Ingemar Wärnström: Varför mobbas Putin? – Del 2 – Den amerikanska agendan

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 augusti 2015
- NewsVoice redaktion
The Capitol, Washington

Ingemar Wärnström

Den amerikanska agendan för USA:s internationella samarbeten beskriver ekonomen John Perkins som jobbat för CIA i boken Confessions of an Economic Hitman, där han berättar om sin uppgift att ”övertala” presidenter i utvecklingsländerna att låta amerikanska bolag ta hand om deras naturresurser för en spottstyver.

Text: Ingemar Wärnström, författare, debattör | Se även del 1

Den ekonomiske ”hit-mannen” ordnar jättelika lån från Världsbanken eller Internationella Valutafonden, lån så stora att länderna inte har någon chans att betala tillbaka dem. Pengarna går direkt till amerikanska bolag för att bygga t ex. flygfält, dammar, motorvägar eller kraftverk eller annat av viss nytta för den rika delen av befolkningen, men aldrig den fattiga. När länderna sedan inte klarar avbetalningarna är det dags för hitmannen att åter träda in och förklara att de i stället kan ta hand om landets naturrikedomar, till ett väl rabatterat pris.

När en nyvald president tillträtt uppsöks han av en hitman som erbjuder sig göra presidenten ofantligt rik, om denne bara följer anvisningarna. Väljer han i stället att genomföra sina vallöften arrangeras en fatal olycka åt honom av någon s.k. schakal, specialist på arrangerade mord; kanske en kraschad bil eller ett störtat presidentplan.

Så har amerikansk utrikespolitik bedrivits under minst 50 år. Mordet på Chiles valde president Allende och tillsättandet av Pinochets grymma diktatur planerades av Henry Kissinger, säger Perkins. Kissinger var även arkitekten bakom kriget i Kambodja där amerikanska bombmattor lades över de fattiga bönderna i ett land USA inte ens var i krig med. Denne Kissinger som har miljoner döda och förstörda människoliv på sitt samvete borde sitta i fängelse, men hans anseende i väst är i stället på topp.

John F. Kennedy var medveten om ondskans agerande. I ett tal till amerikanska journalister 1961 sa han bl.a.:

”Vi står ansikte mot ansikte, världen runt, med en massiv och hänsynslös konspiration som med stöd av hemlighetsmakeri expanderar sitt inflytande . . . De har lagt beslag på väldiga mänskliga och materiella resurser för att bygga upp ett sammanhållet, ytterst effektivt maskineri som innefattar militära, diplomatiska, spionerande, ekonomiska, vetenskapliga och politiska operationer”.

Kennedys privata anteckningar visade att han tänkte stänga ner CIA. Han mördades 1963 och i dag finns bevis för att den officiella förklaringen till mordet inte är sann [14].

CIA har varit det verktyg som förberett maktskiften där till USA vänligt sinnade (mutbara) presidenter tillsatts. Dess finansiering har delvis kommit från världens narkotikahandel, vilken flera insiders hävdar organiseras av CIA. [13]

En sjuklig rädsla hos USA:s styrande har lett till att de skapat mer än 800 militärbaser jorden runt. De vet att deras militära överlägsenhet är ett måste för deras egen överlevnad då mänskligheten vaknar. Ryssland har 2 (för terroristbekämpning), en i Tadjikistan och en i Kirgyzstan, båda tidigare Sovjetstater.

USA har sedan 1950 bombat ca 30 länder och bytt ut olika länders presidenter i ca 50! Ryssland har inte bombat i eller tillsatt något annat lands president.

Hur styrda är media?

En handfull västerländska mediakoncerner styr hur världshändelserna rapporteras till allmänheten. Nyligen kom tyske journalisten (Frankfurter Allgemeine) Udo Ulfkottes bok ”Köpta Journalister” ut där han erkände att han varit bulvan för CIA.

”Det gick så långt att jag satte mitt namn under artiklar som var skrivna av CIA-agenter”, avslöjar han i boken, som blivit en bestseller i Tyskland. ”Men när jag märkte att USA förberedde krig mot Ryssland så blev det för mycket för mig.”

Han säger också att det inte finns några betydande journalister i Europa som inte är betalda av CIA.

I dag då NATO placerar sina kärnvapenladdade missiler längs med Rysslands hela europagräns – i strid mot Reagans löfte till Gorbachiew – så lyckas västkontrollerade medier med konststycket att få denna klara provokation att se ut som rysk aggressivitet! Så stor är massmedias makt!

En kupp där USA planerar att ingripa militärt föregås alltid av att landets ledare smutskastas via media. Om detta skett tillräckligt länge och grundligt så blir angreppet bara måttligt kritiserat och det hela kan sedan fortsätta med nästa land.

Iraks president Saddam Hussein vägrade att sälja landets olja till underpris, varpå Irakkriget följde. Muammar al-Gaddafi i Libyen ville hellre sälja deras olja i gulddinarer, som han var på väg att införa i Afrika, än i amerikanska petrodollar. Detta var omöjligt för USA att acceptera. Gaddafi som byggt upp Libyen till Afrikas mest välordnade land med fria bostäder, fria skolor och fri sjukvård, var älskad av en majoritet av sitt folk, men USA ansåg att han måste bort. Därför informerades världen om att han var en tyrann. Och resultatet blev som Hillary Clinton så poetiskt uttryckte sig:

”Vi kom, vi såg, han dog”.

I dag är Libyen ett land i kaos och ruiner, ett verk av NATO!

Assad i Syrien, utbildad till ögonläkare i England, har också han ett stort folkligt stöd med 88,7% av rösterna i ett val 2014 där observatörer från 30 länder fanns på plats, men han är också ett hot mot USA som nu hävdar att han är roten till allt ont och måste bytas ut. Detta pågår med hjälp av Washingtons hjälparmé ISIS finansierad av Saudiarabien, Israel och England, samt tränad och utrustad av USA. Observera att muslimernas främsta fiende Israel, inte utgör något mål för ISIS [10].

Efter grundligt förtal av statschefen för att få allmänhetens ”okay då” så går man in med militären, mördar en stor del av civilbefolkningen. Irakkriget gav 1 miljon döda och 4 miljoner flyktingar), tillsätter en lakej som ledare och stjäl sedan landets naturresurser, allt medan västvärlden tror att något slags motiverad polisinsats genomförs.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att ett land vars ledning enbart har makt, pengar, och kontroll i tankarna, och som ljugit gång på gång tidigare (t.ex. för att starta Vietnamkriget då McNamara ljög om att ett av deras fartyg attackerats, för att invadera Irak som påstods ha massförstörelsevapen, och otroligt nog även då atombomberna över Hiroshima och Nagasaki användes [12], kan fortsätta i decennier med samma taktik, utan att befolkningen i västvärlden ser bedrägeriet.

Putin smutskastas

Vladimir PutinNu är det Putin och hotet av ett väl fungerande Ryssland de vill få bort. Medan Rysslands folk vet att Putin gör ett utmärkt jobb för landet så tror sig Sveriges befolkning veta att han är en tyrann som måste avsättas, för detta har alla våra tidningar, radio och TV trummat in i svenskens huvud under de 15 år som han varit vid makten. Men ju mer Putin smutskastas, desto starkare sluter ryssarna upp bakom honom, och tillsammans med Kina kan landet knappast besegras militärt.

Frågan är dock om denna detalj kan stoppa ett krig som USA länge förberett och som nog är tänkt att utvecklas till ett tredje världskrig. USA måste få till stånd ett storkrig för att om möjligt rädda sin dollarvaluta. US-dollarn har under många år tryckts i parti och minut och dess värde hålls nu uppe på konstgjord väg genom manipulation av guld- och silverpriserna. [9] Guldmyntfoten som förhindrade detta togs bort 1971.

Alternativa medier upplyser

Tack vare internet och alternativa media håller människor nu på att vakna till insikt om vilka det är som styr världen. Maktelitens tid är ute för gott då människor vaknat i tillräcklig omfattning eftersom ingen medveten människa vill ha en värld som styrs av svarta krafter som ljuger, våldtar, dödar och torterar. Det vet eliten om. Därför har vi nu deras sjukliga kontrollbehov där varje individs telefonsamtal och email spelas in och sparas i jättelika arkiv. Dessa kan nog behövas om de ska kunna hindra varje tänkbar form av motstånd mot deras planerade globala diktatur.

Någon aggressivitet hos Putin är svår att upptäcka om man bortser från västmedias propaganda. Vid ett kongressanförande i Moskva avvek han från politikens vanliga frågor och delade med sig av sin syn på livets mening;

”Livets och existensens hela mening är kärlek. Kärlek till familjen, till barnen, till fäderneslandet. Detta är ett mångsidigt fenomen, som ligger till grund för allt vårt beteende.”

Är detta något som Hitler skulle kunnat säga? Putin har ju jämförts med honom.

I dag finns möjligheten att på internet lyssna på Putins samtliga tal i engelsk översättning [11] och se dokumentären om hans 15 år som Rysslands ledare [7], som visar en integrerad personlighet med stor öppenhet i politiska frågor, en politiker med etiska ideal och omsorg om samhällets svaga, något som knappast kan fejkas under många års tid. I kampen mellan mörkrets och ljusets krafter spelade länge kommunismen mörkrets roll. Idag försöker makteliten pådyvla Putin den rollen. De dagliga lögnerna om honom i världspressen är viktiga för dem som förbereder ett krig mot Ryssland.

Det är därför Putin mobbas! Han ska manipuleras bort från makten, om inte annat genom krig!

Kampen mellan det onda och det goda har pågått under flera tusen år, med den destruktiva svarta kraften vid makten. En makt som ständigt lett oss vilse. Därför är det mesta vi fått lära oss fel. Vi har fel världsbild och felaktig grund för vår vetenskap. Världen är inte uppbyggd av materiella partiklar, utan av medvetandeenergi och vetenskapen står under närmsta tiden inför en nödvändig omvärdering.

Bokannons Ingemar WärnströmDet är hög tid att vi människor vaknar upp nu. Det finns en ofantligt mycket bättre värld inom räckhåll, när vi inte längre röstar fram psykopater till att bestämma över våra liv. Vi måste lära oss förstå hur den svarta kraften verkar och kunna identifiera dem som sålt sin själ och jobbar för kaos, krig och som undanhåller människan riktig kunskap om livet. Då kan vi utan större svårigheter ta makten ifrån dem.

Text: Ingemar Wärnström | Se även del 1

Ingemar Wärnström hoppade av från industrin på 70-talet och har ägnat sin tid åt att försöka bidra till en bättre värld. Han arrangerade det första svenska seminariet om fri energi 1994, bildade CANHELP, Council for the Advancement of a New Human Ethic Life Paradigm 1996 och startade UGWB, University for Global Well-Being 1998 som ett försök att få till stånd en korrekt världsbild som ersättning för den materialistiska som han menar bygger på felaktiga förutsättningar och lett till den trasiga värld vi har i dag. Med sin bok: ”Långsamt vaknar vi upp”, och ser vilka som styr vår värld, hoppas han kunna bidra till ökad medvetenhet om vad som nu sker i världen.

Referenser:

[7] PRESIDENT (dokumentärfilm om Putin, engelsk text)

[8]  Hitman: Kill the Death Economy! | Interview with John Perkins (video)

[9]  Paul Craig Roberts-Economic House of Cards, Demand for Gold and Silver Very Very High

[10]  Is Washington financing terrorism?

[11] President of Russia: www.en.kremlin.ru

[12] America’s Barbaric Logic of Hiroshima 70 Years On By Finian Cunningham

[13] Decades-old CIA crack-cocaine scandal gains new momentum

[14] En film som förklarar vilka som styr världen är: JFK to 911: Everything Is a Rich Man’s Trick

[15]  En bok som förklarar det är min egen; Långsamt vaknar vi upp och ser vilka som styr vår värld. (PDF)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq