Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Martin Armstrong – The Forecaster: Amerikanska finansmän försökte ta över Ryssland redan 1999

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 augusti 2015
- Torbjörn Sassersson
Martin Armstrong, own work
Martin Armstrong, eget verk

Den New York-baserade finansmannen Martin Armstrong utvecklade ett datorprogram som kan ställa exakta prognoser för väsentliga händelser på finansmarknaden genom algoritmer som använder historiska data. De ekonomiska förutsägelserna är så exakta att mjukvaran till och med kan förutse krig och geopolitiska drag, eftersom dessa tre företeelser hänger ihop på den stora scenen.

CIA ville 1998 ha programmet, men Armstrong vägrade att dela med sig och han fick därefter 12 års fängelse (1999-2011) för civil olydnad mot domstol och för påstådd konspiration för att iscensätta ekonomiska bedrägerier. Armstrong anser sig vara oskyldig.

“In September 1999, Armstrong faced prosecution by the Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission for fraud. During the trial, Armstrong was imprisoned for over seven years for civil contempt of court, one of the longest-running cases of civil contempt in American legal history. In August 2006, Armstrong pleaded guilty to one count of conspiracy to commit fraud, and began a five-year sentence.” – Wikipedia

CIA och Google gick 2009 [istället] in som delägare i det svenska bolaget Recorded Future (se artiklar i Wired, NewsVoice och Wikipedia) som tillhandahåller mjukvara vilken försöker göra ungefär samma saker som Armstrongs program.

När Martin Armstrong kom ut ur fängelset 2011 arrangerade han omedelbart en konferens och deltagare kom från hela världen för att lyssna. Algoritmerma hade under tiden fortsatt att förutspå händelser på finansmarknaden på hans gamla laptop. Armstrong förutsåg att Euron skulle svikta 2011-2015 och att det kommer att ske en statsskuldsexplosion hösten 2015.

Martin Armstrong om Ryssland

Amerikanska finansmän ville 1999 ta kontroll över Ryssland

Armstrong beskriver i filmen hur bankerna kontrollerar regeringar.

“The banks control pretty much the government. And how they do that is simply that the US goverment doesn’t sell its debts directly, it goes to what is called primary dealers. So they sell the debts to the banks and the banks then resell it. So every time they [the banks] get into trouble they say, hey, if you don’t help me out, you can’ sell your debts. And this is the control the banks have had over the government.”

Att SVT visar dokumentären “The Forecaster” (tom 16 sep på SVT Play) är anmärkningsvärt. Filmens budskap är oerhört aktuellt och viktigt för att förstå “Västs” pågående aggressiva politik mot Ryssland. Armstrong säger att amerikanska finansmän redan 1999 försökte ta kontroll över Ryssland och landets råvarutillgångar genom att muta nyckelpersoner i IMF (International Monetary Fund). En förklaring till hur Putin fick makten ingår i Armstrongs skiss.

Se dokumentären om Martin Armstrong på SVT Play tom 16 september 2015

Relaterat

Ryssland Putin


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq