbesprutningarna. Alla jetplan kan lämna kvarliggande k-strimmor om de flyger på rätt höjd och i luft med rätt fuktighet.
  Noll seriösa bilder och de som presenteras visar sig vara misstag då många har dålig koll på flygplan.

  Kanske någon här har en bild på ett chemflygplan att visa upp?

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här