Ingemar Wärnström: Varför mobbas Putin? – Del 2 – Den amerikanska agendan

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 augusti 2015
- NewsVoice redaktion
The Capitol, Washington

Ingemar Wärnström

Den amerikanska agendan för USA:s internationella samarbeten beskriver ekonomen John Perkins som jobbat för CIA i boken Confessions of an Economic Hitman, där han berättar om sin uppgift att ”övertala” presidenter i utvecklingsländerna att låta amerikanska bolag ta hand om deras naturresurser för en spottstyver.

Text: Ingemar Wärnström, författare, debattör | Se även del 1

Den ekonomiske “hit-mannen” ordnar jättelika lån från Världsbanken eller Internationella Valutafonden, lån så stora att länderna inte har någon chans att betala tillbaka dem. Pengarna går direkt till amerikanska bolag för att bygga t ex. flygfält, dammar, motorvägar eller kraftverk eller annat av viss nytta för den rika delen av befolkningen, men aldrig den fattiga. När länderna sedan inte klarar avbetalningarna är det dags för hitmannen att åter träda in och förklara att de i stället kan ta hand om landets naturrikedomar, till ett väl rabatterat pris.

När en nyvald president tillträtt uppsöks han av en hitman som erbjuder sig göra presidenten ofantligt rik, om denne bara följer anvisningarna. Väljer han i stället att genomföra sina vallöften arrangeras en fatal olycka åt honom av någon s.k. schakal, specialist på arrangerade mord; kanske en kraschad bil eller ett störtat presidentplan.

Så har amerikansk utrikespolitik bedrivits under minst 50 år. Mordet på Chiles valde president Allende och tillsättandet av Pinochets grymma diktatur planerades av Henry Kissinger, säger Perkins. Kissinger var även arkitekten bakom kriget i Kambodja där amerikanska bombmattor lades över de fattiga bönderna i ett land USA inte ens var i krig med. Denne Kissinger som har miljoner döda och förstörda människoliv på sitt samvete borde sitta i fängelse, men hans anseende i väst är i stället på topp.

John F. Kennedy var medveten om ondskans agerande. I ett tal till amerikanska journalister 1961 sa han bl.a.:

”Vi står ansikte mot ansikte, världen runt, med en massiv och hänsynslös konspiration som med stöd av hemlighetsmakeri expanderar sitt inflytande . . . De har lagt beslag på väldiga mänskliga och materiella resurser för att bygga upp ett sammanhållet, ytterst effektivt maskineri som innefattar militära, diplomatiska, spionerande, ekonomiska, vetenskapliga och politiska operationer”.

Kennedys privata anteckningar visade att han tänkte stänga ner CIA. Han mördades 1963 och i dag finns bevis för att den officiella förklaringen till mordet inte är sann [14].

CIA har varit det verktyg som förberett maktskiften där till USA vänligt sinnade (mutbara) presidenter tillsatts. Dess finansiering har delvis kommit från världens narkotikahandel, vilken flera insiders hävdar organiseras av CIA. [13]

En sjuklig rädsla hos USA:s styrande har lett till att de skapat mer än 800 militärbaser jorden runt. De vet att deras militära överlägsenhet är ett måste för deras egen överlevnad då mänskligheten vaknar. Ryssland har 2 (för terroristbekämpning), en i Tadjikistan och en i Kirgyzstan, båda tidigare Sovjetstater.

USA har sedan 1950 bombat ca 30 länder och bytt ut olika länders presidenter i ca 50! Ryssland har inte bombat i eller tillsatt något annat lands president.

Hur styrda är media?

En handfull västerländska mediakoncerner styr hur världshändelserna rapporteras till allmänheten. Nyligen kom tyske journalisten (Frankfurter Allgemeine) Udo Ulfkottes bok “Köpta Journalister” ut där han erkände att han varit bulvan för CIA.

”Det gick så långt att jag satte mitt namn under artiklar som var skrivna av CIA-agenter”, avslöjar han i boken, som blivit en bestseller i Tyskland. ”Men när jag märkte att USA förberedde krig mot Ryssland så blev det för mycket för mig.”

Han säger också att det inte finns några betydande journalister i Europa som inte är betalda av CIA.

I dag då NATO placerar sina kärnvapenladdade missiler längs med Rysslands hela europagräns – i strid mot Reagans löfte till Gorbachiew – så lyckas västkontrollerade medier med konststycket att få denna klara provokation att se ut som rysk aggressivitet! Så stor är massmedias makt!

En kupp där USA planerar att ingripa militärt föregås alltid av att landets ledare smutskastas via media. Om detta skett tillräckligt länge och grundligt så blir angreppet bara måttligt kritiserat och det hela kan sedan fortsätta med nästa land.

Iraks president Saddam Hussein vägrade att sälja landets olja till underpris, varpå Irakkriget följde. Muammar al-Gaddafi i Libyen ville hellre sälja deras olja i gulddinarer, som han var på väg att införa i Afrika, än i amerikanska petrodollar. Detta var omöjligt för USA att acceptera. Gaddafi som byggt upp Libyen till Afrikas mest välordnade land med fria bostäder, fria skolor och fri sjukvård, var älskad av en majoritet av sitt folk, men USA ansåg att han måste bort. Därför informerades världen om att han var en tyrann. Och resultatet blev som Hillary Clinton så poetiskt uttryckte sig:

”Vi kom, vi såg, han dog”.

I dag är Libyen ett land i kaos och ruiner, ett verk av NATO!

Assad i Syrien, utbildad till ögonläkare i England, har också han ett stort folkligt stöd med 88,7% av rösterna i ett val 2014 där observatörer från 30 länder fanns på plats, men han är också ett hot mot USA som nu hävdar att han är roten till allt ont och måste bytas ut. Detta pågår med hjälp av Washingtons hjälparmé ISIS finansierad av Saudiarabien, Israel och England, samt tränad och utrustad av USA. Observera att muslimernas främsta fiende Israel, inte utgör något mål för ISIS [10].

Efter grundligt förtal av statschefen för att få allmänhetens ”okay då” så går man in med militären, mördar en stor del av civilbefolkningen. Irakkriget gav 1 miljon döda och 4 miljoner flyktingar), tillsätter en lakej som ledare och stjäl sedan landets naturresurser, allt medan västvärlden tror att något slags motiverad polisinsats genomförs.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att ett land vars ledning enbart har makt, pengar, och kontroll i tankarna, och som ljugit gång på gång tidigare (t.ex. för att starta Vietnamkriget då McNamara ljög om att ett av deras fartyg attackerats, för att invadera Irak som påstods ha massförstörelsevapen, och otroligt nog även då atombomberna över Hiroshima och Nagasaki användes [12], kan fortsätta i decennier med samma taktik, utan att befolkningen i västvärlden ser bedrägeriet.

Putin smutskastas

Vladimir PutinNu är det Putin och hotet av ett väl fungerande Ryssland de vill få bort. Medan Rysslands folk vet att Putin gör ett utmärkt jobb för landet så tror sig Sveriges befolkning veta att han är en tyrann som måste avsättas, för detta har alla våra tidningar, radio och TV trummat in i svenskens huvud under de 15 år som han varit vid makten. Men ju mer Putin smutskastas, desto starkare sluter ryssarna upp bakom honom, och tillsammans med Kina kan landet knappast besegras militärt.

Frågan är dock om denna detalj kan stoppa ett krig som USA länge förberett och som nog är tänkt att utvecklas till ett tredje världskrig. USA måste få till stånd ett storkrig för att om möjligt rädda sin dollarvaluta. US-dollarn har under många år tryckts i parti och minut och dess värde hålls nu uppe på konstgjord väg genom manipulation av guld- och silverpriserna. [9] Guldmyntfoten som förhindrade detta togs bort 1971.

Alternativa medier upplyser

Tack vare internet och alternativa media håller människor nu på att vakna till insikt om vilka det är som styr världen. Maktelitens tid är ute för gott då människor vaknat i tillräcklig omfattning eftersom ingen medveten människa vill ha en värld som styrs av svarta krafter som ljuger, våldtar, dödar och torterar. Det vet eliten om. Därför har vi nu deras sjukliga kontrollbehov där varje individs telefonsamtal och email spelas in och sparas i jättelika arkiv. Dessa kan nog behövas om de ska kunna hindra varje tänkbar form av motstånd mot deras planerade globala diktatur.

Någon aggressivitet hos Putin är svår att upptäcka om man bortser från västmedias propaganda. Vid ett kongressanförande i Moskva avvek han från politikens vanliga frågor och delade med sig av sin syn på livets mening;

”Livets och existensens hela mening är kärlek. Kärlek till familjen, till barnen, till fäderneslandet. Detta är ett mångsidigt fenomen, som ligger till grund för allt vårt beteende.”

Är detta något som Hitler skulle kunnat säga? Putin har ju jämförts med honom.

I dag finns möjligheten att på internet lyssna på Putins samtliga tal i engelsk översättning [11] och se dokumentären om hans 15 år som Rysslands ledare [7], som visar en integrerad personlighet med stor öppenhet i politiska frågor, en politiker med etiska ideal och omsorg om samhällets svaga, något som knappast kan fejkas under många års tid. I kampen mellan mörkrets och ljusets krafter spelade länge kommunismen mörkrets roll. Idag försöker makteliten pådyvla Putin den rollen. De dagliga lögnerna om honom i världspressen är viktiga för dem som förbereder ett krig mot Ryssland.

Det är därför Putin mobbas! Han ska manipuleras bort från makten, om inte annat genom krig!

Kampen mellan det onda och det goda har pågått under flera tusen år, med den destruktiva svarta kraften vid makten. En makt som ständigt lett oss vilse. Därför är det mesta vi fått lära oss fel. Vi har fel världsbild och felaktig grund för vår vetenskap. Världen är inte uppbyggd av materiella partiklar, utan av medvetandeenergi och vetenskapen står under närmsta tiden inför en nödvändig omvärdering.

Bokannons Ingemar WärnströmDet är hög tid att vi människor vaknar upp nu. Det finns en ofantligt mycket bättre värld inom räckhåll, när vi inte längre röstar fram psykopater till att bestämma över våra liv. Vi måste lära oss förstå hur den svarta kraften verkar och kunna identifiera dem som sålt sin själ och jobbar för kaos, krig och som undanhåller människan riktig kunskap om livet. Då kan vi utan större svårigheter ta makten ifrån dem.

Text: Ingemar Wärnström | Se även del 1

Ingemar Wärnström hoppade av från industrin på 70-talet och har ägnat sin tid åt att försöka bidra till en bättre värld. Han arrangerade det första svenska seminariet om fri energi 1994, bildade CANHELP, Council for the Advancement of a New Human Ethic Life Paradigm 1996 och startade UGWB, University for Global Well-Being 1998 som ett försök att få till stånd en korrekt världsbild som ersättning för den materialistiska som han menar bygger på felaktiga förutsättningar och lett till den trasiga värld vi har i dag. Med sin bok: “Långsamt vaknar vi upp”, och ser vilka som styr vår värld, hoppas han kunna bidra till ökad medvetenhet om vad som nu sker i världen.

Referenser:

[7] PRESIDENT (dokumentärfilm om Putin, engelsk text)

[8]  Hitman: Kill the Death Economy! | Interview with John Perkins (video)

[9]  Paul Craig Roberts-Economic House of Cards, Demand for Gold and Silver Very Very High

[10]  Is Washington financing terrorism?

[11] President of Russia: www.en.kremlin.ru

[12] America’s Barbaric Logic of Hiroshima 70 Years On By Finian Cunningham

[13] Decades-old CIA crack-cocaine scandal gains new momentum

[14] En film som förklarar vilka som styr världen är: JFK to 911: Everything Is a Rich Man’s Trick

[15]  En bok som förklarar det är min egen; Långsamt vaknar vi upp och ser vilka som styr vår värld. (PDF)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Perra J du har rätt. Jag blev lite obstinat, för jag tyckte att man gullade till det till överdrift eller att man precis som du säger kunde låta för enögd. Jag hade nog fel eller överdrev själv.
  Artikeln är jättebra att den skrivs. Jag har sett en dokumentär om exakt det förfarandet, som nämns i artikeln. Det var en avhoppad agent inom CIA som ville göra avbön och berättade om det förfärliga handlingar de ufförde i Sydamerika.
  Det är ingen hemlighet att CIA gjort många brott för att främja USA:s storföretag och bankirer. En bra film här, som borde visas i SVT, som komplement till denna artikel:
  http://www.vaken.se/secrets-of-the-cia/
  Det skall aldrig glömmas förrän det officiellt erkänts och man gjort avbön att man aldrig vill det skall hända igen. Det finns inga skäl till att demonisera Ryssland på det vis man gör nu. Man får hoppas EU/USA har någon/några, som kan vända på bladet och hitta nya öppningar, för de finns alltid

 • Kanske out of topic men..
  Naturligtvis har både Öst, Väst och allt däremellan sina agendor. Bara historien kan visa
  vilka vägar som stakats ut. Flera kommentarer på NV avser Putins eller Obamas avsikter.
  Båda är förmodligen fångar i sina system och gör vad dom kan för att lyckas.
  Själv vågar jag en slant på Putin.

  800 baser är NATO:s hemvist på klotet mot Rysslands 2.
  Redan där känner i vart fall jag en skillnad i deras agendor. Det är knappast så att Ryssland saknat medel eller lämpliga platser för en utökning av antalet baser i världen.
  Vad jag kan förstå så har Ryssland också stått för de avtal som tecknades i samband med “kalla krigets fredsavtal”. Detta medan NATO/USA bröt avtalen efterhand som fann lämpligt. Säkert har någon annan bättre pejl på det.

  Hur NATO/USA-propagandan ser ut vet vi alla nu efter Ingemars artikel. Men jag vill gärna se hur den ryska propagandan ser ut. Är jag blind , döv eller är den så sofistikerad att jag inte fattar den.
  Juan 27 Aug, 2015 at 12:07 tar upp den i sin kommentar. Juan hänvisar också till en CIA-officer. CIA ser jag inte som en referens i några sammanhang. Till deras heder skall dock påpekas att dom inte efterlyste Bin Ladin för 911.

  Vem som ljugit/konspirerat är inte ens i efterhand särskilt enkelt att reda ut.
  Har med stor behålling lyssnat på Professor Daniele Ganser föreläsning
  “10 Years After 9/11 The Official Account Does Not Add Up”
  Där han benar upp svårigheterna att få en bild över händelser som inte är helt glasklara.
  Men som har ett stort historiskt värde att återberätt korrekt.
  https://www.youtube.com/watch?v=4fUT7XgLiTY

  • Leif Bengtsson
   För det mesta består den ryska propagandan i att rätt måttfullt säga sanningar när väst ljuger. Sanningen gynnar Ryssland. Ett exempel på fakta som Ryssland inte tar upp är domen mot filmaren Semtsov och nyligen. Han fick 20 år för terrorbrott på Krim. Hans medhjälpare Kolchenko hade kastat en brandbomb mot ett kontor för ett politiskt parti. Tror det var det parti Putin tillhör men jag är inte säker. Det var en hård dom men jag hittade inte mycket om det på ryska medier. Det kanske finns men en snabb koll häromdagen gav inget.
   Mycket av rysk propaganda är att dunka varandra i ryggen och beskriva den egna krigsteknologin i berömmande ordalag. Nästan obefintlig är den sortens frätande ondskefull propaganda som väst bedriver, även Sverige kommer ständigt med missvisande försåtliga insinuanta negativa vinklingar mot Ryssland.
   Vet inte om ryssarnas gudstro gör dem mer saktmodiga men väst är närmast satanistiskt.

  • Nu har vi fast!
   Putin är ingen idiot, men väl en vansinnig slaktare utan förståelse för människors fria vilja. Hans trollfabriker i kombination med hans isolering p.g.a. paranoia och skräck för covid har fått honom att tappa verklighetsuppfattning helt. Att vi i Sverige tillåter nyttiga idioter beror på den yttrandefrihet vi har och som det ukrainska (och ryska) folket dör för.
   Stalin har fått en värdig efterföljare i Putin: Folket skall slå pannan i backen av skräck, eller få ett skott i nacken av Putins hantlangare. Använd era hjärnor, se vad Ukrainas folk tycker om angriparen från Ryssland, och sluta lyssna på pellejönsen Wärnström. Om han hade haft någon som helst historisk förankring och förståelse för människors psyke hade han vetat vad Putin och Ryssland är i stånd till. KGB-ideerna kan man se i Putins blick, höra i hur han tillrättavisa sina underlydande, och hur han hotar världen med kärnvapen som han INTE är blyg för att använda, sanna mina ord.

 • Jag tycker Juan beskriver bra hur alltför många människor fungerar, när det gäller det svart-vita tänket som är förhärskande i situationer som denna. Bara för att man riktar kritik mot USA och CIA, betyder det INTE med automatik att man sätter Putin på nån piedestal, eller att man är “kommunistgullare” eller extremist. Putin kan allt, han med, det ska man inte glömma. Men det är inte det här som är problemet nu!

  För närvarande har vi en situation, där USA medvetet försöker hetsa igång ett krig, och förmodligen på europeisk mark, så de kan sitta på andra sidan jordklotet och profitera (har detta hänt förr?). Allt baseras på rena lögner, och USA har järnhård kontroll över mainstram media. Detta måste vi kunna resonera om.

  Men folk är som en skock får, som tror att det bara finns två val: antingen går vi i Obamas ledband, eller också går vi i Putins!
  Vi ska inte gå i någons ledband, utan vi ska komma till insikt, och skapa vår egen väg. Första steget är att ändra oss själva, komma ut ur detta polariserade, dualistiska tänkande.

  Tyvärr gör USA och MSM allt för att skapa och upprätthålla svart-vitt tänkande. Se bara på
  “Either you’re with us, or you’re with the terrorists..”

 • Pepsi eller Coca-Cola? McDonalds eller Burger King?

  Ønskar återigen att poængtera att jag inte har någon form før sympati før “væsten” USA, Nato, Eu, etc. Men jag ær fast besluten om att inte byta ut en tyrann med en annan.
  Artikeln på rense ær bra och førmodligen sann. Jag ær mycket væl klar øver allt skit som USA/CIA m.fl. gør i værlden. MEN jag køper inte før en sekund Putin som den stora messias eller gudfadern. Jag ær ursprungligen från Polen och vet hur djupt insatta KGB agenter ær i just t.ex. Polen. Hur man manipulerar, dødar før att fræmja den ryska propagandan och intresset. Læs t.ex. http://www.doomedsoldiers.com/CIA-officer-revisits-the-2010-plane-crash-in-Smolensk-Russia.html . Ganska klart vem som dødade Kaczynski.

  CIA och USA och NATO och EU ær onda, MEN det ær Putin också. Den gemene ryss ær en bra mænniska skal tillæggas.

  Propagandan går åt båda hållen, men ja, det ær orovæckande att væstens krigsherrar pressar mot krig mot Putin.

  • Juan
   Vad är det för nonsens om Putin som messias eller gudfader? En klok politiker bara.
   Den Cia analysen var en tunn soppa med hänvisningar till bolsheviktiden.
   Inget som helst bevis mot Ryssland.
   Planet gick ner för lågt, personer (Polens flygvapenchef sa ungefär:det fixar ni lätt till piloterna) i planet pressade piloten att landa trots att han för flygsäkerhetens skull ville vända och det söps ombord enligt svarta lådans inspelningar.

   Vittnen dog under skumma omständigheter. Vad säger att det rör Ryssland?
   Ser mer ut som en Cia-komplott för att ge Ryssland skulden.
   Efter kraschen har Polen varit mycket mer vän med väst i bemärkelsen krigisk mot Ryssland.
   Ryssland förlorade bara på kraschen. Usa vann.

 • Re Ulf Lagerström 2015-08-26 14:15

  Jag har ställt precis samma frågor till mina lokalpolitiker.
  Bland annat utanför röstlokalen i förra hösten.
  De flesta av dom blev oerhört irriterade över frågorna.
  en fråga “Vad är viktigare än miljö för dina väljare?”
  Följdfråga “Varför tillåter du att vi som just idag blir besprutade från luften?”
  Det var bara att titta upp då insåg nog alla att det inte stod riktigt rätt till däruppe.
  en annan fråga “Tycker du det är OK att ungdomar/vuxna från vår egen kommun utför terroruppdrag i andra länder för att avsätta demokratiskt valda ledare?”

  Många väljare samlades runt oss och stämningen var inte den bästa om än inte hotfull.

 • Ulf Lagerström 2015-08-26 14:15, i realiteten är ju Sverige hierarkiskt ordnat. Sitter du på en lokaltidning skriver du inte om något som sker på riksnivå, annat än om det redan skrivits på den nivån. Riksdagsmännen röstar som ‘inpiskarna’ bestämt, och de senare följer garanterat också instruktioner, om inte annat från godkända ‘Experter’. Och ‘värdegrundsdemokrater’ uppfostrar folket istället för att utgå från folket, som det står i den politiska panfletten Regeringsformen, som ändå ingen domstol bryr sig om. Man har vänt på allt. Istället för att makt utgår från den enskilde*, så utgår nu istället all makt från någon hierarki. Och om människan inte anpassar sig till dekreten från toppen av hierarkin, är hon intet.**
  *: Erkännandet av metafysiska värden ger människan okränkbarhet; den enskilde blir suveränen.
  **: ‘Hård’ materialism gör människan till intet.

 • Juan, mfl..
  Här är en artikel som skrevs 2008 av en amerikan i Ryssland, där han beskriver USA:s roll i händelseutvecklingen i Georgien – också något som man drar fram som exempel på “rysk aggression”. I artikeln nämns även Ukraina, och det framgår alltså att USA bearbetade Ukraina såpass långt tillbaka i tiden som 2008. Men så har man också investerat ett antal mljoner dollar i det.
  http://www.rense.com/general83/dreep.htm

 • Kennedy nämndes. Jag vill passa på att rekommendera boken: JFK and the unspeakable. Why he died and why it matters. James W. Douglass, Orbis Books, 2009.
  Jag har läst den tre gånger och varje gång lär jag mig nya saker om hur CIA arbetar.
  Agneta Norberg

 • Som reflektion till din kommentar Leif, så tror jag att många riksdagspolitiker såväl som kommunalpolitiker har kännedom om det Ingemar W beskriver. De är helt enkelt tvingade att hålla med och “visa färg” för den överordnande politiska ståndpunkten.
  Förra sommaren frågade jag en del kommunalpolitiker bla om den negativa och partiska inställningen till Ryssland. Jag frågade också om varför inget görs åt missbruket inom psykiatrin och om varför chemtrails inte utreds och tas på allvar. -De flesta politikerna jag talade med höll med om de missförhållanden som jag påpekat men menade att även om det var kända problem så hade de lite inflytande att kunna påverka det.
  Det är uppenbart att det finns en överordnad politiskt korrekt agenda att följa, för annars!

 • Sjælvklart bedrivs det propaganda mot Putin och Ryssland. Likaså har Putin och Kreml en minst lika avancerad propagandaapparat. Folk kan ju t.ex. se lite nærmare på s.k. grøna organisationer i væstværlden, WWF, etc. Var kommer dessa ifrån? Någon som har hørt om den grøna vågen, avancerad krigsføring mot væst, sponsrad av yours truely Mr P.
  Væst ær væst, væst ær hemskt. Men att kalla Putin en god mænniska, ær fullstændigt galet. Detta ær en man som varje dag begår brott, mørdar, ljuger. Han och hans undersåtar styr Ryssland med en jærnhand. Det fejkade kriget mot Tsjetsjenien? Biografgasning? Bomber i Moskvas tunnelbana? Sprægning av høghus? Mordet på den Polske Presidenten Kaczynski og hele hans følje, inklusive generaler, politiker? Allt detta ær false flags. På helt lik linje med USA og væstværlden. Detta ær inte en kamp mellan gott och ont. Dett ær ont mot ont.

  Man børjar undra, nær man læser s.k. alternativmedia, hur mycket av den som egentligen ær Kremlsponsrad. (Inget ont mot Red og Newsvoice- du gør ett fantastiskt jobb).

  • Juan
   Du har fallit offer för den grövsta lögnpropagandan som väst sprider.
   Frågan är om du ens tror på vad du säger?
   Du räknar upp Tjetjenien och lägenhetsexplosioner mfl saker. Det fejkade var att Cia låg bakom. Cia-understödda islamister i Tjetjenien liksom på andra håll. Alla krig runt Ryssland är västs fel hel och hållet. Det är också vad de bäst informerade amerikanerna säger.
   Liksom i mängder av andra länder är det västs globaliserare som har motivet för terrorn.
   I Usa i Madrid och Moskva, överallt sprängdes enormt kraftiga bomber som falskeligen tillskrevs bilbomber. (I tunnelbanor i flera länder var det andra sorters falsk flagg iscensatt av väst)
   Tekniskt sett var bomberna typiskt hundra ggr starkare än vad som ryms i en bil om det vore konventionella vapen.
   Någon dolde alltså att de hade små men enormt kraftiga bomber. Liknande på många ställen. Ett tydligt mönster. Samma aktör.
   Ryssland tvingades av Usa genom dessa terrordåd att gå med i det av väst fejkade ‘kriget mot terror’ och det underlättade för Natos terror mot Libyen. Efter det har Ryssland satt ner foten. Så ännu har inte det maktgalna väst krossat Syrien och Iran som sedan årtionden funnits på agendan.

 • Man kan lägga till att den helt omotiverade demoniseringen av Ryssarna även är till för att underlätta vår kollektivanslutning till en Usadominerad handelszon (TTIP etc) och förhindras att samarbeta med BRICS.
  Usas akademiker har med omfattande forskningsbudgetar utvecklat många alternativ till totalt krig och troligen såg vi exempel på det i Kina i tre olika sabotage i år varav två helt nyligen. På 1980-talet saboterade Usa oljepipelines i Ryssland vilket godkänts av president Reagan. Fn lyckas ju Usa störa EUs samarbete österut över hela linjen och har nyligen formellt sett i samarbete med Ryssland kommit överens med dem att ryssarna deltar på Syriens sida mot IS trots att Usa ju med andra handen backar upp desss terrorister. På sistone har nämnts att IS fått mindre underrättelsehjälp men att Al Qaeda fått desto mer. Suck.. Det ser ut som Usas förstörelse åtminstone i nuläget strör ordentligt med grus i maskineriet för Brics. Förmodligen utvecklas Rysslands och Kinas taktik hela tiden genom att de antar den utmaningen.
  Hittills har Usas eliter dvs de privata inte drabbats av personligt inriktade repressalier i motsats till de Ryska. Kissingers förmodligen falska fredstrevare är nog till för att EXXON har drabbats av Usas sanktionspolitik medan BP och Shell ju skrivit lukrativa kontrakt. Och nu vill Usa som ju saboterar för EU smita förbi och själva handla med Ryssland men tvinga EU stt knytas hårdare till Usa.

 • Tack för ännu en tänkvärd artikel och likaledes kommentarer.

  Jag känner så många som skapat sig en ‘bekvämlighetens snuttefilt’ att krypa inunder.
  Man väljer att lita på gammelmedias vinklade information, eftersom det tarvar både mod och tid att undersöka andra källor. Det är enklare att krypa inunder den där filten med likasinnade vänner och äta och dricka gott, fredagsmysa med allsköns syntetiskt skålgodis vid TVn och sedan gympa frenetiskt resten av veckan…

  Även bland de som inte mist förmågan att tänka själva är sanningen ofta för jobbig att ta till sig. Man orkar inte ta in allt, eller ens försöka – ja, så kommer den där filten fram igen ..suck.

  Det blir svårare och svårare att umgås med ‘vanligt folk’. Det går helt enkelt inte att prata om ‘glädjeämnen’ som veckans TV-såpor, kändisskvaller, senaste modet, hur mycket man svettats i veckan, den lede fi, det nya fantastiska flunsavaccinet och inte minst de nödvändiga statinerna ..i all oändlighet!!

  Har ni också märkt att det inte egentligen finns något väsentligt att prata om med dem som inte är antingen ‘sekt-medlemmar’ eller iklädda foliehatt? 😉

  Tack och lov för andningshål som NewsVoice!

 • Jag kan inte hjälpa att jag blir fashinerad av möjligheten att samtliga riksdagsledamöter är okunniga om just det Ingemar W beskriver.
  Nästa tanke som dyker upp är då. Hur hittar man just dessa i den ändå rätt stora bas av presumptiva riksdagskandidater som alla Sveriges kommuner utgör?
  Eller är det så att dessa får genomgå någon form av elchocksbehandling innan man lämnar kommunpolitiken?
  Eller är det så att man medvetet väljer att delta i ett uppenbart fult spel bara för att få vara med?
  Nästa fundering som dyker upp är. Varför skjuts det så få riksdagspolitiker i Sverige ifall det är uppenbart att dom ljuger för sin egen eller sin herres skull och demokratiprocesserna bara finns som uttryck i valsedeln?
  Är möjligen den våta yllefilt som jag nämde i tidigare kommentar så fysisk att ingen får luft att komma vidare. Man bara gläds ett kort ögonblick då texter som ovanstående viftar in så mycket syre att det bara räcker till för att knyta handen i fickan för en sekund.

  Dessa två artiklar kommer naturligtvis och med all rätt att få några fler att vakna till.
  När en halv miljon vuxna svenskar vet eller känner till omständigheterna vad sker då?
  Kommer dom sen som en man att fysiskt jaga politikerna ur Riksdagen eller kommer dom att
  vänta till nästa val och välja in nya friska ide’er?

  Jag tror faktiskt att vi saknar de verktyg och/eller det civilkurage som behövs för förändring.

  Vad blev det av upprättelsen för Estonias offer? Trots att stora delar av svenska folket
  på något sätt var berörda blev det nada. K-G Hammar uttryckte att svenska folket hade inte hela vidden av händelsen klart för sig men han visste nu efter mötet att det inte kan bli någon ny utredning. Med det lät sig folket nöja.
  Nä in under filten igen men tack så hjärtligt för en oerhört nyanserad och välskriven artikel.

 • Till boken långsamt vaknar vi upp har jag skrivit en recension på följande länk: http://ivansbj.blogspot.se/2015/08/langsamt-vaknar-vi-upp-och-ser-vilka.html

  Till artikel ovan vill jag tillägga att enligt min åsikt är USA lika utsatt som länder USA anfallit under årens lopp. USA är bara en bricka i spelet.

  Det finns en makt i världen som kan få vilket land på fall som helst. Denna makt utnyttjar USA för att införa NWO. De rikas intressen och bankernas girighet är bara en biprodukt som belönar de som medverkar till en total underkastelse och förslavning av mänskligheten.

 • Mycket välskrivet och sant, Ingemar.
  Det är underbar att veta att det finns människor där ute som är så välinformerat som du. Jag känner en del, men tyvärr för få som av egen maskin har fått fram samma information. All information finns där ute, man måste bara bemöda sig och söker lite.
  För Sverige har jag endast lite hopp, då jag tror att Sverige utgjorde ett experimentland hur man kan påverka utan en ” hitman” från CIA och svenskarna har lydig följd linjen som är ett verk av Travistock institut psykologisk manipulation.
  När man väl stiger när i detta dunkla rummet blir man först schokerat över hur mycket vi blev lurat. Alle de fina organisationer som lär ” hjälpa” mänskligheten har bara en ursprung och ett syfte, nämligen världsherredom och utrotning. Hur långt måste det gå, innan människan säger stopp för denna förvridna världen vi lever just nu.
  “Vilken skillnad gör det för det döda, de hemlösa, de föräldralösa om denna galenskap av förstörelse har skett genom totalitärer stater eller under förevändning av frihet och demokrati.” Mahatma Gandhi (1896- 1948)
  För den som är intresserat av vad Nato står för rekommendera jag doktorsavhandlingen från schweizaren Daniele Ganser från 2005 in English och 2008 in German. han är historiker med forskningstyngd på fred, geostrategi, mm.
  Hans webbsida: http://www.danieleganser.ch

 • Så sant som det är sagt, Ingemar. Att folk i allmänhet låter sig luras av massmedia är ju förståeligt, men att professionella politiker och ansvariga regeringsmedlemmar låter sig till den grad uppslukas av USA:s dubbelmoraliska propagandaapparat som John McCain´s besök antyder, det är synnerligen anmärkningsvärt. Så mycket så att man måste undra om de inte i själva verket är fullt införstådda med USA:s politik och medvetet stöder den. Och skulle det vara fallet, följer frågan vilka deras motiveringar då kan vara: Hopp om vinst eller fruktan för repressalier?
  Och skulle de å andra sidan vara troskyldigt omedvetna om USA:s politiska agenda och avsikter, ja då uppstår en annan fråga: Hur kompetenta är de att ta ansvar för Sveriges väl och ve och vår framtid? – Vakna Sverige! – Framtiden är i fara!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *