The Lancet och P1 Kaliber: 50% av den medicinsk forskning är styrd eller falsk

publicerad 10 september 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

medicinsk forskning

DEBATT. Ingert Nilsson som skriver för LäkemedelsVärlden rapporter i artikeln: “En orsak till spädbarnsepilepsi bekräftad” om en genhypotes om varför spädbarn drabbas av epilepsi. Hypotesen bekräftas av svensk forskning, men resultaten kan vara falska.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 05:42, 10 sep 2015, foto: Anna Böhlmark, 2000tv.se | Foto ovan: Crestock.com, foto nedan faksimil från Lakemedelsvarlden.se

Forskare vid KI och Karolinska Universitetssjukhuset säger att det handlar om en påstådd defekt i genen som kodar för transportproteinet KCC2.

Spädbarnsepilepsi“Det är en hypotes som vi med vår upptäckt kunnat validera”, säger Anna Wedell överläkare och professor i molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska institutet.

Risken är stor att detta är en vilseledande forskning som leder bort från den egentliga orsaken som tex vaccin. Vaccinskador kan leda till epilepsi och kramptillstånd. NewsVoice publicerade nyligen en chockerande video där flickor i Mexiko fick epilepsiliknande anfall efter HPV/Gardasil-injektioner. Etablissemanget vill dock inte veta av dessa varningar.

Industrin försöker bygga föreställningen att sjukdomar beror på genfel

Istället ska det vara fel på patienten. Det är det populära stället att söka på. Forskningen leder självklart i sin förlängning till en genmedicin eller ett förebyggande genvaccin som förmodligen inte kommer att fungera annat än i fabricerad statistisk, snarare än vetenskap.

Richard Horton som är chefsredaktör på The Lancet, en av världens mest välrenommerade medicinska tidskrifter, varnade i en artikel för att det mesta av eller 50% av den medicinska litteraturen/forskningen kan vara falsk, alltså denna typ av KI-forskning.

“The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”

Läs mer i NewsVoice: The Lancets chefredaktör säger att hälften av alla medicinska artiklar är pseudovetenskap

Ekonomiskt eller politiskt “felaktiga forskningsresultat” bestraffas

Alla försök att med oberoende forskning granska tex vaccinernas skadeverkan stoppas, enligt NewsVoice källor. Istället ska endast förväntade/positiva resultat publiceras. Detta förfarande bekräftas av Richard Hortons artikel och en undersökning som genomfördes av P1 Kaliber från 2006 rubricerad “Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?”. Svaret är “ja”. Det finns idag inte längre någon fri forskning inom medicin eftersom den kan leda till ekonomiska bortfall för industrin. Forskare som försöker bestraffas snabbt. Vi kan tex nämna fallet Andrew Wakefield.

Så här skriver P1 Kaliber:

”Hälften av de 2100 professorerna säger att de är mer eller mindre politiskt styrda i sin forskning, tex när det gäller vilka undersökningar som de kan få anslag till.”

”Läkemedelsföretag är inte intresserade av att publicera resultat som inte är bra ur marknadsföringssynpunkt.”

”Företag har ibland varit nervösa över spetsiga slutsatser. Representanter för statliga myndigheter och departement likaså. Där finns alltid ett outtalat hot om repressalier.”

Slutsatsen blir att Lancet och Kaliber menar att 50% [eller mer] av forskningen antingen är styrd och/eller falsk.

LäkemedelsVärlden bedriver inga djupgranskningar

Ingert Nilsson måste alltså granska KI:s rapport efter de svagheter som Horton varnar för och även ta reda på vilka som finansierade studierna. Om pengarna kom från en fin stiftelse måste pengarna spåras till källan. Finansierande forskningsstiftelser brukar då svara att pengarna tas från en “pott” och det är ofta svårt till omöjligt att få svar på frågan varifrån pengarna kom från början, allt för att dölja källan vilken brukar vara läkemedelsindustrin. NewsVoice har testat det i ett annat fall och responsen var då nervös. Man ville inte berätta.

Att bedriva undersökande journalistik är svårt, men nödvändigt. LäkemedelsVärlden bedriver inga djupgranskningar utan förmedlar endast den industrifinansierade forskningens “lovande resultat”.

Text: Torbjörn Sassersson