SR:s “förhör” av Jan Lindholm (MP) om den förbjudna länken till NewsVoice

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 september 2015
- Torbjörn Sassersson
SR:s intervju med Jan Lindholm

SR:s intervju med Jan LindholmKOMMENTAR. En SR-journalist tog tillfället i akt att angripa riksdagsman Jan Lindholm i en ganska obehaglig förhörsliknande intervju i eftersvallet till debaklet om en “förbjuden länk” till NewsVoice som Lindholm delat med sig av till Riksdagens ledamöter. Jan Lindholm blir ärligt förbannad, men lyckas ändå hålla en saklig position.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto i skärmdump: Matilda Eriksson Rehnberg, Sveriges Radio

SR-journalistens namn framgår inte i SR-artikeln med en tillhörande ljudintervju inspelad av SR Dalarna. SR tog upp ämnet i dels en notis och en separat intervju och NewsVoice nämns per namn i notisen.

Angreppspunkten mot Lindholm är en länk till en artikel i NewsVoice som handlade om genmodifierade grödor, och att forskare var köpta av den amerikanska livsmedelsindustrin, enligt New York Times uppgifter. Lindholm hade delat den med sina riksdagskollegor i ett grupp-mail. Det var alltså inte mailet i sig som var den förbjudna handlingen, utan det handlade om att han bifogade en länk som gick till NewsVoice.

Riksdagsmän med förbjudna tankar i huvudet

Journalisternas förhörsliknande metod vid telefonintervjun kan associeras till det lika obehagliga “förhöret” av riksdagsmannen Egon Frid som skrivit under en namnlista för att försöka få till skott en oberoende utredning av WTC 911.

Journalisten från Kalla Fakta försökte då bokstavligen tvinga Egon Frid att erkänna “tankebrottet”, att säga att den officiella utredningen är den korrekta samt ange sina “medbrottslingar”. Undertecknad analyserade “förhöret” i en separat video (nedan).

Tillbaka till Jan Lindholm, som lyckas försvara sina rättigheter med tydlighet. Han anklagas för att ha länkat till NewsVoice som påstås torgföra “konspirationsteorier”.

Lindholm svarar:

“Jag sysslar inte med konspirationsteorier, jag har aldrig sysslat med det. Vadå konspirationsteorier? New York Times skriver en jävligt intressant artikel som handlar om hur forskning finansieras i USA, är inte det intressant? Det har inget med konspirationsteorier att göra, det är fakta.”

Journalisten på SR upprepar i princip samma påståenden genom hela intervjun, om att han fått kritik från sina kollegor i Riksdagen. Journalisten menar att NewsVoice inte är trovärdig källa bla för att tidningen publicerat artiklar om UFO:s.

Vi gjorde en snabb check av ämnet och konstaterar att termen UFO omnämts i 10 artiklar sedan den 14 juli 2012 att jämföra med Dagens Nyheter som nämnt UFO-fenomenet i ett 30-tal artiklar under samma period. Där ligger NewsVoice i lä.

Med anledning av att det ämnet tydligen fungerar som en bedömningsgrund för att avgöra en tidnings trovärdighet blir NewsVoice trovärdighet tre gånger bättre än DN och hur ska vi se på The Telegraph, BBC, CNN och andra tidningar som senaste året publicerat mängder med artiklar om samma ämne?

NewsVoice har bett att få in en replik på SR.se eftersom varje public service-kanal har skyldighet att låta alla berörda parter få komma till tals.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq