Spain Surpasses Orwell’s Nightmare 1984

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 augusti 2015
- NewsVoice redaktion

Alex Jones Spain 31July2015

“Alex Jones breaks down and reveals how Spain’s new “free speech” laws have surpassed the levels written about in Orwell’s 1984”, Alex Jones from InfoWars reports.

“Under the pretext of ensuring public safety, the ‘gag law’ introduces administrative sanctions, some very severe, aimed at dissuading citizens from expressing their concerns through public demonstrations,” according to the International Federation for Human Rights.


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: 1984Spain
Stöd NewsVoice 2024
 • Helt rätt, Rascasse.

  Att den råa makten nu visar vad den går för i Spanien är naturligtvis ett strålande betyg åt medvetandeuppvaknandet där. För hela syftet med medvetandestyrningen i ett modernt samhälle är ju att när självets inre behov, önskningar, oro och rädslor kan kvantifieras och kontrolleras, då kan beteendevetarna aka. de sociala ingenjörerna reglera detta samhälle så att människorna vill göra vadhelst de (indirekt) instrueras att göra, om detta sedan är att dö för något ändamål, eller konsumera för något annat ändamål, eller att stå tillbaka inför somligt, eller att resa sig inför åter andra ändamål. Och allt detta med ett mindre mått av rå makt än annars vore nödvändigt för den som avser styra och kontrollera andra människor.

  Det går dock inte att övervinna någon form av slaveri, innan slaven upptäckt att han/hon är slav. Därför är det som nu händer i Spanien mycket uppmuntrande, då det är ett lackmustest som visar på att den moderna medvetandestyrningen inte längre fungerar där. När drakoniska Författningar och drakoniska uttalanden kommer även från makthavarna här hemma, då vet vi att även Svensken håller på att vakna.

  Ännu så länge fungerar det dock här hemma med hycklad rättsäkerhet, med en säkerhetstjänst som sedan årsskiftet är mycket tätt sammankopplad med polisen och som ‘givetvis’ står över lagen, både med hjälp av att ingen på allvar granskar dem, men även med hjälp av sekretess och en hel del mer ljusskyggt fuffens. Allt ‘fungerar jättebra’ ‘tack vare’ att regeringen i praktiken styr upp det hela genom ‘pålitliga personer’, och inte minst genom att det är regeringens egen advokat som leker tillsynsmyndigheten Justitiekanslern. Och denne har ju helt lojalt uttalat att det viktigaste är att se till att regeringen inte behöver betala skadestånd, se Dagens Juridik “Farligt om JK uppfattas som maktens politiska instrument i juridiska fårakläder” (2015-07-23 09:09, professor Erik J Olsson, lektor Jens Stilhoff Sörensen och docent Magnus Zetterholm, Academic Rights Watch.)

 • Förutom att här saknas länk till artikeln eller videon för vidare info, så anser jag att Alex Jones för länge sedan har passerat bästa före datum som källa för trovärdig information. Han tillhör och har skapats av något som heter John Birch Society, här är lite info: http://henrymakow.com/2015/07/alex-jones-ties-to-john-birch.html

  Denna “gagg law” är ännu ett exempel på myndigheternas desperation men samtidigt ett exempel på hur ostoppbar accelerationen av ett ökande kollektivt medvetande är. Trots alla försök med trans-allt inkluderande transhumanism så tycks det gå käpprätt åt helsicke med allt detta NWOande, varför skulle man annars bry sig om att stifta sådana riskabla lagar mot “free speech”, vilka egentligen bara hotar att riva ner Matrixen för den majoritet som fortfarande tycks tro på samhällets goda intentioner.

  Till synes omedvetet försöker man till varje pris bekämpa den kosmiska kraft som, för närvarande, envist tycks utöka mänsklighetens medvetande. Till slut är det bara ren brutalitet som återstår och allt kommer hänga på hur pass lojala maktens marionetter är i kampen mot det fria ordet, friheten i allmänhet och möjligheten att självständigt styra livet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *