Upprustning i rymden ett dolt hot mot freden

publicerad 14 augusti 2015
- av NewsVoice

Hyperfast-missile

Nyligen höll organisationen Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space ett möte i Japan. Fredskämpen och aktivisten Agneta Norberg (78) rapporterar om organisationens budskap till världens ledare, att avmilitärisera rymden en gång för alla.

Textutdrag från Agneta Norberg | Texten finns i sin helhet på Jinge.se | Illustration: The Sunday Times

USA:s vägran att inom FN samarbeta för ett förbud om vapen i rymden har lämnat dörren öppen för fortsatt utveckling av offensiv och destabiliserande rymdteknologi, som de militära rymdfarkosterna och Prompt Global Strike- systemet. USAs militära satelliter ger Pentagon möjligheter till globalt spionage och exakta bombmål över hela planeten.

Obama har nyligen annonserat att tyngdpunkten för USAs styrkor ska förflyttas till Asien/Stilla havet vilket kommer att ge Pentagon kapaciteten att omringa och kontrollera Kina. Fler flygfält, militärbaracker och hamnbesök är nödvändiga för USAs militära operationer i regionen och vi ser utbyggnad av redan existerande baser och konstruktioner av nya baser på platser som t.ex. Sydkorea, Okinawa,Guam, Filippinerna, Australien och flera andra platser. Vi solidariserar oss med de lokala och nationella rörelserna som gör motstånd mot USAs basexpansion.

Speciellt nu när vi möts här i Kyoto, i Japan, uttalar vi vårt starka motstånd mot USAs utplacering av ”robotförsvaret” och X-band radarsystem i det lokala området. Dessa installationer är en provokation mot Kina.

Vid konferensen här i Kyoto, uttalar vi vår starka opposition mot det mycket farliga spridandet av den globala militariseringen, till skydd för storföretagens dominans, som inte kan tillåtas att fortsätta på samma gång som vi ser den kommande förödelsen på grund av klimatförändringar och växande global fattigdom.

Vi måste alla arbeta för att realisera FNs mål att rädda de kommande generationerna från krigets gissel. Detta kan bara ske med ett kraftfullt och enat globalt motstånd och en rörelse för fred, rättvisa och hälsosam miljö.

Vi kräver omställning av den globala krigsmaskinen så att livet på vårt rymdfartyg Jorden ska kunna leva och blomstra många år framöver. Vi ser behovet av ett modigt och beslutsamt agerande idag för att säkra att en annan värld faktiskt ska vara möjlig.

Text: Agneta Norberg

Relaterat

Wikipedia: Prompt Global Strike

Prompt Global Strike är ett projekt som ämnar utmynna i en ersättare till atomvapen. Detta vapen består av en metallstav (wolfram) som accelereras till en sådan hastighet att den enbart med rörelseenergin förmår tränga djup in i byggnader alternativt slå ut fordon och personal inom ett stort område som ligger för nära den chockvåg som skapas vid nedslaget.

2015: Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: Background and Issues, Amy F. Woolf, specialist in Nuclear Weapons Policy (Federation of Ameican Scientists)

2015: Russia boosts air defense in face of US Prompt Global Strike capacity (RT.com)

2014: Can Russia counter USA’s Prompt Global Strike? (Pravda)

2010: Hyperfast missile to hit anywhere in an hour (Sunday Times)

2007: U.S. Conventional Prompt Global Strike: Issues for 2008 and Beyond (2008)


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Alla ställer säkert gärna opp som är medvetna men den kritiska massan har inte nåtts. Alla som tänker som du ovan beskriver måste pratar med så många som möjligt på gräsrotsnivå.
    Alla krig har gjorts genom propaganda, den moderna människan borde vara immun för detta efter 2 förödande krig, men tyvärr är jag lite pessimistisk, men kämpar på.

  • Hur kan något så obeskrivligt sinnessjukt som genomförandet av dessa krigsfantasier tillåtas och accepteras av så många runt om i världen? – De resurser de engagerar, både materiella och mänskliga, skulle rätt använda kunna göra vår planet till ett paradis för alla. I stället fokuseras de på att framkalla skräck, förstörelse, lidande och död. Hur skall vi kunna vända denna perversa mentalitet i sin positiva motsats? – Borde inte åtminstone Sverige försöka gå i spetsen för en transformation av det utrikespolitiska tänkandet? – Att massorna skulle stå på vår sida, bara de slipper oligarkägda massmedias hjärntvätt, det kan väl ändå ingen betvivla? – Vad blev det av vårt demokratiska ideal? – Bara en falsk etikett? – Här behövs en genomgripande omskakning av hela systemet. Ett paradigmskifte i världspolitiken. Just det som Enhet arbetar för. Hur många ställer upp?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *