Forskare skapade fjärrstyrt hjärnimplantat som kan injicera virus och få möss att gå i cirklar

publicerad 4 september 2015
- av K. Reporter

xAmerikanska forskare har uppfunnit en teknik för att kontrollera våra hjärnor nästan omärkligt liksom i en science fiction-film. Vid test på möss har forskarna lyckats att injicera virus i hjärnan eller få mössen att gå runt i cirklar med hjälp av det fjärrstyrda implantatet.

Forskare vid Washington University School of Medicine, St Louis och University of Illinois, har lyckats skapa ett fjärrstyrt implantat, tio gånger så tunt som ett mänskligt hårstrå. Det kan användas för att kontrollera hjärnan med droger eller ljus.

“In some experiments, they showed that they could precisely map circuits by using the implant to inject viruses that label cells with genetic dyes. In other experiments, they made mice walk in circles by injecting a drug that mimics morphine into the ventral tegmental area (VTA), a region that controls motivation and addiction.“

Ulstrasmå produkter som dessa har oerhörd potential för vetenskap och medicin konstaterar en av forskarna bakom uppfinningen. Projektet är delvis finansierat av statliga National Institute of Health.

Forskarna tillverkade implantatet genom att använda samma princip som vid tillverkning av datachips. Implantatet kan rymma fyra droger och fyra olika icke-organiska ljusdioder som kan styras på distans.

“The researchers also tested the device’s combined light and drug delivery potential when they made mice that have light-sensitive VTA neurons stay on one side of a cage by commanding the implant to shine laser pulses on the cells. The mice lost the preference when the scientists directed the device to simultaneously inject a drug that blocks neuronal communication. In all of the experiments, the mice were about three feet away from the command antenna.“

“A tool is only good if it’s used,” said Dr. Bruchas. “We believe an open, crowdsourcing approach to neuroscience is a great way to understand normal and healthy brain circuitry.”

Forskarna beskriver implantatet i artikeln: “Futuristic brain probe allows for wireless control of neurons” på National Institute of Health hemsida. Artikeln diskuterar inte de etiska aspekterna.

Text: K. Reporter


Tankeexperiment

[polldaddy poll=9060285]

I tankeexperimentet ovan intygar de svenska myndigheterna att du inte kommer att utsättas för någon form av skadligt experiment. De vill endast ha möjligheten att spåra din identitet och position dygnet runt via WiFi. Du kan när som helst ta ut chippet, men då återgår löneskatten till det normala. Myndigheterna säger att experimentet enbart handlar om att testa den sociala acceptansen med att bli chippad.Så här kan du stötta Newsvoice

 • Sverige leder hjärnforskningen påstår somliga. Kreaprenör har i alla fall en sån rubrik. Det stämmer inte. Tvärtom ligger Sverige långt efter. Det är därför såna som Martin Ingvar inte har någon säker kunskap om vilken teknologi som existerar sen länge och kanske inte vet om att tortyr och annat oetiskt pågår. Jag gissar att hans far nog förstod lite mer än han delade med sig till sonen för att inte försvåra dennes karriär. Anna Christensen kände från höga amerikanska juristers uttalanden på 70-talet till att detta var ett problem redan då och hon nämnde också i en tidningsartikel från 1986 i förbigående att forskning med att läsa folks tankar är en existerande problematik. Hon skrev i stort om integritetskränkande undersökningar av annat slag men detta med tankeläsning är alltså av gammalt datum.
  Faktum är att många offer för såna oetiska experiment har väldigt svårt stt redogöra ordentligt för vad de utsätts för. Det är mänskligt men det pågår så bisarra aktiviteter att tom för den som tror på deras berättelser kan man känna lust att bara undvika alltsammans.
  Beträffande dem som utsätts för det de tror är ofrivillig hemlig hjärnforskning.
  Det handlar i dessa fall ofta om något annat än forskning för att förstå hjärnan även om offren tror det. Tex om att bevara intrycket åt psykiatrin av att detta är uttryck för mental ohälsa. Inget har gjort mer för att skada den moderna psykiatrins utveckling än dessa hemliga trakasserier, vilka utan tvivel fått psykiatrins kunskapsbas att regrediera.
  Men det är också ett sätt för Usa att kontrollera lydnaden hos sina undersåtar i andra länders etablissemang. De förväntas hålla god min.

  Troligen används den hemliga teknologin för spioneri och manipulation av högprofilmål tex politiker etc. Då är det av vikt att dessa aldrig kan få skydd utan klassas som psyksjuka. De övriga är till för att vänja och styra psykiatrin. DSM har för det ändamålet utformats under överinseende av bla Cia.

  Sveriges forskare får vara en del av den offentliga hjärnforskningen vilket är en annan sak än att vara ledande och skulle Martin eller någon annan bli en ’empatisk hjärnforskare’ som Göran Hermeren rådde de utsatta att söka sig till skulle Martins finansiering till doktorander etc drabbas som repressalie utan att han skulle ha lätt att åstadkomma något.

  Usa älskar den här sortens samhällskritik internt i imperiets provinser. Dels framkallas en intern misstro där medborgarna överskattar det egna etablissemangets makt så vi kan gnabbas inbördes medan den verkliga makten inte belyses. Dels kan dessa missförstånd användas på Usas hemmaplan för att påstå att detta finns överallt oberoende av Usa.

   • mike
    Artikeln härovan beskriver något som är realistiskt om än inte så nytt som det ger sken.
    Men det dokument du hänvisar till sprider vanföreställningar beträffande vad som är möjligt med teknik: superdator i en cell etc. Avsikten är den bästa och mycket befogad oro finns så jag tillhör inte något motståndarläger. Men det är viktigt att ha en realistisk faktabas. De enda som tjänar på överdrifterna är Usa: den försåtliga terroriststaten och dess förtryckande nätverk av hemlig verksamhet. Resultatet av vanföreställningarna är å ena sidan att folk avskräcks från att tänka i termer av effektiva motmetoder eftersom de fått fel information om att det de har att göra med är oåtkomligt. Å den andra sidan leder det bara till att Sverige blir ytterligare efterblivet. För det som händer om vi med felaktiga utgångspunkter lyckas förbjuda något är bara att positiva inslag i läkekonsten uteblir. Det skedde 1986 då plötsligt sjukvården upphörde att använda effektiv smärtlindring med cybernetisk teknik. Det passade pillerindustrin utmärkt men det är ingen fördel för patienter. Piller är dyrt och har biverkningar. Som du vet finns det ofta beroendeframkallande sidor. Det var ett idiotiskt beslut men antagligen fanns det i någon mån en missriktad etisk aspekt, typ elektroder=oetiskt.
    Usa vill hemskt gärna att vi skall tro att Martin Ingvar eller andra svenskar sysslar med grymheter av det slag som endast Usa har något verkligt intresse av och som de ensamma är ansvariga för och bör fördömas för av en enad omvärld.
    För att försvara oss mot det monstret bör vi ha så mycket avancerad kunskap som möjligt och gärna sånt som Usa inte känner till att vi vet. Givetvis med kloka riskbedömningar men inte med utgående från vanföreställningar.
    Alla de människor som verkligen utsatts för hemliga experiment skulle ha kunnat skyddas om vi hade en självständig vetenskaplig elit och inte en som har en beroendeställning till Usa. Tyvärr är ju EU ett bihang till Usa helt uppbyggt för Usas intressen men man kan fortfarande bygga upp självständiga strukturer och ha egna planer.
    Det hjälper inte med empatiska hjärnforskare det behövs gediget knowhow så som i bästa fall förekommer i en del militärteknologisk utveckling. Det som pågår är ett krig mot mänskligheten på många fronter från Usas sida. Det duger inte att improvisera. Det behövs organiserat motstånd med samma allvar som under ett krig.

   • mike
    En sak till med det dok du hänvisar till är att han pratar om att detta med att styra hjärnan är något som han varnar för kanske kommer. Det kan ju vara psykologiskt underlättande att uttrycka sig så. Men eftersom forskning av J Delgado och flera andra genomförde detta redan på 1960-talet och dokumenterade det helt öppet så är det samtidigt att missleda.
    Att man via elektroder kan koppla sig förbi individens fria vilja dokumenterades av den tidens forskare. Varför låtsas som att detta kanske ligger i framtiden?

    • Debatten handlar inte om att påvisa vad forskare redan vet och genomfört i groteska forskningsexperiment. Nu handlar det om att simulera den mänskliga hjärnan i superdatorer, d v s på en så detaljerad nivå att den ger svar på vad som gör oss mänskliga. Med den teknikutvecklingen inom nano/microsystem, hjärninspirerade datorer, och den ökande nätverkstekniken (cognitive radio) så har nu möjligheten också öppnats för komersiella intressen runt integration mellan människa och maskin.. Alla människor kommer att omfattas av ett digitalt lågenergisystem för “hälsa” runt 2020. Det beskrivs bl a av Datainspektionen under namnet Ubiquitous Computing. (andra namn är pervasive healthcar , e health). Som du tidigare påpekat så är USA med sin politik mycket intresserade av att koppla upp hela befolkningar under namnet “hälsa”, något som skulle vara mycket olyckligt, det kan vi ju räkna ut. Med nanotekniken så går det inte längre att skydda sig mot intrång i nervsystemet. För att rädda situationen så måste en säkerhetspolitisk lösning skapas. Det blir Life Science, “Den uppkopplade, uppkollade, upplysta människan”. Den mänskliga rasen integreras med informationstekniken, alla blir transhumanister. På så sätt kan t ex USA’s “marknadsandelar” begränsas till den egna populationen. De gamla militära systemen kommer när tekniken är mogen att lanseras som konsumentprodukter, detta är oundvikligt.

     • mike
      Jag känner till det där. Jag ignorerar i denna kommentar det som rör ren AI utan kommunikation och manipulation av människor genom fjärrkommunikation. Inklusive internet of things-lite mindre fjärr men fortfarande extern kommunikation.

      Men det du och många andra inte är medvetna om är att deras planer har en Akilleshäl som döljs om man tror på allt pratet om nanotek. Akilleshälen är att kommunikation med omvärlden kräver en antenn i cm-storlek. Och helst inte djupt in i kroppen.
      Tom små blodkärlsrobotar som drivs av en kraftig radiosändare precis utanför kroppen var tvungna att ha en två mm lång antenn vilket ju är ett oöverstigligt hinder om man vill in i mindre blodkärl.
      Kreaprenör tog i själva verket upp Delgado och frågade sig varför detta inte tas upp.
      Dokumentet du citerar gör helt fel som beskriver fenomenet som något nytt.
      Delgado’s patienter var frivilliga och jag anser inte att det HAN gjorde var oetiskt. Det var hans amerikanska uppdragsgivare som bla 1975 när han avslutade den tidigare forskningen, kunde gå vidare i hemlighet. Men 19 år senare berättade en amerikansk ingenjör hur utvecklingen gått vidare inte alls till mycket mindre saker än Delgados sista version från 1975 utan ungefär i samma storlek bara slugare konstruerad så att den kan gömmas tex i ryggraden utan att ge någon kontrast vid röntgen. Vidare allt som innehåller halvledarelektronik har sk olinjäriteter. Såna alstrar när de utsätts för testsignaler övertoner om de har tillräcklig snabbhet.
      Detta används av FBI och andra för att leta gömd elektronik och bör alltid erbjuda möjlighet till motåtgärder om det existerar ett Usa-fritt teknologiskt etablissemang. Men detta vet förstås Usas hemliga organisatörer och har i möjligaste mån sökt minimera möjligheten. Det blir alltså en teknologisk maktkamp där det krävs mycket knowhow.
      Man kan spekulera om att de kan sas kidnappa en del av hjärnan i st för konstgjord elektronik. Men radiokommunikation av info är svårt att föreställa sig helt utan olinjäriteter.
      Så med tillräckligt avancerad teknologi och ett befriat teknologiskt etablissemang går det att komma åt. Oavsett hur avancerade AI-datorer de uppfinner.
      Det som behövs är en kreativ tekniskt kunnig debatt om vilka möjligheter det finns att försvåra upptäckt av den teknologi vi vill kunna genomskåda.

 • Ska vi ha fri forskning helt utan insyn från omvärden. Informerat samtycke inom forskning på människor gäller inte längre, nanotekniken saknar bevisbörda p g a sin litenhetvet. Ni vet ju, att det vi läser är en sak, verkligheten en annan. Det går idag inte att bevisa om du själv blir ett forsknings experiment inom den framväxande nanotekniken. Vi lever ju i en tid när allt är till salu. Den som inte förstår att hjärnforskningen skördar liv i bristen på insyn är hopplöst förblindad. När blir det en öppen bred debatt i frågan om nanoteknik, fri forskning och människa – maskin – interaktion?

  Anmälan om ett misstänkt brott
  http://www.kreaprenor.se/larande/index.asp?g=8&r=378

 • Jose Delgado som finansierades bla av Usas militärer beskrev redan omkring 1970 implantat för automatisk eller fjärrstyrd medicinering.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *