Sverige bryter mot EU:s direktiv om skyddandet av vargar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 juli 2015
- NewsVoice redaktion
Varg Canis lupus - Foto: Wikimedia Commons

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Sverige har brutit mot EUs miljölag Art- och habitatdirektivet under lång tid eftersom den inte är implementerad i svensk lag på korrekt sätt, som den måste vara enligt svensk Grundlag. Under hela Alliansens regeringstid har den vantolkats mer och mer, vilket har resulterat i att vargpolitiken nu är i kaos. Detta får stora svåra konsekvenser för den rödlistade arten Canis lupis, Varg. Det skriver Kristina Hallin, som är djupt engagerad i bevarandet av den svenska vargstammen.

Text: Kristina Hallin | Kristina Hallin – Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014

Arten är starkt inavlad och den har inte tillgång till sitt naturliga utbredningsområde vilket innebär att den inte har Gynnsam bevarandestatus idag. Även olika brott från politiker, myndigheter och forskare har resulterat i att vargens korrekta population inte har presenterats – idag har vi endast ca 200 vargar p g a på omfattande illegala jakter de senaste 5-6 åren, vilka har dödat 50 % av vargpopulationen.

I artikel 1 i) i direktiv 92/93/EEG definieras ”gynnsam bevarandestatus” på följande sätt

En arts bevarandestatus: summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer inom det territorium som anges i artikel 2.

Bevarandestatusen anses ”gynnsam” när:

ArcanumSkolan 2024
 1. a) uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, och
 2. b) artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid och
 3. c) det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt.

Så här har Alliansen/Erlandsson förvanskat Art- och habitadirektivets artikel 16:

De har tagit bort meningarna”tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar” och ”i en begränsad mängd” – dessa skrivningar utesluter licensjakt och rikliga skyddsjakter!

Kommissionen ger också tips på hur man kan tolka EU-lagen

”… och tolkas också så i vägledningen om stora rovdjur (Large carnivores guidelines), vilken är det bästa tillgängliga dokumentet om förvaltningen av stora rovdjur9.”

Sverige har beslutat om olagliga licensjakter åren 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 och jakten har genomförts under tre år.

”I en skrivelse av den 22 december 2010 bekräftade miljöminister Andreas Carlgren att den svenska vargstammen är ömtålig och att den enda anledningen till jakten är att få social acceptans i de lokala jordbruksbygderna.”

Att Erlandsson/Ek december 2013 påstod att vargen hade gynnsam bevarandestatus vid ett antal av 170-270 och det inför riksdagens ledamöter, är ett brott som borde utestänga dem från att vara politiker. Även att de sakkunniga politiker som satt i Miljö- och jordbruksutskottet inte protesterade, är även det oförlåtligt. Ska vi acceptera att sådana okunniga personer ska företräda svenska folket i landets parlament? De kan ju inte läsa innantill.

Nu har jag fått reda på att det också finns politiker i den nya regeringen som påstår att det inte är något fel i Jaktförordningen och då blir man ju bestört – vad sysslar de med … Sverige kanske dras inför EU domstol och det är inget fel i Jaktförordningen!!

I det läge som vargen befinner sig i nu, kommer stammen inte kunna uppnå Gynnsam bevarandestatus. Därför är regeringen tvungen att vidta omfattande åtgärder omgående.

Vargens naturliga utbredningsområde är begränsat

I kommissionens 19-sidiga Yttrande står även att vargarna måste få vistas i Norrland för att få kontakt med friska finska vargar. Att vargarna idag befinner sig i en liten bubbla i norra Svealand, gör att de inte kan förbättra genetiken. Men kommissionen påpekar också att det är svårt för finska vargar att komma förbi gränsen då samerna på finska sidan får skjuta vargarna där helt lagligt! Sveriges alternativ är att vi flyttar över vargar till Sverige.

I EU-skrivelsen står det under punkt 31:

”Vid ett möte den 7 maj 2015 mellan de svenska myndigheterna och kommissionens tjänstegren presenterades information och den nuvarande situationen diskuterades, men det fanns inget åtagande från de svenska myndigheterna att ändra vargpolitiken”

Mitt antagande är att en myndighet måste vara Naturvårdsverket och de har nog inte uttalat sig till EU-kommissonen utan att först ha vidtalat regeringen/S-E Bucht!! Om regeringen inte tänker följa EU-lagen, kommer Sverige att ställas inför Domstol och få mycket höga böter.

Det omfattande motiverade yttrandet slutar med orden:

”I enlighet med artikel 258 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt uppmanar kommissionen Konungariket Sverige att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att rätta sig efter detta kompletterande motiverade yttrande inom två månader från mottagandet.

På kommissionens vägnar

Karmenu Vella, Ledamot av kommissionen”

Text: Kristina Hallin

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: vargstammen
 • Lars Johan Jerker:
  http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/04/flera-vargobservationer-i-kalmar/
  http://jaktjournalen.se/vargobservation-vid-byskola/
  http://www.vargfakta.se/nyheter/nytt-vargangrepp-i-sodra-sverige-kronoberg/

  http://www.skandobs.se/

  Om vi går i detalj så ser vi att verkligheten skiljer sig från det rapporterade och offentliggjorda:
  Om du till exempel tar skandobs karta och klickar på siffran för västra Sverige och jämför med det som stått i tidningar om påkörda vargar (Halmstad), rivna får (Halmstad och Mark) och annat, så kan man dra slutsatsen att långt ifrån allt kommer med i statistiken.
  Kronoberg och Blekinge har också observationer som inte syns i statistiken.

  Kanske har du någon fakta i ämnet, eller är det bara tyckande som presenteras på ett sätt som gör att du anser dig vara en god människa som prioriterar en art framför landets försörjning av livsmedel.

  Om du inte kallar verkligheten för trovärdig så kan jag faktiskt inte hjälpa dig.

  Lars K:
  Här kommer sista stycket i artikeln om lejonet i Afrika:
  “”Handlar allt det här om ett dött lejon? Lejon dödas hela tiden i det här landet”, säger Tryphina Kaseke, som säljer begagnade kläder på gatorna i Harare.

  I Zimbabwe, där 80 procent av befolkningen är arbetslös, ses lejondebatten som ett “i-lands-problem”.

  “Varför bryr sig amerikanerna mer än oss”, frågar sig Joseph Mabuwa, en 33-årig tvåbarnsfar i huvudstaden.

  “De säger aldrig något när bybor blir dödade av lejon eller elefanter”, tillägger han.”

  Tryphina Kaseke har helt rätt. Ingen säger något när vargen river fårbesättningar och gör lantbruk olönsamt, och till slut omöjligt.
  Tror du på fullt allvar att Svenska folket som helhet kan leva på turism? Var kommer maten ifrån? Har du tänkt den tanken till sitt logiska slut?

  Hur tror du odling är möjlig utan naturgödsel? Utan djur i hagen, ingen gödsel, och därmed inga grönsaker och ingen spannmål.

  Må Ni båda få ett långt och intressant liv.

 • I din länk om amerikanen som for iväg till Zimbabwe för att skjuta ihjäl lejon för nöjes skull står det följande: “I veckan har flera hundra personer demonstrerat utanför den amerikanska tandläkarens mottagning i Minneapolis, med kravet att han ska utlämnas till Zimbabwe för att stå till svars för tjuvjakt. Han har medgett att han sköt ihjäl lejonet Cecil vid Zimbabwes nationalpark Hwange den 1 juli.” Lejon har skyddsstatus ´Sårbara´ enligt IUCN..

  Den bedrövliga berättelsen är tyvärr inget undantag. Tjuvjakt är största hotet mot sårbara, hotade arter runt om i världen. I fattiga länder mutar jaktföretagen ansvarslösa myndighetspersoner för tillstånd att bedriva sin smutsiga verksamhet. Pengarna som “jägarna” betalar hamnar via jaktföretagen i fickorna på korrupta politiker, polischefer och andra mutkolvar, inte hos den fattiga lokalbefolkningen. Det som ger lokalbefolkningen sysselsättning och ett ekonomiskt uppsving är safarituristerna. De är smarta nog att jaga med kamera och njuter av naturen på ett sunt och naturligt sätt. Vilket alla tjänar på.

 • “Jag har presenterat både rapporter om vargräkning och observationer som stödjer att det finns fler än de som officiellt räknas.” Det finns inga trovärdiga uppgifter om att det skulle finnas fler än 3-4 vargar söder om Vänern/Vättern. Det är ett mycket litet mörkertal. Men givetvis vill alla tjuvjägare att svenska folket ska tro att det vimlar av vargar i hela landet. Det är “jägarnas” gamla vanliga skrämselpropaganda för att ostört kunna ägna sig åt sin favoritsysselsättning: att döda och förstöra för nöjes skull. Men som väl är så låter sig inte folk inte längre luras av dig och andra så kallade jägare.

 • Lars K:
  “Jag lyssnar på relevanta argument. Dit hör tyvärr varken dina eller Anders Borgs.”
  “Däremot lyssnar jag gärna på Kristina Hallin och och andra välinformerade personer som vet vad de talar om.”

  Du har inte med ett ord eller en endaste referens visat på att det finns fog för dina påståenden. Inte ens en referens för att underbygga de påståenden som tas upp i artikeln.
  Inte ens SLUs vargräkning verkar vara giltig i dina ögon. Och anklagelser om tjuvskytte utan en endaste referens till bevis eller annat relevant.

  Borde du inte tänka lite på din trovärdighet, och ytterst din egen värdighet, innan du gräver ett ännu större hål för dig själv? Jag har presenterat både rapporter om vargräkning och observationer som stödjer att det finns fler än de som officiellt räknas.

  Och det är en ytterst beklaglig situation, att du inte räknar rätt att skydda tamdjur och hållbart lantbruk, med sina rödlistade raser som en relevant del i helheten.

  Inte heller afrikaner har en lika märklig inställning till rovdjur, som du verkar representera.
  Det framhålls alltid att Sverige kan hålla sig med varg när Afrika kan hantera alla sina lejon, tigrar och andra rovdjur. Kanske kan denna artikel bringa lite sans i den retoriken?
  http://www.di.se/artiklar/2015/7/31/vilket-lejon-fragas-i-zimbabwe/

 • Det stora mörkertalet är vargarna som skjuts av alla tjuvjägare bakom ryggen på svenska folket, inte det fåtal vargar som rör sig söder om Vänern/Vättern.

 • Det verkliga mörkertalet är vargarna som skjuts av alla tjuvjägare bakom ryggen på svenska folket, inte det fåtal strövande vargar som rör sig utanför reviren i Mellansverige.

 • Kristina:

  Min källa är här.

  http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/inventering-av-varg-i-skand-201415-svensknorsk-15juni-webb.pdf

  1 Du vet alltså att de familjegrupper som observerats inte finns?
  2 Med vilken säkerhet beskyller du SLU att bedriva fusk i sina rapporter?
  3 Jag har läst hela rapporten och är medveten om att döda vargar redovisas men inte räknas in i slutsumman.
  4 Vad är dina bevis för detta? Redovisa.
  5 SLUs rapport är alltså fel, vilket är din personliga åsikt.
  6 De dokumenterade vargparen, se sid 16, är alltså fel? En källa eller underbyggande av detta, mer än att du inte vill diskutera saken, hade varit klädsamt.

  Personligen är jag tämligen övertygad att det finns fler vargar än de 400+, eftersom observationer och dödsfall, rivna besättningar och andra fakta pekar på detta.
  Bara det faktum att SLUs rapport inte visar någon förekomst av varg söder om Vänern/Vättern visar på detta. Bara denna veckan var det 2 fall av varg i Halland , som jag vet om.

  http://www.skandobs.se/
  Bara addera antalet tidningsartiklar om varg i tex Borås och jämför med observationer (se länken) så får man en känsla av att det är ett, inte försumbart, mörkertal.

 • Jag ska här komma med ett antal frågor ang. de påståenden som här räknas upp.

  Frågorna är relaterade till den text som står här nedan punkt för punkt.

  “Jag ska ge dig ett mycket enkelt svar:
  En inventering ska visa hur många LEVANDE VARGAR vi har under en given inventeringsperiod, den senaste var 1 maj 14 – 30 april 15. Bara vad som sker under den tidsperioden gäller.”

  Mig veterligt har ju inventeringsmetoderna tidigare varit omdiskuterade p.g.a. att t.ex. Svenska Jägareförbundet ansett att dessa varit otillförlitliga.

  “1) Vi har en fysisk inventering av naturbevakare – de har aldrig inventerat 300 – 400 levanade vargar”

  Vad menas med “naturbevakare”? Anti Poaching Unit?

  ”2) Omräkningen sker på SLU – där sker felen”

  Finns någon som kan bekräfta detta?

  “3) I resultatet nämns en slutsumma, där DÖDA VARGAR INGÅR. Studerar man Rapporten står allt detta (men antal döda är fel där) – ingen läser hela rapporten, ingen ifrågasätter vad som står. Jag har kolla varje revir i alla län och pratat med naturbevakare o tj.män på Lst.”

  Vad är en naturbevakare f,ö.? Jag ser inte några källor till dessa uppgifter.

  “4) P g a omfattande illegal jakt har vargstammen minskat och det innebär att omräkningsfaktorn som gällde för 10 år sedan, gäller inte idag! Idag är den 8.”

  Var finns belägg för att vargstammen som enligt officiell rapportering har ökat från ca 200 i hela Sverige till ca 370 enligt Naturvårdsverkets sammanställning år 2014 som ju bygger på Länsstyrelsernas inventeringsrapporter vintern 2013/14.

  “5) När man räknar ihop levande föryngringsrevir i Sverige, 27 st och 50% i Sv/No gränsen 2,5 blir det 29,5 föryngr.revir.”

  Återigen, var finns källan till dessa uppgifter?

  “6) Formeln är levande föryngringsrevir x omräkningsfaktor 8 ./. döda vargar i de levande familjegrupperna, revirmarkerande paren och stationära. Vi har mycket få vandringsvargar.
  SUMMA: 236 ./. ca 49 döda ?? = mindre är 200 levande vargar fanns 30 april 15.”

  Dessa uppgifter bygger vad jag förstår enbart på subjektivitet.

  Vore de trovärdiga skulle man ju kunna visa belägg för det.

  Jag går inte in i någon diskussion om detta – jag har studerat SLUs rapportskrivning och jag är mycket säker på min sak.

  “Anders, gör som jag, studera Inventeringsrapporterna under 3 år och återkom till mig med ditt resultat.”

  Vilka tre år pratar vi om här och vilka rapporter gäller det?

  “Nu har jag forskarbehörighet som jag har haft lite gratis hjälp av, vetat vad vad jag ska kolla men jag lovar dig, alla kan klara detta, jag fattar inte att ingen har protesterat tidigare!”

  Då anser jag det märkligt att det inte finns någon källförteckning till ovanstående artikel och därmed framstår den åtminstone för mig som icke trovärdig.

 • En undran.
  Vad har Kristina Hallin för källor till sina uppgifter och hur stort vargantal har vi i Sverige enligt dessa?

  Har man forskarbehörighet ska man väl oavsett omständigheter ange sina källor.

 • Jag ska ge dig ett mycket enkelt svar:
  En inventering ska visa hur många LEVANDE VARGAR vi har under en given inventeringsperiod, den senaste var 1 maj 14 – 30 april 15. Bara vad som sker under den tidsperioden gäller.
  1) Vi har en fysisk inventering av naturbevakare – de har aldrig inventerat 300 – 400 levanade vargar
  2) Omräkningen sker på SLU – där sker felen
  3) I resultatet nämns en slutsumma, där DÖDA VARGAR INGÅR. Studerar man Rapporten står allt detta (men antal döda är fel där) – ingen läser hela rapporten, ingen ifrågasätter vad som står. Jag har kolla varje revir i alla län och pratat med naturbevakare o tj.män på Lst.
  4) P g a omfattande illegal jakt har vargstammen minskat och det innebär att omräkningsfaktorn som gällde för 10 år sedan, gäller inte idag! Idag är den 8.
  5) När man räknar ihop levande föryngringsrevir i Sverige, 27 st och 50% i Sv/No gränsen 2,5 blir det 29,5 föryngr.revir.
  6) Formeln är levande föryngringsrevir x omräkningsfaktor 8 ./. döda vargar i de levande familjegrupperna, revirmarkerande paren och stationära. Vi har mycket få vandringsvargar.
  SUMMA: 236 ./. ca 49 döda ?? = mindre är 200 levande vargar fanns 30 april 15.

  Jag går inte in i någon diskussion om detta – jag har studerat SLUs rapportskrivning och jag är mycket säker på min sak.

  Anders, gör som jag, studera Inventeringsrapporterna under 3 år och återkom till mig med ditt resultat. Nu har jag forskarbehörighet som jag har haft lite gratis hjälp av, vetat vad vad jag ska kolla men jag lovar dig, alla kan klara detta, jag fattar inte att ingen har protesterat tidigare!

 • Kristina, natur sköts inte uppifrån. Agenda 21, som synes vara ditt underliggande koncept med tanke på att du nämner FN, är en pappersprodukt utan relation till naturen. Men det verkar ju vara dit du vill komma, centralstyrning. Vargdebatten är tydligen bara ett medel för detta ändamål

  Med bäring på din artikel:

  Förklara hellre var du fått siffran 200 vargar ifrån. All inventering visar på 400+, främst via viltskadecenter.

 • Nu börjar det röras om i grytorna och vi miljövänner har vind i seglen, äntligen har EU-kommissionen vaknat upp och agerar nu mot Sverige. Alliansens brottsliga period är över och vi får hoppas att den nya regeringen ska slippa jägarmaffian med all deras lobbyverksamhet.

  Den okunnige S-E Bucht har tyvärr fastnat i jägarnas nät men det ska vi ändra på. Läser han inte på, så måste han bytas ut, en miljövänlig kvinnlig biolog skulle passa bra på den tjänsten.

  Vi måste återställa Ekosystemet mycket snabbt, så tycker även FN som nu har kommit med 17 nya mål för jordens invånare. Djur och natur är basen för vår överlevnad. Även prof Johan Rockström gav raka besked i Sommar i P1 – han var helt fantastiskt bra.

  Mer positiva nyheter: Nu har det bildats en ny grupp inom det nationella polisväsendet som ska ta hand om de omfattande illegala jakterna – nu slipar de sina knivar för att undanröja de kriminella typerna i skogarna. Detta är vi djur/naturvänner också mycket tacksamma för!

  Nu vill vi ha många fler förändringar bl a att Allmänna uppdraget försvinner – det fyller ingen funktion överhuvudtaget. Naturvårdsverket har redan uppdrag att sköta och vårda vår natur – det säger myndighetens namn NATURVÅRDsverket klart och tydligt. Men tyvärr ligger E Erlandssons spöke över verket fortfarande och viss personal måste omprogrammeras eller så måste de byta jobb.

  Så, känner jag mig glad och lite hoppfull? Ja, det är klart jag gör!

 • Varför jämföra hederligt folk med tjuvjägare? De flesta inser att djurhållare har alla skäl att anmäla rivna djur för att inte gå miste om lagstadgad ersättning och möjligheten till skyddsjakt.

  På tal om “andras arbete” i ditt förra inlägg: När såg vi någonsin jägare arbeta för att bevara rovdjuren? Istället ger jägarnas motto “Skjut, gräv, och tig” klart besked om vad det är för slags arbete som pågår bakom ryggen på svenska folket. Sorry, men det arbetet förtjänar knappast annat än förakt. Och tro inte att det bara är vargar som råkar illa ut. Rovdjurshatarna slaktar lika gärna järv och lodjur, för att inte tala om annat vilt.

 • Lars K:
  “De flesta har väl hört talas om jägarnas motto ”Skjut, gräv, och tig”.”

  Det är väl snarare fårägarens nya motto. Avliva de skadade djuren, gräv ner dem och tig.
  För ingen bryr sig om vad du, som lantbrukare, säger ändå.
  https://www.youtube.com/watch?v=9KmuuE4_28M
  Ulkeröds Gård, Vargangrepp, 2014 07 16

 • anders, är Dina verkliga källor av kunskap, enskilt utvecklad och ägd egendom, att i nutid och Dina mentala rum i 4-rummaren lyda Jante och Luthers läror, eller förstå när, var och varför varje enskild svensk unionsmedborgare har möjlighet till skadestånd av Regeringen som rättssubjek,t om namnet Sverige offentligt är registrerat som offentligt rättssubjekt och tillsynsmyndighet av den kvalitet och säkerhet EU-domstolen tolkat, eller kommer att tolka i harmoni med EU-rättens företräde över/före svensk grundlag, svensk lag eller förordning, och rättssubjektet Sverige i strid med EU-rättens företräde producerat säkerhetsbrist, som enligt EU-domstolens tolkning eller offentligt redovisad rättspraxis ÄR fördragsbrott?

 • Skönt och renhårigt av dig att visa dina verkliga källor av kunskap. Eget tyckande och fördomar, blandat med förakt för andras arbete.

 • “Varg skjuts inte för nöjes skull, utan för att de ställer till med skada”. Det är budskapet i dina jaktblaskor. Dem gillar du att läsa för där finns ju spännande artiklar om modiga jägare som med fara för sina egna liv skjuter ihjäl stora stygga vargar. Som är så fräcka att de dödar älgar och berövar dig och dina gelikar nöjet att slakta dem. Men allra värst – de blodtörstiga, farliga vargarna ger sig på era hundar också. Utan dem så skulle ju ni så kallade jägare rentav behöva röra på er för att hitta något stackars djur att skjuta på, och riskera få hjärtinfarkt på köpet.
  På grund av “jägarnas” politiska inflytande så fortsätter licensjakten på den rödlistade vargen, som med undantag för legitim skyddsjakt borde vara totalfredad. I licensjakten förstörs också de flesta av det fåtal vargar som lyckats ta sig hit från Finland. De överlevande blir måltavlor för landets alla tjuvjägare. De flesta har väl hört talas om jägarnas motto “Skjut, gräv, och tig”.

 • Lars K:
  Det betyder med andra ord att du håller med om att Kristina Hallin i sin artikel förmedlar felaktiga uppgifter om vargstammens storlek, anklagar andra för tjuvjakt i en skala som är ofattbar (baserat på den felaktiga uppgiften om vargstammens storlek) och avslutar med klämmen:
  “Men kommissionen påpekar också att det är svårt för finska vargar att komma förbi gränsen då samerna på finska sidan får skjuta vargarna där helt lagligt! Sveriges alternativ är att vi flyttar över vargar till Sverige.”

  Med andra ord säger kommissionen att det huvudsakligen beror på andra faktorer än Svensk jakt, och svenska jägare, att vargstammens genetiska bredd inte är optimal.

  Var saklig i det du skriver. Varg skjuts inte för nöjes skull, utan för att de ställer till med skada.

 • Att antalet vargar för närvarande överstiger det alltför snålt tilltagna “taket” på 210 innebär inte att rovdjurspolitiken fungerar eftersom stammen är kraftigt inavlad. Det kan vi tacka alla tjuvjägare för, och övriga jägare för den klantiga förvaltningen av rovdjursstammarna.
  För övrigt, om du vill förstå alla dem som ställer upp för rovdjuren, så kan du börja med att sluta läsa jaktblaskorna. Deras motbjudande innehåll vädjar till det lägsta och sämsta hos människan. Det går ut på att rättfärdiga det som inte går att rättfärdiga: Att döda och förstöra för nöjes skull.

 • Lars K:
  Är det välinformerat att skriva att så här? :
  “Även olika brott från politiker, myndigheter och forskare har resulterat i att vargens korrekta population inte har presenterats – idag har vi endast ca 200 vargar p g a på omfattande illegala jakter de senaste 5-6 åren, vilka har dödat 50 % av vargpopulationen.”

  Vargskadecenters inventering (se tidigare kommentarer) visar på minst 415 vargar i Sverige. Och då presenteras dessutom inga populationer söder om Vänern/Vättern trots trafikdödade vargar i Halmstad och rivna får i Sätila.

  Lars K, du väljer medvetet att försöka presentera en bild som inte stämmer, bortser från forskning och för en argumentation som baserar sig enbart på vad du tycker och som du anser passa in i din världsbild. Det är en söndra härska teknik som sätter olika grupper mot varandra istället för att diskutera sakfrågor. Så länge du inte lyssnar på relevanta argument kan du inte tas på allvar.

  Frågan är egentligen inte vargarna, utan varför du gör som du gör?

 • Däremot lyssnar jag gärna på Kristina Hallin och och andra välinformerade personer som vet vad de talar om.

 • Lars K:
  “Anders Borg är inte finansminister. Och han får tycka vad han vill om vargar – vem bryr sig?”

  Vore det inte bättre om du lyssnade på sakargumenten som Borg framför, istället för att komma med den infantila kommentaren att det står Finansminister i titeln på intervjun?
  Det är argumentation på ett barns nivå.

  Du begär att jag skall hålla mig till saken, när du själv letar icke relevanta vinklar på hur den som intervjuas tituleras. Blir alla intervjuer med Persson och Palme, Feldt, Obama och Clinton mfl. noll och intet värda om de byter jobb eller titel?

  Lyssna på vad Borg, och för den delen andra, säger istället för att tramsa.

 • Det finns flera sätt att se på saken, om viljan finns.

  I Jakt och Jägare nr7/8 2015 framkommer en syn på saken.
  På sid 8 finns en artikel om just detta.

  “Den europeiska jägarorganisationen FACE, med sju miljoner medlemmar i EU-länder, reagerade snabbt på EU:s utspel. Generalsekreteraren Filippo Segato framhåller bland annat att Sverige följer EU:s art- och habitatdirektiv.
  “Sverige agerar i enlighet med artikel 2.3 i habitatdirektivet som tydligt anger att de ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag skall beaktas för att uppnå målen i direktivet” skriver Filippo Segato.”

 • Jag diskuterar trådens tema. Och lantrasernas prekära situation är inte kopplad till Sveriges klantiga, jägarstyrda rovdjurspolitik.

 • Anders Borg är inte finansminister. Och han får tycka vad han vill om vargar – vem bryr sig? Jag uppmanar dig också att hålla dig till saken: Den här tråden handlar om varg och misslyckad rovdjurspolitik, inte om lantraser.

 • Kristina, jag vill ha belägg för att vi endast har 200 vargar idag. Även belägg för att 50% skjuts olagligt.
  Dina irrläror främjar definitivt inte vargens framtid i Sverige.

 • Lars K. Det finns en skillnad mellan att följa de direktiv som EU ger, vilket man gör idag. Den punkt man inte klarar är att hålla en genetiskt frisk stam, trots flyttningar och annat. Antalet vargar är långt över vad som beslutats, och det finns en plan för hantering av stammen. I den planen ingår jakt.

  Frågan man bör ställa sig är varför du själv hatar svenska lantraser, och inte med ett ord beskriver eller ens kommenterar hur dessa skall kunna bevaras.

  Eller är det högre prioritet på varg än lantbruk?

 • Att Sverige bryter mot EU:s stadgar beträffande skyddet av vargar är inte konstigt. Rovdjurshatarna – med de så kallade jägarna i spetsen – har alltför stort politiskt inflytande.
  Att njuta av naturen som normala människor, utan att skjuta ihjäl och förstöra är otänkbart för dessa individer. Förbud mot jakt med lös hund, borde ha införts för länge sedan. Om den åtgärden genomförs skulle vi bli förmodligen bli av med hälften av dem. Det vore en bra början!!

 • Nu har en flock angripit mänskor igen. Enligt en vargexpert svt nyheter pratade med vid föregående (mänskor till häst vid två kända tillfällen, källa sök svt) attack skall skandinaviska vargar inte angripa mänskor. Men, det sa experterna om de ”tama” vargarna på Kolmården också.
  Är detta ett normalt beteendet bland våra skandinaviska vargar?
  Eller har den svenska vargstam inte tillräckligt med vilt att jaga? Och/eller har Sverige inplanterat varg från andra delar av värden där vargen har ett mera aggressivt beteende?

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavleborg/jagades-av-vargar-pa-aker

 • “Men kommissionen påpekar också att det är svårt för finska vargar att komma förbi gränsen då samerna på finska sidan får skjuta vargarna där helt lagligt! ”

  Det borde diskuteras ingående varför Finland har jakt, och hur man ser på detta.
  Bjud in finska och ryska representanter för debatt och diskussion.

  Erfarenheterna från främst Ryssland har sammanställts av canadensaren Will Graves i boken Wolves in Russia. Andra intressanta aspekter är erfarenheter från Yellowstone.
  http://www.esa.org/esablog/ecology-in-the-news/yellowstone-wolves-take-a-blow-to-their-rep/

  Det är tråkigt att allt fokuseras runt vargen och att lantbrukets villkor och de rödlistade lantrasernas framtid inte alls diskuteras.
  http://www.lantrasforum.se/styled-3/index.html

  Av varje lantras finns det som mest ett hundratal individer av varje ras kvar.
  Helheten måste vägas in. Att bara titta på antal vargar duger inte.

  OBS skrev denna kommentar för att tidigare kommentar inte syntes som i väntan på moderering.

 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-732_en.htm?locale=en

  Här sätter EU taket till 200+ djur.

  https://vargdag.wordpress.com/antal-vargar/

  Här visar inventering att det är drygt 400 djur ca 2013.
  http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/inventering-av-varg-i-skand-201415-svensknorsk-15juni-webb.pdf

  Det man med stor sannolikhet kan sluta sig till är at det finns fler rovdjur än inventeringen visar, eftersom kartan inte visar varg nedanför Vänern/Vättern. Det finns observationer söder om denna gräns som talar för att det finns ett mörkertal.

  Kan du, Kristina, specificera vad som är problemet eftersom stammens nivå, med marginal, är uppnådd och man har presenterat hur man i Sverige skall hantera stammen?

 • “Men kommissionen påpekar också att det är svårt för finska vargar att komma förbi gränsen då samerna på finska sidan får skjuta vargarna där helt lagligt! ”

  Då kanske man skulle diskutera vad det är som gör att finnarna tagit det beslutet.

  Gynnsam bevarandestatus borde gälla lantbruk generellt, och rödlistade arter av svensk lantras speciellt.
  http://www.lantrasforum.se/styled-3/index.html
  Av dessa finns bara ett hundratal kvar av respektive art.

  Man måste se helheten, och inte stirra sig blind på en art.

  För övrigt är den svenska klicken av vargar inte en utrotningshotad art, utan finns i stort antal i Ryssland, Finland med mera.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Varg

  När det gäller vargens inverkan på den lokala faunan så är Will Graves bok om vargar, Wolfes in Russia samt erfarenheterna från Yellowstone av stort värde.
  http://www.esa.org/esablog/ecology-in-the-news/yellowstone-wolves-take-a-blow-to-their-rep/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *