GMO är inte traditionell växtförädling

publicerad 15 augusti 2015
- Ulla Gabay

GMO false
Ulla GabaySkillnaden stavas nytt DNA genom teknisk målstyrning. Nödvändigt att förstå för att debatten ska bli saklig. Och för att vi konsumenter ska begripa vad som står på spel. Annars blir det fortsatt fritt fram för GMO-frönas producenter att gömma sig bakom mångtusenåriga erfarenheter av växtförädling. I syfte att ta kontroll över den globala livsmedelsindustrin.

Text: Ulla Gabay,  Ullagabay.com

Alltför många tror idag att GMO är detsamma som växtförädling. Och att genmodifierade produkter därför inte är mycket att oroa sig för. Många lever också i villfarelsen att Sverige är en fredad zon för genmodifierade produkter. En farlig inställning inför det handelsavtal, TTIP, som just nu förhandlas mellan EU och USA.

EU-kommissionär Cecilia Malmström säger att EU inte kommer tvingas importera GMO inom ramen för avtalet. Samtidigt identifieras i en studie från EU-parlamentet, runt EU:s mat- och jordbrukssektor, en risk för liberalisering av den europeiska lagstiftningen genom indirekt konkurrensutsättning på grund av avtalet. Som bland annat kan öppna för GMO i Europa.

Interaktiva gener får nytt DNA

GMO (genetically modified organism), GE (genetic engineering) eller GM (genetic modification) – vad är det som gäller?

Amerikanska livsmedelsverket FDA förordar att man använder GE för att verkligen beskriva vad det hela handlar om: genteknik. En metod där jordbruksindustrins vetenskapsmän sedan 1990-talet målstyr främmande gener till en organism, ofta över artgränserna. I syfte att få till specifika egenskaper.

På så sätt skapar industriföretagen nytt DNA som inte finns naturligt och som ingen vet vad det kan få för effekter på lång sikt. När de sedan får patent på DNA-sekvensen, stängs dörren effektivt för oberoende granskning.

Högst oroande är att de gener som tekniskt har korsats, interagerar med andra gener i organismen. När man korsar över artgränser blir det sällan bra. Det gäller för både växter och däggdjur. Ta en parning av häst och åsna som jämförelse; avkomman blir generellt infertil, eftersom kromosomerna inte matchar. Hur de livsmedel som målstyrts över artgränserna påverkar våra mänskliga gener vet ingen.

Kolonialiserande patent

Företagen bakom gentekniken bedyrar säkerheten och menar att GMO-grödorna ger bönderna bättre lönsamhet, världen en bättre miljö och att världssvälten minskar. Och de tar till allt från juridik till regelrätta hot för att stoppa seriöst motstånd. Men löftena har långt ifrån infriats. GMO-fröna har heller inte skapats för några miljöförbättringar, böndernas ekonomi eller för att minska svälten. Redan på 1980-talet varnades det för att frökrigets DNA-patent enbart skulle leda till att en handfull företag kunde ta ekonomisk kontroll över maten globalt.

“Patent har genom historien varit associerade med kolonialisering. I begynnelsen när Europa kolonialiserade världen, handlade det om att erövra territorium; nu handlar det om att erövra ekonomin”, skrev Vandava Shiva 2007 i sin bok Another Knowledge Is Possible.

I Sverige har GMO blivit det allmänna begreppet för teknisk genmodifiering av grödor. Oavsett vad man använder för benämning, är huvudsaken att man förstår att det inte är detsamma som traditionell växtförädling.

Swisha-UllaGabayNaturlig pollinering eller korsning mellan växter (selective breeding) har följt människan ända sedan hon slog rot och började odla vildgräs under Stenåldern. Hur man då än gått tillväga, har det aldrig inneburit något nytt, tekniskt målstyrt och patenterat liv i form av DNA.

Text: Ulla Gabay, Ullagabay.com

Relaterat

EU: EU-studie, juli 2014 (PDF)

NewsVoice: EU nästa slagfält för GMO-livsmedel?

FDA: Questions & Answers on Food from Genetically Engineered Plants

PSRAST: Genteknik vs växtförädling – En himmelsvid skillnad

NewsVoice: Bioteknikföretagen trappar upp frökriget – Det behövs en naturlig kostrevolution som motvikt

Vandava Shiva

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq