GMO är inte traditionell växtförädling

publicerad 15 augusti 2015
- Ulla Gabay

GMO false
Ulla GabaySkillnaden stavas nytt DNA genom teknisk målstyrning. Nödvändigt att förstå för att debatten ska bli saklig. Och för att vi konsumenter ska begripa vad som står på spel. Annars blir det fortsatt fritt fram för GMO-frönas producenter att gömma sig bakom mångtusenåriga erfarenheter av växtförädling. I syfte att ta kontroll över den globala livsmedelsindustrin.

Text: Ulla Gabay,  Ullagabay.com

Alltför många tror idag att GMO är detsamma som växtförädling. Och att genmodifierade produkter därför inte är mycket att oroa sig för. Många lever också i villfarelsen att Sverige är en fredad zon för genmodifierade produkter. En farlig inställning inför det handelsavtal, TTIP, som just nu förhandlas mellan EU och USA.

EU-kommissionär Cecilia Malmström säger att EU inte kommer tvingas importera GMO inom ramen för avtalet. Samtidigt identifieras i en studie från EU-parlamentet, runt EU:s mat- och jordbrukssektor, en risk för liberalisering av den europeiska lagstiftningen genom indirekt konkurrensutsättning på grund av avtalet. Som bland annat kan öppna för GMO i Europa.

Interaktiva gener får nytt DNA

GMO (genetically modified organism), GE (genetic engineering) eller GM (genetic modification) – vad är det som gäller?

Amerikanska livsmedelsverket FDA förordar att man använder GE för att verkligen beskriva vad det hela handlar om: genteknik. En metod där jordbruksindustrins vetenskapsmän sedan 1990-talet målstyr främmande gener till en organism, ofta över artgränserna. I syfte att få till specifika egenskaper.

På så sätt skapar industriföretagen nytt DNA som inte finns naturligt och som ingen vet vad det kan få för effekter på lång sikt. När de sedan får patent på DNA-sekvensen, stängs dörren effektivt för oberoende granskning.

Högst oroande är att de gener som tekniskt har korsats, interagerar med andra gener i organismen. När man korsar över artgränser blir det sällan bra. Det gäller för både växter och däggdjur. Ta en parning av häst och åsna som jämförelse; avkomman blir generellt infertil, eftersom kromosomerna inte matchar. Hur de livsmedel som målstyrts över artgränserna påverkar våra mänskliga gener vet ingen.

Kolonialiserande patent

Företagen bakom gentekniken bedyrar säkerheten och menar att GMO-grödorna ger bönderna bättre lönsamhet, världen en bättre miljö och att världssvälten minskar. Och de tar till allt från juridik till regelrätta hot för att stoppa seriöst motstånd. Men löftena har långt ifrån infriats. GMO-fröna har heller inte skapats för några miljöförbättringar, böndernas ekonomi eller för att minska svälten. Redan på 1980-talet varnades det för att frökrigets DNA-patent enbart skulle leda till att en handfull företag kunde ta ekonomisk kontroll över maten globalt.

“Patent har genom historien varit associerade med kolonialisering. I begynnelsen när Europa kolonialiserade världen, handlade det om att erövra territorium; nu handlar det om att erövra ekonomin”, skrev Vandava Shiva 2007 i sin bok Another Knowledge Is Possible.

I Sverige har GMO blivit det allmänna begreppet för teknisk genmodifiering av grödor. Oavsett vad man använder för benämning, är huvudsaken att man förstår att det inte är detsamma som traditionell växtförädling.

Swisha-UllaGabayNaturlig pollinering eller korsning mellan växter (selective breeding) har följt människan ända sedan hon slog rot och började odla vildgräs under Stenåldern. Hur man då än gått tillväga, har det aldrig inneburit något nytt, tekniskt målstyrt och patenterat liv i form av DNA.

Text: Ulla Gabay, Ullagabay.com

Relaterat

EU: EU-studie, juli 2014 (PDF)

NewsVoice: EU nästa slagfält för GMO-livsmedel?

FDA: Questions & Answers on Food from Genetically Engineered Plants

PSRAST: Genteknik vs växtförädling – En himmelsvid skillnad

NewsVoice: Bioteknikföretagen trappar upp frökriget – Det behövs en naturlig kostrevolution som motvikt

Vandava Shiva

 

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • “tyvärr är våra politiker och myndigheter både naiva och oinformerade.”
  Jag misstänker att de är toppstyrda av finanseliten i GB och USA.
  De vågar inte sätta sig upp mot överheten, det är riskabelt både fysiskt och psykiskt.

 • @ Catarina – Det bästa är att läsa på, hålla sig uppdaterad och göra medvetna val i livsmedelsbutikerna som sätter tryck på industrin. Sedan behöver vi få ALLA produkter som innehåller GMO märkta, så vi kan välja bort dem. Vilket inte är fallet idag och tyvärr är våra politiker och myndigheter både naiva och oinformerade.

 • @ Catarina – Det bästa är att läsa på, hålla sig uppdaterad och göra medvetna val i livsmedelsbutikerna som sätter tryck på industrin. Sedan behöver vi få ALLA produkter som innehåller GMO märkta, så vi kan välja bort dem. Vilket inte är fallet idag och tyvärr är våra politiker och myndigheter både naiva och oinformerade.

 • Tack Danne, såg filmen.  Med tanke på de extrema livslånga munkavlar vissa vetenskapsmän beläggs med, så måste man i fortsättningen förutsätta att vetenskapen INTE är fri, och man kan därför i praktiken INTE lita på att den “vetenskapliga metoden” alltjämt genererar sanning.  Jag menar, om sanningen förtigs, då måste istället underrättelseanalysmetoder tas till.  Och det är “en helt annan ‘kettle of fish'”.

  — LegeNet Holistisk detektivbyrå

 • Tack Danne, såg filmen.  Med tanke på de extrema livslånga munkavlar vissa vetenskapsmän beläggs med, så måste man i fortsättningen förutsätta att vetenskapen INTE är fri, och man kan därför i praktiken INTE lita på att den “vetenskapliga metoden” alltjämt genererar sanning.  Jag menar, om sanningen förtigs, då måste istället underrättelseanalysmetoder tas till.  Och det är “en helt annan ‘kettle of fish'”.

  — LegeNet Holistisk detektivbyrå

 • För dom som är intresserat hur GMO fungerar och hur man undertrycker sanningen för dess skadliga effekter rekommenderar jag boken “Seeds of Deception”. Exposing Industry and Goverment lies about Safety of the Genetically engineered Foods you are eating. Jeffrey M. Smith. resp http://www.seedsofdeception.com

 • @Rolf Löfgren

  Det är FDA (amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket) som godkänner livsmedelsprodukter med inslag av GE (GMO). Det görs på basis av respektive företags egen forskning. Eftersom det handlar om patent kan företagen neka en oberoende studie av vad de egentligen gjort. Vilket gör det omöjligt för utomstående att studera effekterna i förväg.

  Det finns ännu inget beslut taget från FDA om att dessa produkter måste märkas inom livsmedelsnäringen, det är frivilligt och upp till respektive leverantör.

  http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm352067.htm
  http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/Biotechnology/ucm346858.htm

 • För dom som är intresserat hur GMO fungerar och hur man undertrycker sanningen för dess skadliga effekter rekommenderar jag boken “Seeds of Deception”. Exposing Industry and Goverment lies about Safety of the Genetically engineered Foods you are eating. Jeffrey M. Smith. resp http://www.seedsofdeception.com

 • @Rolf Löfgren

  Det är FDA (amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket) som godkänner livsmedelsprodukter med inslag av GE (GMO). Det görs på basis av respektive företags egen forskning. Eftersom det handlar om patent kan företagen neka en oberoende studie av vad de egentligen gjort. Vilket gör det omöjligt för utomstående att studera effekterna i förväg.

  Det finns ännu inget beslut taget från FDA om att dessa produkter måste märkas inom livsmedelsnäringen, det är frivilligt och upp till respektive leverantör.

  http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm352067.htm
  http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/Biotechnology/ucm346858.htm

 • Jag tror inte att politikerna är idioter som inte förstår bättre, jag tror snarast att de vet precis vad som pågår och följer som Hitlers bödlar bara anvisningar ovanifrån. Man skulle kunna tro att det kan vara pengar som styr, men det kan också vara andra hotbilder eller rent av feghet.
  Undrar vad dessa människor tror, att de skulle kunna komma undan själv medan vi andra dör.
  Det enda som hjälper är en bred upplysnings kampanj, ju mer människor vet vad som sker och hur farlig det är som sker, desto fler kommer höja rösten.
  Dom som har den fanatiska idéen att vi är för många på jorden kan bara stoppas när de får tillräckligt med motstånd. Den skada som redan har skedd kommer att ta generationer att reparera, då den steriliserings och förgiftningsagendan har pågått i många decennier. Det viktigaste är att vi väljare inte är så flata att vi inte låta politikerna få ta konsekvenserna av sina beslut och detta inte bara vid valet var 4. år, de måste konfronteras hela tiden såväl kommunalt som nationellt.
  Enligt seriös forskning är det bevisat att GMO framkallar cancer och förändrar våra organ så att vi dör långsam i förtid. Detta har man försökt att undertrycka på ett kriminellt sätt. Var finns det en modig domare och en domstol som har mod att döma de ansvariga för folkmord, för något annat är det inte?

 • Jag tror inte att politikerna är idioter som inte förstår bättre, jag tror snarast att de vet precis vad som pågår och följer som Hitlers bödlar bara anvisningar ovanifrån. Man skulle kunna tro att det kan vara pengar som styr, men det kan också vara andra hotbilder eller rent av feghet.
  Undrar vad dessa människor tror, att de skulle kunna komma undan själv medan vi andra dör.
  Det enda som hjälper är en bred upplysnings kampanj, ju mer människor vet vad som sker och hur farlig det är som sker, desto fler kommer höja rösten.
  Dom som har den fanatiska idéen att vi är för många på jorden kan bara stoppas när de får tillräckligt med motstånd. Den skada som redan har skedd kommer att ta generationer att reparera, då den steriliserings och förgiftningsagendan har pågått i många decennier. Det viktigaste är att vi väljare inte är så flata att vi inte låta politikerna få ta konsekvenserna av sina beslut och detta inte bara vid valet var 4. år, de måste konfronteras hela tiden såväl kommunalt som nationellt.
  Enligt seriös forskning är det bevisat att GMO framkallar cancer och förändrar våra organ så att vi dör långsam i förtid. Detta har man försökt att undertrycka på ett kriminellt sätt. Var finns det en modig domare och en domstol som har mod att döma de ansvariga för folkmord, för något annat är det inte?

 • GMO är irrationell växtförädling. Eftersom den gynnar giftanvändning i odlingslandskapet. Det har ända sedan Monsanto och vad som klädde tidens begynnelse i mörkrets lånta fjädrar bara förött och förstört vår jord, mylla, vatten och växtlighet..

  Kan man lita på en advokat? Åtminstone en juridiskt bevandrad försökte på Dagensjuridik.se påstå att GMO var växtförädling. Det är länge sedan Monsanto ägnade sig åt förädling om någonsin… Tyvärr går det inte länka till juridiska rappakaljan eftersom sidan inte går att hitta..

  Ordet är känsligt för våldförarna vare sig de agerar i naturens, lagens eller religionens namn.. De brukar aldrig bry sig om konsekvenserna..

  Och se kan man inte uppbära professorslön och veta inte annat än skit om ekologisk odling? Det verkar vara farligt att konsumera för mycket konventionell kost. Både förstånd och hälsa drabbas svårt..

  Monsanto är odlingslandskapets Talibaner. De stenar, stämmer, dödar och begraver allt som kommer i deras väg. Efter sig lämnar de exakta dåliga kopior av en planta. Begreppet sju klöver har en följdriktig överman, såväl som sponsor och givetvis är konceptet lika säljbart som professorers idioti eftersom måltavlan, den stora massan hålles för att aldrig förstå annat än de vidlyftiga falska hotbilderna. Destruktionen av mänskligheten tågar på..

  30 skattepengar och de avsäger sig sin trygghet, framtid och hopp.. För att få slåss med andra om det minskande utrymmet. Verkligheten överträffar diktens Judas. Inget av den skämda ohållbara giftbemängda maten nämnd men säkert glömd. Sedan är folk säkra på att gud gjort dem sjuka och allra minst ska bota dem.. Har de trott att gud organiserat fattigdomen, sjukdomen, orättvisorna, krigen, svälten är den förutfattade meningen och syndabocken inte mer än ett stenkast bort. Så praktiskt…

  Monsanto o Co, dvs all annan destruktiv förstörelseindustri, har onekligen idkat handpåläggning på mänskligheten..

 • Den, som sett hur myndigheter och finansvärlden hanterar “sanning” och skrivna lagar, måste drabbas av allra största misstankar, om att något mycket “lurt” NU är på gång att ske!

  NU på ett sätt, som troligen kommer att ge upphov till mycket stora problem jorden runt!

  Lagstiftningar och skrivna överenskommelser lider av problemen – att somliga skaffat sig rätt att låta omtolka paragrafer – som det passar – bara penningsummorna är stora nog!

  Skall någon försöka protestera till Europadomstolen eller liknande verksamheter tvingas denne drabbade punga ut med så stora summor pengar att några ifrågasättanden aldrig kan bli genomförda!

  I vårt kortsiktiga tänkande glöms alltför lätt bort att konsekvenserna mycket lätt blir helt förödande på alla tänkbara sätt, när kortsiktigt ekonomiskt tänkande tillåts få styra det mesta i dagens värld. Penningfurstarna styr som vanligt politikerna dit de vill. Politikerna har tyvärr sällan den nödvändiga kunskapen och har tyvärr lärt sig använda orden för att på olika sätt “frälsa världen”.

  George Orwells “1984” och “Animal Farm” visar på hur manipulationer leder till alla olika tänkbara katastrofer …, något, som även Kafka visar på i t ex “Processen” …

 • Den, som sett hur myndigheter och finansvärlden hanterar “sanning” och skrivna lagar, måste drabbas av allra största misstankar, om att något mycket “lurt” NU är på gång att ske!

  NU på ett sätt, som troligen kommer att ge upphov till mycket stora problem jorden runt!

  Lagstiftningar och skrivna överenskommelser lider av problemen – att somliga skaffat sig rätt att låta omtolka paragrafer – som det passar – bara penningsummorna är stora nog!

  Skall någon försöka protestera till Europadomstolen eller liknande verksamheter tvingas denne drabbade punga ut med så stora summor pengar att några ifrågasättanden aldrig kan bli genomförda!

  I vårt kortsiktiga tänkande glöms alltför lätt bort att konsekvenserna mycket lätt blir helt förödande på alla tänkbara sätt, när kortsiktigt ekonomiskt tänkande tillåts få styra det mesta i dagens värld. Penningfurstarna styr som vanligt politikerna dit de vill. Politikerna har tyvärr sällan den nödvändiga kunskapen och har tyvärr lärt sig använda orden för att på olika sätt “frälsa världen”.

  George Orwells “1984” och “Animal Farm” visar på hur manipulationer leder till alla olika tänkbara katastrofer …, något, som även Kafka visar på i t ex “Processen” …

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *