Djup akademisk korruption för GMO-industrin avslöjad i USA – Läget i Sverige ej utrett

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 september 2015
- Torbjörn Sassersson

xEtt par dygn innan Ulla Gabay fick sin artikel om det politiska GMO-läget i Sverige publicerad framkom att en amerikansk akademiker som förespråkar GMO var korrumperad. Det handlar om dr Kevin Folta från universitetet i Florida som visat sig ta emot “stöd” för sina lobbyinsatser för GMO-industrin.

Text: Torbjörn Sassersson

Ulla Gabays artikel inkluderade en länk till en videodebatt ledd av Abby Martin, tidigare på RT.com, mellan GMO-kritikern Alexis Bayden-Mayer och dr Kevin Folta, den senare från University of Florida. I debatten tar Folta kraftig ställning för alla påstådda fördelar med GMO.

Den 5 september frilsäppte den amerikanska organisationen US Right to Know (USRTK) hemliga mail mellan dr Kevin Folta och GMO-jätten Monsanto. Mailen offentliggjordes genom en FOIA-förfrågan (Freedom of Information Act).

New York Times publicerade samma dag artikeln: “Food Industry Enlisted Academics in G.M.O. Lobbying War, Emails Show” som hänvisade till mailen som USRTK tagit fram. Även sajten GMO News tog upp avslöjandet med en egen artikel: “Academia’s biotech prostitutes exposed”.

Forskare är nyckelpersoner för industrin

Folta är en nyckelperson eftersom han är ordförande på avdelningen “horticultural sciences department” vid universitetet och New York Times konstaterar att forskaren hade rekryterats av industrin. Andra forskare som avslöjas stå i tacksamhetsskuld till industrin är dr Bruce M. Chassy från University of Illinois och dr David Shaw från Mississippi State University i USA.

“So Monsanto, the world’s largest seed company, and its industry partners retooled their lobbying and public relations strategy to spotlight a rarefied group of advocates: academics, brought in for the gloss of impartiality and weight of authority that come with a professor’s pedigree.” – New York Times

USRTK avslöjade alltså en långt gången korruption mellan universitet och industri där akademiker springer industrins ärenden under skenet av att de är fristående universitetsforskare som lugnande informerar allmänheten om att GMO skulle vara riskfritt och att föredra. Samtidigt skänker industrin stora donationer till universiteten och de köpta forskarna har fått njuta av fördelarna.

Det saknas bevis för att dr Kevin Folta fått personlig kompensation för sina insatser för industrin, men det finns däremot vattentäta bevis för att Folta fick resor till tex Hawaii betalda och att Monsanto i augusti 2014 betalade ut 25 000 USD för att täcka hans kostnader, resor och föredrag om GMO.

Folta svarade en chef på Monsanto med orden:

“I am grateful for this opportunity and promise a solid return on the investment.”

xDr Kevin Folta visade sig även vara en frekvent bidragsgivare av innehåll till sajten GMO Answers som är finansierad av GMO-giganterna Monsanto, DuPont, BASF, Bayer och Syngenta. GMO Answers har den tydliga avsikten att opinionsbilda för GMO. Folta framställde sig där som “independent expert” konstaterar Natural News.

Att köpa akademiker för att utföra PR-jobb för industrin är en central strategi för att opinionsbilda, skriver Gary Ruskin på USRTK i artikeln: “Our Investigation of Big Food and its Front Groups”. Eftersom industrins egna företrädare är partiska kan de köpta forskarnas ståndpunkter istället mer effektivt användas mot politiker och allmänhet då de framstår som neutrala och mycket trovärdiga.

Gary Ruskin:

“These emails reveal how Monsanto and its partners use so-called “independent” third-party scientists and professors to deliver their PR messaging. Since the companies themselves are not credible messengers, they use these scientists and professors as sock-puppets to shape the media narrative on food issues, particularly GMOs.”

“This is a key part of Big Food’s PR strategy.  The agrichemical and food industries are spending vast sums of money to convince the public that their food, crops, GMOs, additives and pesticides are safe, desirable and healthy.”

Den akademiska GMO-korruptionen i Sverige – ett frågetecken

Ulla Gabays artikel om det politiska läget angående GMO i Sverige är inte munter. Gabay befarar att svenska politiker inte kommer att ta vetenskapligt baserade beslut som avgör Sveriges hållning till den genetiskt modifierade maten.

Hon skriver:

“När det inte finns några oberoende studier runt genmodifieringarna, får man använda sin egen logik för vad som verkar mest troligt. Då gäller det främst att kolla vem som finansierat de djurstudier som finns och vilka som ligger bakom den information som sprids.”

“Det är hög tid för svenska politiker att själva bilda sig en uppfattning om hälsoeffekterna i spåren på GMO. I stället för att luta sig mot någon EU-myndighet som inte ens har tillgång till fakta. Eller att i eget syfte plocka några karriärstrategiska russin ur den genmodifierade kakan.”

Hur korruptionen ser ut bland de svenska akademikerna för GMO är inte utredd vad NewsVoice erfar. Klart är att vissa akademiker här tydligt visat att de är starkt för GMO och de använder samma argumentationsteknik som dr Kevin Folta.

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq