Medicinhistoriker: “Svenska landsting och cancerläkare är trumslagare åt vaccinindustrin”

16

Denna viktiga debattartikel skriven av medicinhistorikern Christer Nilsson refuserades av SvD Debatts redaktör Carina Stensson. När Nilsson begär en motivering vägrar Stensson att svara. Christer Nilsson menar att hans perspektiv är angeläget och representerar ett stort antal svenskar, men det får inte plats på SvD trots att Nilsson länge forskat om vacciner. Även Sydsvenskan refuserade artikeln. Debattartikeln innehåller graverande fakta om Gardasil. / NewsVoice kommentar.

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonDEBATT. På SvD:s Brännpunkt den 13 augusti 2015 pläderar ett antal cancerläkare och onkologer för att Sverige ska börja vaccinera även pojkar med Gardasil mot HPV, humant papillomvirus. Samtidigt vet vi att Sanofi Pasteur – via ägaren Merck i USA – som tillverkar Gardasil nu vunnit en upphandlingsstrid med konkurrenten Cervarix. Det är en rekordupphandling som sköts centralt av Stockholms läns landstingsgrupp, samtidigt är det bingo för vaccinindustrins jättelika kassako och sedan blir det bara för övriga 20 landsting att underordna sig.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare

Det märkliga är att offentlighetsprincipen är satt ur spel. Mångmiljonkostnaderna för Gardasil är sekretessbelagda. SKI, dotterdotterbolag som upphandlar åt SKL, Sveriges kommuner och landsting, har enligt dom i kammarrätten 2013 lyckats utverka en hemligstämpel, sannolikt efter ett fulspel med den mäktiga vaccinindustrin i kulissen. Gardasil är ju inte precis någon försvarshemlighet och således något som regeringen och demokratiministern borde titta närmare på.

Självklart får det inte gå till på det sättet, medborgare och medier måste få insyn och klart besked om hur skattepengarna används.

Kommuner, skolhälsovård och landsting ligger således i startgroparna för en intensiv kampanj att vaccinera hundratusentals flickor – och även pojkar med Gardasil. Men vet man vad man gör? Vilken är säkerheten? Vilka är riskerna och skadorna?

Läkarna är i allmänhet inte utbildade på vacciner. De litar på Socialstyrelsens rekommendationer, på Folkhälsomyndigheten, på Läkemedelsverket, vilka alla i sin tur litar på vaccinindustrins häpnadsväckande påstående att Gardasil ger ett näst intill hundraprocentigt skydd mot livmoderhalscancer. Ska vi lita på vaccintillverkaren Merck i USA?

En hemlig studie utförd av en större vaccintillverkare indikerade att bara 2 procent av Gardasils biverkningar avslöjas vilket betyder att nästan en miljon unga kvinnor skulle ha blivit skadade – en gigantisk underrapportering. Av det som trots allt rapporterats till CDC: s egen statistik – USA: s motsvarighet till Socialstyrelsen – framkom i december 2014 att 196 flickor har dött och att 34 500 fall av svåra biverkningar har anmälts.

Vilka är de rapporterade biverkningarna och hur många föräldrar tänker läsa bipacksedeln innan skolsköterskan ger de tre injektionerna?

  • Akut: yrsel kräkning, svimning.
  • Långsiktigt: Guillain-Barrés syndrom (allvarlig förlamning), epileptiska anfall, svullna lymfkörtlar, ledvärk, svaghet, stor trötthet, frossa, feber, kroniskt nedsatt immunförsvar, synstörningar, oregelbunden menstruation, genitala vårtor och – HPV-infektion (!) – det främsta skälet till att vaccinera sig.

Många läkare vet inte att Gardasil innehåller genetiskt modifierat DNA, det cancerframkallande polysorbat 80, farliga halter av aluminium och giftigt natriumborat(förbjudet i flera länder).

Effektiviteten då? Att Gardasil påstås vara 100 procent effektivt är falsk marknadsföring. Det är effektivt endast mot två stammar av det cancerframkallande papillomviruset, stam 16 och stam 18 och då ska man veta att det finns minst 15 andra olika cancerframkallande hpv-stammar. Forskarna är nu oroliga för att Gardasil kan förorsaka att dessa stammar väcks till liv och bli farliga.

Stam 6 och stam 11 är kopplade till genitala vårtor. Gardasil skyddar således endast mot 4 av fler än 100 olika stammar som kan orsaka hpv-infektion. Det nya Gardasil 9 – nyligen godkänt av EU –
gör det hela bara marginellt bättre; där ingår också stammarna 31, 33, 45, 52, och 58.

Gardasil har aldrig genomgått regelrätta placebokontrollerade studier och är inte heller evidensbaserat på ett vetenskapligt godkänt sätt och det har aldrig visat att det faktiskt kan förhindra livmoderhalscancer. Många av de kvinnor som utvecklar livmoderhalscancer har inte tagit cellprover. Men om man gör detta regelbundet upptäcks avvikelser i livmodern i ett tidigt skede.

Swisha Christer NilssonNär så sker är livmoderhalscancer en av de mest framgångsrikt behandlade cancerformerna. Gardasil är en umbärlig och – superdyr illusion framtrollad av vaccinindustrin och finansierad av kostymklädda herrar och damer på Wall Street, mer intresserade av kvartalsrapporter än av människors hälsa.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare

Relaterat

Inger Atterstam: Rekordstor vaccinnota är mörklagd – oacceptabelt

 

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

16 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Sofia
Sofia
Gäst
20 september 2015 kl 11:20
En; Allmänt kallad: LegeNet
Gäst
28 augusti 2015 kl 00:47

Adam NätvÄrkselev, tack för producerat resultat. Tack speciellt för upplysningen “Enligt praxis i EU-domstolen är ordet/begreppet det allmänna Regering i varje enskild medlemsstat“, som bekräftar vad jag kommit fram till är rimligt när det är själva kontrollen som är undermålig, och/eller lagstiftningen och/eller själva rättsväsendet som är undermåligt eller som har producerat ett undermåligt resultat. Nu innebär detta rimligen därför att Marknaden möter en advokat som leker tillsynsmyndighet?

Adam NätvÄrkselev
Adam NätvÄrkselev
Gäst
26 augusti 2015 kl 11:51

@ LegeNet, tack för att Du vill, kan eller vågar värdera nytta, ansvar och risk i producerat resultat 24 Aug, 2015 at 14:53 och ta del av svar från enskild NätvÄrkselev på Christer Nilssons obesvarade frågor: Vilken är säkerheten?, Vilka är riskerna och skadorna?, Ska vi lita på vaccintillverkaren Merck i USA? och Vilka är de rapporterade biverkningarna och hur många föräldrar tänker läsa bipacksedeln innan skolsköterskan ger de tre injektionerna?, samt inte minst Dina nya frågor: Har Marknaden (kom ihåg, en Enskild!) fått en undermålig produkt? Vem är produktansvarig? Kan produktansvarigt rättssubjekt rättssäkert utpekas? Först mitt svar på Din fråga: ”Har Marknaden (kom ihåg, en Enskild!) fått en undermålig produkt?” – JA!!!, om Marknaden saknar enskilt utvecklad och ägd kunskap att i nutid och mentala rum i enskild ägd mental myndig fyrarummare, rättssäkert ta reda på [att i nutid och rum rättssäkert värdera (kvalitetssäkra)] om produkten t.ex. Gardasil är producerad eller importerad av EN äkta näringsvÄrksamhet, som offentligt är registrerad lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för enskild fysisk person, vara, tjänst och kapital i EES och Europeiska unionen, med unikt organisationsnummer och säte, ägare, styrelseledamot och operativ ledare i tid och rum. Din fråga: ”Vem är produktansvarig?” – Det är alltid EN rättssäker offentligt registrerad myndighet, företag eller förening, som lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen, enligt EN offentligt registrerad tillsynsmyndighet (kontrollmakt) bedriver näringsvÄrksamhet, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år i EES/EU) och rum, mot EN drabbad enskild person, med under förbrukad tid i livet enskild utvecklad och ägd kunskap att i nutid och mentala rum FÖRSTÅ när, var och VARFÖR. Frågan: ”Kan produktansvarigt rättssubjekt rättssäkert utpekas?” – JA!!!, om Marknaden är lärd, tränad och betygsatt, att i nutid och mentala rum förstå när, var och varför namn, ord eller begrepp med FEL kvalitet och rättssäkerhet i nutid och rum, i samtal eller text lurar/blåser Marknaden på enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna (Enligt praxis i EU-domstolen är ordet/begreppet det allmänna Regering i varje enskild medlemsstat). Producerat resultat ovan är producerat och kvalitetssäkrat i tid och rum av producent nedan Lärstad den 24 augusti 2015 Namn på rättssubjekt med STRIKT ansvar och risk, eller namnteckning av rättssubjekt med eller utan STRIKT ansvar och risk, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska marknaden i… Read more »

En; Allmänt kallad: LegeNet
Gäst
24 augusti 2015 kl 23:10

En Nyckel. Marknadens intresse är avtalslagens grundbult. Ett annat begrepp för marknaden är omsättningens intresse, och i kap. 10, s. 111 av “Bli inte blåst” (2006) påpekar professor i rättsvetenskap Dennis Töllborg också detta med att Avtalslagens grundbult är omsättningens intresse. Detta är en Nyckel till att förstå varför Adam NätvÄrkselev idogt och i sammanhanget helt korrekt ständigt hänvisar till Marknaden. EG-rätten handlar om Marknadens intresse. En enskild är Marknaden!

Har Marknaden (kom ihåg, en Enskild!) fått en undermålig produkt? Vem är produktansvarig? Kan produktansvarigt rättssubjekt rättssäkert utpekas?

I EG-rätten har det allmänna strikt produktansvar. Det är egalt om det så är ett privat företag som producerar en offentlig service, bara servicen ålagts enligt ett statligt beslut, under statlig kontroll. Men om det är själva kontrollen som är undermålig, och/eller lagstiftningen och/eller själva rättsväsendet som är undermålig, ja då innebär detta att Regeringen som rättssubjekt har det strikta produktansvaret gentemot En enskild drabbad.

Mitt förslag är därför att anta Adam NätvÄrkselevs erbjudande, och ställa de frågor han föreslår.

Adam NätvÄrkselev
Adam NätvÄrkselev
Gäst
24 augusti 2015 kl 14:53

Christer Nilsson, tack för att Du vill, kan eller vågar informera den svenska Marknaden om nytta, ansvar och risk med produkten ”Gardasil” och Dina frågor nedan, men först vill, kan och vågar mitt mentala Jag informera om att: Den svenska Marknaden för produkten ”Gardasil”, är optimal för att lura/blåsa Marknaden på enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna för säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för enskild person, vara, tjänst och kapital i EES och Europeiska unionen. Den svenska Marknaden för ”Gardasil” är alltid EN myndig medborgare (förälder om det är EN omyndig), som med rätt enskilt utvecklad och ägd kunskap att i nutid och mentala rum, vill, kan och vågar förstå när, var och varför det är resurssnålt och rättssäkert att i harmoni med folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt i EU-parlamentet, SKYDDA enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i total harmoni med EU-rättens företräde framför svensk offentlighetsprincip. Mitt mentala Jag är medveten om att den svenska Marknaden, i nutid, nära framtid och rum, saknar enskild utvecklad och ägd kunskap att i nutid och mentala rum i enskilt ägd fyrarummare förstå när, var och varför, det är det fria valet av inlärda, tränade och betygsatta ord/begrepp, som i nutid, nära framtid och rum, lurar/blåser Marknaden på enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna (Regeringen som rättssubjekt), om svensk lagstiftare, domstol eller offentlig organisation, lurat/blåst enskild drabbad medborgare på enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, som t.ex. ”skolsköterskan ger de tre injektionerna” av Gardasil, enligt order av läkare utan personligt ansvar och risk, för säkerhetsbrist i ”Gardasil” som hälsoprodukt. Nu till Din fråga: ”Men vet man vad man gör?” Nej det vet ”man” inte, om ordet/begreppet ”man” inte är EN näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar och RISK för säkerhetsbrist i producerat resultat (skolsköterskans injektion av Gardasil) i nutid, nära framtid (10 års tid) och rum, mot EN drabbat omyndigt barn eller myndig förälder som företräder omyndig barn, utan rätt utvecklad och ägd kunskap att i nutid och rum förstå när, var och varför, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för enskild vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen. Återkommer om intresse finns till svar på frågorna nedan, om det är ok. enligt regelvÄrket Vilken är säkerheten? Vilka är riskerna och skadorna? Ska vi lita på… Read more »

En; Allmänt kallad: LegeNet
Gäst
24 augusti 2015 kl 14:10

Förklaring ang. att det landområde som brukar kallas Sverige saknar en laglig domstol för fria människor. Efter ett antal statskupper (1792 mordet på Gustav III, 1809 års statskupp mot Gustav IV och nya författning, Palme-mordet 1986, m.m.), samt även bolagisering av myndigheter och domstolsväsende från 1975 och framåt, har i realiteten ett företag registrerat på världens börser kallat SWEDEN (KINGDOM OF) kapat den folkets domstol som en gång fanns, den folkets domstol som en gång tillämpade Olaus Petris domarregler från 1540, “Den menige mans bästa, det är yppersta lagen“.  Domarreglerna bygger på naturrättsprinciper istället för det kapade systemets ‘bolags’-författningar aka. Svensk Författningssamling, allmänt kallad “den blå boken” (anspelar detta på att “skita i det blå skåpet”?).  (Den här processen har efter 1862 f.ö. också lurat människorna i det som i ett inledande steg i processen redan då hade blivit Continental United States bort från The Constitution for the united States of America (united är här bara ett adjektiv, inte en del av ett namn), in i ett antal senare bolagskonstruktioner, till vad som för närvarande bäst kan beskrivas som US Corp National Franchise State and City Branches.) Det finns visserligen en European Court Of Human Rights i Straßburg, som dömer enligt människorättskonventionerna, men vad jag förstår gäller detta fortfarande människor som väljer att räknas som tillgångar i stater/’företag’.  Det finns nämligen i de av staterna/’företagen’ ratificierade människorättskonventionerna undantag i de mänskliga rättigheterna, som ändå ger dessa stater/’företag’ rätt att under vissa omständigheter inskränka på rättigheterna.  Dock är det enligt de ratificierade konventionerna en rätt och följaktligen inte en skyldighet att räknas som person och därför som medborgare.  Endast personer kan ju vara medborgare, läs ‘bolags’-författningen kallad “Folkbokföringslag (1991:481)“! Eftersom i vilket fall European Court Of Human Rights inte kan utdöma några påföljder, så är det lika bra att de som ej önskar räknas som tillgångar i intecknade stater/’företag’ bildar laglig domstol eller folkrätts-/människorätts-tribunal för just fria människor.  Den som har bäst beväpnade ‘inpiskare’, dvs. för närvarande staten/’företaget’ SWEDEN (KINGDOM OF) genom dotterföretag allmänt kallade myndigheter med organisationsnummer såsom 202100-0076, POLISMYNDIGHETEN (sedan årsskiftet helt integrerade med moderföretagets underrättelsetjänst), eller 202100-5646, KRONOFOGDEMYNDIGHETEN, o.s.v., har naturligtvis även för tillfället störst möjlighet att medelst överlägsen våldsmakt genomdriva sina ‘bolags’-författningar och andra bolagsbeslut.  Men en laglig domstol eller tribunal för fria människor kan ändå döma enligt verklig lag, och delge människor som begår brott mot de mänskliga rättigheterna vad de måste göra för att ställa… Read more »

En; Allmänt kallad: LegeNet
Gäst
24 augusti 2015 kl 10:24

redhawk 2015-08-19 10:22, nu riktade du ju din fråga till jurister, men jag svarar ändå utifrån vad jag sett och förstått. Ansvariga inom Landstinget är att anse som det allmänna och kan därför potentiellt ställas till ansvar. Polisen kan enligt eget godtycke, liksom alla instanser man ‘anmäler’ något till, göra vad de vill med denna anmälan, eftersom en ‘anmälan’ är att överlämna kontrollen.  T.ex. kan de torka sig på ett mörkt ställe med den. Redaktörerna i tidningarna har endast ansvar inför sina ägare, och får trycka eller inte trycka vad de vill så länge dessa sagor och andra berättelser inte strider mot tryckfrihetsförordningen.  Om de förtalar kan de av den förtalade stämmas för förtal, och den förtalade som orkar, och vågar ta den ekonomiska risken att driva en sådan process, kan ibland få skadestånd.  Det finns inget förbud mot att berätta vilka verklighetsfrånvända rövarhistorier som helst. Du frågade inte om Public Service.  De kan potentiellt ställas till ansvar.  ‘Lyckligtvis’ för dem så överlämnar människor vanligen kontrollen till en ‘Granskningsnämnd’, och någon målvakt där ‘finner’ i allmänhet inte anledning att kritisera. redhawk:  “Det är dags att bilda en medborgaredomstol som undersöker och kartlägger vart våra skattepengar går till.  Vi kommer aldrig att få rätsidan på detta problemet om det inte blir kännbara följder för de medlöparna som går den korrupta/eugeniska industrins vägar.” SWEDEN (KINGDOM OF) (som företaget ifråga är intecknat på U.S. Securities and Exchange Commission), Regeringsformen 2 kap. 11 § 1 st.:  “Domstol får inte inrättas för en redan begången gärning och inte heller för en viss tvist eller i övrigt för ett visst mål.”  Den som agerar i kapacitet av medborgare under sagda regeringsform är bunden av denna.* Det kan behövas finansiering för att En-skilt, men i kapacitet av medborgare, kunna driva mål i Europeiska Gemenskapens Domstol i Luxembourg.  Det går visserligen att ‘anmäla’ till EU-kommissionen.  EU-kommissionen kan driva en anmälan i EU domstolen, men det finns inga garantier att de gör det.  INNAN saken tas till EU domstolen måste i vilket fall hela det svenska systemet tröskas igenom, om det ska kunna bli aktuellt med skadestånd, med början vid tingsrätt där rättsäkert identifierad juridisk person som är att anse som ‘det allmänna’**, tillika motpart, har sitt säte. Action point, då en potentiell möjlighet är att använda gemensamrätt istället för värdelös*** svensk rätt:  Att studera gemensamrättslagstiftning och därvid särskilt tidigare rättsfall för att upptäcka vilken praxis i gemensamrätten som… Read more »

Yvonne Löfquist
Yvonne Löfquist
Gäst
24 augusti 2015 kl 03:50

Jag har ju läst om detta sedan minst 2 år, jag har numera inget eget flickebarn i den rätta åldern för detta vaccin, tack och lov. Men jag förstår faktiskt inte att man öht. får ge ett vaccin utan skriftligt tilltånd från föräldrar angående varje enskilt barn. Godisklubba som tack för hjälpen att tjäna pengar, jag slår mig för pannan. Så fruktansvärt försåtligt. Kompistrycket är hemskt, har läst om flera sådana upplevelser. Är verkligen föräldrarna i gemen så dåligt pålästa, okunninga?

Bo Sonnsjö
Gäst
23 augusti 2015 kl 11:12

När penningen styr faller de flesta i fällan! Penningen – vår tids “heliga ko” – tillåts styra eftersom våra ledande politiker, myndigheter tycks ha blivit vaccinerade med någon form av antidot (motmedel) för att inte reagera förnuftigt och tänka långsiktigt när penningar (mutor i form av fina säkra befattningar någonstans inom byråkratin, eller få fina tjänster som betalning när t ex den politiska karriären är över – som tjänster de tidigare gjort skall återbetalas ???). Korruption hos myndigheter? Är det “bröderna och systrarna” i maktens korridorer som garanterar sig själva och “kompisarna” i gänget full trygghet och garanti mot någon form av bestraffning för att man sett “mellan fingrarna” när lagtexter och regelverk hävdat något annat? Byte av karriär kan ske på olika sätt! Göran Hägglund utbildad av försäkringsbranschen till handledare (förmodligen med uppgift att se till att inte utlovade ersättningar utbetalades till trafik- eller fallskadade) blev senare Socialminister – för att när den tiden var över nu få en ledande post i en verksamhet med anknytning till vård! Kohandel i Bryssel? Pågick då “kohandel” mellan nordiska ministrar och ledande representant för EUkommissionen? (rykten hävdade att bl a den danske statsministern var emot de regelverk som skulle gälla i enlighet med vad EU- kommissionen och EU-domstolen fastställt skulle gälla! Kanske fanns liknande åsikter även i den svenska regeringen? Det finns i alla fall all anledning att fundera på saken! Hade myndigheten Försäkringskassan (FK) ått order att spara pengar – även om det gick ut över skadedrabbade vilka inte fått korrekt vård i landstingsvården och därför tvingats bli utredda och opererade med metoder vilka ännu inte år 2015 introducerats i Sverige! FKs brott mot EU-domstolens domar gällande t ex nackskador! Trots upprepade påpekanden att FKs handläggare avslog ersättningskrav med hjälp av omtolkade EU-domar – vilka Sverige hade lovat och skyldighet att följa! Enligt rykten hade Göran varit nere i Bryssel, vid den tidpunkt utlovade löften gällande gränsöverskridande “plötsligt” fått ny formell utformning – varefter många skadade nekades sådana ersättningar vilka skulle betalats ut för vård inom EU/EESområdet!!! Var Försäkringskassans generaldirektör verkligen specialist på EUdomstolens domar? Själv hävdade han det vid upprepade möten med Nackskadeförbundet, men gav aldrig några faktiska prov på det – utan snarare uteblev senare – när nya möten blev av! Blev Försäkringskassans besparingar på EU-vården så meriterande när ny rikspolischef utsågs i Sverige? Att rykten om korruption i FKs ledning, eller att mängder av brev (Expressen) ur myndighetens… Read more »

Sofia
Sofia
Gäst
23 augusti 2015 kl 00:05

En forskare hos FDA har erkänt forskningsfusk angående vaccin:
Alex Jones Channel, Youtube, 21 aug 2015;
“The War On Individuality”

Margareta Lundström GBG
Gäst
21 augusti 2015 kl 07:02

Stella, jag tror att du har alldeles rätt ,vaccin är en så helig ko att det inte går att ifrågasattas. Det märker man ju av i sällskapslivet.- ifrågasätt inte det heliga vaccinet.
Men för barnens skull måste vi framhärda med våra åsikter och vad vi vet.

Bo, det du skriver om CDC förklarar mycket.
Center for Disease Control, CDC som har till uppgift att skydda amerikanarnas hälsa både hemma och utomlands och med ansvar för vaccinationsprorammet! Men vi vet vem som bestämmer det.
I boken The Age of Autism finns en bra beskrivning av hur CDC reagerade med bunkermentalitet på en rapport från en mamma som upptäckt ovanligt många autistiska barn i sin närhet.

När det gäller Food and Drug Administration, FDA så var det en gång en tung, omutlig, självständig organisation med uppgift att se till medborgarnas intressen och övervaka läkemedelsindustrin. Ett exempel på FDA:s tidigare integritet är att man undvek neurosedyn-tragedin genom att inte godkänna thalidomid vilket många andra länder gjorde. (men på grund av olaglig försäljning i blev även USA i viss omfattnng drabbad). Men så övergick man till att bli en organisation som gav service till dem som betalade. Handläggning och godkännande går snabbare men omutligheten är borta. Här vet vi också vilka som bestämmer. Obama har nyligen föreslagit att läkemedelsindustrins bidrag till FDA skall ökas.
I Sverige kommer över 95 procent av Läkemedelsverkets intäkter från industrins ansöknings- och årsavgifter. I Danmark täcks till exempel omkring 75 procent av Laegemiddelstyrelsens verksamhet av avgifter, i Frankrike är motsvarande siffra omkring 50 procent.

Både England och Franrike har i fullt medvetande om ett vaccins biverkningar godkänt det för sina medborgare för att gynna den egna vaccinindustri

Så här säger John F. Kennedy Jr som länge kämpat mot vaccinomanian.
Alla skyddsbarriärer mellan läkemedelsindustrin och barnen är raserade – det gäller staten, övervakande myndigheter, hälsovårdande myndigheter, juridiken och media. Det finns bara en barriär kvar och det är föräldrarna.

Bo
Bo
Gäst
19 augusti 2015 kl 22:55

CDC: s egen statistik – USA: s motsvarighet till Socialstyrelsen

Näe CDC är privat “For Profit Organisation”. De utger sig för att vara “Statligt” har till och med en “gov” topdomän namn

CDC = privata skojare, är Svenska Socialstyrelsen också styrt av Big Pharma? Undersök detta.

https://www.linkedin.com/pulse/cdc-protecting-private-interest-jeanne-lenzer

RED ni gör bra jobb att exponera skiten bra artikel av Christer Nilsson.

Johan G
Johan G
Gäst
19 augusti 2015 kl 22:18

Det var vaccinering mot HPV i min dotters klass i våras. Jag blev väldigt förvånad när jag förstod att jag var ensam förälder som avböjt vaccinering för min dotter.
Barnens föräldrar hade olika bakgrund, utbildning och socialställning. Men någon tvekan om vaccinet nytta tycktes inte råda hos någon.
Att skrämselpropagandan lyckats förstår man av att min dotter fick höra av sina kamrater att hon skulle skylla sig själv om hon fick cancer.
Sjuksköterskan som vaccinerade hade enligt min dotter sagt att vaccinet hindrade cancer och var fullständigt ofarligt.
De som vaccinerade sig fick en godisklubba!
Jag ringde både sjuksköterskan och skolöverläkare och frågade vilken beredskap de har för om någon skulle bli sjuk av vaccinationen. De blev båda förvånade över frågan och svarade att samma som vid alla vaccinationer. Man övervakas en stund efter vaccinationen, man är alltid är två personer som har hand om vaccinationerna och att man har adrenalin till hands. Skulle någon bli sjuk så ringer man efter ambulans.

Vi traskar alla rakt in i den så välgillrade vaccinationsfällan, föräldrar, barn sjuksköterskor och läkare.
Artikeln ovan är till för dem.

redhawk
redhawk
Gäst
19 augusti 2015 kl 10:22

Jag har en fråga för dom jurister som är i kommentarforum. Finns det en möjlighet att polisanmäla de ansvariga inom Landstinget och redaktörerna i tidningarna? Hur ser lagen ut angående yttrandefrihet samt mörkläggning av fakta som skadar allmänheten.
Det är dags att bilda en medborgaredomstol som undersöker och kartlägger vart våra skattepengar går till. Vi kommer aldrig att få rätsidan på detta problemet om det inte blir kännbara följder för de medlöparna som går den korrupta/eugeniska industrins vägar.

Stella
Gäst
19 augusti 2015 kl 09:55

Det är lätt att tro att det handlar om ren ondska att refusera artiklar om sånt här. Jag lutar åt att de som gör bedömningar om vilka artiklar som är värdefulla helt enkelt är så programmerade i paradogmet att de inte tar kritik mot den heliga vaccinmyten som allvarlig. Den ses som ren gallimatias skriven av någon sorts haverist eller mytoman. Därför kan de inte enligt de internt uppställda reglerna ta in kritik på den här nivån. Vilket ju egentligen återigen bara bevisar att 1) media inte är objektivt, 2) de ämnen som berörs är så komplicerade att journalister och redaktörer inte mäktar med att göra de bedömningar om nyhetsvärde som de ändå gör.

Margareta Lundström GBG
Gäst
19 augusti 2015 kl 07:37

Jag läste också artikeln i SvD upprördes och hoppades att den skulle få ett genmäle. Annars är det hyckleri att benämna tidningssidan för Brännpunkt om inte olika åsikter får lov att debatteras. Men det kom inget genmäle. Läsarna lämnas frustrerade eller i tron att detta är sanningen och att sista ordet är sagt.
Det är precis en saklig och väl påläst artikel som denna som man hade velat läsa SvD om de hade fullföljt sitt journalistiska uppdrag.

Det är väldigt intressant och viktig information Nilsson lämnar och som man önskar alla skulle läsa, inte bara de redan övertygade om att vi är utsatta för ett bedrägeri inte bara av vaccinindustrin utan även av myndigheter och av det medicinska etablissemanget.