The Lancet och P1 Kaliber: 50% av den medicinsk forskning är styrd eller falsk

Vetenskap och debatt

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 september 2015
- Torbjörn Sassersson

Ingert Nilsson som skriver för LäkemedelsVärlden rapporter i artikeln: “En orsak till spädbarnsepilepsi bekräftad” om en genhypotes om varför spädbarn drabbas av epilepsi. Hypotesen bekräftas av svensk forskning, men resultaten kan vara falska.

Forskare vid KI och Karolinska Universitetssjukhuset säger att det handlar om en påstådd defekt i genen som kodar för transportproteinet KCC2.

Spädbarnsepilepsi“Det är en hypotes som vi med vår upptäckt kunnat validera”, säger Anna Wedell överläkare och professor i molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska institutet.

Risken är stor att detta är en vilseledande forskning som leder bort från den egentliga orsaken som tex vaccin. Vaccinskador kan leda till epilepsi och kramptillstånd. NewsVoice publicerade nyligen en chockerande video där flickor i Mexiko fick epilepsiliknande anfall efter HPV/Gardasil-injektioner. Etablissemanget vill dock inte veta av dessa varningar.

Industrin försöker bygga föreställningen att sjukdomar beror på genfel

Istället ska det vara fel på patienten. Det är det populära stället att söka på. Forskningen leder självklart i sin förlängning till en genmedicin eller ett förebyggande genvaccin som förmodligen inte kommer att fungera annat än i fabricerad statistisk, snarare än vetenskap.

Richard Horton som är chefsredaktör på The Lancet, en av världens mest välrenommerade medicinska tidskrifter, varnade i en artikel för att det mesta av eller 50% av den medicinska litteraturen/forskningen kan vara falsk, alltså denna typ av KI-forskning.

“The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”

Läs mer i NewsVoice: The Lancets chefredaktör säger att hälften av alla medicinska artiklar är pseudovetenskap

Ekonomiskt eller politiskt “felaktiga forskningsresultat” bestraffas

Alla försök att med oberoende forskning granska tex vaccinernas skadeverkan stoppas, enligt NewsVoice källor. Istället ska endast förväntade/positiva resultat publiceras. Detta förfarande bekräftas av Richard Hortons artikel och en undersökning som genomfördes av P1 Kaliber från 2006 rubricerad “Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?”. Svaret är “ja”. Det finns idag inte längre någon fri forskning inom medicin eftersom den kan leda till ekonomiska bortfall för industrin. Forskare som försöker bestraffas snabbt. Vi kan tex nämna fallet Andrew Wakefield.

Så här skriver P1 Kaliber:

”Hälften av de 2100 professorerna säger att de är mer eller mindre politiskt styrda i sin forskning, tex när det gäller vilka undersökningar som de kan få anslag till.”

”Läkemedelsföretag är inte intresserade av att publicera resultat som inte är bra ur marknadsföringssynpunkt.”

”Företag har ibland varit nervösa över spetsiga slutsatser. Representanter för statliga myndigheter och departement likaså. Där finns alltid ett outtalat hot om repressalier.”

Slutsatsen blir att Lancet och Kaliber menar att 50% [eller mer] av forskningen antingen är styrd och/eller falsk.

LäkemedelsVärlden bedriver inga djupgranskningar

Ingert Nilsson måste alltså granska KI:s rapport efter de svagheter som Horton varnar för och även ta reda på vilka som finansierade studierna. Om pengarna kom från en fin stiftelse måste pengarna spåras till källan. Finansierande forskningsstiftelser brukar då svara att pengarna tas från en “pott” och det är ofta svårt till omöjligt att få svar på frågan varifrån pengarna kom från början, allt för att dölja källan vilken brukar vara läkemedelsindustrin. NewsVoice har testat det i ett annat fall och responsen var då nervös. Man ville inte berätta.

Att bedriva undersökande journalistik är svårt, men nödvändigt. LäkemedelsVärlden bedriver inga djupgranskningar utan förmedlar endast den industrifinansierade forskningens “lovande resultat”.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Genetiskt, eller kanske helt enkelt “genialiskt” – för att än en gång få in ännu mer “klöver” via ny “pseudoforskning” – eftersom “ruffel och båg” i dagens läge tycks vara det allra mest lönsamma – när skrämda och/eller mutade politiker ständigt tycks kunna få göra vilka typer av överenskommelser som helst – bakom “stängda dörrar”!

  – Något som nu tycks pågå nere i Bryssel, när våra EU-politiker snart skall tvingas rösta fram en överenskommelse mellan USA och EU – utan att få veta vilka regelverk som därefter skall gälla!

  – För detta tycks “Cecilia Malmström, Sveriges EU kommissionär” ha ansvar, så att TTIP- överenskommelsen skaii kunna bli klar nu under 2015!

  – Bråttom och viktigt tycks det vara av någon anledning – för att därefter risk-kapitalister av alla de slag skall kunna dra länder till internationella domstolar där de skall fällas!

  – Skall gruppen korrupta företag verkligen inte få förhindras att berika sig ytterligare – precis på liknande sätt som t ex Monsanto gjort – genom att kräva patent på växters manipulerade behov av patenterade giftiga kemikalier inom jordbruk eller t o m uppfödning av odlad fisk!

  – Skall risk-ekonomi ständigt få vara viktigare än alla människors behov av hälsosam mat?

  – Är det så här det skall få gå till här i världen ???

 • Ja nu påstås studier visa att alzheimers smittar. Så då har man vips skapat behov av nytt vaccin också, …katjing.
  De flesta vet att t.o.m. dårskap kan smitta, men där hjälper nog inga vacciner.

 • Finns det verkligen några “fel gener” eller rör det sig i själva verket om en genetisk variation i befolkningen?

  Eller skulle det kunna vara så att själva vaccinet innehöll förutsättningar för att svåra komplikationer uppstod i immunförsvaret – därför att ämnen var tillsatta för att förvirra för konkurrenter vilka annars skulle vilja “apa efter” vad någon vaccinproducent lyckats att göra enorma vinster på, men när ytterligare tillsatser fanns med för att inte “man kan hävdas ha givit sig in att kopiera ett visst patent”. (Monsantos verksamhet i GMO-branschen visar vad som tycks ske i det fördolda … där USA och EU numera lär vara inblandade …)

  Läste någonstans om att “material från haj” skulle kunna vara en sådan tillsats – för att just förvilla och göra det svårt för konkurrenter i branschen ….

  Kanske var det en “bluff”, men med tanke på att man kan göra nästan vad som helst för att öka sina vinster …

  Pengar kan ju få “folk” att begå vilka brott som helst, bryta mot allt för att göra “VINST” … med hjälp av skickliga advokater …

  Det är således inte bara banker, försäkringsbolag, som är i farten …

  Vem minns inte att f finansministern och statsministern Göran Persson “stal hundratals miljarder ur svenska folkets trygga besparingar – de så kallade ATP-fonderna ….” – utan att ens detta gav upphov till någon större reaktion ….

  Var det för stora summor för att “vanligt” folk skulle begripa sådana sammanhang …

  “Fel gener” kanske är samma typ av villfarelser lämpliga att användas för att ämnet skall bli alltför svårt för att “gemene man” skall våga ifrågasätta vad som hävdas i våra medier ….

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *