Martin Armstrong – The Forecaster: Amerikanska finansmän försökte ta över Ryssland redan 1999

publicerad 29 augusti 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Martin Armstrong, own work
Martin Armstrong, eget verk

Den New York-baserade finansmannen Martin Armstrong utvecklade ett datorprogram som kan ställa exakta prognoser för väsentliga händelser på finansmarknaden genom algoritmer som använder historiska data. De ekonomiska förutsägelserna är så exakta att mjukvaran till och med kan förutse krig och geopolitiska drag, eftersom dessa tre företeelser hänger ihop på den stora scenen.

CIA ville 1998 ha programmet, men Armstrong vägrade att dela med sig och han fick därefter 12 års fängelse (1999-2011) för civil olydnad mot domstol och för påstådd konspiration för att iscensätta ekonomiska bedrägerier. Armstrong anser sig vara oskyldig.

“In September 1999, Armstrong faced prosecution by the Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission for fraud. During the trial, Armstrong was imprisoned for over seven years for civil contempt of court, one of the longest-running cases of civil contempt in American legal history. In August 2006, Armstrong pleaded guilty to one count of conspiracy to commit fraud, and began a five-year sentence.” – Wikipedia

CIA och Google gick 2009 [istället] in som delägare i det svenska bolaget Recorded Future (se artiklar i Wired, NewsVoice och Wikipedia) som tillhandahåller mjukvara vilken försöker göra ungefär samma saker som Armstrongs program.

När Martin Armstrong kom ut ur fängelset 2011 arrangerade han omedelbart en konferens och deltagare kom från hela världen för att lyssna. Algoritmerma hade under tiden fortsatt att förutspå händelser på finansmarknaden på hans gamla laptop. Armstrong förutsåg att Euron skulle svikta 2011-2015 och att det kommer att ske en statsskuldsexplosion hösten 2015.

Martin Armstrong om Ryssland

Amerikanska finansmän ville 1999 ta kontroll över Ryssland

Armstrong beskriver i filmen hur bankerna kontrollerar regeringar.

“The banks control pretty much the government. And how they do that is simply that the US goverment doesn’t sell its debts directly, it goes to what is called primary dealers. So they sell the debts to the banks and the banks then resell it. So every time they [the banks] get into trouble they say, hey, if you don’t help me out, you can’ sell your debts. And this is the control the banks have had over the government.”

Att SVT visar dokumentären “The Forecaster” (tom 16 sep på SVT Play) är anmärkningsvärt. Filmens budskap är oerhört aktuellt och viktigt för att förstå “Västs” pågående aggressiva politik mot Ryssland. Armstrong säger att amerikanska finansmän redan 1999 försökte ta kontroll över Ryssland och landets råvarutillgångar genom att muta nyckelpersoner i IMF (International Monetary Fund). En förklaring till hur Putin fick makten ingår i Armstrongs skiss.

Se dokumentären om Martin Armstrong på SVT Play tom 16 september 2015

Relaterat

Ryssland Putin

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Mike o JR:
  Det är sannolikt också viktigt att klargöra om vår verklighet är digital eller analog.
  Min egen uppfattning är att den är rent analog i sin grundform. Digitala signaler är endast modifierade analoga signaler.

  Detta är en viktig distinktion, ur flera perspektiv. Hur radiovågor påverkar organismen, hur energi överförs etc.

  Speciellt ur filosofisk synpunkt måste detta ses som centralt. Vi är levande, analoga individer i en analog verklighet. Jag har aldrig sett digitala vågor på havet, känt digitala vindar eller sett digitala soluppgångar.

  För den som studerat digitalteknik är detta tämligen klart. Varför räknar man på stigtider och annat om det inte var för att en analog komponent skall presenteras som en digital enhet?

 • Tack JR för dina synpunkter. Mänsklig intelligens har ingen måttenhet. Kan man kopiera/immitera mänskligt beteende genom att simulera det i datorer så kommer människor att kunna uppfatta denna imitation som mer eller mindere medveten, det är inte svårt att lura hjärnan, det är en ny multimedia teknik. Konsumentprodukter av denna utveckling kan komma att bli nya kommunikationstekniker byggt på tankar och inte tal. Att detta forskningsområde där neurovetenskap, kognitionsvetenskap och informationsteknik slås samman är en ny kassako för hälsa, övervakning mm. är inte svårt att förstå. Därför är offentliga debatter i ämnet viktiga eftersom skyddet för den enskilde individen inte omfattas av den ständiga utvecklingen och förbättringen av teknologierna för att integrera människans nervimpulser med maskiner.
  https://www.sics.se/events/brain-ict-convergence-by-anders-lansner-kth-and-stockholm-university

 • Tack @mike, intressant artikel där på Kreapenör. Men….människan har alltid haft en övertro på teknik och att den kommer att övertrumfa den mänskliga kognitiva förmågan att skapa. Vad man blandar ihop då är tillgången till rådata som kan kombineras i ett oändligt antal former med en förmåga att skapa något helt nytt. Hjärnan är och förblir liksom sina mekaniska kopior ett biologiskt register och en databehandlingsenhet. Den använder då befintliga inlärda, inmatade kunskaper. Att påstå att en dator skulle ha ett medvetande är naivt och befängt, all skapande tankeverksamhet sker utanför hjärnan. Därför finns det också alltid risk att empirisk vetenskap går in i väggen som idag. Man kan bara kopiera det som medvetandet redan skapat, sedan när man närmar sej den gränsen med allt bättre algoritmer innebär det att den gränsen hela tiden flyttar sej. Ett chip kan bara imitera signaler och styra ett tidigare inlärt beteende, den skapar inget nytt.

 • mike
  Den teknik som gör det möjligt att etablera trådlös tvåvägskommunikation med hjärnan bygger undantagslöst på inplantering av transpondrar vars antenner behöver vara ung en halv våglängd för radiofrekvensen ifråga. Det innebär minst 1cm för förhållandena inne i kroppen. Det är inte sant att det handlar om nanoteknologi som en del påstår. 1994 påstod en amerikansk ingenjör att Cia 1988-89 implanterat många människor med en variant inkapslad i material med egenskaper snarlikt ben så att de inte gav kontrast vid röntgenundersökningar. Det är trovärdigt eftersom det är just så man bör gå tillväga för att osynliggöra dessa objekt, men det innebär inte att de kan göras extremt små. Och invasiva ingrepp är helt nödvändiga eftersom det krävs en galvanisk kontakt med nerverna för att åstadkomma avancerade verkningar.
  En enkel variant av den teknologin fanns redan i operativt bruk i Kaliforniska stadsmiljöer 1973 och användes i huvudsak för att övervaka fd straff-fångar. Den varianten kunde både läsa av vissa tillstånd i hjärnan och stimulera centra. Antagligen mest för att dämpa aggressiva tendenser. Stora nätverk av radiomaster var för ändamålet utbyggda i de aktuella miljöerna. Lagböcker från den tiden gav råd om restriktiv användning av såna elektroder i hjärnan på folk. Så gammalt är det och det som hänt sen dess är att vi går mot en tid då många kommersiella tillämpningar av AI och cybernetik kommer.
  Man kan tillägga att Jose Delgado, antagligen på uppmaning av sina sponsorer i Usa militär, uttalade att militärer skulle styras med elektroder i hjärnan och att människor inte har rätt till egna tankar. Detta gör att man undrar över en del till synes galna militärer som är kristna zionister och som nu hetsar till krig – det lär vara tvåhundra – kan det vara så att liten elektronisk fågel sufflerar deras tankar utan att de inser det? Värt att ge en tanke åtminstone eftersom förutsägelsen härrör från ca 1970….

 • Tack Torbjörn. Jag vill påpeka att situationen är inte förändrad. Nu är det allvarligare. Med nanotekniken i kroppen, t ex hjärn
  – masin- gränssnitt och datorer med människolik artificiell intelligens så är hotet från USA nu ännu större. Det går med tekniken att styra tankar. Om framtidens Life Science med den ”Uppkopplade, Uppkollade, Upplysta människan skulle tillhöra t ex Google så skulle situationen bli mycket kontroversiell. Nu pågår en global maktkamp om den nya informationstekniken (IKT) det som tidigare kallades cybernetics. Elektroniken är idag så liten att vi inte längre kan skydda oss. Om den kommer i terrorismens händer kan hela nervsystem tas över och styrasmed molndatabaser. Därför kommer alla människor att kopplas upp som ett skydd mot terrorism och politiska hot.

 • Jag blev också mycket förvånad att detta släpptes av SVT.I alla fall efter att jag har titta på den skickade vidare till alla mina vänner på mailing listan.Flera redan har titta och tyckte likadant som jag.Hoppas att SVT kommer släppa flera liknande dokumentärer eftersom det behövs mycket snabbt att väcka folket.

 • Det är problem att godkänna kommentarer just nu i NewsVoice. Det beror på ett tekniskt fel. Vi försöker lösa det. / red

 • Intressant att bara två läsare inser vidden av MAs uttalande. 1987 utvecklade jag ett krypto för telefon som visade sig hart när omöjligt att knäcka. Erbjöd det till FMV och strax efter dök det upp en person från MOSSAD (Israels underrättelsetjänst) som vill köpa den algoritmen. Hur kunde denne få reda på det om inte genom samarbetet Sverige-Israel dvs Sverige som lydstat till USA som i sin styrs av Israel. Läckage.
  Den som inte vill se, får väl skylla sig själv….

 • Mycket bra film från SVT, hoppas bara så många som möjligt såg den för att vakna,har dock intryck att bara de som kan titta längre än tallriks kanten förstår det verkliga innehållet.
  Det värsta var den rättslösheten som visades på högsta nivå.
  Det som gav hopp var, den integriteten som Martin Armstrong hade. Han har rätt, om vi inte börjar att omstrukturera våra liv kommer vi att gå under.
  Det betyder att inte längre leva i en illusion som inte existera och starta igen i verkligheten även om det verkar bittert och jobbigt. Kunde M.A. klara att sitta oskyldig i fängelse i 12 år med all manipulation, hot ,psykoterror, isoleringscell bara därför att han kunde avslöja det pågående ponzisheme kan väl vi stå ut med nedgång för att komma igen i en mer verklig och realistisk tillvaro.

 • Historian med imperier upprepar sej alltid eftersom det är en taktik. När det man lånat aldrig kan betalas tillbaka så kör man med erövringspolitik och krig. Det krigsindustriella komplexet använder vapnen i Nato och USA som de byggt upp med det lånade kapitalet för projektet att ta över långivarna. Som tur är går det trögt och trögare blir det. Dollarn förlorade upp till 70% av sitt värde i valutakorgen hos IMF mellan 1999-2014 och den pågående börskraschen gör sitt till.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *