USA anser inte längre att mättat fett och kolesterol är farligt – Livsmedelsverket vägrar ändra sina kostråd trots ny forskning

publicerad 19 juli 2015
- av NewsVoice
Smör - butter - Foto: Crestock

DEBATT. The Indenpendent skriver att den amerikanska regeringen släppt föreställningen att kolesterol och fet mat är skadligt för hälsan. Fetterna ger inte hjärt- och kärlsjukdomar tex stroke och hjärtinfarkt.

“The US government has dropped fatty foods containing cholesterol – long thought to cause heart disease and strokes – from its list of ‘nutrients of concern’, following the publication of a new report.”

Beslutet är följden av rapporten: Scientific Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee.

Fokus kommer istället att hamna på att minska överkonsumtionen av snabba kolhydrater i USA.

“For 40 years, people have been warned against eating fatty foods containing high cholesterol, such as butter, eggs, red meat, shellfish and liver, because of supposed links to the substance in our blood.”

“But now the US Department of Agriculture plans to revoke their long-standing dietary guidelines and to focus on the amount of sugar people are eating, instead.” – The Independent

Svenska Livsmedelverket vägrar följa de nya forskningsrönen

TIME-smor-june-2014Livsmedelverket fortsätter att varna för smör (mättat fett) och kolesterol trots att vetenskaplig forskning visar att kolesterol är naturligt, att det inte finns “ondskefullt kolesterol” och att mättat fett som tex smör är det bästa för kroppen.

Bild av Time Magazine från den 12 juni 2014: Eat butter – Scientist labeled fat the enemy. Why they were wrong.

Livsmedelsverket påstår på sin hemsida diverse om mättat fett, smör och kolesterol som numera anses vara helt felaktigt.

Några exempel på myndighetens förvillande hälsoinformation:

“Att ersätta en del av det mättade fettet i maten med fleromättat fett kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.”

Källa: “Smör, margarin och matolja” senast granskad 2015-02-24 av myndigheten.

“Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat kraftigt sedan 1980-talet och det beror bland annat på att andelen personer med höga kolesterolvärden (blodfetter) är lägre nu än tidigare.”

“Vissa mättade fettsyror höjer nivåerna av det man brukar kalla för det onda kolesterolet, LDL (low density lipoprotein).”

“LDL bidrar till att fett lagras i blodkärlen. Om det finns mycket LDL-kolesterol i blodet är risken stor att LDL oxideras, härsknar. Oxidationen gör att fett, kolesterol och kolesterolestrar fastnar i kärlens väggar. Blodkärlen blir trånga och blodcirkulationen sämre.”

Källa: “Hjärt- och kärlsjukdomar” senast granskad 2015-02-16 av myndigheten.

Livsmedelverket väljer istället att fortsätta förorda det hälsoskadliga margarinerna och kolhydratrik kost medan tex Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) redan i september 2013 slog fast efter en utredning att låghydratkost är bäst för hälsan.

Dödsmedelsverket?

Livsmedelverket utnämndes av folket till Årets förvillare 2013 på grund av farliga kostråd. Det är fritt fram att nominera myndigheten igen så länge den förvillar allmänheten år efter år. Antalet svenskar som dör varje år på grund av Livsmedelsverkets hälsoskadliga råd kan  räknas i tusentals. Myndigheten har inte ens totalförbjudit transfett.

Enligt Hjärt- och lungfonden drabbas varje år 30 000 svenskar av stroke, varav många dör. Varje år dör 28 000 svenskar av hjärtinfarkt. Många av dessa tror att margarin är bra samt att smör och kolesterol är farligt. 

Forskningsrön och bla hjärtläkare visar att riklig kolhydratkost, transfett och margarin bidrar till inflammationer i blodkärlen (vaskulit), åderförfettning och/eller åderförkalkning, tillstånd som leder till stroke och hjärtinfarkt.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor

Cholesterol U-turn as research shows fatty foods might not be bad for us after all

Scientific Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee

World Renown Heart Surgeon Speaks Out On What Really Causes Heart Disease

Uppkomst, diagnos och behandling av inflammation i blodkärlen

Kosten kan dämpa farlig inflammation

Intake of trans fatty acids and risk of coronary heart disease among women

DN: “Transfetter borde redan vara förbjudna”

DN: Kakor kan öka risken för stroke


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Mayne Sundewal Hopkins skrev 19 Jul, 2015 at 17:02 och frågade: Livsmedelsverket – agerar den myndigheten fortfarande?

  Mayne, LivsmedelsvÄrket är i nutid, nära framtid och rum, enligt min enskilt utvecklade och ägda kunskap att i nutid och mentala rum förstå när, var och varför, EN offentlig svensk myndighet, med tillsynsansvar av den nytta, ansvar och risk, som EU-domstolen tolkat i EU-rättens företräde och offentligt redovisat i rättspraxis sedan 1992, lokalt i varje enskild medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för SKYDD av enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i EES och Europeiska unionen.

  LivsmedelsvÄrket är EN svensk näringsvÄrksamhet, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i kvalitetssäkrat resultat i brev eller e-brev, adresserat till EN drabbad myndig enskild medborgare, med rätt enskild utvecklad och ägd kunskap att i nutid och mentala rum förstå, när, var och varför.

  Om EN drabbad enskild konsument vill, kan eller vågar anklaga EN tjänsteman eller kvinna för säkerhetsbrist (tjänstefel) i producerat resultat, måste EN drabbad konsument som enskilt svenskt rättssubjekt i RÄTT svensk domstol rättssäkert påvisa, att hEn med uppsåt eller grov vårdslöshet i nutid och rum har producerat säkerhetsbrist i produceratresultat, som lurat/blåst enskild drabbad konsument på enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, för säkerhetsbrist som enligt EU-domstolen är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för SKYDD av enskild konsument och konsumentens enskilt ägda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i EES och Europeiska unionen.

 • @En;Allmänt kallad: LegeNet

  Tack för rekommendationen att läsa vidare på Din hemsida! Något alla som läser NewsVoice borde göra, förutom att skriva på ett allmänt upprop om “att Sverige behöver införa folkomröstningar istället för nuvarande maktens sätt att styra och ställa”.

  Sjukvård och skola misslyckas då SKL:s representanter saknar grundläggande kunskap om dessa områden. Tjänstemannaansvaret avskaffades för längesedan, varefter korruptionen allteftersom ökade överallt i samhället!

  Ytterligare problem är att domarkåren dömer i processer där de saknar nödvändig kunskap!

  Vem eller vad leder dem på “rätta vägar” när de dömer?

  Svar nr 1: Gamla prejudikat, byggda på felaktiga föreställningar – framförda av försäkringsläkare gällande skador och sjukvård; anställda hos delaktiga ledande företag; jurister/advokater med anknytning till verksamheterna vilka önskar vinna mot medborgare utan kunskap i aktuellt område!

  Svar nr 2: Jävsproblematik utreds “helst inte” – trots ställda krav! Många sjukvårdsexempel finns! Nyligen avslöjade Kaliber att professor Hans Link ägnat sig åt sådan verksamhet, bl a via “Trafikskadenämnden” en kartellbildning liknande symboliken i Frantz Kafkas “Processen”.

  Till Trafikskadenämnden får varken trafikoffer eller deras ombud/advokater tillträde – för att påtala felaktigheter och rena manipulationer – bakom dess stängda dörrar. Den styrs av försäkringsbranschen, som gemensamt skapade den – vars beslut uppfattas av medicinskt okunniga domare som rådande “sann vetenskap” – varefter aktuellt försäkringsbolag vinner!

  Förloraren tvingas betala bägge parters rättegångskostnader! – Ofta miljonbelopp! Vilket slutgiltigt krossar skadade med anhöriga – vilka tvingas gå från hus och hem – ofta med stora skulder dessutom!

  Slutresultatet: Enorma kostnader andra delar av samhället tvingas betala!

  När Försäkringskassan med likartade argument vinner mot drabbade, vilka för egna medel åkt till EU/EESområdet för utredningar och operationer svensk vård inte klarat genomföra – tycks ledande politiker tro att samhället besparats kostnader!

  Gemene man kanske tror på vad ledande politiker påstår eller vågar inte ifrågasätta rådande system … “Makten kanske hämnas på mig om jag också höjer min röst …”

 • Mayne Sundewal Hopkins skrev 19 Jul, 2015 at 17:02 och frågade: Livsmedelsverket – agerar den myndigheten fortfarande?

  Mayne, LivsmedelsvÄrket är i nutid, nära framtid och rum, enligt min enskilt utvecklade och ägda kunskap att i nutid och mentala rum förstå när, var och varför, EN offentlig svensk myndighet, med tillsynsansvar av den nytta, ansvar och risk, som EU-domstolen tolkat i EU-rättens företräde och offentligt redovisat i rättspraxis sedan 1992, lokalt i varje enskild medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för SKYDD av enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i EES och Europeiska unionen.

  LivsmedelsvÄrket är EN svensk näringsvÄrksamhet, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i kvalitetssäkrat resultat i brev eller e-brev, adresserat till EN drabbad myndig enskild medborgare, med rätt enskild utvecklad och ägd kunskap att i nutid och mentala rum förstå, när, var och varför.

  Om EN drabbad enskild konsument vill, kan eller vågar anklaga EN tjänsteman eller kvinna för säkerhetsbrist (tjänstefel) i producerat resultat, måste EN drabbad konsument som enskilt svenskt rättssubjekt i RÄTT svensk domstol rättssäkert påvisa, att hEn med uppsåt eller grov vårdslöshet i nutid och rum har producerat säkerhetsbrist i produceratresultat, som lurat/blåst enskild drabbad konsument på enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, för säkerhetsbrist som enligt EU-domstolen är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för SKYDD av enskild konsument och konsumentens enskilt ägda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i EES och Europeiska unionen.

 • @En;Allmänt kallad: LegeNet

  Tack för rekommendationen att läsa vidare på Din hemsida! Något alla som läser NewsVoice borde göra, förutom att skriva på ett allmänt upprop om “att Sverige behöver införa folkomröstningar istället för nuvarande maktens sätt att styra och ställa”.

  Sjukvård och skola misslyckas då SKL:s representanter saknar grundläggande kunskap om dessa områden. Tjänstemannaansvaret avskaffades för längesedan, varefter korruptionen allteftersom ökade överallt i samhället!

  Ytterligare problem är att domarkåren dömer i processer där de saknar nödvändig kunskap!

  Vem eller vad leder dem på “rätta vägar” när de dömer?

  Svar nr 1: Gamla prejudikat, byggda på felaktiga föreställningar – framförda av försäkringsläkare gällande skador och sjukvård; anställda hos delaktiga ledande företag; jurister/advokater med anknytning till verksamheterna vilka önskar vinna mot medborgare utan kunskap i aktuellt område!

  Svar nr 2: Jävsproblematik utreds “helst inte” – trots ställda krav! Många sjukvårdsexempel finns! Nyligen avslöjade Kaliber att professor Hans Link ägnat sig åt sådan verksamhet, bl a via “Trafikskadenämnden” en kartellbildning liknande symboliken i Frantz Kafkas “Processen”.

  Till Trafikskadenämnden får varken trafikoffer eller deras ombud/advokater tillträde – för att påtala felaktigheter och rena manipulationer – bakom dess stängda dörrar. Den styrs av försäkringsbranschen, som gemensamt skapade den – vars beslut uppfattas av medicinskt okunniga domare som rådande “sann vetenskap” – varefter aktuellt försäkringsbolag vinner!

  Förloraren tvingas betala bägge parters rättegångskostnader! – Ofta miljonbelopp! Vilket slutgiltigt krossar skadade med anhöriga – vilka tvingas gå från hus och hem – ofta med stora skulder dessutom!

  Slutresultatet: Enorma kostnader andra delar av samhället tvingas betala!

  När Försäkringskassan med likartade argument vinner mot drabbade, vilka för egna medel åkt till EU/EESområdet för utredningar och operationer svensk vård inte klarat genomföra – tycks ledande politiker tro att samhället besparats kostnader!

  Gemene man kanske tror på vad ledande politiker påstår eller vågar inte ifrågasätta rådande system … “Makten kanske hämnas på mig om jag också höjer min röst …”

 • I Sverige har sedan många år härskat en myndighetsdiktatur ! Dess medborgare har också tillåtit det och därför har den växt sig allt starkare. ” det kommer bara att blir en ändring om “Svensson” i flertal reagera, men ännu är det bara de drabbade som vet hur det fungera.
  ” Det är ett positiv tecken att uza har ändrat policyn, tyvärr kommer detta för sent för många. I den verkliga vetenskapen är cholesterol inte alls farlig, snarast viktig för kroppen och hjärnan. Dessutom är det inte cholesterol som bildar plaks. Fett är viktig för hjärnan uppbyggnad då den huvudsakligen består av fett.

 • Bo Sonnsjö, jag fick i går en ahaupplevelse ang. hur Sverige och i viss mån delar av nord-Europa fungerar när jag läste ett par essäer, dels en om The Canons the Synod of Dordt som 1618-19 juridiskt tog ställning såsom uttolkare av John Calvins läror, och dels en om Benedict Spinoza, “Spinoza’s Political Philosophy“. (Jag bloggade i natt bl.a. om dessa, klicka min signatur ovan.)

  Ahaupplevelsen ang. inte minst Sverige och hur svenska myndigheter fungerar — avsåg att det rakt av kommer ur utilaristiskt Benedict Spinoza tänkande om att den som har mest makt har mest rätt, och att det skulle vara rationellt, för att undvika att bli betraktade som statens fiende, att absolut lyda oavsett hur absurda besluten blev, — att därför svenska myndigheter lider av ofelbarhetskomplex, de kan inte visa att de haft fel för då tror de uppenbarligen att de visar svaghet, och i så fall inte längre förtjänar lydnad.

 • Detta är nog typiskt Sverige. Där härskar våra myndigheter och deras tjänstemän … Det spelar ingen roll om det gäller Försäkringskassan, Livmedelsverket eller Socialstyrelsen…
  Nyss fick vi veta att vargfrågan riskerar att bli något för EUdomstolen …
  När kommer Försäkringskassan eller Livsmedelsverket att bli granskade. För ett tag sedan gick det att läsa att svensk domarkår granskades av Europarådet avseende korruption …

  Författaren Bertil Lindqvist har framhållit att rättvisan styrs av grupper av jurister hörande till domstolar, advokatsamfundet, polis m fl styrs av föreningar med etiketterna Ida, Hilma och Ruben … Mot dessa har inte den vanlige “Svensson” någon chans!

  Nästan ingen chans har heller Nackskadade (“whiplash”) mot försäkringsbransch eller myndigheten “Försäkringskassan”, vars förre generaldirektör blev Sveriges nuvarande rikspolischef – trots den korruption som rapporterats om hos myndigheten …

  Våra myndigheter är synnerligen imponerande – när det gäller att styra och ställa …

  Utan några motiveringar tillåts att klagomål avslås utan motivering – oavsett om det gäller Socialstyrelsens Rättsliga Råds Ordförande, eller JO när det handlar om “JÄV” eller annan korruption!

  Sverige är “Fantastiskt” … inte minst i dessa ovan nämnda aktiviteter … Fler finns säkert, men frågan är om “Svensson” får se någon förändring i närtid ….

 • I Sverige har sedan många år härskat en myndighetsdiktatur ! Dess medborgare har också tillåtit det och därför har den växt sig allt starkare. ” det kommer bara att blir en ändring om “Svensson” i flertal reagera, men ännu är det bara de drabbade som vet hur det fungera.
  ” Det är ett positiv tecken att uza har ändrat policyn, tyvärr kommer detta för sent för många. I den verkliga vetenskapen är cholesterol inte alls farlig, snarast viktig för kroppen och hjärnan. Dessutom är det inte cholesterol som bildar plaks. Fett är viktig för hjärnan uppbyggnad då den huvudsakligen består av fett.

 • Bo Sonnsjö, jag fick i går en ahaupplevelse ang. hur Sverige och i viss mån delar av nord-Europa fungerar när jag läste ett par essäer, dels en om The Canons the Synod of Dordt som 1618-19 juridiskt tog ställning såsom uttolkare av John Calvins läror, och dels en om Benedict Spinoza, “Spinoza’s Political Philosophy“. (Jag bloggade i natt bl.a. om dessa, klicka min signatur ovan.)

  Ahaupplevelsen ang. inte minst Sverige och hur svenska myndigheter fungerar — avsåg att det rakt av kommer ur utilaristiskt Benedict Spinoza tänkande om att den som har mest makt har mest rätt, och att det skulle vara rationellt, för att undvika att bli betraktade som statens fiende, att absolut lyda oavsett hur absurda besluten blev, — att därför svenska myndigheter lider av ofelbarhetskomplex, de kan inte visa att de haft fel för då tror de uppenbarligen att de visar svaghet, och i så fall inte längre förtjänar lydnad.

 • Detta är nog typiskt Sverige. Där härskar våra myndigheter och deras tjänstemän … Det spelar ingen roll om det gäller Försäkringskassan, Livmedelsverket eller Socialstyrelsen…
  Nyss fick vi veta att vargfrågan riskerar att bli något för EUdomstolen …
  När kommer Försäkringskassan eller Livsmedelsverket att bli granskade. För ett tag sedan gick det att läsa att svensk domarkår granskades av Europarådet avseende korruption …

  Författaren Bertil Lindqvist har framhållit att rättvisan styrs av grupper av jurister hörande till domstolar, advokatsamfundet, polis m fl styrs av föreningar med etiketterna Ida, Hilma och Ruben … Mot dessa har inte den vanlige “Svensson” någon chans!

  Nästan ingen chans har heller Nackskadade (“whiplash”) mot försäkringsbransch eller myndigheten “Försäkringskassan”, vars förre generaldirektör blev Sveriges nuvarande rikspolischef – trots den korruption som rapporterats om hos myndigheten …

  Våra myndigheter är synnerligen imponerande – när det gäller att styra och ställa …

  Utan några motiveringar tillåts att klagomål avslås utan motivering – oavsett om det gäller Socialstyrelsens Rättsliga Råds Ordförande, eller JO när det handlar om “JÄV” eller annan korruption!

  Sverige är “Fantastiskt” … inte minst i dessa ovan nämnda aktiviteter … Fler finns säkert, men frågan är om “Svensson” får se någon förändring i närtid ….

 • Livsmedelsverket – agerar den myndigheten fortfarande? Eller kanske de anställda har tagit lång-ledigt?
  Det är förstås inte möjligt att kunna ta ett så viktigt beslut som att rita om tallriksmodellen – eftersom det där med ‘personligt ansvar’ ju inte längre finns. Vem där skulle kunna få igenom ett sådant beslut. Detta med mättat fett är ju så viktigt att man nog måste vänta på råd (läs uppmaning) från högre ort, dvs storebror, innan man kan agera.
  Det spelar kanske ingen roll vilket egentligen – det kan inte vara många som tar till sig livsmedelsverkets felaktiga kostråd längre!

 • Livsmedelsverket – agerar den myndigheten fortfarande? Eller kanske de anställda har tagit lång-ledigt?
  Det är förstås inte möjligt att kunna ta ett så viktigt beslut som att rita om tallriksmodellen – eftersom det där med ‘personligt ansvar’ ju inte längre finns. Vem där skulle kunna få igenom ett sådant beslut. Detta med mättat fett är ju så viktigt att man nog måste vänta på råd (läs uppmaning) från högre ort, dvs storebror, innan man kan agera.
  Det spelar kanske ingen roll vilket egentligen – det kan inte vara många som tar till sig livsmedelsverkets felaktiga kostråd längre!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *