Militär och polis ska samarbeta mot terrorismen – “Onda krafter” kan slå till och det börjar med klisterlappar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 september 2015
- NewsVoice redaktion
Svensk terrorlagstiftning - SVT

DEBATT. Inrikesminister Anders Ygeman presenterade nyligen Regeringens nya strategi mot terrorism med flera lagskärpningar. SVT intervjuade Ygeman och terrorforskaren Hans Brun. Det fanns ingen djupare analys av terrorismens bakgrund istället bygger diskussionen på en ökande terrorism som en konspiration mot Sverige.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd kl 20:05, 13 sep 2015

Journalisten i studion ställer inga djupare kritiska frågor till Hans Brun om terrorismens egentliga uppkomst, att den påstås ha finansierats av Väst och riskerna med en antiterrorism, vilken i förlängningen kan leda till ett övervakningssamhälle där personkontrollen till slut blir absolut eftersom “onda krafter” är i görningen.

Hans Brun - Foto: SVT“Det finns en risk, en förhöjd risk, en högre risk än normalt att onda krafter genomför terrordåd i Sverige”, säger Hans Brun.

Foto: SVT

Problemet är att antiterrorismspektaklet kan bli så omfattande att det i framtiden blir svårt att urskilja en gräns mellan terrorism och statsterrorism, där alla är bevakade dygnet runt och där vi kan ange varandra i likhet med situationen i Frankrike efter Hebdo-attacken.

Läs mer: Resultatet av Charlie Hebdo: miljarder till säkerhetsföretagen och angiverisystem inrättas

Svaga journalister

SVT-reportern Kerstin Holm ställer allvarligt frågan om risken med att oskyldiga svenskar kan fastna i nätet när terrorister ska fångas i Sverige. Ygerman duckar på den frågan och kom enkelt undan. Han menar vagt att det krävs enskilda domstolsbeslut i varje enskilt fall. Frågan tas in i studion, men besvaras inte heller av Hans Brun, även han duckar.

Det är återigen tydligt hur enkelt där är för ansvariga beslutsfattare att komma undan med ett undvikande svar på varje svår fråga. Svenska Public service-journalister saknar förmågan att lägga intensitet i sina efterfrågningar. De ställer ofta bara en svår fråga och accepterar sedan det enda svar de får. Särskilt journalisten i SVT-studion hade ingen som helst fristående position med integritet i relation till Hans Brun. Journalisten agerade endast som en medgörlig part för den ökande övervakningen som skulle annonseras för allmänheten.

Skolan ska misstänkligöra elever som sätter upp fel klisterkappar

Hans Brun säger att terroristspaningarna till och med ska ned på kommunal nivå. Lärare ute på skolorna ska utbildas i hur de ska känna igen terrorismens symboler. Lärarna ska kunna larma om de ser misstänkta klisterlappar på skolskåpen. Brun säger att mjuka åtgärder ska blandas med repressiva metoder för att komma åt problemet i ett tidigt skede, men enda chansen för skolorna att kunna veta vem som sätter upp en klisterlapp är förmodligen att placera ut kameror överallt och det lär krävas angiverisystem.

Terrorexpert Hans Brun säger lugnande att man ska göra illa folk så lite som möjligt. Man kommer med andra ord göra folk illa lite grann, men det är en väldigt sund inställning, enligt Brun. Vi ska alltså vara lagom rädsla för repression, ett perfekt motto för en stat som eftersträvar en perfekt kalibrerad övervakning.

Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning (NCT)

Anders Ygeman säger att Säpo, MUST (militära underrättelsetjänsten) och FRA kommer att få utökade möjligheter för avlyssning och informationsutbyte mellan myndigheterna. Polisen och Säpo ska kunna ta del av innehållet i misstänkta personers mobiltelefoner innan samtal och SMS krypteras. Tekniken är oerhört inträngande för privatpersonen.

Den myndighet som ska samordna terroristspaningarna är NCT som Hans Brun beskriver som en grupp bestående av eliten inom svensk underrättelsetjänst med representanter från polisen, säkerhetspolisen och militären. Parterna ska blixtsnabbt kunna dela redan insamlad digital information om misstänkta personers aktiviteter.

NCT ska i sin tur knytas till internationella liknande organisationer i Skandinavien för att kunna dela information och till och med sätta in specialstyrkor i samband med terroristhandlingar. Styrkorna är enheter som ska bestå av både polis och militär. Polisen ska få utökat stöd med helikopterinsatser för att tex snabbt kunna flytta den nationella insatsstyrkan eller bombgruppen för att kunna hantera skarpa lägen.

Den svenska nya antiterrorlagstiftningen är heltäckande. Den spänner från klisterlappar på skolskåp till helikoptrar med militärer och poliser, men när kommer drönarna in i bilden? Det är oklart om NCT har en manual för vilka symboler som kan anses stå för misstänkt terrorism. Hur blir det Guy Fawkes?

Vi vet med andra ord att fel personer kommer att hamna i fångstnätet som kommer att vara extremt finmaskigt. Dessa individer kommer att skadas. I ett läge när fel person tas in för förhör blir det sedan upp till “enskilda domstolsbeslut” att avgöra om den misstänkte är en terrorist eller inte. Ingen vet idag om en person som en gång misstänkts för terrorism någonsin kan bli fri från den stigmatiseringen, åtminstone socialt, i hemmet, bland grannarna och på jobbet. 

Text: Torbjörn Sassersson

Svensk terrorlagstiftning - SVT

Foto: SVT


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ja, oerhört starkt citat, men det kan tilläggas att systemets lydnadsinstrument är att göra de självprogrammerade “överflödiga”.  Gissa varför vi inte har 4-timmars arbetsdag.  Det skulle räcka med 4-timmars arbetsdag för full sysselsättning för alla som vill jobba, och vem skulle inte vilja jobba 4 timmar per dag för att känna sig behövd?  En full sysselsättning där alla fick känna sig värdefulla skulle dock rycka undan det viktigaste lydnadsinstrumentet, som är att kunna göra vemsomhelst “värdelös” och utanför “de värdefullas” identitetssällskap.

  Genom detta systemets lydnadsinstrument görs de mänskligt pålitliga, de som ser till samhällets = det gemensammas bästa, inte i första hand till det rådande systemets bästa, om till “ej medborgerligt pålitliga”, och straffas genom att göras till “överflödiga” människor.  “Medborgerlig pålitlighet” är ett brott mot mänskligheten så länge vi har ett system vars agenda INTE är människans bästa.  T.ex. så snackar de svenska juridiska nätverken ihop sig inbördes som vilket gangsterbossmöte som helst, och sedan gör de som de har bestämt mellan sig, utan hänsyn till lag och rätt.

  Även hemlighetsmakeriet är en del av detta översitteri.  Jag läste en länk  http://www.idg.se/2.1085/1.611931/snowden-hyllas-men-om-han-varit-svensk .  Där säger Erik Lagersten, informationsdirektör vid Försvarsmakten:  “— Underrättelsetjänst baserar sig på lag och förordning, det är inte herrarnas fria åkning.  I detta finns insyn av en särskild inspektionsmyndighet och granskare som kontrollerar denna.  Min uppfattning är att den typen av moraliskt tvivelaktiga saker, i den mån det skulle finnas, kommer till kännedom förr eller senare.  Man kan inte i en demokratisk stat, med den typen av många kontrollfunktioner vi har, i längden hemlighålla saker som är moraliskt tvivelaktiga, säger Försvarsmaktens informationsdirektör.”

  — Vilket är kvalificerat nonsens.  Läs  Dennis Töllborg, “Den svenska säkerhetspolisen och dess arbetsmetoder” (1991).

  På samma länk säger Töllborg bl.a., min fetning:

  “[…]  Dennis Töllborg poängterar att vi haft väldigt få frivilliga visselblåsare i Sverige.

  — Sverige har under de 40, 45 år jag jobbat med det här haft en enda frivillig visselblåsare.  Det påstods att det fanns en inom FRA, och jag har haft en person här som jobbade på Säpo och var skiträdd.  Min slutsats är att i Sverige är repressionen subtil, men inåt helvete brutal.

  I slutet på förra året överlämnade justitierådet Per Virdesten en statlig utredning om hur visselblåsare ska få stärkt skydd.  Men utredaren drog en tydlig gräns: en arbetstagare som slår larm kan genom samma agerande också begå ett brott, till exempel mot rikets säkerhet, mot en författningsreglerad tystnadsplikt eller något annat brott.  I dessa fall undantas arbetstagaren från skydd enligt lagen, om det råder identifikation mellan larmhandlingen och den brottsliga handlingen.

  Ord och inga visor.  Vår svenske Edvard Snödén skulle alltså inte åtnjuta ett särskilt skydd om riksdagen går på utredningens linje.  Enligt den ansvarige på Arbetsmarknadsdepartementet så räknar man med att propositionen kommer i höst.”

 • “Every facet, every department of your mind is to be programmed by you. And unless you assume your rightful responsibility and begin to program your own mind, the world will program it for you.”
  – TCM

 • Birgitta 2015-09-13 18:14 i Övervakningsamhället tråden:

  Övervakning och kontroll av människor har sin grund i “det moderna projektet” som föddes efter 1a världskriget i vä(r)stvärlden.  Målet var att skapa en ny typ av människa; anpassad efter framtidens behov.  Kartläggning av olika typer av människor blev en viktig del i projektet[…]”  “[…] troligt att den nämnda gruppen utgjordes av “orätt tänkande individer”, vars tankemönster skilde sig från de mer “samhälleligt korrekta”. […]”   “«[…] Man does not have the right to develop his own mind. […]»”

  ‘Tack vare’ att det kommer in en massa kriminella ‘entreprenörer’, kan det totala angiverisamhället införas, där de hjärntvättade via sina rädslor programmeras att ange allt och alla som inte ‘följer normen’.

  En vän skrev till mig, min fetning:

  «·»   “Det är de “rättupplysta” skolfascisterna som tagit över staten sedan alla de naturligt ledande med livets skola bakom sig kunnat elimineras som så kallade sjuka genier eller felskolade.
  «·»   Tankefelet ligger redan på det filosofiska planet.  De som fått eller tagit sig oskälig makt över oss andra har helt enkelt inte gjort rätt för sig.  Istället konspirerar man kring sina respektive mest dolda svagheter för att slippa återgälda sin skuld till oss medmänniskor.
  «·»   Alla borde vara skyldiga att försöka förklara upptäckter av sitt väsen inför medmänniskan så att vi gemensamt kan balansera oss åt det rättvisande håll vars och ens inre kompass från födseln visat.  Med nödvändighet måste denna kunna avläsas utifrån i enlighet med våra genom livet växande begrepp om heder och samvete.
  «·»   Den mest sataniska taktiken är vad svenska socialfascisterna började med och nu diskret framhålls som föredöme genom WVS.  Enligt denna nya “vetenskapliga” religion är vi med självlärd uppfattning inte ens att betrakta som fullvärdiga medborgare och individer med självbestämmanderätt.
  «·»   Det är varken utilitarismen eller rättspositivismen i sig det är något fel på utan dess kombination med vetenskapsreligioner av odefinierade slag och respektive sätt att sortera bort och förneka andras mer naturliga rätts och kunskapskällor.

  Som sagt, de “rättupplysta” har helt enkelt inte gjort rätt för sig.  Men det vägrar de erkänna.  Istället ‘underkänner’ de dem som vill göra mänskligt rätt för sig genom att i glädje utveckla sitt eget och allas medvetande.  Det livet enligt min mening går ut på.  Och de “rättupplysta” (de med “rätt värdegrund”…) tar till ‘alla trick i boken’, för att undvika att behöva ta ansvar.   Inkl. då att skapa kaos, för att genom det kunna värva stöd genom att skapa det totala angiverisamhället.

 • Terrorismen är knappast det största hotet mot det svenska folket utan globalisternas nyliberala turboekonomism där målet är skapa en ny civilisation med 20:80-samhälle. Tjugo procent av den arbetsföra befolkningen räcker för att hålla världsekonomin igång i framtiden. Resterande befolkning kommer att erbjudas lugnande “tittytainment”. Inte bara en orkan är att vänta utan en social jordbävning när folk förstår verkningarna av elitisternas gastkramande svångremspolitik för majoriteten av världsmedborgarna. Politiker har medverkat till att miljoner människor år efter år berövats jobb, glesare sociala nätverk och framtidsutsikter. Vi står inför ett globalt sammanfall pga “statsterrorism” där politiker agerar för nedmontering av nuvarande civilisation.

  Vi bör absolut inte lämna vårt förtroende till politiker för kampen mot den sk “terrorismen”. Det här är bara första steget. Imorgon kommer de för att hämta Svensson när hen protesterar mot integritetskränkningar och nedskärningar.

  Rekommenderar: Globaliseringsfällan. Angreppet på demokrati och välfärd av Hans-Peter Martin & Harald Schumann.

 • Frivilligt drar vi åt skruven. Exakt som programmerat och förutsett, reagerar den svenska regeringen följsamt på de strategiskt tidlagda och utplacerade terroraktiviteterna. Den som följt utvecklingen med hjälp av alternativa grävande medias starka luppar, kan inte hysa något som helst tvivel om att de allra flesta terrordåd sedan 2001 – inklusive den monumentala avsparken mot World Trade Center i New York med smeknamnet 9/11 – varit så kallade false flag attacks.

  Om någon skulle vara ovetande om vad som menas med “false flag attack”, betyder uttrycket att förövaren av dådet i själva verket är den som i en konflikt framstår som det drabbade offret. Och motivet är att få en anledning att angripa den som falskt framställts som angriparen. Typexemplet är hur andra världskriget påstås ha börjat: Genom att tyskar klädde sig i polska uniformer och angrep sina egna positioner utmed gränsen. Man fejkade alltså ett polskt angrepp, som då motiverade att man “försvarade sig” genom att erövra Polen.

  Idag använder man mer sofistikerade metoder, med infiltration, falsk propaganda, och utnyttjande av “useful idiots” som programmeras att utföra dåden, men signaturen är omisskännlig. Bland de många falskflaggade terrordåden sedan 2001, följer både det mot Charlie Hebdo i Paris och det mot synagogan i Köpenhamn exakt det typiska manuskriptet. Ett manus som jag sett i säkert dussinet dåd. Och motivet framstår för mig som glasklart: Dels att skapa en bred anti-muslimsk opinion och rättfärdiga folkmorden i de länder i Mellanöstern och Afrika som man åtminstone sedan 2001 bestämt sig för att likvidera militärt, och dels att få anledning införa allt striktare kontrollåtgärder och allt mer intrång i befolkningarnas privatliv och integritet.

  Sverige har lydigt nappat på betet hittills, och den nu lanserade strategin lämnar dörren öppen för både militära ingripanden inom Sverige – precis som har skett i USA i direkt strid med författningen – och dessutom inkalla utländsk polis och militär. Skall vi läsa det som NATO? – Under USA:s faktiska ledning, även om de satt en dansk eller norsk marionett på ledarposten?

  Scenariot kanske inte kan ändras. Kanske det är ödesbestämt. Men vi kan åtminstone försöka bli medvetna om vad som sker, och varför.

 • Hans Brun har kopierat Hitlers strategi rakt av.

  “”Terrorism” is the best political weapon for nothing drives people harder than a fear of sudden death.”
  – Adolf Hitler

  Det positiva är att Hans Brun nu avslöjat sig som fullfjädrad psykopat.

 • Det är många som ska samlas vid köttgrytorna, med kontorister och teoretiker från blåljusen och Sepå och deras kommersiella kohorter. Migrationsverket är samtidigt en byråkratisk katastrof. Det är åter ryggradslösa tjänstemän som sätter agendan för att skapa ytterligare jobb till sej själva och kapital till migrantbaroner via flyktingagendor och främlingsfientlighet. De klarar inte av sitt jobb utan skapar istället ett angivarsamhälle av golare. Med hjälp av turkisk expansionspolitik som delvis ligger bakom flyktingströmmen i Syrien kan man nu konstruera ett terrorhot i Sverige. Sedan att Israel också har sina planer, liksom saudier och andra som sammanfaller tyder på en stor grad av opportunism, alltså även inom EU. Hela programmet i mellanöstern har påbörjats för länge sedan och drivs idag med Nato som en av huvudaktörerna från den turkiska basen Incirlik. Givetvis blir det en del pajkastning, ofta med rätt mål, se till exempel följande http://iranfrontpage.com/views/2015/09/mr-erdogan-you-are-to-blame-for-the-syrian-refugees/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *