Medicinhistoriker om riskabla vacciner – Gardasilflickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare och syrgas

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 20 augusti 2015
- Christer Nilsson
Gardasil - I Love Me reklam - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Något nytt håller på att hända i Sverige. I ökande takt är vi på väg att kopiera USA:s massvaccinering av sitt folk. 2015 års influensavaccin var uppseendeväckande verkningslöst, 3, 4 procent. Det är sensationellt att Socialstyrelsen inte bett alla pensionärer om ursäkt och beordrat tillverkarna att återbetala kostnaderna, skattepengar rakt i sjön. Det skriver Christer Nilsson som är medicinhistoriker och författare.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare | Foto: Johan Arvidsson | Artikeln har tidigare publicerats på Vaccin.me

På eget bevåg utökar just nu också många landsting vaccinationsprogrammet, barn kan vaccineras mot rotavirus och hepatit B. Nytt är att alla vårdinrättningar har affischen som uppmanar 10-12-åriga flickor att ta Gardasilsprutorna, alltmedan varningsklockorna ringer ihållande om vaccinets svåra biverkningar och ökande antal dödsfall. Det är ett oroande scenario som just nu håller på att växa fram.

Svenska pojkar vaccineras nio gånger från 3 månader och upp till 14-16 år. Flickor tio gånger. Vacciner som kan innehålla både kvicksilver och aluminium och även vara förorenade med andra virus. En blandning som kan vara cancerframkallande, neurotoxisk och orsaka autoimmuna reaktioner. Många föräldrar är inte medvetna om vilka risker deras barn utsätts för.

I Sverige finns inga krav på obligatorisk vaccination. Det är oroväckande få föräldrar som vet att de kan tacka nej. Knappast några är upplysta om att de har ett val. Sålunda fattas ofta passiva beslut – man väljer att vaccinera sitt barn därför att man aldrig har funderat på att låta bli. Socialstyrelsen betonar ständigt samhällsnyttan medan den enskildes lidande i form av biverkningar mer eller mindre förringas eller, värst av allt, hemlighålls av läkemedelsindustrin. Mörkertalen är stora.

Metastudier visar att max 10 procent av biverkningarna rapporteras till databaserna. Detta är problematiskt. Än värre är att vaccinerna inte genomgått regelrätta placebokontrollerade studier och inte heller är evidensbaserade och därför saknar vetenskapligt stöd vad gäller verkningsgrad och ofarlighet, vilket betyder att vacciner kan vara verkningslösa – eller direkt farliga.

Forskarvärlden vet att många biverkningar inte uppstår akut och därmed inte sammankopplas med vaccinationen. Svenskar vaccineras nu mer än någonsin. Hur kan vi ha låtit oss invaggas i föreställningen – med av myndigheter ständigt upprepat mantra – att man som frisk måste vaccinera sig i denna kolossala omfattning för att få behålla hälsan, trots att vi har fötts med ett robust immunförsvar som sedan stenåldern skyddat oss från sjukdomar? Har vi blivit manipulerade och hjärntvättade?

På 1900-talet formligen exploderade vaccintillverkningen. Immunologexperter varnade ihållande för att ju fler vacciner vi tog desto mer försvagades immunförsvaret. Tre vacciner granskas här : mot lunginflammation, mot influensa samt Gardasil mot HPV.

Gardasil sägs skydda mot humant papillomvirus som i sin tur antas framkalla livmoderhalscancer. Flickor erbjuds Gardasil gratis. Statens propaganda är intensiv – men bakom vaccinet finns obehagliga sanningar: en riskfylld cocktail av genetiskt modifierat DNA, farliga halter av aluminium samt det cancerframkallande polysorbat 80 och giftigt natriumborat (förbjudet i flera länder.)

Flickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare, syrgas och akutväska med adrenalin m.m. eftersom akuta biverkningar kan uppstå: yrsel, kräkning, svimning. Långsiktiga biverkningar är: epileptiska anfall, svullna lymfkörtlar, ledvärk, svaghet, stor trötthet, frossa, feber, kroniskt nedsatt immunförsvar, förlamning och – död.

196 flickor har dött av Gardasil och nästan 34 500 fall av biverkningar har rapporterats fram till december 2014 enligt CDC:s egen statistik, USA:s motsvarighet till Socialstyrelsen. Hur kan Läkemedelsverket se svenska flickor i ögonen och påstå att deras information är allsidig och ärlig? Borde man inte i stället överväga att sluta med Gardasil efter alla dessa dödsfall och biverkningar?

Pneumovax mot lunginflammation erbjuds gratis till personer 65+ och till barn över 2 år. Ett vaccin med så låg verkningsgrad att placebo kunde haft samma effekt. Det innehåller aluminium och formaldehyd vilket aldrig borde ges en levande varelse. Svåra biverkningar med hög feber och kraftig inflammation rapporteras hos fler än 10 procent av konsumenterna.

Influensavaccinet 2015 var verkningslöst (skyddet endast 3,4 procent enligt brittiska The Pharmaceutical Journal) och frågan är om det någonsin varit värdefullt. Tvärtom, influensavaccin har visat sig öka dödligheten eftersom det skadar immunförsvaret.

Pandemrixskandalen 2009 mot influensaviruset H1N1 vållade 355 fall av narkolepsi bara i Sverige (anmälda fall fram till november 2014) vilket förstörde dessa ungdomars liv för all framtid. Den klassas nu som jämförbar med Neurosedynkatastrofen på 1950-talet. Vem ska ställas till ansvar för detta?

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare

Fotnot: För första gången på svenska har utkommit en utmärkt översikt över alla vaccinerna:
Mayer Eisenstein och Neil Z. Miller
Vaccinationer: risker och skador, 346 s. Anarchos 2015

Gardasil - I Love Me reklam - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice
Gardasil – I Love Me reklam – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq