Professor: Älgar dör stort i plågsam förlamningsdöd – Samhället har förlorat förmågan att se allvarliga signaler från miljön

publicerad 22 september 2015
- K. Reporter

Lennart Balk (SU.se) - Foto: Per-Åke Hägerroth (ITM SU.se)Något är allvarligt fel i den svenska miljön. Sjöfåglar har dött i massiv omfattning de senaste tio åren i en plågsam förlamningsdöd. De senaste åren har även större landlevande djur drabbats bland annat älgar. De senaste dagarna har sju döda älgar på nytt påträffats i södra Sverige, bland annat i Blekinge.

Text: K. Reporter | Lennart Balk – Foto: Per-Åke Hägerroth (ITM SU.se)

Professor Lennart Balk från Stockholms Universitet som under många år undersökt både sjöfågeldöden och älgdöden menar att det finns ett väldigt stort mörkertal, men att man hittat runt 100 döda älgar när det varit som värst. Sjukdomen drabbar framför allt södra Sverige och ökar periodvis i förekomst. Djuren förlorar ofta pälsen, blir förlamade och blinda.

Lennart Balk säger till NewsVoice att inte bara älgar och sjöfåglar drabbas utan även andra landdjur exempelvis rådjur.

Annons Ulla Gabay bok HälsofällanBalk är förvånad över att larmrapporterna om älgdöd och sjöfågeldöd inte lett till större reaktioner och insatser från samhället.

 • Hade vi haft dessa effekter för 30 år sedan hade hela samhället reagerat. Många verkar ha förlorat förmågan att ta in allvarliga signaler från miljön om att vi har kraftiga störningar. Däremot när jag pratar med människor som ofta vistas i naturen, exempelvis i skärgården, så är de allvarligt oroade över den negativa utvecklingen i miljön.

Under en längre tid har Sverige haft överdödlighet bland stora däggdjur och bland sjöfåglar. Man har hittills inte hittat orsaken. Lennart Balk har funnit att sjöfåglarna lider av B-vitaminbrist, men man vet inte varför de får B-vitaminbrist. Lennart Balk och hans medarbetare publicerar snart en undersökning om B-vitaminbrist bland döda och sjuka älgar.

Referenser och relaterat

Lennart Balks vetenskapliga undersökning om B-vitaminbrist bland sjöfåglar

Lennart Balk på Stockholms Universitet

Stockholms Universitet: Unravelling the mystery of dead moose in southern Sweden

Artiklar om sjöfågeldöden:

Miljömagasinet: ”Något stort och otäckt händer” – Tyst vår

SVT: Fågeldöd beror på B-vitaminbrist


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Annars har ju skogsägarna länge haft ett horn i sidan mot älgstammens ständiga tuggande i skogsplanteringarna.. Vartill den årliga avskjutningen sedan decennier aldrig verkade lösa deras problem. Media nedlusades med årliga och lika griniga rapporter. En slutgiltig lösning är inget svår att impregnera lämpliga objekt med. Det kan vara alltifrån saltstenarna till vissa plantor. Med inflammerade magar ligger något oväntat i “kosten” ändå närmast till hands och det måste vara koncentrationer.. Detta är ju lika “märkligt” som den plötsliga och praktiska säldöden.. Vilka forskare vågar berätta hur det ligger till?

 • Mitt fel. Jag har opererat under den falska villfarelsen att det var forskaren själv som skrivit.
  “Text: NewsVoicer | Lennart Balk – Foto: Per-Åke Hägerroth (ITM SU.se)”
  Jag tolkade detta som att det var Lennart balk som skrivit texten.

 • “Professor Lennart Balk från Stockholms Universitet som under många år undersökt både sjöfågeldöden och älgdöden ….”

  Jag trodde i all sin enkelhet att eftersom det är en forskare som skrivit artikeln att det var lämpligt att adressera frågan till densamma. Tråkigt att inte ens få ställa frågan.

 • Frågan om hjärnhinnemask finns på jägarteorin bland de första exemplen bland sjukdomar bland hjortdjur.

  http://www.jagarteori.se/viltuppslag/klovvilt/alg

  “Hjärnhinnemask Det är en mask som är ungefär 6 cm lång och är väldigt vanlig hos älgar och andra hjortdjur som t.ex. rådjur, dov vilt och kronvilt. Som tur är blir vi människor och husdjur inte bli smittade av denna parasit. Parasiten håller till i värd djurets muskler och i vissa fall även ryggmärgskanalen. Detta kan skapa stora problem för djuren då de får problem att röra sig och ibland dör värd djuret av denna parasit pga. utmärgling. Denna parasit kan drabba alla älgar oavsett ålder.”

 • Anders, NewsVoice och artikelskribenten har ingen skyldighet att besvara dina frågor och spekulationer. Försök acceptera att du måste gå till forskarna för att få svar på dina frågor. Återkom gärna med vilka svar du fick. / red

 • Diskutera med SVA eller Lennart Balk jag saknar biokemiska och veterinärmedicinska kunskaper.
  Du jagar i södra Sverige. Var? Hur stor jaktmark? Hur länge har du jagat där?
  Undrar
  Le Carlsson

 • Den sjukdom som de beskrivna symptomen i huvudsak matchar är hjärnhinnemask. Vad jag vet har ett mobilt team tagit prover i ett flertal fall.

  Har denna sjukdom uteslutits, eller finns det tecken som tyder på att det är hjärnhinnemask som ligger bakom en del av fallen ?

 • Skriv Azote.se i Google
  skriv sökord Carlsson
  och titta själva på de älg och fågeldödsbilder som finns där.
  Läs bildtexterna, kanske kan ge lite information om de faktiska fall jag dokumenterat.
  Mitt verksamhetsområde är Bleking, södra Kronoberg och NÖ Skåne.

  En annan väg är Google
  Skriv Le Carlsson och klicka i bilder och kanske video så kommer det mer elände.

  En stor del av min verksamhet ger 0 kronor i timmen och noll kronor per mil. Jag försöker hanka mig fram som frilansfotograf och besiktningsman för rovdjursskadade tamdjur i K-M och G län. Med växlande framgång. Men jag har lite över 47 000 bilder på datorn just nu.
  När man gjort så gott man kunde så kunde man inte bättre.

  Le Carlsson

 • Bengt, jag förstår, men tittar samtidigt på om det kan finnas alternativa förklaringar till vissa av fallen. Det är ett försök att eliminera de enklaste förklaringarna, speciellt med avseende på de sju senaste fallen. Det är inget försök att kringgå ämnet utan ett försök att sätta det i ett sammanhang som kan ses som logiskt givet omständigheterna.

  Det var därför jag frågade som jag gjorde. Jag tycker ämnet är intressant och ser gärna en uppföljning från Carlsson, eftersom jag själv som jägare i södra Sverige inte varit direkt berörd av fenomenet. Kanske en lista med fall och Carlssons syn på de enskilda fallen.
  Kanske kan man hitta en gemensam nämnare av något slag den vägen?

  Kalkning eller annat kanske bidrar? Gödsling av skog? Närhet till industri?

  Som Carlsson själv nämner kan det ju finnas ett antal “naturliga” orsaker bland stångskador och benbrott, och det är lite svårt att bilda sig en uppfattning utan att ha en lite djupare bild än artikeln ovan. Av det skälet tycker jag att det är relevant att gallra ut och söka mönster.

  Eftersom de sju fallen speciellt togs upp kunde man förvänta sig en mer markant trend att det fanns denna sjukdomsbild i de fallen. Avsaknaden i de sju fallen av just de beskrivna symptomen föranleder djupare analys. Det kanske är så att det fanns symptom i något/några fall men det framgår i så fall inte så tydligt.

  Artikeln antyder ju i ingressen en koppling.

 • Anders, med all respekt, artikeln handlar om hur älgar dör i en mystisk sjukdom. Citat från artikeln ovan:

  “Professor Lennart Balk från Stockholms Universitet som under många år undersökt både sjöfågeldöden och älgdöden menar att det finns ett väldigt stort mörkertal, men att man hittat runt 100 döda älgar när det varit som värst. Sjukdomen drabbar framför allt södra Sverige och ökar periodvis i förekomst. Djuren förlorar ofta pälsen, blir förlamade och blinda”

  Att älgar ibland dör av att blivit stångade, är inblandade i revirkamper, av att inte äta, fastnar i elstängsel eller blir påkörda av en bil etc etc är därför irrelevant i just detta sammanhang..

  Le Carlsson, tack för information!.

 • Jag har gjort besiktningar och fotograferat ett 80-tal sjuka avlivade, eller älgar hittade döda i olika grader av upplösning. En del har haft stångskador eller benbrott. En del har varit i skick som får en att avstå vidare undersökningar. En del har mött en långsam död andra har dött knall och fall. Det är främst de sistnämnda som ger mig ståpäls i nacken.

  Om jag nu skall rabbla lite så har
  28 varit älgkor
  4 kvigor
  31 tjurar
  3 fjolårstjurar
  14 kalvar av blandade kön
  1 kalv vargdödad
  1 har varit tvåkönad
  Spridda över större delen av året

  Le Carlsson

 • Intressant:
  Merparten stora tjurar. Eftersom vi är i slutet av brunsten, så har tjurarna gjort slut på sin energi. Under veckor eller månader har de inte gjort annat än försvarat revir och betäckt kor, och i många fall utan att äta. Perioden med brunst kräver mycket av tjurarna och inte alla klarar sig med livet i behåll. Skador från stångningar och annan kamp mellan rivaliserande tjurar är vanliga. Tjurar som skjuts uppvisar inte sällan stora blåmärken i vävnader, eller ibland direkt synliga skador. Oftast syns inte skador och stickmärken från horn innan man flått älgen.

  Den intensiva perioden, som för vissa individer är så frenetisk, att tjurarna inte har tid att äta slutar inte så sällan med total utmattning hos djuren. Detta i kombination med skador under försvar av revir sätter ner konditionen hos djuren.

  Detta är något som inte drabbar bara älg, utan de flesta hjortdjur. Säkert finns det kanske andra faktorer bakom vissa fall, men detta är inget okänt fenomen.

  Hur det förhåller sig bland fåglar och annat, bortsett från älg lämnar jag åt de som vet mer.

 • Farabol NV Blekinge 150828

  Vinglig älgtjur ca 4 år gammal avlivad av djuretiska skäl. Flåddes. Inga tecken på yttre våld.

  Hökamåla Ö Blekinge 150905

  Älgkviga liggande apatisk hittad av svamp plockare. Avlivad av djuretiska skäl

  Boahaga Ronneby 150908

  Större älgtjur ses av person som undersöker skog. Älgen reser sig ur en lega, ser sjuk ut så vederbörande går fram och ser då massor av larver och känner en stark stank. Eftersöksjägare avlivar älgen.

  Trensum V Blekinge 150909

  En person rastar sin hund i skogen och hittar en älgkalv med levandevikt ca 40 kg och delvis röd päls. Den reagerar inte på hunden. Hundägaren återvänder några timmar senare. Kalven ligger kvar på samma sätt. Inga tecken på ko i närheten. Jägare kontaktas och är hos kalven några timmar senare. Jag har gjort besiktning av dessa älgar vid ett 70-tal tillfällen de senaste 3 åren och kallas till platsen. Trots närgånget fotograferande går inte kalven upp. Vi triggar upp den för att se om den är skadad. Den vacklar i väg något 100-tal m och blir stående våldsamt skakande som i frossa innan den faller raklång. Kalven avlivas av djuretiska skäl. Den var utmärglad.

  Torstensmåla G län 150911

  En större älgtjur hittas död invid ett 3-trådigt elstängsel, fastnar med hornen och omkommer. Död någon vecka. Sannolikt olyckshändelse

  Från Hässleholms trakten kommer rapport om att en större älgtjur hittats död. Känner inte till närmare omständigheter.

  Bråtabron Ronneby 150923

  Personal som röjer fram reservatsgränser åt länsstyrelsen rapporterar en död älgtjur. Älgen bedöms som ca 4 år gammal. Död kanske 2 veckor den är täckt med hela mattor av böljande larver. Man känner stanken på 50-70 m avstånd. Finns en skada mellan bakbenen som möjligen kan vara stångskada eller sekundärt gjord av vildsvin. Hela bakdelen på älgen är uräten av larver, svårt att ge sig in på mer avancerade undersökningar.

  Vad gäller fågeldöd började jag sommaren 2000 efter tips från folk i skärgården, inventera i fågelskyddsområdena runt Ronneby. Jag har tillstånd från länsstyrelsen. På min hemsida http://www.lecarlsson.se finns några års bilder och rapporter från mina inventeringar. På första sidan finns en länk till bildbyrån AZOTE gå in där och skriv som sökord Carlsson så blir det mycket elände. Jag har samarbetat från begynnelsen med Torsten Mörner och SVA samt senare även med Lennart Balk och hans personal.

  Le Carlsson

 • Hmm eftersom slutet och källhänvisningen inte kom med i det kortade inlägget kommer det här istället:

  Why aluminum? Secrets revealed…

  At first the logic of putting fine particles of aluminum in the atmosphere seems utterly strange. But a little research reveals that this plan was considered necessary many decades ago. In fact, the idea of spraying aluminum oxide from jet aircraft was patented by Hughes Aircraft in 1990 (see http://www.uspto.gov, patent #5003186). The plan proposed “to seed the metallic particles was to add the tiny particles to the fuel of jet airliners, so that the particles would be emitted from the jet engine exhaust while the airliner was at its cruising altitude.”

  SUMMARY OF THE INVENTION: Patent #5003186
  A method is disclosed for reducing atmospheric warming due to the greenhouse effect resulting from a greenhouse gases layer. The method comprises the step of seeding the greenhouse gas layer with a quantity of tiny particles of materials characterized by wavelength-dependent emissivity or reflectivity, in that said materials have high emissivities in the visible and far infrared wavelength regions and low emissivity in the near infrared wavelength region. Such materials can include the class of materials known as Welsbach materials. The oxides of metal, e.g., aluminum oxide, are also suitable for the purpose. The greenhouse gases layer typically extends between about seven and thirteen kilometers above the earth’s surface. The seeding of the stratosphere occurs within this layer. The particles suspended in the stratosphere as a result of the seeding provide a mechanism for converting the blackbody radiation emitted by the earth at near infrared wavelengths into radiation in the visible and far infrared wavelength so that this heat energy may be reradiated out into space, thereby reducing the global warming due to the greenhouse effect.”

  http://www.viewzone.com/chemtrails.html

 • Gunilla B, gällande chemtrails pratar man om “nanoparticles of aluminium”. Alltså så små partiklar av aluminium som endast kan ses i mikroskop och som tillsammans med likaledes nano partiklar av bla barium och strontium utgör de “läbbiga metaller som flygplan spritsar ut över oss”. Pga att kemikalierna just är av nano storlek kan de t.o.m penetrera människor hud likväl som borra sig in enda till trädens kärna och hindra fotosyntes processen så träden långsamt dör. En amerikan, Dr Russel Blaylock säger bla så här om nano aluminium i relation till Alzheimers:

  “It has been demonstrated in the scientific and medical literature that nanosized particles are infinitely more reactive and induce intense inflammation in a number of tissues. Of special concern is the effect of these nanoparticles on the brain and spinal cord, as a growing list of neurodegenerative diseases, including Alzheimer’s dementia, Parkinson’s disease and Lou Gehrig’s disease (ALS) are strongly related to exposure to environmental aluminum.

  Nanoparticles of aluminum are not only infinitely more inflammatory, they also easily penetrate the brain by a number of routes, including the blood and olfactory nerves (the smell nerves in the nose). Studies have shown that these particles pass along the olfactory neural tracts, which connect directly to the area of the brain that is not only most effected by Alzheimer’s disease, but also the earliest affected in the course of the disease. It also has the highest level of brain aluminum in Alzheimer’s cases.”

  http://consciouslifenews.com/chemtrails-doing-brain-neurosurgeon-dr-russell-blaylock-reveals-shocking-facts/1160096/

  Det finns även t.o.m patent på att spraya aluminium i luften för att hindra jordens uppvärmning:

  “Why aluminum? Secrets revealed…

  At first the logic of putting fine particles of aluminum in the atmosphere seems utterly strange. But a little research reveals that this plan was considered necessary many decades ago. In fact, the idea of spraying aluminum oxide from jet aircraft was patented by Hughes Aircraft in 1990 (see http://www.uspto.gov, patent #5003186). The plan proposed “to seed the metallic particles was to add the tiny particles to the fuel of jet airliners, so that the particles would be emitted from the jet engine exhaust while the airliner was at its cruising altitude.”

  [OBS MAX 300 ORD – KOMMENTAREN KORTAD FRÅN 538 ORD TILL CA 355 ORD – MODERATOR]

 • Bengt, jag hade hoppats att artikelförfattaren kommenterat själv. Det hade känts öppnare, och källan till undersökningen hade utan filter kunnat infoga sina synpunkter.

 • Anders, nu har du frågat samma saker flera gånger, men eftersom dina frågor inte går att besvara genom de uppgifter som finns publicerade i artiklarna om det hela i media, så föreslår jag återigen att du istället försöker kontakta prof Lennart Balk själv via epost och ställa dina frågorna direkt till honom.

  lennart.balk@aces.su.se

 • Danne

  Oädla metaller förekommer sällan i renform i naturen, så mycket riktigt renframställs Al ur bl.a. Bauxit.
  Järn ( Svenskt ) framställs oftast ur Magnetit.

  Så Al är den vanligaste metallen i jordskorpan.

  Redaktörn

  Aluminiumoxid, egentligen Dialuminiumtrioxid Al2O3, är olöslig i vatten och mycket kemiskt stabil som jag skrev tidigare i praktiken en keram.
  Riktigt rena kristaller utgör massan i Safir, och med någon förorening som jag glömt, även Rubiner.

  Tack vare olösligheten i vatten kan det inte tas upp i växter.
  Teorierna om att Alzheimer kunde bero på Al-förgiftning är väl sedan länge betraktade som mycket tunna eller direkt felaktiga. Möjligen skulle vi genom Al i deodoranter kunna få in Al i blodet och vidare till hjärnan men styrkt är teorin inte.
  Dr Alsheimer gjorde sin forskning på 30-talet, fanns deodoranter med Al då ?
  Åkte miljontals flygplan jorden runt och spritsade ut läbbiga metaller och gifter över oss på den tiden?
  Orsakerna måste uppenbarligen vara flera än Al-förgiftning.

 • Kan vi inte börja med att se om det finns enklare och delvis naturliga förklaringar till det som avhandlas i artikeln? Skala bort det omöjliga först, titta på djurens naturliga beteenden och ta detta i förhållande till de fakta vi har.

  Vilka djur är det som har dött i detta specifika fallet, tjurar, kor eller kalvar?
  Och vilka perioder har detta inträffat i tidigare, vår höst, sommar eller vinter?

 • Ett allvarligt fel var det i mitt tidigare inlägg. Vitaminet var B1 – tiamin. Inget annat.. Men Blekinge- stuationen kräver ett biologiskt resonemang. Och det kan nog vara idé att seoarera diskussionen i tre delar , för fåglar som upptäcktes först. sedan laxar och nu på sistone tre-fyra år med däggdjur, vildsvin och älgar.
  När det gäller fåglarna så uteslöt jag utifrån det råmaterial som Le Carlsson hade såväl förgiftnings- som bristsjukdom via födan. Det var nämligen ingen stor skillnad på de arter som dog. Såväl gräsander och knölsvan ( de är huvudsakligen växtätare ) som gråtrut (Befinner sig högt upp i näringskedjan) var hårt drabbade. Och däremmellan alla de arter som häckade på skären.
  Likadant uteslöts också ett smittämne. Dessa utbrott förekommer frekvent på olika håll i världen men de slår mestadels mot en eller ett par arter och de brukar efter ett antal år självläka pga av att de överlevande fåglarna utvecklar ett bättre immunsystem. I fallet med Blekinge har dödligheten fortsatt i nu 15 år. Förvisso dör det färre fåglar nu , men det beror ju på att de ungfåglar som skulle ersätta föräldrageneration aldrig blev vuxna. Utan föräldrar dog de också som unga.
  Det enda jag kan tänka mig som är gemensamt för fåglar är att de som ett instrument för navigering har ett välutvecklat magnetsinne. Detta är beläget dels i näbbroten, dels kopplat till iris. På de fotografier som bl.a Balk visat upp av sjuka resp friska fåglar syns en remarkabel förändring i just iris. Detta är en mycket kraftfull indikation på att man borde söka orsaken i förändringar i magnetfältet.
  Samma som ovanstående borde också kunna gälla för vandrande fiskar som t.ex lax.
  Det var just farhågorna, från de lokala fiskarena, med Polenkablen som framtvingade att man skulle använda likström istf. växelström.
  När det gäller stora däggdjur kan ju förklaringen vara en helt annan, speciellt som den döden inte är lika koncentrerad till Blekinge. Den djurepidemin borde undersökas bättre på startår, kan ju vara olika för olika områden. Ett förslag som framkastats lokalt är t.ex att man ser en koncentration runt flygfältet i Kallinge-Ronneby, där man använt sig av allehanda kemikalier. Men här borde också utbyggnaden av 4G och eventuellt LOIS-anläggningen kunna tas med i beräkningen.
  Hursomhelst. Det var som varit femton tysta vårar i Blekinges skärgård (mest koncentrerat mellan Hasslö till Pukeviken i Sölvesborg) verkar nu fortsätta till fler ställen i Sverige.
  Allt detta medan stora delar av miljövårdsfolket högprioriterat Al Gores klimatförändringshot – och glömt – inte orkat höja rösten – när det gäller lokala problem.

  Ingemar Ljungqvist, chefredaktör 2000-Talets Vetenskap

 • Anders – Försökte bara hjälpa till eftersom du frågade så många gånger.
  Sitter tyvärr inte på svaret du söker.

  Mona – Japp, Blekinge och Södermanland är inte dom enda som är drabbade, så du har rätt. Upptäckte det själv vid vidare läsning. Då sprack min teori gällande utsläpp också.

 • Anders, ett förslag är att kontakta Prof. Lennart Balk själv för att få svar på dina specifika frågor, här är en länk till hans sida på Stockholms Universitet där du kan finna hans mailadress:

  http://www.aces.su.se/itm/page.php?pid=536&id=75

  Mona Nilsson, håller med dig helt! Tyvärr är det som händer med djuren och träden inte bara något som händer i Sverige utan samma saker händer även i USA, Australien och flera EU-länder. Iaf enligt de som forskar på chemtrails/geoenginnering och vad konsekvenserna för miljön blir när stora mängder kemikalier som aluminium, barium och strontium kommer i kontakt med luften, vattnet, naturen, djuren, träden, grödor och oss människor.

  Det har tagits 100-tals provtagningar i framförallt USA, där man kunnat konstatera 10, 100 och ibland flera tusen procents förhöjda värden av speciellt aluminium, barium, och strontium i naturen, djuren och t.o.m i människors blod – men inte förens de som sitter på makten och fortsätter “keep stum” om det hela börjar agera själva i frågan, kommer naturvårdsverket, kemikalieinspektion och SMHI inte börja mäta halterna av nämnda kemikalier i Sverige, Så vida inte allmänheten börjar ta prover och bekosta labb-tester själva vill säga…

  Två länkar som belyser det hela:

  http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-is-really-causing-the-spate-of-sudden-animal-deaths

  http://www.geoengineeringwatch.org/dying-of-the-trees-the-climate-engineering-nightmare-continues/

 • Svar till ovan påstående att älgdöden skulle vara koncentrerad till Blekinge: Det stämmer inte. Älgar dör i samma sjukdom i många delar av landet. Dessutom har sjöfåglar dött i samma förlamningssymtom sedan över ett decennium i stora delar av landet. Anledningen till att Blekinge är mer omskrivet beror på det engagerade arbete en enda person i Blekinge gjort: Le Carlsson – en riktig miljökämpe och naturvän. Jag skrev en artikel om sjöfågeldöden och förskräcktes av myndigheternas handlingsförlamning redan år 2003. se länk ovan:”Något stort och otäckt händer”. I Mälaren är många fågelarter som så sent som för tio år sedan var talrika i dag i stort sett helt borta. Småfåglarna minskar dramatiskt och träden dör i en omfattning jag aldrig tidigare sett i hela mitt liv. Det är alldeles förskräckligt och mycket deprimerande att se att nästan inga träd är friska!.

  Något stort och otäckt händer och vi är på väg mot en ekologisk katastrof om inget görs för att snabbt utreda orsakerna och vända på alla – även de obekväma – stenarna! Vi människor drabbas också – vi ska inte inbilla oss att det bara är djuren och träden. Vi är en del av det ekologiska systemet och naturen vare sig många inte vill inse det eller ej.

 • Danne. Om svaret är på ett visst vis kan det finnas en enkel och naturlig förklaring till det som skrivs. Jag förstår inte varför det inte kan skrivas ut vilka typer av djur som dött.

  Om det förhåller sig på ett visst vis behövs inga veterinärer eller djupdykningar i bakterologisk flora eller annat skit. Bara redovisa vilken sorts djur det är, så kan det kanske finnas en enkel förklaring till allt detta. Jag ställer mina frågor av en anledning, och det behövs inga veterinärer för den uppenbara analysen.

  Hänvisa inte till något som kanske inte behövs. Se till att eliminera de enkla förklaringarna först, eller så har du förklaringen direkt i handen.

 • Anders –
  Du kan ju exempelvis kontakta SVA och ställa dina frågor om du vill djupdyka i detta.

  Kontakt och frågor: Viltveterinärerna, Viltsektionen, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, Kontakt e-post: vilt (snabel-a) sva (punkt) se , tel: 018-67 40 00.

 • Själv misstänkte jag först något typ av utsläpp då älg- fågel-döden verkar vara prevalent kring just Blekinge. Enligt SVA så handlar det parasiter, bakterier och svältdöd. Vitamin hypotesen verkar vara en del av dilemmat. Kan ju ha påverkat älgar och fåglars immunsystem väldigt negitivt i dom trakterna. Kan utsläpp kanske ändå vara orsaken eftersom det sker så isolerat främst i Blekinge / Södermanland?

  Om levande varelser får inflammationer i magen så kan dessa få stora problem att ta upp viktiga vitaminer och mineraler, vilket kan leda till problem med immunförsvar, skapa brist-sjukdomar och slutligen död.

  “Dödsorsaker hos älgar undersökta på SVA 2012-2013”
  http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/riktad-overvakning/alginfo/algundersokningar

 • Det kan väl inte vara så märkvärdigt att ta reda på vilka sorts djur som dött, dvs de sju exemplaren i artikeln ovan? Ko, kalv eller tjur?

  Som tilläggsfråga skulle jag vara nyfiken på vilka de mest frekventa perioderna för att påträffa döda hjortdjur tex. Vi inskränker oss för enkelhetens skull till älg.
  Vår, höst, sommar eller vinter?

 • Artificiella elektromagnetiska fält, kommer att tänka på antennsystemet LOIS som finns i dessa trakter, föreslår att vi stänger av all el några månader och ser hur det hela utvecklas.

 • “.. aluminium är världens vanligaste metall i jordskorpan ..”

  Trodde att man gjorde aluminium av bauxit via en kemisk process. Aluminium är väl inte speciellt vanligt i ren form ute i markerna?

  “lerliknande, rödbrun jord- eller bergart med korniga eller leriga massor, ur vilken aluminium, koppar och järn kan utvinnas. Jordarten består huvudsakligen av aluminiumhydroxidmineraler som innehåller järnsalter, såsom böhmit, diaspor eller gibbsit.”

  sv.wikipedia.org/wiki/Bauxit

 • Har följt fågel- lax- och älgdöden på nära håll eftersom jag bodde i Ronneby 1999-2014. Därför kan man dra vissa slutsatser, speciellt som jag suttit flera timmar i diskussion med den förste som slog larm lokalt; naturfotografen Le Carlsson i Ronneby.
  Visst har Balk och Torsten Mörner gjort ett bra jobb som påvisat att anti-stress vitaminet B3 sjunker till letala nivåer – men det är inte orsaken och där visar forskarsamfundet sin svaghet. I de anslag som tilldelats bl..a. Balk har man finstilt skrivit att man endast får undersöka biokemiska orsaksförklaringar.
  Men om stressen är en annan , vad händer då?
  I de artiklar som jag gjort i 2000-Talets Vetenskap nr 3 -2003 och en uppföljare i nr 3-2013 lanserar jag en annan förklaringshypotes. Att det är artificiella elektromagnetiska fält som stressar fåglar och laxar till döds. I båda fallen (fiskar och fåglar) är det djur som orienterar sig bl.a. efter jordens magnetfält. I just dessa trakter introducerades en likströmskabel mellan Karlshamn och polska östersjökusten runt millenieskiftet.
  Men det får man inte pengar för att utröna dess påverkan.

  Mer som gäller är den muntliga information jag fått av de skyddsjägare som jag diskuterat med. De arbetar åt polisen och spårar trafikskadade djur. De senaste tre åren har noterats en mycket allvarlig förändring hos vildsvinen. De uppvisar dels fler tumörer. Mer påtagligt är att suggorna vid obduktion ( eg slakt) visat bära på långt fler självdöda foster i livmodern.
  Det är också en mäktig alarmsignal.

  Ingemar Ljungqvist, chefred. http://www.2000tv.se

 • Gunilla, att aluminium är världens vanligaste metall i jordskorpan har ingen betydelse. Aluminium i löst form är ett ej omstritt gift för organismer. Man lär ut det på ekotoxikologin på svenska universitet.

  Formen på aluminium bör kunna förändras beroende tex på surt nedfall. Vätejonkoncentrationen i sur miljö är reaktiv.

  En mycket sur miljö finns tex i magen. Om man andas in aluminiumföreningar hamnar de i slemmet i lungorna och flimmerhåren transporterar sedan upp slemmet till matstrupen där man sväljer ned det i magmiljön, en inre reaktionskammare, där ämnen bryts ned och även nya föreningar kan bildas.

  “Ofarliga” aluminiumformer finns alltså, men de kan ändra karaktär i sur miljö och då bli skadliga.

  Rätta mig gärna om jag har fel. Jag tar detta från minnet från utbildningen i ekotoxokologi på Stockholms Universitet någon gång åren 1989-1992.

  Torbjörn, fd naturvetare med inriktning mot miljöskydd

 • Håller helt med alla föregående talare och på något sätt känns det ju väldigt märkligt att varken Miljöpartiet eller någon annan naturskyddande organisation ännu inte tagit upp det till allmän debatt på något sätt.

  Här är dock en artikel som skulle kunna förklara orsaken till det hela och varför många djur börjat dö helt plötsligt:

  http://www.geoengineeringwatch.org/new-science-study-confirms-contamination-from-climate-engineering-assault/

 • Chemtrails i all ära………

  Men varför just hacka på Aluminium ?
  Det är jordskorpans vanligaste metall, och det tredje största grundämnet efter Syre och Kisel.

  Om vi nu fantiserar att det släpps ut från flygplan, varför skulle det plötsligt bli giftigt då ?

  Chemtrail-förespråkarna säger att Al sprutas ut i nanoform vilket betyder att det oundvikligen faller ned som AlO. Detta är en icke vattenlöslig form som närmast kan sägas vara en keram.

  Tacksam för sakliga svar.

 • Den här typen av information borde få våra riksdagspolitiker att ifrågasätta om nuvarande oordning som tycks råda inom många områden skulle kunna bero på felaktiga beslut i riksdag, departement och myndigheter!
  När någon ledamot ifrågasätter vad som sker i vårt samhälle hoppar andra riksdagspolitiker på denne, varefter våra medier försöker fullfölja attacken – för att få tystnad på frågor som inte tycks få bli ställda i vårt land!

  Detta ligger i linje med vad som tycks ske på många andra ställen i vårt land! När det börjar komma rapporter om JÄV bland myndigheter och medborgare kräver att funktioner som JO och JK borde utreda sådana frågor – läggs ärendet ner utan någon utredning alls – i tystnad.

  Vilka armkrokar och hållhakar skyddar systemen mot ifrågasättande kritik, eftersom frågor om kemisk påverkan via chemtrails, tillsatser i maten, odefinierade ämnen i vacciner endast tycks leda till tystnad …

  Ämnen som skulle kunna leda till besvärliga slutsatser om förbindelser, vilka inte borde funnits … Att politiker lever dubbla liv – dels sina nuvarande som politiker, dels ett framtida kommande hos t ex något större företag – som gengåva för tidigare gjorda tjänster – som minister… – när företaget tar tillvara den “kompetensen en f d minister” kan ge företaget …
  efteråt???

  Genomlysning av den “världen” skulle säkert framkalla ett ramaskrik, men med tanke på hur Mediavärlden fungerar både i omvärlden och här i landet – vill nog varken våra ledande politiker eller Schibstedts&Bonnier med sin styrning av Sveriges tidningar och TV-program – att sådana sanningar skulle kunna få läcka ut…

  Tystnad eller konstiga alternativa förklaringar kommer antagligen medföra att debatten om utdöendet av bin och humlor tystnar för en stund – tills ytterligare och mer obekväma fakta i slutändan bevisar verklighetens rådande samband …

 • Det skulle vara intressant att veta vilka djur det handlar om. Kor, kalvar eller tjurar?
  Det är en viktig indikator på vad det handlar om.

 • Har samma tanke där Sven. Dessutom så hämmas upptaget av B-vitamin när exponeringen av aluminium ökar. Finns en nyligen släppt forskningsrapport angående bidöd och att orsaken då är aluminium. Dyster framtid om inget görs. ..

  • Men hur ska vi väcka de sovande, risken är att allmänheten vaknar för sent, att skadan redan är skedd. Av resultaten att döma, är det lite väl sent att vakna nu.

 • Det kan vara den intensiva chemtrail som sprids dagligen, som innehåller aluminium, barium och ca 15 andra giftiga ämnen inkl. uran. Har sett en video från USA där det visas hur lövträd dör av al. det stoppar upptag av vatten. Här blir det nästan inga hallon i år (torkar och skrumpnar bort.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *