Ulla Gabay om status i GMO-Sverige – Politiker böjer sig för industrin

publicerad 7 september 2015
- Ulla Gabay
Ulla Gabay

Ulla GabayDEBATT. Den rödgröna regeringen la först ner sin GMO-röst i EU. Därefter sa landsbruksminister Sven-Erik Bucht ja till förnyade tillstånd för genmodifierad bomull. I juni kom så regeringen med en ny tandlös ståndpunkt i frågan. Ett par månader efter att IARC klassat kemiska inslag i GMO-grödor som ”troligen cancerframkallande”.

Text och foto: Ulla Gabay,  journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Den 24 april 2015 kungjorde EU-kommissionen i en pressrelease att EU för “food/feed” beviljat 10 nya tillstånd för GMO:s och förnyat 7 utgångna. De ska läggas till de 58 redan auktoriserade tillstånden för mat- och foderbruk av majs, bomull, sojabönor, rapsolja och sockerbetor.

Utomstående bedömning omöjlig

Enligt den nya ståndpunkten kommer Sverige att utgå från den vetenskapliga bedömning som gjorts inom EU, men samtidigt göra en egen prövning. Regeringen kommer bara rösta nej när det handlar om odlingsansökningar, om de visar sig skadliga för miljö och hälsa. Vid import av produkter som tillverkas utanför EU kommer den enbart göra en markering. I båda fallen kommer regeringen stå sig slätt.

Varken svenska regeringen eller EFSA (European Food Safety Authority) kan göra en oberoende bedömning av de genmodifieringar det handlar om, då de är patenterade. Därför finns det heller inga oberoende bevis för att de är säkra att äta. Ingen kan förutsäga vad grödornas DNA-förändringar, plus den specialframtagna kemikaliecocktail växterna besprutas med, kommer att innebära på sikt.

Den biotekniskt genmodifierade (GE/GMO) maten har bara funnits på marknaden i 20 års tid och seriösa forskare hävdar att det krävs generationer för att kunna se dess fulla hälsopåverkan på människor. Men det finns försök med djur som matats med GMO, bland annat av forskaren Arpad Pusztai, som tyder på allvarliga effekter.

Framtidens plantor

Jordbruksverket kräver tillstånd för odling eller import av levande GMO, och för genmodifierade produkter som ska användas som foder eller livsmedel. Däremot krävs det inte för import av produkter som framställts av GMO, till exempel olja från en genmodifierad gröda. Ett flertal GMO-provodlingar har förekommit i Sverige. Och för foder och import finns en mängd tillstånd gällande bomull, majs, raps, soja och sockerbeta.

I rädsla för att EU ska bli omkört av omvärldens tekniska utveckling har EU-kommissionen ihop med bioteknikindustrin en agenda: ”Plants for the Future: A European Vision for Plant Genomics and Biotechnology, 2025”. Vid parternas möte i Bryssel den 24 mars i år såg de ett klart behov av mer stöd för forskning och innovation i Europa, inklusive de nya teknologierna.

Sannolika cancersamband

Det genmodifierade landskapet håller på att förändras på ett sätt som kräver ny uppmärksamhet, enligt en artikel i NEJM (The New England Journal of Medicin). Inom några få år räknas antalet kemiska bekämpningsmedel som appliceras i GMO-grödorna öka rejält. Dessutom har IARC (WHO:s International Agency for Research on Cancer) nu klassat Enlist Duo, en mix av glyfosat (vanligaste bekämpningsmedlet i GMO) och ogräsmedlet 2,4-Diklorfenoxiättikssyra, som ”sannolikt cancerframkallande för människor”.

Swisha-UllaGabayNär det inte finns några oberoende studier runt genmodifieringarna, får man använda sin egen logik för vad som verkar mest troligt. Då gäller det främst att kolla vem som finansierat de djurstudier som finns och vilka som ligger bakom den information som sprids. Det är hög tid för svenska politiker att själva bilda sig en uppfattning om hälsoeffekterna i spåren på GMO. I stället för att luta sig mot någon EU-myndighet som inte ens har tillgång till fakta. Eller att i eget syfte plocka några karriärstrategiska russin ur den genmodifierade kakan.

Text: Ulla Gabay | Läs mer av Ulla Gabay

Relaterat och referenser

IARC: Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides (PDF)

EU:s pressrelease om nya GMO-tillstånd

EU:s GMO-register

Jordbruksverkets GMO-register

Sveriges nya GMO-ståndpunkt, Bucht/SR

Plants for the Future: “Growing a Prosperous Future for the European Union”

NEJM, artikel: GMOs, Herbicides, and Public Health

Enlist Duo, EPA:s registrering

Tips på GMO-dokumentärer:

Arpad Pusztai: Blowing the Whistle, He Knew the Truth About GMO’s Years Ago

Seeds of death

Monsanto documentary

The world according to Monsanto

Andrew Kimbrell, miljöadvokat: GMO issues – University of Hawaii Jan 2013

Vandana Shiva, filosof on GMO’s

Debatt med båda sidor:  RT.com: Scientist vs. Organic Advocate Debate GMO Safety

GMO debatt

 

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Alla genmodifierade organismer kräver en resistensfaktor för att kunna selekteras. Bland dessa faktorer finns både antibiotikaresistens och insektsgifter som neonikotinoider. Dessutom innehåller GMO genetiskt material som man saknar kunskap om.
  Bakterier i kor kan ta upp främmande DNA inklusive antibiotikaresistens och neonikotinoidgener.
  Då hjälper inte antibiotika om kon får en bakteriell infektion och behöver antibiotika.
  Då kommer kons bakterier att börja producera neonikotinoider som gör att hela kon kommer att innehålla insektsgift i det kött vi skulle äta.
  Till detta kommer att DNA och RNA från GMO kommer att brytas ned till korta snuttar som i sin tur kan komma att styra kons och människans gener när dessa DNA och RNA kopplas till värdorganismens DNA.
  Med andra ord, vi har ingen susning om vad GMO kan göra med oss och våra bytesdjur.
  Protestera mot allt vad GMO heter för att du själv ska överleva på sikt och framför allt för att våra barn ska överleva.
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor
  Filosofie licentiat i biokemi
  Molekylärbiolog som jobbat med GMO/GMM i USA 1988-9
  Läs mer om GMO här:
  http://kostkunskap.blogg.se/category/gmo.html

 • Tack for denna värdefulla artikel. Jag har sjalv skrivit om genmodifierade grodor och bortsett fran att man idag vet genom forskningsstudier att GMO mat innehåller fler pesticieder och darmed glyfosat som direkt ar skadligt for manniskor enligt WHO (möjligen cancerframkallande) används langt mer pesticider i GMO odlingar an vanliga odlingar.Jag befarar att ett ev. frihandelsavtal med USA kommer framta EU möjligheten att marks det som ar GO matprodukter.Detta ar mycket allvarligt.Sveriges regering och myndigheter lutar sig bekvämt mot EUs regler men de som jobbar for EU ar utsatta for stark lobbyism.Sverige maste fatta självständiga beslut.GMO ar en miljokatastrof och vi bor klart och tydligt saga nej till GMO odlingar.MVH Kerstin

 • Kenneth

  Det skulle vara oerhört intressant att få veta Dina källor till påståenden om krympande hjärnor hos grisar.

 • Kennet, uppskattar din omtanke, men ingen i Sverige vill vara fri (utom du och jag). man vill vara slav. Slippa eget ansvar.
  Håll noga koll på vad som händer i FN 23/24 sept! Om du har för avsikt att göra nåt, använd info@zelec.se

 • Det pågår ett världskrig men det pågår i “slowmotion” så det är svårare att märka det. GMO är ett medel att långsamt ta död på många människor. De märker inget förrän det är försent. Förutom cancer som det orsakar och en massa andra sjukdomar så blir man
  infertil mao. man kan inte få några barn. Till det kommer missbildningar som det orsakar..

  Något som GMO orsakar men som det egentligen inte har skrivits något om är att barn eller djur som växer får en förkrympt hjärna. Försök har gjorts på grisar och där var hjärnan på grisar som ätit GMO-foder 25 % mindre än de som inte ätit sådant foder. Intelligensen sjunker mao. ganska ordentligt, men vederbörande kommer inte förstå vad det är frågan om.

  Alla politiker på högre nivå får bara höra positiva saker om GMO så de kommer säga ja till det både i Sverige och i Bryssel.

  Så att mota GMO är något som svenskar på gräsrotsnivå måste göra själva, dessutom är det stor risk att ekologiska fröer blir förbjudet att använda. I ett framtida handelsavtal med TTIP finns många otrevliga saker. Vill vi inte bli slavar är det dags att vakna nu.

 • Vad har hänt med försiktighetsprincipen: i fall av osäkerhet eller olika åsikter från experter, förbjuda användning av nya produkter till dess att all ovisshet om skadliga effekter kunnat elimineras? – Jag trodde att våra myndigheter hade anammat den principen.

  I fråga om GMO är det tydligt att dels allt “vetenskapligt” underlag som presenterats hittills är partiskt, antingen direkt framtaget eller finansierats av de intresserade GMO-producenterna själva, och dessutom bara gjorda under mycket kort tid. Andra forskningsresultat, bl.a. från Skottland och Frankrike, som genomförts av oberoende forskare med de allra bästa meriter och rykte, och som visat synnerligen allvarliga hälsoeffekter på längre sikt, har diskrediterats och smutskastats av aktörerna tillsammans med partiska korrupta myndigheter. I Sverige borde vi hålla oss för goda för att låta oss köpas av Monsanto och andra GMO-företag.

  Det speciellt allvarliga med odling av just genetiskt manipulerade organismer (GMO), som inte gäller de flesta andra produkter, är att när det väl släppts loss i naturen, så finns ingen möjlighet att kontrollera dem, eftersom det rör sig om levande organismer som fortplantar sig och interagerar med naturliga organismer, och därmed kan skapa helt nya varianter med okända egenskaper, som kan bli potentiellt livshotande för andra naturliga organismer. Ingen vetenskapsman i världen kan förutsäga vad som kan hända, när GMO släpps fritt. Det är ett hasardspel med inte bara hälsan utan med själva livet som insats, i förlängningen kanske till och med allt liv på vår blågröna planet.

  Riskerna med GMO är alldeles för enorma för att ens övervägas, oavsett vilka materiella vinster man tror sig kunna göra med dem. Precis som med kärnkraftsteknologin, den andra teknologin som hotar att utrota allt liv på Jorden om vi fortsätter med den.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *