Lukrativa möjligheter för läkemedelsindustrin när allt fler människor får aggressiv hjärntumör

publicerad 29 september 2015
- av K. Reporter

rontgen-huvud-crestock

Den enas död är den andres bröd. Man kommer ofrånkomligen att tänka på det när man tar del av marknadsundersökningsföretaget Transparency Market Research presentation av en ny rapport innehållande prognoser över utvecklingen av marknaden för behandling av glioblastom. Glioblastom är den mest aggressiva hjärntumörformen. Den växer snabbt och har mycket hög dödlighet.

Text: K. Reporter | Bild: Crestock.com

Den globala läkemedelsmarknaden för att behandla glioblastom väntas nästan tredubblas i värde mellan 2013 och 2022 enligt den nya marknadsanalysen (från 0, 34 miljarder USD 2013 till 0, 91 miljarder 2022). Fördubblingen beror delvis på att fler får sjukdomen, dvs att antalet fall av hjärntumörer ökar i världen.

Nordamerika och Europa är de största marknaderna för läkemedel inriktade på behandling av denna den värsta formen av hjärntumörer beroende på att fler människor drabbas av sjukdomen, men även på grund av tekniska framsteg. Kina och andra länder i stillahavsområdet förutspås bli de mest lukrativa marknaderna på grund av ökad förekomst av sjukdomen i dessa länder.

Källa: Globenewswire.com

Relaterat