Länkpoliserna Fredrik Malm, Jonas Eriksson och Jesper Skalberg Karlsson har slagit till i Riksdagen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 september 2015
- Torbjörn Sassersson

NewsVoice i Aftonbladet 13 sep 2015REPLIK. Riksdagsledamöterna Fredrik Malm (FP), Jonas Eriksson (MP) och Jesper Skalberg Karlsson (M) ger sig på Jan Lindholm (MP), för att denne länkat till NewsVoice i ett mail. Aftonbladet skrev en artikel om det. De tre länkpoliserna utgör dock en minoritet, mindre än 1% av Sveriges Riksdag, så varför ska övriga 346 riksdagsledamöter bli anhängare till en trio som försöker spela bort den pressfrihet som NewsVoice representerar?

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice, uppd, kl 06:48, 14 sep 2015 | Bilder: faksimilier från media och pressfoton från Riksdagen

Jan Lindholms “brott” är att denne länkat till artikeln: “Djup akademisk korruption för GMO-industrin avslöjad i USA – Läget i Sverige ej utrett” i NewsVoice. Länken fanns med i Lindholms grupp-mail som gick ut till samtliga riksdagsledamöter, alla partiernas kanslier samt miljö- och jordbruksutskottet.

Jan Lindholms motivering till att länka lyder:

NewsVoice om GMO-lobbying 2015

“Huvuddelen bygger på en artikel från New York Times. Den handlar om kopplingen mellan livsmedelsindustrin och forskningsvärlden. Jag tycker det är viktigt att vi som riksdagsledamöter har bra information”.

ArcanumSkolan 2024

Detta förargade trion, de tre enda ledamöterna, som mig veterligen tyckte länken var olämplig. Jag är däremot övertygad om att de flesta i Riksdagen ansåg att länken var nyttig eftersom svenska mainstream-medier missade nyheten.

Fredrik Malms, Jonas Erikssons och Jesper Skalberg Karlssons angreppspunkter mot NewsVoice är svepande. Så här lyder kritiken mer exakt, enligt artikeln: “MP-ledamots massmejl väcker kritik” i Aftonbladet:

“Det var inte lämpligt att skicka massejl och länka till den här typen av sidor” och “Jag bedömer Newsvoice som en väldigt oseriös sida. Det finns bristande källhänvisningar, brist på underlag och även konspirationsteorier generellt”.

Jonas Eriksson

“Det där är så kallade alternativsajter som sprider konspirationsteorier. Det är ju ingen som ser det som en seriös nyhetskälla. Jan Lindholm framstår allt mer som en foliehatt”.

Fredrik Malm

“Hoppas vi i fortsättningen kan slippa länkar till Newsvoice på riksdagsmailen”.

Jesper Skalberg Karlsson

Riksdagsmännens kritik tillhör alltså den vanliga tröttsamma, att alternativmedier bara sprider påstådda konspirationsteorier och de vill därför straffa länkaren (Jan Lindholm) genom att hänga ut denne, ta in honom för en tillrättavisning (av Jonas Eriksson) och omoget kalla denne för “foliehatt” (Fredrik Malm) i en kvällstidning. Deras förhoppning är att de andra 346 riksdagsledamöterna ska bli ängsliga och inte våga “länka fel” i framtiden.

I själva verket anser jag som redaktör att källhänvisningar, och ju fler desto bättre, är av största vikt och därför finns de alltid med i NewsVoice artiklar.

Aftonbladetjournalisten Malvina Britts som skrev artikeln har i övrigt inte ens kontaktat NewsVoice. Det hade varit hederligt av denne att kontakta mig som redaktör för en kommentar.

Jag tackar Jan Lindholm för hans oräddhet, civilkurage och öppenhet för omvärldens perspektiv och avslöjanden, förmedlat av NewsVoice med The New York Times som källa. Artikeln avslöjar grov akademisk korruption inom GMO-industrin i USA och artikeln i NewsVoice påpekar att även forskare i Sverige kan vara köpta av livsmedelsindustrin. Trion Eriksson, Malm och Skalberg Karlsson tyckte tydligen inte att de budskapen var viktiga.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • MANIPULERAD VETENSKAP

  ”Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  Så etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

  Men allt som har en början har ett slut – och den bortre parentesen för detta tycker jag kan börja skönjas – tack vare ej minst dr Annika Dahlqvists civilkurage som läkare.

 • Pål Bergström skrev: 14 Sep, 2015 at 09:18 ”Om ändå riksdagens ledamöter brytt sig om källhänvisningar.”

  Pål, kan ”källhänvisningar” i tid och rum lära det laglösa kollektivet ”riksdagens ledamöter” u.p.a. och risk, att i nutid och mentala rum i varje enskild ägd fyrarummare förstå när, var och varför ordet/begreppet KUNSKAP är enskild utvecklad och ägd egendom, som det allmänna svenska partipolitiska skolsystemet lär, tränar och betygsätter i nutid och rum, med avsikt och mål att Marknaden skall LYDA Jante och Luthers läror, återförsäkrat av Ågrens ofta livslånga mentala förnekelse av information som mentalt förvirrar enskild ägd tanke, beslut och handling?

  Ord/begrepp ovan är producerat och kvalitetssäkrat i tid och rum nedan:
  Med vänlig hälsning
  Lärstad den 17 september 2015
  Namn eller namnteckning av producent med eller utan strikt produktansvar i nutid, nära framtid och rum, för säkerhetsbrist i producerat budskap ovan, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för skydd av enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i EES och Europeiska unionen.

 • alltså, det var ju en lite väl vid definition av konspiration tycker jag, Åke. själv är jag anhängare av denna:

  “A conspiracy is nothing but a secret agreement of a number of men for the pursuance of policies which they dare not admit in public” – Mark Twain

  i övrigt tycker jag det var roliga nyheter. tack till Newsvoice.

 • Haha det var en rolig tanke Åke Södergren! Man kan tänka sig att fotbollsledaren måste framföra konspirationsteorier också. – Om du gör si eller så för att lura den motspelaren brukar han sparkas illa på smalbenen. –
  Så man kanske kan säga att både konspirationer och konspirationsteorier, ingår i taktiken för lag, företag, eller annat där det är en kamp mellan olika åsikter eller viljor och det går ut på att vinna över “motståndarna”.

 • Sanningen bakom uttrycket konspirationsteori är helt enkelt att en sanning är skymd!!
  Fram med sanningen och alla teorier faller platt – enkelt.
  Konspiration betyder att andas tillsammans.
  Således den som kastar fram detta subjektiv är antingen korkad eller en lögnare av dignitet.
  Tänk vad en fotbollsledare konspirerar före en viktig match!

 • Å, vad jag önskar att jag vore riksdagsledamot. Då hade jag skickat ut ett massmejl med länk till just denna artikel. Det är väl för mycket att hoppas på att någon riksdagsledamot skulle våga detta. Jan Lindblom kanske. Det hade varit ett mycket busigt drag.

 • Alla som läst statsvetaren och f d politikern Ann-Marie Pålssons “Knapptryckarkompaniet” (boken som redogör för hur det numera fungerar i den svenska riksdagen) vet att numera tycks endast partiledarnas åsikter gälla. Övriga medlemmar anses vara hot mot den sittande partiledaren och tvingas därför numera att bara fungerar som ett EKO – för att fortsatt kunna räknas in bland dem, vilka får finnas med i “riksdagsgänget”.

  Därför slipper gänget runt partiledaren ha problem med alla svåra frågeställningar, tills dess någon av dem till slut lyckats avsätta den gamle “härskaren”!

  Bonnier och Schibstedt styr idag över de flesta av Sveriges medier. Med hjälp av NSA och FRA vet “makten” därför vilka faror som hotar dem och försöker därför reducera riskerna att andra än de “rätta” åsikterna skall gälla i dagens media-debatt!

  När granskande och kritiska medborgare noga jämför lagstiftning och rådande regelverk för myndigheter uppdagas hur skickliga “omtolkningarna” blivit sedan den gång de formulerades!

  Likt George Orwells “1984” och “Djurfarmen” (= “Animal Farm)” är likheten påfallande med hur mycket som skett här i Sverige fram tills idag – oavsett om det gäller termer som “Jäv”, eller hur trafikskadades rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag förnekas med hjälp av hur dess försäkringsläkare omtolkar besvär – varefter rådande samband oftast tolkas helt på tvärs mot vad som i själva verket hade hänt!

  – Ett agerande som Kaliber kunde avslöja gällande hur neurologen och professorn Hans Link ägnat sig åt “JÄV” samt omtolkning av rådande samband mellan skador och uppkomna besvär – är bara ett av många illavarslande tecken på vad som pågår – för att förhindra att utlovade ersättningar skall få bli utbetalda! Dessutom vid förlust tvingas drabbade att även betala sitt försäkringsbolags rättegångskostnader.

  – Ej sällan rör det sig i enskilda fall uppåt miljonen kronor! Antalet dylika processer är mycket stort – varför summan av sådana skadeståndskostnader gällande försäkringsbranschen kan röra sig i mångmiljardklassen – till följd av hur bolagen agerat mot just svårt skadedrabbade!

  Att Försäkringskassans och försäkringsbranschens försäkringsläkare och handläggare bryter mot vad EU-domstolens domar fastställt – gäller även i Sverige – vet eller bryr sig nog sällan dess dömande domare om – trots sina skyldigheter att vid minsta tvekan konsultera EU-domstolen!

  Skälet torde vara att domarkåren tycks sakna nödvändig medicinsk kunskap har upprepade enkäter till samtliga domstolars domare verifierat! – Ändå fortsätter allt på samma sätt!

  Att Trafikskadenämnden och olika myndigheter även använder sig av försäkringsbranschens egna försäkringsläkare innebär att “Jäv” förekommer!

  Trots detta vägrar Justitiedepartement, JO, JK eller Rättsliga Rådets Ordförande – en erfaren domare – att ens vilja utreda sådana ärenden – varefter dessa avskrivs utan någon enda kommentar!

  – Finns lagarna bara för syns skull?

  Ett tecken, som bekräftas av författaren Bertil Lindqvist, när denne beskriver hur detta sker i den följetong som just nu går att följa på NewsVoice!

  – Detta är inte bara en ren fiktion – utan detta sker nu och här i Sverige, som i många medborgares tycke skulle vara alla goda demokratiers bästa föredöme, trots att landet i själva verket alltför ofta tycks fungera i stort – som i Silvio Berlusconis Italien!

 • Hur kan vi skicka mass-mail till alla riksdagsledamöter? Det kommer ju intressanta och viktiga artiklar varje dag i ämnen de borde känna till.
  Vi kan ju blanda lite NewsVoice och andra källor så de själva kan hålla sig informerade i framtiden. Naturligtvis med länkar till källorna.

 • Foliehatt är populärt bland konspirationsförnekarna. Det kan vara av intresse att då och då (för att irritera konspirationsförnekarna) påminna om bakgrunden till begreppet. Det syftar ju symboliskt på att foliehatten försöker skydda sig mot något som omgivningen tror inte existerar. Det foliehatten tror existerar är radiokommunikation in i hjärnan. Fram till 1975 finns det åtskilliga öppna publikationer om hjärnimplantat som fjärrstyrs med radio. Dessa dokumenterades fungera för att fjärrstyra människors hjärncentra och på ett djupgående sätt ingripa i personligheten.
  1975 var en sån här anordning stor som ett mynt och behövde ingen intern energikälla.
  Ingen seriös debattör förnekar att tekniken fungerade och heller inte att något skäl finns för att anta att forskningen upphörde 1975.
  Mellan 1969 och 1972 hade Usas kriminologer långtgående planer att använda elektroniska bojor men också i valda delar förse dem med tvåvägskommunikation in i hjärnan för att monitorera och ‘bota’ aggressioner etc. Tvåhundratusen brottslingar nämndes som lämpligt ur cost-benefit synpunkt. Ronald Reagan var entusiastisk men som guvernör fick han finna sig i att vänta tills han blev president. Då bytte vetenskapliga tidskrifter för forskning på konstgjorda implantat namn så att prefixet ‘official’ tillkom. Givetvis antyder det att även en inofficiell förgrening av tidskriften kom till.
  Kort sagt de foliehattar som givit namn åt uttrycket är både logiska och seriösa.

  Men nånting säger mig att konspirationsförnekarna reagerar mer på 9/11-debatten.

 • Här ser vi vilka är USA lakejer och mot folket. Dessa borde inte representera den svenska folket eftersom de är äkta landsföredare !!!!!!

 • Kan ni inte även lägga in länken till själva ursprungsmailet till riksdagsledamöterna?

  Folkpartistens synpunkt kan vi lämna därhän, fp ligger idag nära ledarens nivå som hänvisar till “vetenskap” och konsensus som inte finns, och de naiva som tror att inga konspirationer finns och ingen omfattande lobbyism och därtill använder “foliehatt” kan buntas ihop med voffarnas primalreaktioner.

  Skalberg Karlsson besvikar; han har ju ibland visat sig ganska självständig i m-lägret.

  Men, att Jonas Erikssson (i synnerhet som gruppledare) offentligt angriper en av sina egna utan starka argument är ett mentalt förräderi. Är det ett tecken på den ängsliga oron att betraktas som “ovetenskapliga” (som man också kan se inom bland annat v nuförtiden).

  Att vilja förbjuda en källa är ett censorskap som blir allt vanligare – inom vetenskapliga sammanhang, på tidningar (som dn, dn.se) och andra media (BBC, CSN mfl) där vissa ämnen och debattörer ska vara persona non grata…Att kräva (och bakom tysta väggar agera för) återdragande/retraction av artiklar som kan visa på solida källor i stället för att redovisa debatt om artikeln är ett illavarslande tecken för demokratin. Hade han skrivit en artikel i stället för att ha mailat hade vi kanske ha fått se ett orwellskt tillbakadragande=utsuddning? Detta är oroande.

  Apropå Newsvoice finns det artiklar om mycket och enligt min mening av skiftande kvalitet, men åtskilligt är intressant eller – även om jag inte finner själv artikeln speciellt givande eller ens vettig – intressanta länkar.

  Nej, denna cencur är oroande.
  När det gäller mp, har gruppledaren stöd av mp-ledningen??
  Vad anser Fridolin? Vad anser Romson?

  Att vetenskaplig korruption finns, därtill att tillsynsorgan korrumperats finns ju till och med vetenskapsstöd för, bland annat från Nobelpristagare (ekonomi) för att nu komma in på själva utsprunget till denna debatt (där det visades mail som visade att Kevin Folta och många andra vetenskapligt betitlade pengamottagare bevisat vara korrumperade)

 • Dessa riksdagsledamöter verkar önska att vi har censur i riksdagen och inom medievärlden. Jag vill påminna om de aggressiva närmast desperata attackerna i media (Expressen och SVT Opinion) då Strålskyddsstiftelsen i april fick möjlighet att informera intresserade riksdagsledamöter om vad bland annat forskare och Europarådet säger i frågan om hälsorisker med strålning från trådlös teknik – information som blockeras i mainstreammedia som bland annat lever på annonsintäkter från berörda industri. Detta att Strålskyddsstiftelsen skulle lämna korrekt och källgranskad information verkar ha skrämt upp vissa.

  Det blev artiklar som varnade för det som ur industrins snäva synvnikel är skräckpropaganda då det hotar deras framtida vinstprognoser, dvs att deras strålande produkter är skadliga för människors hälsa, orsakar cancer och skadar cellers DNA och nervsystemet.

  Här Expressens attack: expressen.se/nyheter/arets-forvillare-bjuds-in-till-riksdagen/

  Jag ställde frågan både till Expressen och till SVT Opinion hur många gånger de i kritiska artiklar speglat omfattningen av trådlösa industrin informationsspridning i riksdagskorridorerna. Hur ofta är de där? Varje dag? Varje vecka?. Inget svar. expressen.se/nyheter/arets-forvillare-bjuds-in-till-riksdagen/

  Här SVT Opinions artikel vars redaktör Terje Carlsson i det längsta förhindrade och förhalade publiceringen av min replik. Mats Reimer fick därför in en andra artikel dagen före vår presentation i riksdagen innan jag ens fick bemöta det första fåniga angreppet från vad som många anser vara sveriges mest elaka läkare:

  svt.se/opinion/riksdagsledamoter-underblaser-elfobi
  svt.se/opinion/article2859299.svt

  Dessa artiklar ska ses i perspektiv till vad såväl Public Service och Expressen, SVD, DN mfl INTE publicerar om frågan: 190 experter varnade i maj FN och medlemsländerna för allvarliga hälsorisker med strålningen,

  http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/05/190-experter-uppmanar-fn-och-who-att-battre-skydda-manniskor-mot-halsorisker-med-stralning-fran-tradlos-teknik/. Inte ett pip.

  En mycket stor djurstudie visade några månader tidigare att strålning från 3G långt under gällande gränsvärden främjar tumörtillväxt,. Det är nivåer som alla svenska barn exponeras för i skolan då de använder de påtvingade trådlösa datorerna. Inte ett pip. Apple är ju världens vinstrikaste företag.
  News Voice och andra alternativa medier är alltmer vår sista livlina för att rädda det som finns kvar av demokrati.

 • Sakfrågor är inte populärt längre. Det ska vara hysteriskt känslomässigt numera. Vi behöver således inte ens diskutera innehållet. Här gäller det att skrika högst, ha monopol på “det fria ordet” så slipper man problem med svåra frågeställningar.
  Tur att det finns någon saklig politiker kvar.
  Tack till Jan Lindholm!

 • Ruggigt att det analytiska djupet verkar saknas hos en del riksdagspolitiker. Varför ska de skjuta på budbäraren? Bättre hade varit om de diskuterat sakfrågan istället. Det är det de har betalt för – eller får de mer inkomster från annat håll?

 • Skall enskilda svenska rikdagsmän tillåtas få förhindra att kritik framförs mot att dess EU-representant i EU-kommissionen (Anna Cecilia Malmström, svensk statsvetare och folkpartistisk politiker, 1999–2006 ledamot av Europaparlamentet, 2006–2010 EU-minister i Statsrådsberedningen och numera Sveriges EU-kommissionär) kanske tvingas medverka till ett val genomförs – utan att ens alla Europas EU-representanter i förväg får veta vad som därefter skall komma gälla – när kanske framtidens viktigaste frågor skall avgöras!

  Den att stora manipulerande företag skall kunna få dra stater inför internationella domstolar och fälla dem – hur oetiskt de än tidigare agerat eller hur de än säkerligen beter sig framöver – gällande t ex framtidens alla livsmedels-, läkemedels- eller vaccinproduktioner!

  Säkerligen kan det komma att även gälla många andra verksamheter!

  Men får våra representanter eller vi själva veta vilka eller vad?

  Detta tycks ske – innan en omröstning skall ske i Bryssel gällande de villkor EU och USA i nuläget förhandlar om – bakom ryggen på jordklotets nu levande – även alla dess framtida medborgare!

  Detta är en skam utan like – att dessa “folkens representanter” tydligen inte skall få veta vilka villkor som skall gälla framöver – innan denna livsviktiga omröstning skall ske – helt i tystnad!

  Är det så demokrati skall byggas – att en liten utvald grupp skall tvingas ta beslut – utan att ens få ta del av hela sanningen om framtiden – bara för att det “stora kapitalet” därefter skall kunna tillåtas få härja hur fritt som helst – oavsett konsekvenserna!

  Finns mutkolvar inblandade i sammanhanget? Kan kanske otillbörlig, fördold verksamhet skett även nu – som kunnat avslöjas i så många andra sammanhang?

  – Läs författaren Bertil Lindqvists böcker om korruptionen i det fina landet Sverige! En av dem presenteras som följetong, kapitel för kapitel här på News Voice!

  Gåvor och gengåvor tycks florera i många sammanhang!

  Varför inte även här och nu???

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *