Psykiatriker vill ha direktiv så att ännu fler barn ska få narkotikaklassad psykostimulantia

publicerad 21 september 2015
- av NewsVoice
Barn och pappa - Foto från Asa-Graaf

Det här är ett ”historiskt dokument”, främst avsett att läsas om några år. Historien kommer då att ha hunnit ifatt de som skapat den katastrofala situationen. De som teg och satte sina karriärer före medborgarnas bästa kommer då att säga att de inget visste, inget hört, men de visste, redan nu, allt det som tas upp nedan.

Den 22-23 september [2015] samlar Läkemedelsverket ett antal psykiatriska experter för att ge ut direktiv om att ännu fler barn och vuxna ska få narkotikaklassad psykostimulantia (som Ritalin, Concerta) för det som kallas ADHD.

  • Man gör det trots vetskap om att ledande psykiatriker i gruppen har intima förbindelser med de läkemedelsbolag som tillverkar preparaten, och gjort sig skyldiga till vad som bara kan kallas forskningsfusk.
  • Man vill ta bort nu gällande inskränkningar och försiktighetsåtgärder, och öppna dörrarna på vid gavel för den legaliserade narkotikan. Med det går man emot vad FN:s barnrättskommitté och Europarådets parlamentariska församling begärt, och faktiskt också emot internationellt gällande produkttext om utskrivningen av dessa preparat.
  • Man gör det i ett läge där redan mer än 10 procent av pojkarna (10-14) i flera kommuner i landet får narkotika för att de ”har ADHD”, där förra året 123 barn och ungdomar (10-19) tog överdoser av psykostimulantian i självskadligt syfte eller självmordssyfte, och där 1432 barn och unga (0-19) de sista fyra åren anmälts som förgiftade av narkotikaklassad psykostimulantia (Ritalin, Concerta, Elvanse). Man gör det i ett läge där missbruket av den legalt utskrivna narkotikan breder ut sig bland ungdomar och vuxna, och där långtidsstudier visar de allvarliga skador som barn åsamkas genom preparaten.

Läs den 11-sidiga rapporten i PDF

Text: Janne Larsson, skribent/researcher