Ulla Gabay om status i GMO-Sverige – Politiker böjer sig för industrin

publicerad 7 september 2015
- Ulla Gabay
Ulla Gabay

Ulla GabayDEBATT. Den rödgröna regeringen la först ner sin GMO-röst i EU. Därefter sa landsbruksminister Sven-Erik Bucht ja till förnyade tillstånd för genmodifierad bomull. I juni kom så regeringen med en ny tandlös ståndpunkt i frågan. Ett par månader efter att IARC klassat kemiska inslag i GMO-grödor som ”troligen cancerframkallande”.

Text och foto: Ulla Gabay,  journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Den 24 april 2015 kungjorde EU-kommissionen i en pressrelease att EU för ”food/feed” beviljat 10 nya tillstånd för GMO:s och förnyat 7 utgångna. De ska läggas till de 58 redan auktoriserade tillstånden för mat- och foderbruk av majs, bomull, sojabönor, rapsolja och sockerbetor.

Utomstående bedömning omöjlig

Enligt den nya ståndpunkten kommer Sverige att utgå från den vetenskapliga bedömning som gjorts inom EU, men samtidigt göra en egen prövning. Regeringen kommer bara rösta nej när det handlar om odlingsansökningar, om de visar sig skadliga för miljö och hälsa. Vid import av produkter som tillverkas utanför EU kommer den enbart göra en markering. I båda fallen kommer regeringen stå sig slätt.

Varken svenska regeringen eller EFSA (European Food Safety Authority) kan göra en oberoende bedömning av de genmodifieringar det handlar om, då de är patenterade. Därför finns det heller inga oberoende bevis för att de är säkra att äta. Ingen kan förutsäga vad grödornas DNA-förändringar, plus den specialframtagna kemikaliecocktail växterna besprutas med, kommer att innebära på sikt.

Den biotekniskt genmodifierade (GE/GMO) maten har bara funnits på marknaden i 20 års tid och seriösa forskare hävdar att det krävs generationer för att kunna se dess fulla hälsopåverkan på människor. Men det finns försök med djur som matats med GMO, bland annat av forskaren Arpad Pusztai, som tyder på allvarliga effekter.

Framtidens plantor

Jordbruksverket kräver tillstånd för odling eller import av levande GMO, och för genmodifierade produkter som ska användas som foder eller livsmedel. Däremot krävs det inte för import av produkter som framställts av GMO, till exempel olja från en genmodifierad gröda. Ett flertal GMO-provodlingar har förekommit i Sverige. Och för foder och import finns en mängd tillstånd gällande bomull, majs, raps, soja och sockerbeta.

I rädsla för att EU ska bli omkört av omvärldens tekniska utveckling har EU-kommissionen ihop med bioteknikindustrin en agenda: ”Plants for the Future: A European Vision for Plant Genomics and Biotechnology, 2025”. Vid parternas möte i Bryssel den 24 mars i år såg de ett klart behov av mer stöd för forskning och innovation i Europa, inklusive de nya teknologierna.

Sannolika cancersamband

Det genmodifierade landskapet håller på att förändras på ett sätt som kräver ny uppmärksamhet, enligt en artikel i NEJM (The New England Journal of Medicin). Inom några få år räknas antalet kemiska bekämpningsmedel som appliceras i GMO-grödorna öka rejält. Dessutom har IARC (WHO:s International Agency for Research on Cancer) nu klassat Enlist Duo, en mix av glyfosat (vanligaste bekämpningsmedlet i GMO) och ogräsmedlet 2,4-Diklorfenoxiättikssyra, som ”sannolikt cancerframkallande för människor”.

Swisha-UllaGabayNär det inte finns några oberoende studier runt genmodifieringarna, får man använda sin egen logik för vad som verkar mest troligt. Då gäller det främst att kolla vem som finansierat de djurstudier som finns och vilka som ligger bakom den information som sprids. Det är hög tid för svenska politiker att själva bilda sig en uppfattning om hälsoeffekterna i spåren på GMO. I stället för att luta sig mot någon EU-myndighet som inte ens har tillgång till fakta. Eller att i eget syfte plocka några karriärstrategiska russin ur den genmodifierade kakan.

Text: Ulla Gabay | Läs mer av Ulla Gabay

Relaterat och referenser

IARC: Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides (PDF)

EU:s pressrelease om nya GMO-tillstånd

EU:s GMO-register

Jordbruksverkets GMO-register

Sveriges nya GMO-ståndpunkt, Bucht/SR

Plants for the Future: ”Growing a Prosperous Future for the European Union”

NEJM, artikel: GMOs, Herbicides, and Public Health

Enlist Duo, EPA:s registrering

Tips på GMO-dokumentärer:

Arpad Pusztai: Blowing the Whistle, He Knew the Truth About GMO’s Years Ago

Seeds of death

Monsanto documentary

The world according to Monsanto

Andrew Kimbrell, miljöadvokat: GMO issues – University of Hawaii Jan 2013

Vandana Shiva, filosof on GMO’s

Debatt med båda sidor:  RT.com: Scientist vs. Organic Advocate Debate GMO Safety

GMO debatt

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq