Professor: Älgar dör stort i plågsam förlamningsdöd – Samhället har förlorat förmågan att se allvarliga signaler från miljön

publicerad 22 september 2015
- av K. Reporter

Lennart Balk (SU.se) - Foto: Per-Åke Hägerroth (ITM SU.se)Något är allvarligt fel i den svenska miljön. Sjöfåglar har dött i massiv omfattning de senaste tio åren i en plågsam förlamningsdöd. De senaste åren har även större landlevande djur drabbats bland annat älgar. De senaste dagarna har sju döda älgar på nytt påträffats i södra Sverige, bland annat i Blekinge.

Text: K. Reporter | Lennart Balk - Foto: Per-Åke Hägerroth (ITM SU.se)

Professor Lennart Balk från Stockholms Universitet som under många år undersökt både sjöfågeldöden och älgdöden menar att det finns ett väldigt stort mörkertal, men att man hittat runt 100 döda älgar när det varit som värst. Sjukdomen drabbar framför allt södra Sverige och ökar periodvis i förekomst. Djuren förlorar ofta pälsen, blir förlamade och blinda.

Lennart Balk säger till NewsVoice att inte bara älgar och sjöfåglar drabbas utan även andra landdjur exempelvis rådjur.

Annons Ulla Gabay bok HälsofällanBalk är förvånad över att larmrapporterna om älgdöd och sjöfågeldöd inte lett till större reaktioner och insatser från samhället.

  • Hade vi haft dessa effekter för 30 år sedan hade hela samhället reagerat. Många verkar ha förlorat förmågan att ta in allvarliga signaler från miljön om att vi har kraftiga störningar. Däremot när jag pratar med människor som ofta vistas i naturen, exempelvis i skärgården, så är de allvarligt oroade över den negativa utvecklingen i miljön.

Under en längre tid har Sverige haft överdödlighet bland stora däggdjur och bland sjöfåglar. Man har hittills inte hittat orsaken. Lennart Balk har funnit att sjöfåglarna lider av B-vitaminbrist, men man vet inte varför de får B-vitaminbrist. Lennart Balk och hans medarbetare publicerar snart en undersökning om B-vitaminbrist bland döda och sjuka älgar.

Referenser och relaterat

Lennart Balks vetenskapliga undersökning om B-vitaminbrist bland sjöfåglar

Lennart Balk på Stockholms Universitet

Stockholms Universitet: Unravelling the mystery of dead moose in southern Sweden

Artiklar om sjöfågeldöden:

Miljömagasinet: ”Något stort och otäckt händer” - Tyst vår

SVT: Fågeldöd beror på B-vitaminbrist