Opinion: Ingemar Wärnström: Varför mobbas Putin? – Del 1

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 augusti 2015
- NewsVoice redaktion
Svenska mediers propaganda om Putin. Montage: NewsVoice

Medan de ryska opinionssiffrorna till stöd för president Putin nu stigit till rekordhöga 89% så utsätts han för grov smutskastning från västmedia inte minst de svenska. Putin sägs vara en maktgalen diktator vars avsikt är att återskapa Sovjetimperiet. Han utmålas som en fara för världsfreden, en diktator med bakgrund som KGB-officer, som styr det ”kommunistiska” Ryssland med järnhand. Allt helt absurt, och med ett uppenbart syfte.

Text: Ingemar Wärnström, författare, debattör | Se även del 2

Annekteringen av Krim

Det som kallas”Putins annektering av Krim”, tas som exempel på hans aggressivitet. Att Krim varit ryskt sedan 1758 nämns inte i västerländsk press. Chrustiev överlämnade administrationen av Krim till Ukraina vid en tidpunkt då båda ingick i Sovjetunionen och det hela var en rent administrativ åtgärd. Ryssland har sedan slutet av 1700-talet haft sin svartahavsflotta baserad på Krim, och ett leasing-avtal med Ukraina har gett dem rätt att ha 25 000 soldater där.

Efter den s.k. ”annekteringen” var Krims gator fulla av jublande krimbor som åter blivit ryska medborgare. Inte ett enda skott avlossades och en folkomröstning visade att 96% av dem ville tillbaka till Ryssland. Detta är naturligt inte minst eftersom sjuttio procent har släkt i Ryssland och fyrtio procent av alla ryssar har släktingar på Krim. Trots att västerländska rapportörer från OSCE bekräftade att röstningen följt alla gängse regler för folkomröstningar så påstod västmedia att den var olaglig och förkastade den som propaganda.

Insatta bedömare vet att annekteringen inte var annat är Krims återanslutning till moderlandet. Expresident Jimmy Carter sa att:

ArcanumSkolan 2024

”Det var något som krimborna önskade.”

Även antiryska Forbes Magazine skrev:

“Ett år efter annexeringen föredrar lokalbefolkningen Moskva framför Kiev.”

Men svenska media tiger om detta och hävdar med en dåres envishet att Ryssland erövrat Krim militärt.

Allmänheten ska hållas ovetande om att USA låg bakom kuppen i Kiev och att USA:s vice utrikesminister Victoria Nuland tillsatte regeringen i Ukraina, inte det Ukrainska folket.

Hennes överläggning med USA:s Ukrainaambassadör om vilka de skulle ta med i regeringen har läckts och finns att lyssna till på internet [1]. USA investerade 5 miljarder dollar i Ukraina som stöd för ”demokratiskapande åtgärder” (riktigare benämning vore undergrävande verksamhet) åt så kallat ideella organisationer [2]. Om kuppen lyckats skulle den ha berövat Ryssland dess militärbas på Krim var det tänkt och stängt ute Ryssland från Svarta havet.

Ukrainas folk fann att de plötsligt fått en regering med starka nazistiska inslag vars första beslut var att förbjuda det ryska språket. Hatet mot allt ryskt har lett till att det nu pågår ett folkmord i östra Ukraina där militären urskillningslöst mördar den rysktalande civilbefolkningen. Minst 5000 civila rysktalande ukrainare har mördats och ett par millioner flytt, de allra flesta till Ryssland [3].

Krims återanslutning till Ryssland räddade dess befolkning från ett liknande öde. Nazistiska grupper som Svoboda och Azovbataljonen är pådrivande men i västmedia förnekas fortfarande att det finns någon nazism i landet. Ett amerikanskt lagförslag tyder på annat; . . . ”nazistiska grupperingar i Ukraina ska inte längre stödjas”. Detta har dock tystats ner, och västmedia fortsätter hävda att Ryssland för krig mot den ryska befolkningen i Ukraina, absurt så det förslår men tydligen det bästa de kunnat hitta på.

Den enda insats Ryssland stått för är att skicka lastbilskaravaner med mat och mediciner till den svårt drabbade befolkningen, vars pensioner och sociala stöd tagits från dem. Däremot har USA, Canada och andra länder skickat dit både vapen (vilket Obama sägs ha förhindrat men som George Friedman från tankesmedjan Stratfor säger ändå sker) och militär personal.

Washingtons ansvar

Anledningen till kuppen, som tvingade den demokratiskt valde presidenten Yanukovych att fly, var definitivt inte ökad demokrati åt Ukrainas folk, utan hade politiska orsaker, som kan föras tillbaka på en enda, nämligen USA:s världshegemoni som inte tillåter något annat land att sticka upp. Wolfowitz-doktrinen anger USA:s utrikespolitiska strategi:

”Vårt primära mål är att förhindra att någon ny rival dyker upp vare sig på sovjetstatens mark eller någon annan stans, som kan bli ett lika stort hot som Sovjetunionen var. Detta är ytterst viktigt och basen för vår regionala försvarsstrategi. Den kräver att vi hindrar varje fientlig kraft att dominera ett område där resurserna under deras kontroll skulle kunna vara tillräckliga för att ge dem global makt.”

Washingtons primära mål är alltså inte fred, inte välstånd, inte mänskliga rättigheter, inte demokrati, inte rättvisa. Washingtons primära mål är att förbli den enda supermakten i världen. [4] Om det behövs krig att försvara detta så får världen acceptera det! Ett väl fungerande samarbete mellan Tyskland och Ryssland är enligt presidentrådgivaren Zbigniew Brzezi?ski den enda maktformation som skulle kunna hota USA:s ledande ställning. Att slå in en kil i samarbetet mellan dem, var ett uppenbart skäl till kuppen i Ukraina.

Ett annat var att Ryssland inte stödjer den världsregering, under finanselitens egen kontroll, som de planerat sedan länge och som nu håller på att smygas in, även i Sverige, utan att medborgarna är medvetna om det. Putin chockade eliten då han uttalade sig om denna världsregering (han använde orden enpolär värld), i ett anförande i München 2007, där han bl.a. sa:

”Vad är då en enpolär värld? Till syvende och sist betyder det: ett centrum för auktoritet, ett militärt maktcentrum, ett centrum för beslutsfattande. Det är en värld med en ledare, en härskare. Och i slutändan är detta fördärvligt inte bara för alla inom systemet, utan också för härskaren själv, eftersom ett sådant system bryter sönder sig självt inifrån. Och det har definitivt inget att göra med demokrati, för som vi vet är demokrati majoritetens makt i ljusets av en minoritets synpunkter och intressen. Ryssland undervisas ständigt om demokrati, men av någon anledning vill de som undervisar oss inte själva ta lärdom. Jag anser att den enpolära modellen inte bara är oacceptabel i dagens värld, utan även omöjlig.”

Efter denna salva har kampanjen mot Putin intensifierats.

Demokratin ersätts av bankirernas diktatur

Vilken betydelse demokratin kommer att få hos den planerade världsregeringen, framgår av vad David Rockefeller avslöjade då han i ett tal tackade en utvald krets av media som fått närvara vid dess planering.

”Det hade inte varit möjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi haft full insyn av media under dessa år. Nu är arbetet emellertid mycket mer sofistikerat och vi är beredda att marschera mot en världsregering. Den övernationella suveräniteten av en intellektuell elit och av världsbankirer är förvisso att föredra framför det nationella självbestämmande som utövats under de senaste århundradena.”

Med andra ord, världen har att se fram emot bankirernas diktatur! Demokratin är ett avslutat kapitel! Det gäller också Sverige, där borttagandet av kontanta pengar är ett första steg som gör oss fullständigt utelämnade till bankernas girighet och godtycke. Det betyder att vid strömavbrott har vi inga pengar alls! Vid strömavbrott 2 månader – vilket går att ordna – får vi svårt att överleva. Eliten anser världen vara överbefolkad och avser att nu minska den från 7 miljarder till 500 miljoner, och detta kanske är ett sätt!

Putins insatser

Amerikanskan Sharon Tennison [5] började redan under Sovjettiden arrangera resor för amerikaner till Ryssland, ett privat initiativ för att minska spänningen i världen. Hon har på nära håll kunnat följa utvecklingen:

“För mig är det häpnadsväckande framsteg som gjorts under de senaste 14 åren sedan en okänd man utan erfarenhet blev president i Ryssland och tog över ett land som låg utslaget platt på magen. . . . Under denna tid har jag rest genom landet och sett hur det förändrats under Putins ledning. Skatterna har sänkts, inflationen gått ner och lagstiftningen har börjat fungera. Skolor och sjukhus har kommit igång, småföretag vuxit upp, jordbruken förbättrats och butikerna fyllts med varor.”

Det kanske inte är så konstigt att Putin älskas av sitt eget folk, men hatas av dem som vill få bort honom från makten. Han har ju mage att fungera som en ovanligt skicklig statschef som arbetar för sitt lands och folks bästa, något som borde vara självklart för alla politiker, men som få länder kan glädja sig åt.

MH17

För ett år sedan sköts ett passagerarplan från Malaysia Airlines ner över krigets Ukraina. Västmedia anklagade omgående Ryssland. Paul Craig Roberts [6] säger om detta i en intervju:

”Jag tror att de (Kiev/USA) avsåg att skjuta ner planet. Senaste indikationerna säger att det sköts ner i luften av en missil från ett ukrainskt stridsplan. Detta är den bästa indikation vi har i dag. Vad som gjort mig misstänksam är att då planet rapporterades nerskjutet var omgående alla västerländska media programmerade att ge Ryssland skulden, även BBC som brukat vara en respektabel nyhetsorganisation. Detta tyder på att händelsen hade planerats i förväg. . . .

Ukrainas flygledning har inte släppt befintlig information om kontakterna med planet och vi vet att USA hade en spionsatellit rakt ovanför platsen vid denna tidpunkt, men de har vägrat att släppa dess information.” . . .

”För Washington betyder det inget alls att skjuta ner ett passagerarplan med 298 oskyldiga personer ombord. De dödar fler personer än så på en kort stund i Yemen, Pakistan och Irak. Under 14 år har USA bombat och dödat folk i mellersta östern och Afrika så varför skulle de bry sig om ett par hundra i ett passagerarplan, när de dödar lika många varje timme. I stället är syftet med kraschen att demonisera Ryssland för att tvinga Europa att lyda Washingtons vilja, vilken är att stoppa Rysslands uppgång. Det är vi som har världshegemonin och vi kan inte tillåta någon annan att sticka upp, som kan blockera oss på något sätt. Det är detta saken gäller, inget annat.”

Avslutningsvis:

 • Vad beror det på att den holländska haverikommissionens rapport inte har offentliggjorts?
 • Kan det vara så att den inte visar det som Ryssland har anklagats för allt sedan nedskjutningen?
 • Är det i stället så att Washington nu vill hänskjuta ärendet till en FN-kommission som de har kontroll över och som kan döma dem som de påstår är skyldiga, utan att behöva besväras av haverirapportens fakta?

Text: Ingemar Wärnström| Se även del 2


Referenser

[1] “Fuck the EU!” – Victoria Nuland phoning with Geoffrey Pyatt (video)

Ukraine Crisis – What You’re Not Being Told (video)

[2] USA: 5 Billion to Ukraine Recently

[3] Donetsk Warzone: First-hand account from E. Ukraine (RT Documentary)

[4] Who is Zbigniew Brzezinski and what is his plan for humanity (video)

[5] Present! – Sharon Tennison: Citizen Diplomacy Works!

[6] Paul Craig Roberts ingick i president Reagans stab och var en av männen bakom hans ekonomiska politik. Han har varit redaktör för Wall Street Journal, medverkat i bl.a. The New York Times, The Washington Post, Fortune, London Times, The Financial Times, och undervisat på flera universitet.

MH17 crash used by US to break Russia’s relationship with Europe (video)

OSCE Investigator: Flight MH17 downed by machine-gun fire (video)

MH-17: The Untold Story (video)

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Ett råd. Ägna er åt källkritik innan ni drar era slutsatser.
  Från Wikipedia:
  Desinformation handlar om att avsiktligen förvränga, åsidosätta eller rent av uppdikta information i syfte att vilseleda. Termen ska inte förväxlas med missinformation, som utgår ifrån missuppfattningar. Desinformation används ofta i underrättelseverksamhet och finns beskrivet i den 2 500 år gamla boken Krigskonsten av Sun Zi.

 • Ett råd. Ägna er åt källkritik innan ni drar era slutsatser.
  Från Wikipedia:
  Desinformation handlar om att avsiktligen förvränga, åsidosätta eller rent av uppdikta information i syfte att vilseleda. Termen ska inte förväxlas med missinformation, som utgår ifrån missuppfattningar. Desinformation används ofta i underrättelseverksamhet och finns beskrivet i den 2 500 år gamla boken Krigskonsten av Sun Zi.

 • En liten påminnelse ang. genomtänkta ordval, finns det nån skillnad på : hur stor är chansen att dittan å dattan är på ett visst sätt jämfört med “så och så är det ” det ena är en befogad fråga och det andra är ett påstående.

  Eftersom detta handlar om det geografiska område som benämns Ryssland och dess nuvarande officiella representant kallad Putin, så rekommenderar lilla mig att intresserade ögnar igenom den senaste artikeln om den ryska mentaliteten på Club Orlov, intressanta pusselbitar.

  Ingen dyster bild här inte, bara verifierbara fakta, trots massa svammel om den goda viljan att arbeta emot ett fantastiskt samhälle där alla får plats utifrån sina förutsättningar så har inte en enda punkt blivit bättre sen typ 60 talet, är det otur eller nåt annat ?

  Detta är materialismens tidevarv och ingen som luftar sina tankar här är ännu beredd att inse att denna materialism som de flesta av oss till olika grad annammat är en krigsförklaring mot livet självt, när man talar om att kliva av “the runaway train” blir man idiotförklarad, inte för att det stör mig utan det visar endast hur hårt man förtränger det uppenbara.

  Har hittills planterat 250.000 träd i hopp om att göra skillnad för framtida generationer men vad hjälper det när få fattar att naturen inte är en råvarukälla utan förutsättningen för allt liv, fundera kring ” need and want ”

  Symbios, samverkan mm. läste de flesta i skolan men vad hjälper det när Mercedes och Apple lanserar sina nya “bara måsta ha modeller”

  Om vi lägger bort konstlade gränser och koncentrerar oss på människor i allmänhet så kan följande tips med stor sannolikhet uppskattas av vissa läsare på denna mellan varven trevliga sajt: Max Nebraska, the most dangerous city in America.

 • En liten påminnelse ang. genomtänkta ordval, finns det nån skillnad på : hur stor är chansen att dittan å dattan är på ett visst sätt jämfört med “så och så är det ” det ena är en befogad fråga och det andra är ett påstående.

  Eftersom detta handlar om det geografiska område som benämns Ryssland och dess nuvarande officiella representant kallad Putin, så rekommenderar lilla mig att intresserade ögnar igenom den senaste artikeln om den ryska mentaliteten på Club Orlov, intressanta pusselbitar.

  Ingen dyster bild här inte, bara verifierbara fakta, trots massa svammel om den goda viljan att arbeta emot ett fantastiskt samhälle där alla får plats utifrån sina förutsättningar så har inte en enda punkt blivit bättre sen typ 60 talet, är det otur eller nåt annat ?

  Detta är materialismens tidevarv och ingen som luftar sina tankar här är ännu beredd att inse att denna materialism som de flesta av oss till olika grad annammat är en krigsförklaring mot livet självt, när man talar om att kliva av “the runaway train” blir man idiotförklarad, inte för att det stör mig utan det visar endast hur hårt man förtränger det uppenbara.

  Har hittills planterat 250.000 träd i hopp om att göra skillnad för framtida generationer men vad hjälper det när få fattar att naturen inte är en råvarukälla utan förutsättningen för allt liv, fundera kring ” need and want ”

  Symbios, samverkan mm. läste de flesta i skolan men vad hjälper det när Mercedes och Apple lanserar sina nya “bara måsta ha modeller”

  Om vi lägger bort konstlade gränser och koncentrerar oss på människor i allmänhet så kan följande tips med stor sannolikhet uppskattas av vissa läsare på denna mellan varven trevliga sajt: Max Nebraska, the most dangerous city in America.

 • Denna artikel i Aftonbladet är fin
  “Svenska Sabaton spelade för Putins mc-gäng på Krimhalvön.”
  Mc-gänget är värre än Hells Angels och kallas ut av Putin för att piska
  homosexuella vid demonstrationer.
  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/hardrock/article21309292.ab
  Ett praktexempel som visar hur man kan få in all programmering i en artikel
  En av experterna som uttalar sig är Major Carl Bergqvist han driver bloggen
  Wisemans Wisdoms http://wisemanswisdoms.blogspot.se/
  Kanske är det där våra medier hämtar info utöver TT o Reuters. Kolla besökslistan på hans site
  http://mediacreeper.com/site/wisemanswisdoms.blogspot.se

 • Att spekulera kring huruvida någon yrkesman är bluffmakare eller skådis eller något annat – utan tillräcklig grund – leder ingenstans.

  Istället måste man alltid bedöma från fall till fall. Bara för att de flesta politiker ljuger och är mutade så betyder det inte att alla är det.

  De som säger att Putin är en skådis åt en elit som regisserar allting och är jätteonda vet inte vad de talar om. Det är ren spekulation och det finns ingen grund i det.

  För att begripa saken så måste man studera den. Att spekulera kring saken bara för att man tycker att politik “är någonting dåligt” ger ingenting. Om man inte kan definiera politik så är det förstås klart att man inte kan begripa saken heller.

  Själv är jag urbota korkad när det gäller sport. Jag avskyr sport med få undantag, men jag försöker heller inte förstå mig på vilka domare som är mutade och vilka regler som gäller och vilka personer som är duktiga och vilka som är dopade. Jag har ingen aning.

  Men politik har jag varit intresserad av sedan jag var sju år. Jag har deltagit i de flesta politiska partier/ideologier. Jag har även studerat politik på högskolan och varit politisk aktivist i ett par år på heltid och kan förklara saken ganska bra:

  Den ideologiska skillnaden mellan öst och väst är, ur en aspekt, den om maktcentralisering/decentralisering.

  Väst arbetar för en världsregering, en världsvaluta och en världsarmé, och för att göra det så måste väst pådyvla sina värderingar på andra stater och kränka deras suveränitet på olika sätt.

  Öst arbetar för att makten ska fördelas på 8-12 superstater som ska dela på ansvar och tillgångar och värnar därför om det som kallas “lokal suveränitet” (vilket är något annat är FN:s sk statlig “suveränitetsprincip”), vilket är relativ suveränitet ända ned till individnivå.

  Allting som har hänt i världspolitiken de senaste femton åren går att härleda till denna ideologiska skillnad.

 • Denna artikel i Aftonbladet är fin
  “Svenska Sabaton spelade för Putins mc-gäng på Krimhalvön.”
  Mc-gänget är värre än Hells Angels och kallas ut av Putin för att piska
  homosexuella vid demonstrationer.
  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/hardrock/article21309292.ab
  Ett praktexempel som visar hur man kan få in all programmering i en artikel
  En av experterna som uttalar sig är Major Carl Bergqvist han driver bloggen
  Wisemans Wisdoms http://wisemanswisdoms.blogspot.se/
  Kanske är det där våra medier hämtar info utöver TT o Reuters. Kolla besökslistan på hans site
  http://mediacreeper.com/site/wisemanswisdoms.blogspot.se

 • @ Janne D.
  Du målar en dyster bild, men det kan ligga något i, då eliten alltid har stöd båda sidor, tills det behagade att vända bladet i historien, naturligtvis enbart for den egna fördelen. Vi få hoppas att vi som tror bra om Putin har rätt och du har fel.
  Men det finns något annat människan kan göra för att inte faller för de dunkla krafter och det är som du alldeles riktig säger börja ta ansvar och det inte bara för sina egna handlingar men också för sina medmänniskor.
  Empati är något som dessa psykopater saknar och står hjälplös inför. Därför har jag svårt att tro att Putin är en av dom, då han kan pratar om kärlek. Har du hört någon av Rockefeller et al. säga ett endaste ord om kärlek?
  Vad kan vi göra här i landet? Bombardera politikerna med äkta frågor, helst i grupp och inspelat, låt de inte slingrar sig. Varje överträdelse i mänsklig konvention måste straffas med begäran om polisutredning; JK; Internationell domstol. Sverige har för länge accepterat “mindre/större överträdelser” hos politiker , den enkla mannen/kvinnan däremot straffas hårt för samma delikt. Just nu finns det klara exempel för detta i Uza.
  När politiker märker att folket har vaknat och kontrollera dem, blir de möjligen försiktigare. Demokrati betyder inte att säga sitt var 4 år, det måste blir omedelbar en konsekvens när politiker inte håller vallöften som har gett dom makten. Tidningar som följer mainstream måste tappar så många läsare att det svider. Det måste till medborgarinitiativ som bevakar och informera på olika områden, göra sig kunnig och grilla politiker. Varje ändring i lagen som inskränker vår frihet måste på det hårdaste bekämpas.
  Eliten kommer att försätta världen i skräck för att få oss i deras riktning, det kan ske via ekonomi, false flagg, aliens mm. Vi bör vara medveten att vi lever i en Hollywoodfilm/Matrix som spelas för oss,behåll därför sansen och reagera så som du var i en Hollywoodfilm. Jag ser eliten som rovdjur. Rovdjur observerar sina byten noga och angriper bara de svagaste aldrig de sunda och starka. Min fråga är, hur korrupt är vårt juridiska system? Även om det skulle vara måste det finnas några/någon som inte är det.

 • Att spekulera kring huruvida någon yrkesman är bluffmakare eller skådis eller något annat – utan tillräcklig grund – leder ingenstans.

  Istället måste man alltid bedöma från fall till fall. Bara för att de flesta politiker ljuger och är mutade så betyder det inte att alla är det.

  De som säger att Putin är en skådis åt en elit som regisserar allting och är jätteonda vet inte vad de talar om. Det är ren spekulation och det finns ingen grund i det.

  För att begripa saken så måste man studera den. Att spekulera kring saken bara för att man tycker att politik “är någonting dåligt” ger ingenting. Om man inte kan definiera politik så är det förstås klart att man inte kan begripa saken heller.

  Själv är jag urbota korkad när det gäller sport. Jag avskyr sport med få undantag, men jag försöker heller inte förstå mig på vilka domare som är mutade och vilka regler som gäller och vilka personer som är duktiga och vilka som är dopade. Jag har ingen aning.

  Men politik har jag varit intresserad av sedan jag var sju år. Jag har deltagit i de flesta politiska partier/ideologier. Jag har även studerat politik på högskolan och varit politisk aktivist i ett par år på heltid och kan förklara saken ganska bra:

  Den ideologiska skillnaden mellan öst och väst är, ur en aspekt, den om maktcentralisering/decentralisering.

  Väst arbetar för en världsregering, en världsvaluta och en världsarmé, och för att göra det så måste väst pådyvla sina värderingar på andra stater och kränka deras suveränitet på olika sätt.

  Öst arbetar för att makten ska fördelas på 8-12 superstater som ska dela på ansvar och tillgångar och värnar därför om det som kallas “lokal suveränitet” (vilket är något annat är FN:s sk statlig “suveränitetsprincip”), vilket är relativ suveränitet ända ned till individnivå.

  Allting som har hänt i världspolitiken de senaste femton åren går att härleda till denna ideologiska skillnad.

 • @ Janne D.
  Du målar en dyster bild, men det kan ligga något i, då eliten alltid har stöd båda sidor, tills det behagade att vända bladet i historien, naturligtvis enbart for den egna fördelen. Vi få hoppas att vi som tror bra om Putin har rätt och du har fel.
  Men det finns något annat människan kan göra för att inte faller för de dunkla krafter och det är som du alldeles riktig säger börja ta ansvar och det inte bara för sina egna handlingar men också för sina medmänniskor.
  Empati är något som dessa psykopater saknar och står hjälplös inför. Därför har jag svårt att tro att Putin är en av dom, då han kan pratar om kärlek. Har du hört någon av Rockefeller et al. säga ett endaste ord om kärlek?
  Vad kan vi göra här i landet? Bombardera politikerna med äkta frågor, helst i grupp och inspelat, låt de inte slingrar sig. Varje överträdelse i mänsklig konvention måste straffas med begäran om polisutredning; JK; Internationell domstol. Sverige har för länge accepterat “mindre/större överträdelser” hos politiker , den enkla mannen/kvinnan däremot straffas hårt för samma delikt. Just nu finns det klara exempel för detta i Uza.
  När politiker märker att folket har vaknat och kontrollera dem, blir de möjligen försiktigare. Demokrati betyder inte att säga sitt var 4 år, det måste blir omedelbar en konsekvens när politiker inte håller vallöften som har gett dom makten. Tidningar som följer mainstream måste tappar så många läsare att det svider. Det måste till medborgarinitiativ som bevakar och informera på olika områden, göra sig kunnig och grilla politiker. Varje ändring i lagen som inskränker vår frihet måste på det hårdaste bekämpas.
  Eliten kommer att försätta världen i skräck för att få oss i deras riktning, det kan ske via ekonomi, false flagg, aliens mm. Vi bör vara medveten att vi lever i en Hollywoodfilm/Matrix som spelas för oss,behåll därför sansen och reagera så som du var i en Hollywoodfilm. Jag ser eliten som rovdjur. Rovdjur observerar sina byten noga och angriper bara de svagaste aldrig de sunda och starka. Min fråga är, hur korrupt är vårt juridiska system? Även om det skulle vara måste det finnas några/någon som inte är det.

 • Våra politiker ? vilkas politiker ? vad är politiker ? Politik har alltid handlat om att hindra människor att befatta sig med det som angår dom, nån som har belägg för nåt annat ?

  Hade viljan funnits att förverkliga det som surras om i reklamfilmen så hade vi levt denna reklamfilm nu, tänk efter, säg en enda punkt som i praktiken blivit bättre sen 60 talet, en enda.

  Putin ? hur stor är chansen att denne snubbe inte är en skådis i “the grand chessboard” vem vet, uppenbarligen så ger denna man sken av att vara lite eljest jämfört med övriga psykopater/statsmän, haha män för moi innebär vissa attribut som dessa hens saknar, den som lever får se ( dom som VILL se )

  Putin kan mycket väl vara patriot och psykopat samtidigt precis som alla andra, det finns grader och variation på det mesta, men så länge vi fårskallar funderar kring dessa dårars förehavanden så hindrar vi oss själva att ta itu med det som kan göra skillnad , nämligen att ta fullt ansvar för våra egna tankar, ord och handlingar och inte springa ifrån ansvaret genom att söka befrielse utanför sig själv.

  Ser ni inte hur vi hela tiden blir manipulerade, nu påstås det att SD har flest röster, vilka röster ? hur kan nån lämna över en “rättighet” som man själv inte har ? Vem kontrollerar detta SD ? kan de vara samma kroknäsor som än så länge kontrollerar det mesta, Tv, tidningar, skola, sk. vetenskap, konst mm. mm. dom skiter fullständigt i på vad vi fårskallar “röstar” på så länge vi röstar, dom kontrollerar alla sk. partier, buhuu vad jobbigt.

  Kan nån här garantera med sitt liv som insats att ett visst valdeltagande uppnåtts, inte för att det betyder ett jota, men var kommer det sjuka påståendet ifrån att en påstådd majoritet har nån slags beslutanderätt över andra ?

  Att “rösta” är det mest fega sätt att tvinga på sin vilja på nån annan utan nåt som helst ansvar ( än så länge ) och ni som blir upprörda ( än så länge ) av detta fundera allvarligt på vad inte människor kan med samarbete göra bättre än som idag ett system av förtroendemissbrukare majoriteten “röstat” fram som har ett “trackrecord” som inte kan misstolkas, full gas mot avgrunden.

  till sist en tänkvärd historia om en sk. journalist som spatserade ute på vischan och träffade en bonde och ställde frågan: vad anser du om politiker ? Jaha, du menar stolpsköldpaddor, va sa journalisten, stolpsködpaddor ? Ja sa bonden, du vet såna som sitter på stängselstolp utan att ha en aning om hur dom kom dit eller vad dom ska göra där, och är helt vilse för övrigt, det som är intressant är vem som hjälpt dom upp dit.

 • Väl skrivet men jag saknar flera detaljer gällande Rysslands roll i Ukraina. Till att börja med den infrastruktur i Ukraina som bekostades av Ryssland efter andra världskriget och till stor del är nuvarande infrastruktur. Det är en extrem kostnad som Ryssland har tagit på sig. Vidare efter 1991 har Ryssland fortsatt stödja Ukraina och även verkat för en Östeuropeisk Union med EU. Ryssland började anpassa sig efter EU-förordningar 1997 och Maj 2003 slöt man ett 4-punktsprogram https://en.wikipedia.org/wiki/Russia%E2%80%93European_Union_relations.

  Redan 2009 las en grund för denna demonisering av Ryssland, https://en.wikipedia.org/wiki/Russia%E2%80%93European_Union_relations

  Polska nyhetsmedier gick hårt ut åt Ryssland. Även här var en flygkrash inblandad som ingen i Sverige verkar komma ihåg eller känna till https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Polish_Air_Force_Tu-154_crash

  Det är väl märkligt att det alltid sker en flygolycka just i deltat Polen-Ukraina-Ryssland, Precis som med MH17. Demoniseringen av Ryssland har pågått i många år och det har funnits en väl uttalad plan kring detta. Jag själv gjorde en jämförelse med bilderbergsgruppens deltagarlista senaste åren och vilka länder de kommer ifrån. Det blir klart intressant när man ser att senaste mötet deltog en enda Ryska personer i möten med i övrigt väst-ledare.

  http://www.bilderbergmeetings.org/participants2015.html

  Guriev, Sergei Professor of Economics, Sciences som var i styrelsen för bl.a. Rysslands största Bank Sberbank fram till 2010.

  http://www.nytimes.com/2013/06/06/opinion/global/sergei-guriev-why-i-am-not-returning-to-russia.html?_r=0

  Om Honom kan vi läsa

  Since 2006, he has been running a monthly column in Forbes Russia. He is also a biweekly columnist for the leading Russian business daily Vedomosti and has contributed columns to the New York Times, Financial Times, Smart Money, Moscow Times, and Expert.

  Så koppling till banker finns där, endast en person från Rysslands största bank deltar i ett sådant möte, samma person som får sina krönikor publicerade i anti-Ryska tidningar. Guriev är numera Persona non grata i Ryssland, precis som Carl Bildt, också en BIlderbergdeltagare, Henry Kissinger, John Micklethwait Editor-in-Chief, Bloomberg LP, Eric Schmit Google, Zanny Minton Beddoes Editor-in-Chief, The Economist.

  Vi kan alltså knyta de flesta stora nyhetsmedium tillsammans med banker genom deltagarlistan.

  Att Guriev står ut är uppenbart, vad som inte framkommer i medier är vad han har gjort hemma i sitt land. Han har nämligen kopplats samman med korruptionen i Yukos.

  http://www.sputniknews.com/russia/20130529/181402864/Leading-Russian-Economist-Questioned-Over-YUKOS-Case.html

  Haag har 2015 i en skiljedomstol, som varken Ryssland eller USA erkänt/förbundit sig att följa, dömt Ryssland för skada som Ryska staten orsakade på företaget Yukos. Förutom det absurda att EU och Haag agerar som att de kan lagföra över Ryssland inne i Ryssland så ska man titta på vad det är som man dömde.

  Värdet som är dömt, 50 Miljarder dollar, är nämligen MER än vad Yukos var värt när Ryska staten gick in och styckade upp bolaget i början på 2000 talet för att få kontroll över en gigantiskt korruptionskartell och många oligarker och bankier drog med.

  http://rbth.co.uk/business/2015/02/12/russia_appeals_against_hague_ruling_over_50_billion_yukos_payout_43661.html

  Så västmedia och bankerna är lierade mot Ryssland och EU med Haag konfiskerar Ryska tillgångar i “demokratins” namn – problemet är bara den att det är Rotchshield som äger de gamla Yukos-posterna idag.

  Min världsbild är tämligen enkel, när Sovjet föll skedde en statskupp i Ryssland likt den i Ukraina, ett fyllo vid namn Jeltzin kunde bara hålla i flaskan. Hans energimenister från 1994 blev sedmera VD och ägare för Yukos och många av Ryska banker. Ryska tillgångar reades ut till västerländska banker och Ryska BNP sjönk med ca 53% bara på ett par år (likt Ukraina idag).

  Ryssland lyckades till slut att börja åtgärda korruption och ta tillbaka sina tillgångar vilket såklart inte gillades av västs banker. Så man demoniserar, och man kraschar plan och dödar oskyldiga och man genomför statskupp igen.

  Ukraina blir plundrat idag som Ryssland blev för 23 år sedan.

 • Våra politiker ? vilkas politiker ? vad är politiker ? Politik har alltid handlat om att hindra människor att befatta sig med det som angår dom, nån som har belägg för nåt annat ?

  Hade viljan funnits att förverkliga det som surras om i reklamfilmen så hade vi levt denna reklamfilm nu, tänk efter, säg en enda punkt som i praktiken blivit bättre sen 60 talet, en enda.

  Putin ? hur stor är chansen att denne snubbe inte är en skådis i “the grand chessboard” vem vet, uppenbarligen så ger denna man sken av att vara lite eljest jämfört med övriga psykopater/statsmän, haha män för moi innebär vissa attribut som dessa hens saknar, den som lever får se ( dom som VILL se )

  Putin kan mycket väl vara patriot och psykopat samtidigt precis som alla andra, det finns grader och variation på det mesta, men så länge vi fårskallar funderar kring dessa dårars förehavanden så hindrar vi oss själva att ta itu med det som kan göra skillnad , nämligen att ta fullt ansvar för våra egna tankar, ord och handlingar och inte springa ifrån ansvaret genom att söka befrielse utanför sig själv.

  Ser ni inte hur vi hela tiden blir manipulerade, nu påstås det att SD har flest röster, vilka röster ? hur kan nån lämna över en “rättighet” som man själv inte har ? Vem kontrollerar detta SD ? kan de vara samma kroknäsor som än så länge kontrollerar det mesta, Tv, tidningar, skola, sk. vetenskap, konst mm. mm. dom skiter fullständigt i på vad vi fårskallar “röstar” på så länge vi röstar, dom kontrollerar alla sk. partier, buhuu vad jobbigt.

  Kan nån här garantera med sitt liv som insats att ett visst valdeltagande uppnåtts, inte för att det betyder ett jota, men var kommer det sjuka påståendet ifrån att en påstådd majoritet har nån slags beslutanderätt över andra ?

  Att “rösta” är det mest fega sätt att tvinga på sin vilja på nån annan utan nåt som helst ansvar ( än så länge ) och ni som blir upprörda ( än så länge ) av detta fundera allvarligt på vad inte människor kan med samarbete göra bättre än som idag ett system av förtroendemissbrukare majoriteten “röstat” fram som har ett “trackrecord” som inte kan misstolkas, full gas mot avgrunden.

  till sist en tänkvärd historia om en sk. journalist som spatserade ute på vischan och träffade en bonde och ställde frågan: vad anser du om politiker ? Jaha, du menar stolpsköldpaddor, va sa journalisten, stolpsködpaddor ? Ja sa bonden, du vet såna som sitter på stängselstolp utan att ha en aning om hur dom kom dit eller vad dom ska göra där, och är helt vilse för övrigt, det som är intressant är vem som hjälpt dom upp dit.

 • Väl skrivet men jag saknar flera detaljer gällande Rysslands roll i Ukraina. Till att börja med den infrastruktur i Ukraina som bekostades av Ryssland efter andra världskriget och till stor del är nuvarande infrastruktur. Det är en extrem kostnad som Ryssland har tagit på sig. Vidare efter 1991 har Ryssland fortsatt stödja Ukraina och även verkat för en Östeuropeisk Union med EU. Ryssland började anpassa sig efter EU-förordningar 1997 och Maj 2003 slöt man ett 4-punktsprogram https://en.wikipedia.org/wiki/Russia%E2%80%93European_Union_relations.

  Redan 2009 las en grund för denna demonisering av Ryssland, https://en.wikipedia.org/wiki/Russia%E2%80%93European_Union_relations

  Polska nyhetsmedier gick hårt ut åt Ryssland. Även här var en flygkrash inblandad som ingen i Sverige verkar komma ihåg eller känna till https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Polish_Air_Force_Tu-154_crash

  Det är väl märkligt att det alltid sker en flygolycka just i deltat Polen-Ukraina-Ryssland, Precis som med MH17. Demoniseringen av Ryssland har pågått i många år och det har funnits en väl uttalad plan kring detta. Jag själv gjorde en jämförelse med bilderbergsgruppens deltagarlista senaste åren och vilka länder de kommer ifrån. Det blir klart intressant när man ser att senaste mötet deltog en enda Ryska personer i möten med i övrigt väst-ledare.

  http://www.bilderbergmeetings.org/participants2015.html

  Guriev, Sergei Professor of Economics, Sciences som var i styrelsen för bl.a. Rysslands största Bank Sberbank fram till 2010.

  http://www.nytimes.com/2013/06/06/opinion/global/sergei-guriev-why-i-am-not-returning-to-russia.html?_r=0

  Om Honom kan vi läsa

  Since 2006, he has been running a monthly column in Forbes Russia. He is also a biweekly columnist for the leading Russian business daily Vedomosti and has contributed columns to the New York Times, Financial Times, Smart Money, Moscow Times, and Expert.

  Så koppling till banker finns där, endast en person från Rysslands största bank deltar i ett sådant möte, samma person som får sina krönikor publicerade i anti-Ryska tidningar. Guriev är numera Persona non grata i Ryssland, precis som Carl Bildt, också en BIlderbergdeltagare, Henry Kissinger, John Micklethwait Editor-in-Chief, Bloomberg LP, Eric Schmit Google, Zanny Minton Beddoes Editor-in-Chief, The Economist.

  Vi kan alltså knyta de flesta stora nyhetsmedium tillsammans med banker genom deltagarlistan.

  Att Guriev står ut är uppenbart, vad som inte framkommer i medier är vad han har gjort hemma i sitt land. Han har nämligen kopplats samman med korruptionen i Yukos.

  http://www.sputniknews.com/russia/20130529/181402864/Leading-Russian-Economist-Questioned-Over-YUKOS-Case.html

  Haag har 2015 i en skiljedomstol, som varken Ryssland eller USA erkänt/förbundit sig att följa, dömt Ryssland för skada som Ryska staten orsakade på företaget Yukos. Förutom det absurda att EU och Haag agerar som att de kan lagföra över Ryssland inne i Ryssland så ska man titta på vad det är som man dömde.

  Värdet som är dömt, 50 Miljarder dollar, är nämligen MER än vad Yukos var värt när Ryska staten gick in och styckade upp bolaget i början på 2000 talet för att få kontroll över en gigantiskt korruptionskartell och många oligarker och bankier drog med.

  http://rbth.co.uk/business/2015/02/12/russia_appeals_against_hague_ruling_over_50_billion_yukos_payout_43661.html

  Så västmedia och bankerna är lierade mot Ryssland och EU med Haag konfiskerar Ryska tillgångar i “demokratins” namn – problemet är bara den att det är Rotchshield som äger de gamla Yukos-posterna idag.

  Min världsbild är tämligen enkel, när Sovjet föll skedde en statskupp i Ryssland likt den i Ukraina, ett fyllo vid namn Jeltzin kunde bara hålla i flaskan. Hans energimenister från 1994 blev sedmera VD och ägare för Yukos och många av Ryska banker. Ryska tillgångar reades ut till västerländska banker och Ryska BNP sjönk med ca 53% bara på ett par år (likt Ukraina idag).

  Ryssland lyckades till slut att börja åtgärda korruption och ta tillbaka sina tillgångar vilket såklart inte gillades av västs banker. Så man demoniserar, och man kraschar plan och dödar oskyldiga och man genomför statskupp igen.

  Ukraina blir plundrat idag som Ryssland blev för 23 år sedan.

 • Mycket bra skrivit. Det är inte ofta som man kan läsa så här bra beskrivningar. Jag har specialstuderat Idiotrepubliken i 20 års tid och jag är övertygad om att UZA är det absolut största hotet mot hela mänskligheten. Dom kallas för den store Satan i Mellanöstern och nu förstår jag varför. Tack för artikeln, och sprid den till dina vänner, det gör nytta !

 • Strikt och bra presenterade fakta. Regeringen är bortkollrad av MUST och NATO, de har helt tappat sin egen analysförmåga och självständighet.

 • Vill bara spä på med lite mer galenskap.

  Läs den här artikeln i Dagens Industri publicerad idag (150824)vid middagstid
  http://www.di.se/artiklar/2015/8/24/ryska-stridsvagnar-in-i-ukraina/

  Där sägs “Porosjenko hävdar att uppemot 500 stridsvagnar, 400 artillerisystem och 950 pansarfordon skickats till proryska rebeller.”

  Det är TT som är pappa till innehållet.

  Räknar man med att varje fordon o pjäs är 5m lång o luckan samma så blir kolonnen minst 15km lång.

  Mao OSCE måste vara blinda om dom inte sett den.

  Deras senaste rapport visar ingenting om detta
  http://www.osce.org/ukraine-smm/daily-updates

  Istället för rysk trupp till Ukraina rapporterar man nästan dagligen om långa köer av privata människor/bilar med destination Ryssland vid gränskontrollerna.

  Idag fick vi också reda på att man måste höja skatten på drivmedel ytterligare på grund av ökande försvårsåtaganden och kostnader.
  Det innebär att min familj kommer att betala ca:300 kr/mån i öronmärkta kr till försvaret.

  Hur vi än demonstrerar skriker och protesterar kommer våra röster alltid att dränkas av ljudet från krigsindustrins kassaapparater!!

  Jag föreslår att Ingemar Wärnströms artikel skickas till varje svensk lokalpolitiker som nu måste ta ansvar för de dårar de skickar till Riksdagen.

 • Mycket bra skrivit. Det är inte ofta som man kan läsa så här bra beskrivningar. Jag har specialstuderat Idiotrepubliken i 20 års tid och jag är övertygad om att UZA är det absolut största hotet mot hela mänskligheten. Dom kallas för den store Satan i Mellanöstern och nu förstår jag varför. Tack för artikeln, och sprid den till dina vänner, det gör nytta !

 • Jag har läst något intressant i “Sputnik News” för ett antal månader sedan. Där stod att Putin och Angela Merkel är nära släkt med varandra. Det betyder enligt min åsikt att de kan vara kusiner. I alla fall efter andra personer som kommer dem nära , säger de att de är mycket goda vänner. Lite roligt uttryckt säger de att de är som ett gammalt gift par.

  Båda två kan både ryska och tyska mycket bra, så när de pratar både offentligt och privat pratar båda alltid på sitt eget hemlandsspråk.

 • Strikt och bra presenterade fakta. Regeringen är bortkollrad av MUST och NATO, de har helt tappat sin egen analysförmåga och självständighet.

 • Vill bara spä på med lite mer galenskap.

  Läs den här artikeln i Dagens Industri publicerad idag (150824)vid middagstid
  http://www.di.se/artiklar/2015/8/24/ryska-stridsvagnar-in-i-ukraina/

  Där sägs “Porosjenko hävdar att uppemot 500 stridsvagnar, 400 artillerisystem och 950 pansarfordon skickats till proryska rebeller.”

  Det är TT som är pappa till innehållet.

  Räknar man med att varje fordon o pjäs är 5m lång o luckan samma så blir kolonnen minst 15km lång.

  Mao OSCE måste vara blinda om dom inte sett den.

  Deras senaste rapport visar ingenting om detta
  http://www.osce.org/ukraine-smm/daily-updates

  Istället för rysk trupp till Ukraina rapporterar man nästan dagligen om långa köer av privata människor/bilar med destination Ryssland vid gränskontrollerna.

  Idag fick vi också reda på att man måste höja skatten på drivmedel ytterligare på grund av ökande försvårsåtaganden och kostnader.
  Det innebär att min familj kommer att betala ca:300 kr/mån i öronmärkta kr till försvaret.

  Hur vi än demonstrerar skriker och protesterar kommer våra röster alltid att dränkas av ljudet från krigsindustrins kassaapparater!!

  Jag föreslår att Ingemar Wärnströms artikel skickas till varje svensk lokalpolitiker som nu måste ta ansvar för de dårar de skickar till Riksdagen.

 • Varje morgon när man vaknar påminns man av den mentala tjocka våta yllefilt som täcker
  all intellektuell ärlig debatt och politik i Sverige. Allt är förvandlat till bedrägliga sakfrågor utan röd tråd till det som kallas liv och folk.
  Jag känner inte Putin som person eller om hans agenda ligger dold.
  I vart fall känns hans statsmannaskap ärlig och verkar följa en röd tråd där folket finns med inte bara som röstverktyg för legitimering av galenskap.
  Sverige skulle kanske må bra av att annekteras likt Krim.
  Med denna korta men ack så friska artikel känns det som om en smula frisk luft
  lyckats ta sig in under filten.
  Tack båda för att ni finns, dvs Ingemar Wärnström och News Voice.

  Till Jens Jerndal som funderar “Är svenska folket verkligen villigt att låta Sverige tjäna som avskjutningsplattform för ett amerikanskt angreppskrig mot Ryssland med hjälp av NATO?”

  Våra politiker skulle bara säga “hmm shit happens, vi glömde berätta. Når vi är så många är det lätt att nåt hamnar mellan stolarna. Nu måste vi gå hela vägen, att avbryta äventyrar rikets säkerhet”.

  Någon som tror något annat ?

 • Jag har läst något intressant i “Sputnik News” för ett antal månader sedan. Där stod att Putin och Angela Merkel är nära släkt med varandra. Det betyder enligt min åsikt att de kan vara kusiner. I alla fall efter andra personer som kommer dem nära , säger de att de är mycket goda vänner. Lite roligt uttryckt säger de att de är som ett gammalt gift par.

  Båda två kan både ryska och tyska mycket bra, så när de pratar både offentligt och privat pratar båda alltid på sitt eget hemlandsspråk.

 • Ingemar Wärnström är en farlig person för svenska media, han skriver ju sanningen rakt av i varje rad.

  Tack till Ingemar och tack till Kommentatorerna som är utmärkta.

 • Varje morgon när man vaknar påminns man av den mentala tjocka våta yllefilt som täcker
  all intellektuell ärlig debatt och politik i Sverige. Allt är förvandlat till bedrägliga sakfrågor utan röd tråd till det som kallas liv och folk.
  Jag känner inte Putin som person eller om hans agenda ligger dold.
  I vart fall känns hans statsmannaskap ärlig och verkar följa en röd tråd där folket finns med inte bara som röstverktyg för legitimering av galenskap.
  Sverige skulle kanske må bra av att annekteras likt Krim.
  Med denna korta men ack så friska artikel känns det som om en smula frisk luft
  lyckats ta sig in under filten.
  Tack båda för att ni finns, dvs Ingemar Wärnström och News Voice.

  Till Jens Jerndal som funderar “Är svenska folket verkligen villigt att låta Sverige tjäna som avskjutningsplattform för ett amerikanskt angreppskrig mot Ryssland med hjälp av NATO?”

  Våra politiker skulle bara säga “hmm shit happens, vi glömde berätta. Når vi är så många är det lätt att nåt hamnar mellan stolarna. Nu måste vi gå hela vägen, att avbryta äventyrar rikets säkerhet”.

  Någon som tror något annat ?

 • TACK Ingemar Wärnström, för denna lysande exposé av det sanna förhållandet i dagens världspolitik. Man kan bara hoppas att den får största möjliga spridning, så att svenska folket blir medvetet om vad de utsätts för, inte bara från USA:s sida, utan från sina egna folkvalda förtroendepersoner.
  Och tack, Redhawk, för en utmärkt och upplysande kommentar!
  Detta kommer i ett lägligt ögonblick, då vi just besökts av en av de värsta krigshetarna och mest motbjudande företrädarna för USA:s hänsynslösa världsherravälde, John McCain, som omotiverat svartmålar Putin och tydligen lyckats få vår svenska s.k. röd-gröna regering att sälja ut oss till imperiet som krigsskådeplats för ännu ett av USA:s ställföreträdande krig (proxy-wars) enligt väl etablerad modell. Utan att vårt folk informeras eller inser vad som faktiskt håller på att ske. Är svenska folket verkligen villigt att låta Sverige tjäna som avskjutningsplattform för ett amerikanskt angreppskrig mot Ryssland med hjälp av NATO? –

 • Tack ingemar Wärnström för en ärlig och balanserat rapport. Enligt den information som jag har fått, skriver du om de faktiska förhållandena, många inte vill se.
  När man ser på dagens politiker framstår Putin som en verklig statsman, en hövding som är till för folket och inte tvärtom. Alla attacker mot hans politik ( nedstängning av amerikanska intressen, pussy riot, homofobi,fängslandet av oligarcher som samarbeta med uza och dränerar ryska resurser ur landet) utlöser ett ramaskri i västmedia i ” demokratins” tecken. Är det demokrati att blanda sig in i ett annat lands politik, speciellt när man hellre skulle sopa framför egen dörr. Putin är medveten av den subversiva verksamheten som utgår från dessa element och har full rätt och faktisk också integritet att skydda sitt land.
  Det vore på sin plats att svenska politiker tar sig ett exempel.
  Att människor inte begriper att det är något suspekt med att ett land i väst har monopol på att bestämma över andra länder och pratar om Demokrati när de har rustat ned sitt eget land i en fascistisk diktatur, där de demokratisk lagar ( konstitutionen) har satts ur spel. Hittills verkar det så att det mesta man anklagar Putin för egentligen utspelar sig i väst. Efter principen ” pekar man med ett finger mot en annan så visar 3 mot en själv.” Efter att har varit en stor fan av uza och fruktat Ryssland under kalla kriget och det kommunistiska regimet har min åsikt, genom att se vad som händer i realiteten, blivit tvärtom. Tyvärr är det inte många, som jag ser det, som har förmåga att se det som sker nu och inte det som har varit.

 • Ingemar Wärnström är en farlig person för svenska media, han skriver ju sanningen rakt av i varje rad.

  Tack till Ingemar och tack till Kommentatorerna som är utmärkta.

 • TACK Ingemar Wärnström, för denna lysande exposé av det sanna förhållandet i dagens världspolitik. Man kan bara hoppas att den får största möjliga spridning, så att svenska folket blir medvetet om vad de utsätts för, inte bara från USA:s sida, utan från sina egna folkvalda förtroendepersoner.
  Och tack, Redhawk, för en utmärkt och upplysande kommentar!
  Detta kommer i ett lägligt ögonblick, då vi just besökts av en av de värsta krigshetarna och mest motbjudande företrädarna för USA:s hänsynslösa världsherravälde, John McCain, som omotiverat svartmålar Putin och tydligen lyckats få vår svenska s.k. röd-gröna regering att sälja ut oss till imperiet som krigsskådeplats för ännu ett av USA:s ställföreträdande krig (proxy-wars) enligt väl etablerad modell. Utan att vårt folk informeras eller inser vad som faktiskt håller på att ske. Är svenska folket verkligen villigt att låta Sverige tjäna som avskjutningsplattform för ett amerikanskt angreppskrig mot Ryssland med hjälp av NATO? –

 • Tack ingemar Wärnström för en ärlig och balanserat rapport. Enligt den information som jag har fått, skriver du om de faktiska förhållandena, många inte vill se.
  När man ser på dagens politiker framstår Putin som en verklig statsman, en hövding som är till för folket och inte tvärtom. Alla attacker mot hans politik ( nedstängning av amerikanska intressen, pussy riot, homofobi,fängslandet av oligarcher som samarbeta med uza och dränerar ryska resurser ur landet) utlöser ett ramaskri i västmedia i ” demokratins” tecken. Är det demokrati att blanda sig in i ett annat lands politik, speciellt när man hellre skulle sopa framför egen dörr. Putin är medveten av den subversiva verksamheten som utgår från dessa element och har full rätt och faktisk också integritet att skydda sitt land.
  Det vore på sin plats att svenska politiker tar sig ett exempel.
  Att människor inte begriper att det är något suspekt med att ett land i väst har monopol på att bestämma över andra länder och pratar om Demokrati när de har rustat ned sitt eget land i en fascistisk diktatur, där de demokratisk lagar ( konstitutionen) har satts ur spel. Hittills verkar det så att det mesta man anklagar Putin för egentligen utspelar sig i väst. Efter principen ” pekar man med ett finger mot en annan så visar 3 mot en själv.” Efter att har varit en stor fan av uza och fruktat Ryssland under kalla kriget och det kommunistiska regimet har min åsikt, genom att se vad som händer i realiteten, blivit tvärtom. Tyvärr är det inte många, som jag ser det, som har förmåga att se det som sker nu och inte det som har varit.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *