Sekretessbelagt TTIP-avtal kan tvinga Sverige att acceptera rökning på offentliga platser

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 augusti 2015
- Torbjörn Sassersson red.

Tobaksindustrin sekretess TTIP 2015

DEBATT. En ny skandal för demokratin och folkhälsan i Europa uppdagas i och med att sekretessbelagda TTIP-dokument sägs bekräfta att de stora tobaksbolagen kan få makten att stämma europeiska stater som motsätter sig industrins vilja. Konsekvensen kan bli att rökförbudet på offentliga platser i Sverige dras tillbaka eftersom det hotar industrins vinstintressen.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

The Independent går inte in på några liknande slutsatser, men konstaterar i artikeln: “TTIP controversy: The European Commission and Big Tobacco accused of cover-up after heavily redacted documents released”, att det är kontroversiellt att de frisläppta förhandlingsdokumenten mellan tobaksindustrin, deras lobbyister och handläggare i EU är extremt hårt sekretessbelagda. I princip allt av betydelse är svärtat. Se dokumenten nedan nedladdade från The Independent.

“Almost all the content, including the names of officials and tobacco lobbyists involved, the issues discussed and even the dates some meetings took place, had been redacted.“

Bolagen som förhandlar med EU är bla den brittiska divisionen av American Tobacco och Philip Morris, bolagen som under decennier ljög om att tobaksrökning inte skadar hälsan.

De genom FOIA frisläppta dokumenten är nästan helt svärtade. Alla personnamn är borta och princip all brödtext. Dokumenten kom till allmänhetens kännedom tack vare Catherine Day [CV] som är generalsekreterare vid Europakommissionen.

Catherine Day säger till The Independent angående frisläppandet av dokumenten.

Catherine Day - Foto: EESC.EUROPA.EUWhilst I fully recognise the importance of transparency in enabling citizens to follow trade negotiations, I take the view that this public interest does neither outweigh the public interest in protecting the Commission’s international relations and decision-making process, nor the commercial interests of the companies in question in this case.”

Catherine Day – Foto: EESC.EUROPA.EU

Catherine Day menar vidare att om dokumentens hela innehåll skulle offentliggöras kan det hota EU:s förhandlingsposition mot [den amerikanska] tobaksindustrin.

The Independent skriver att kritiker till TTIP befarar att EU böjer sig för tobaksindustrins ekonomiska intressen. Tobaksindustrin har redan tvingat regeringar till domstol. Independent nämner att tex Australien och Uruguay har stämts på stora belopp angående hälsovarningar på cigarettförpackningar.

Med facit i hand som visar att tobaksbolagen kan dra regeringar inför rätta, för att hälsomyndigheter vill ha varningsskyltar på cigarettpaketen, och med lärdom av 80-talets avslöjanden om att tobaksindustrin ljugit om hälsorisker med rökning samt att industrin medvetet impregnerat cigaretter med beroendeframkallande kemikalier, drar undertecknad slutsatsen att finns det skäl att misstänka att tobaksindustrin kommer att försöka häva rökförbudet på offentliga platser i Sverige om TTIP-avtalet blir utformat som industrin vill.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Se spelfilmen “The Insider” om tobaksindustrin, som baseras på verkliga händelser.

NCBI: Pharmacological and Chemical Effects of Cigarette Additives

EC Europa: Do additives make tobacco more addictive?

Care2.com: The Shocking Ingredients in Cigarettes

DrugAbuse.gov: Are There Other Chemicals That May Contribute to Tobacco Addiction?

Dokument


TTIP-tobaksindustrin-1


TTIP-tobaksindustrin-2


TTIP-tobaksindustrin-3


TTIP-tobaksindustrin-4


TTIP-tobaksindustrin-5


TTIP-tobaksindustrin-6


TTIP-tobaksindustrin-7


TTIP-tobaksindustrin-8


TTIP-tobaksindustrin-9


TTIP-tobaksindustrin-10


TTIP-tobaksindustrin-11


TTIP-tobaksindustrin-12


TTIP-tobaksindustrin-13


TTIP-tobaksindustrin-14Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är förstås mycket illa att sådana “Kalle Anka dokument” får förekomma, då är det bättre att tiga. När nu anden har krupit ur flaskan så bör vår egen EU kommissionär Cecilia Malmström, ansvarig för TTIP, tillsammans med Juncker m.fl. publicera en skriftlig klar dementi att dessa farhågor är ogrundade och att t.ex. tobaks- och kemikalieindustrin aldrig kan få rätt att stämma någon som helst i EU.
  Kan vi inte få sådana klara skrivningar är det bättre att låta TTIP vila i fred i någon skrivbordslåda.

 • Det är ett konststycke att försöka läsa mellan raderna i dokumentet. Trots svärtningen kan texten upplevas som mycket talande…

  Ulf Bittner frågar “vem styr vilka i maktens mörka korridorer som får granskas? Vem äger media och är dessa ”på allmänhetens” sida? Eller är dessa en del av den ekonomiska makten?”. Det står helt klart för mig att media inte står på allmänhetens sida utan att de mörkar vad som händer i världen och levererar såväl sminkade som vinklade nyheter på uppdrag av ägarna; den ekonomiska makten.

  Det är inte helt otänkbart att EU och institutioner som världsbanken, FN och Unesco m fl styrs av en sekt som har en avvikande verklighetsuppfattning, som helt klart skiljer sig från allmänhetens sunda förnuft. Alla som delar en skev verklighetsuppfattning och som då tar avstånd från etik, moral och demokratiska värderingar får lov att vara med i sekten.

  Medlemmar i sekten; handplockade politiker, affärsmän, forskare och tjänstemän, är utplacerade på alla beslutsfattande nivåer och organ som arbetar såväl strategiskt som operativt för att främja sektens totalitära ambitioner.

  Kommer det att finnas plats för renhjärtade människor i deras värld eller ska “agnarna skiljas från vetet” snart med hjälp av den snart totala och informationsinsamlingen om allt och alla vid sidan av all integritetskränkande övervakning. Undrar om inte sekten utgör världens farligaste terrororganisation som vill sätta hela världen i brand.

 • Torbjörn, budskapet ”att de stora tobaksbolagen kan få makten att stämma europeiska stater som motsätter sig industrins vilja.” och ”Konsekvensen kan bli att rökförbudet på offentliga platser i Sverige dras tillbaka eftersom det hotar industrins vinstintressen.”?

  Stop, Think and Act, kan ett avtal som TTIP överföra ”makten att stämma europeiska stater” till ”de stora tobaksbolagen” då är Sverige som medlemsstat och svenskar som unionsmedborgare i Europeiska unionen, EN rättslig bananrepublik, utan nytta, ansvar och risk, som Bertil Lindqvist försökt redovisa idag i kapitel 32 i sin bok Haveristerna.

  Den Marknad som läser Dina inlägg förstår INTE att orden/begreppen ”de stora tobaksbolagen”, ”europeiska stater” och ”industrins”, lurar/blåser Marknaden på enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna (Regeringen som rättssubjekt ) i varje enskild medlemsstat, på den inre solidariskt fria marknaden för enskild person, vara, tjänst och kapital (de fyra friheterna) i EES och Europeiska unionen.

  Lärstad den 29 augusti 2015
  Namnet här på rättssubjekt med STRIKT ansvar och risk, eller namnteckning av rättssubjekt utan STRIKT ansvar och risk, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • Att någon alls i Sverige, inom politiken och makt/myndighetsutövningen(stat, landsting och kommun), bryr sig är uppenbart en villfarelse. Alltså eftersom ingen av dessa har personligt ansvar för vad dessa gör i “skattebetalarnas” anda. Dessa sitter “säkert” i båten eftersom ämbetsmanna/tjänstemanna ansvaret togs bort redan 1975 genom beslut i Sveriges riksdag.

  Således konstateras att som synes den “ekonomiska makten” styr, dels i Sverige, och dels i övriga världen, som nu jobbar stenhårt för att få igenom TTIP.

  Som synes behövs att

  a) det innan 1975 gällande ämbetsmanna/tjänstemanna ansvaret återinföres

  b) folkomröstningar om sådana viktiga frågor införes som obligatoriskt(som t.ex. vad som anges vid a) här ovan)

  c) författningsdomstol införes

  d) folkomröstning om svenska medborgare vill att Sverige skall vara kvar i EU

  e) folkomröstning om TTIP

  Är det någon som tror att det är genomförbart i Sverige, som nu sedan 1995 är ett EU-medlemsland, innan det slutar riktigt illa? För som synes har rättssäkerhet och demokrati i Sverige blivit en synnerligen mycket stor bristvara, trots att det finns stort utrymme historiskt för att vi alla skulle vilja ha demokrati och rättssäkerhet även i framtiden.

  Vems ärende går journalisterna inom riksmedia? Vem styr vilka i maktens mörka korridorer som får granskas? Vem äger media och är dessa “på allmänhetens” sida? Eller är dessa en del av den ekonomiska makten?

  Ett exempel; svensk skolmedicin går “hand i hand” med “den kriminella läkemedelsindustrin”, vilket fått effekten att fler dör av sk mediciner än av sjukdomar. Det finns goda underlag för detta men hur mycket har riksmedias journalister delgett allmänheten om denna del sedan professor Peter Götzsche gav ut sin avslöjande bok för några år sedan?

  Har riksmedia ens lyft frågan om vad Peter Götzsche delger i sin bok?

  Läs mer om denne bok

  https://newsvoice.se/?s=Peter+G%C3%B8tzsche+

  Är det okej att svenska skolmedicinska läkare tillåter att “langa vidare” den kriminella läkemedelsindustrin sk mediciner, som dödar fler än vad sjukdomar gör?

  Vad anser eliten inom journalistiken i den frågan?

  NewsVoice kan kanske ställa den frågan till eliten inom journalistiken?

  Ulf Bittner

 • Vem kommer rösta för TTIP? Kan de inte bli åklagade i sina länder för landsförräderi eller vad man kan kalla det för?

 • @lege. Ser framför mej en skriftväxling och ett utbyte av dokument som kommer att sträcka sej över decennier och ärvas av barnbarnen som kuriosa. Egna odlingar, lokalproduktion och kontraband och andra nya tag kommer att bli verklighet fortare än vad TTIP-ligan kan ana när folk förstår vad det går ut på.

 • Jo, jag instämmer att vi samlar ihop en namnlista och sedan överklagar.
  använd t.ex info@zelec.se. Berätta om du känner någon advokat som är beredd hjälpa till på ett ideellt plan.

 • Bo Sonnsjö 2015-08-28 01:11: “Omtolkningar av EU-domstolens domar och överprövning av EU-specialisters utredningar i EU/EES är klara avtalsbrott“.

  Är inte dessa avtalsbrott i sin tur möjliga att driva som skadeståndsmål? Med början tingsrätt vid säte för Regeringen, via överklagan Hovrätt, via överklagan HD, till EU domstol?

  Att alla gör det…

 • Den hantering, som ständigt tycks pågå i Bryssel – mer eller mindre bakom stängda dörrar – ger en bild av en korruption utan like.

  Att jätteföretag skulle få styra hur vi medborgare i Europa framdeles tvingas leva våra liv skall aldrig kunna få tillåtas!

  För profiters skull skall regeringar kunna dragas inför domstol och fällas när inte t ex tobaksföretag får göra som de vill; livsmedelsföretag får tillföra vår mat ämnen, vilka skall öka vinsten – oavsett vilka hälsoproblem som kan komma att uppstå bland drabbade!

  Läkemedelsproducenter skall kunna tvinga regeringar att vaccinera alla och envar – oavsett om de enskilda medborgarna vill vara med om det hela eller ej. Banker och finansinstitut skall få sina viljor igenom – för att deras vinster skall kunna maximeras, etc etc…

  Kanske ledande politiker kortsiktigt kompenseras när stora ledande internationella bolag får löften att göra som de vill på bekostnad av att Svensson i Sverige, Brown i England, Müller i Tyskland etc förlorat tidigare möjligheter/rättigheter att kunna styra över sina egna liv …

  Löften vilka omformuleras enkelt med få ord i tillägg – i enlighet med hur i George Orwells roman “Animal Farm” – “djur inte skulle döda varandra”, medan tillägget “- om det inte blev nödvändigt” medförde att det ursprungliga löftet – gavs ett totalt och helt annat innehåll!

  Löftet att svenskar skulle få gränsöverskridande vård inom EU uttunnades när regeringen önskade “försköna” budgeten genom minskade försvarsanslag, samtidigt som nyinförda skärpta regler för Försäkringskassan tvingade sjuka/skadade arbeta – trots bevisad arbets-oförmåga. – Detta lär ha skett efter att Sveriges regeringsplan besökt Bryssel!!!

  Genomfördes korruption där och den gången då? Vem eller vilka personer var då aktuella??

  Omtolkningar av EU-domstolens domar och överprövning av EU-specialisters utredningar i EU/EES är klara avtalsbrott, vilka borde gett värre påföljder än t ex den illegala svenska vargjakten, vilken ständigt tycks pågå här i föregångslandet …

 • Galet är inte ens förnamnet.
  Jag har skrivit till ett antal politiker så här.
  ***********************
  Inom en inte allför avlägsen framtid skall Sverige/Riksdagen och EU ta ställning till TTIP.
  Vad jag kan förstå avser avtalet sådant att “Högertrafiksomläggningen” framstår som val av hårdkokt eller löskokt vid frukosten.

  Jag vet att du som politiker har tillgång till och underlag för de beslut som fattas i regering och i riksdagen.
  Var kan jag få ta del i den information du fått inför samtalen om TTIP?
  Får du inte lämna ut den vill jag gärna vet vem/vilka som tagit det beslutet och var man kan överklaga detta beslut.
  **********************
  Jag har ännu inte fått några svar men uppmanar alla som kan att ställa liknande frågor till lokala såväl som riksdagspolitiker.
  Detta är helt galet, att TTIP ens kommit upp på agendan.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *