Resumé uppmärksammar debatten om skattefinansierad public service kontra vanliga medier

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 augusti 2015
- Torbjörn Sassersson

Nättidningen NewsVoice uppmärksammade den 25 augusti 2015 BT:s chefredaktör Stefan Eklund som menar att journalistiken hotas inifrån. Även tidningen Resumé har fått upp ögonen för den pågående kritiken av svenskmedia och ett public service i kris. Är det så att hotet i själva verket kommer inifrån, frågar sig Resumé som tagit debatten med tre mediechefer.

Vad Stefan Eklund anser avhandlas redan i en artikel kortform i NewsVoice. Resumé bidrar till debatten med frågor och svar till bla Fredric Karén, som är chefredaktör på Svenska Dagbladet. Han håller med Stefan Eklund.

Fredric Karén säger till Resumé:

”Vi har varit för fokuserade på att bygga organisationer som ska producera innehåll till papperstidningen och våra digitala plattformar samtidigt, med omodern teknik och långsamma processer som direkt följd. Det har till viss del gjort att den kreativa diskussionen på redaktionerna om journalistik och innehåll har fått stå tillbaka. Den nya journalistiken bygger på att kombinera bra innehåll med produkter och tjänster som publiken har användning av…”

Thomas Mattsson som är chefredaktör på Expressen, säger till Resumé att journalistiken frodas som aldrig förr och att journalistiken inte hotas inifrån. Han vill inte överdriva betydelsen av sajter, appar och den nya tidens TV. Han ser inte ett hot från public service mot Expressen. Mattsson anser att det tom blivit trendigt att krisstämpla innehållet och det saknas egentligt stöd för det.

Resumé pratade även med AnnaKarin Lith som är redaktionell chef på Mittmedia. Hon säger:

ArcanumSkolan 2024

”Vi ägnar oss inte åt att ”skylla på externa hot”, vi jobbar stenhårt för att ställa om vår affärsmodell. Men vi konstaterar samtidigt att MittMedia har fem gånger så många journalister som public service i vårt spridningsområde. Om Sveriges lokaltidningar inte klarar den omställning vi är inne i har vi en statligt finansierad monopoljournalistik med anorektiska redaktioner utanför våra största städer, så blir det bara public service kvar. Då har vi enligt mig ”en journalistik som vänder demokratin ryggen”…

Resumé avslutar med att fråga Lith om hon hur stort hot public service utgör mot Mittmedia.

AnnaKarin Lith svarar att:

”Public service inser att även deras gamla affärsmodell är hotad och därför startar de digitala nyhetstjänster såsom gratistjänster som är fria från annonser och finansierade av skattemedel. Detta sker medan vi i de kommersiella mediehusen skruvar på våra affärsmodeller med en ökande konkurrens från aktörer som Google och Facebook. I public service nya digitala strategi väcks också frågan om de gynnar privata aktörer på ett otillbörligt sätt, man satsar i sociala medier och gynnar de globala företag som konkurrerar om våra annonsintäkter.”

Läs hela artikeln i Resumé

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *