Vill du ha amerikanska militärbaser med missiler på den svenska landsbygden?

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 3 september 2015
- NewsVoice redaktion
NATO-soldater i Östeuropa, 2017 - Foto: Ruptly
NATO-soldater i Östeuropa, 2017 - Foto: Ruptly
Amerikanska NATO-soldater i Östeuropa, 2017 – Foto: Ruptly

DEBATT. Medborgaren Lars Andersson fick in sin debattartikel på DN.Åsikt. Han är emot att Sverige ska gå med i NATO. I skrivande stund anser 70% av DN:s läsare att Andersson har fel. Vad anser du? Rösta nedan här i NewsVoice.

[Röstningen är stängd]

Anderssons tvivel sammanfattas med NewsVoice ord:

 • Hur kan Sverige verka för fred genom att delta i diverse NATO-operationer ute i världen?
 • På vilket sätt minskar ett NATO-medlemskap spänningar i världen och gör Sveriges tryggare?
 • Hur kan svenska politiker lämna ifrån sig självstyre i försvarsfrågor till en militärpakt?
 • Hur kan NATO-förespråkande politiker så enkelt sälja ut vår frihet?
 • Hur kan Sverige bli friare genom NATO:s militärbaser i Sverige, vilka innebär ett hot mot länder som inte visste att Sverige var deras fiende, förrän basen stod där, på svensk mark?

Läs hela Lars Anderssons debattartikel “Sverige ska inte gå med i NATO” på DN.Åsikt

Nu går frågan till dig som läsare

 • Vill du ha NATO:s militärbaser på den svenska landsbygden?
 • Vill du ha missiler på plats i Sverige riktade mot det ryska folket, mot mammor, pappor och barn i Ryssland?
 • Vill du att Ryssland riktar fler kärnvapen mot Sverige eftersom amerikanska baser finns i Sverige?

För det kan bli konsekvensen av ett NATO-medlemskap. Dina skattepengar som kunde användas till annat kommer dessutom att finansiera vapenindustrin.

Resultat tom 18 sep 2015

Nato medlemskap poll tom 18sep2015

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: NATO
 • Förstår inte var jag ska rösta, röstar jag genom att skriva en kommentar eller finns någon röstningsfunktion någonstans?

 • Gå med i NATO? Vara värdland för krigsövningar? Nej, nej och åter NEJ!! De som vill detta måtte ha skolkat från alla psykologilektioner i plugget! Hu så Idiotiskt!
  Hälsningar Gunn-Marie

 • Bland sansade och kloka människor som inte bedriver hets mot Ryssland och inte bedriver psykkrig i den nuvarande Nato-debatten finns ändå en uppfattning att vi redan av tekniska orsaker är så inblandade att vi från rysk synvinkel inte är det minsta neutrala.
  I samband med ubåtsjakterna på 80-talet misstänkte de operativa att Stefenson var rysk spion men det har numera ingen trovärdighet utan han samarbetade med Usa/Nato.
  I samband med en del såna dramatiska situationer kan det ha varit hederliga militärer från Usa som ville kanske oberoende av Sverige undersöka och därför opererade i smyg inne på förbjudet område med kärndrivna avlyssningsanordningar. Så skulle det kunna vara i något fall. Men i flera andra fall finns det anledning att tro att det tex var humbug mha italienska miniubåtar för att ha ‘deniability’ och skapa ryssfeber. Att den svenska flottan skulle utföra såna tester och inte förklara det senare vore förräderi.
  I ett fall var det sannolikt en stor amerikansk ubåt som var inne på känsligt område och tog bort avlyssningsutrustning och blev anfallen 22 ggr.
  Jag finner det osannolikt att amerikaner skulle ta en sån risk om de inte trodde på ryskt intrång och ville förebygga att eventuella läckor kunde spela in. Så de kan ha varit lika lurade som allmänheten.
  Men frågan är nu vilka andra avlyssningsanordningar har amerikanerna lagt ut?
  Hur ser samarbetet ut? Ryssarna vet nog men allmänheten hålls ovetande.
  Om det samarbetet redan utgör ett hot mot Ryssland bör vi få ta ställning till om vi vill fortsätta ta risken att blottas för motatacker i en uppblossad konflikt.
  Den verkliga problematiken kanske handlar om att vi behöver informeras om möjligheterna att GÅ UR detta farliga samarbete.
  Det finns naturligtvis många andra detaljer än avlyssning under havet men se det som ett exempel.
  Orsaken till att S gått med på det hemliga samarbetet är rimligen att de trodde på Usas beskrivning av Sovjet som ett hot. Men det var ju reciprokt med Usas intensiva fientliga propaganda. Utan Usas fientlighet finns starka skäl att tro på att inget annat hot förelåg än rädsla från östsidan och med deras enorma förluster tidigare går det inte att klandra dem för att ha en fast hållning så länge Usa hetsade. På västsidan var folk så indoktrinerade att de inte insåg det. När rädslan försvunnit vore östsidan säkert intresserade av att finna lösningar som gav högre materiell standard. Därvid uppkomme möjligheter till positivt inflytande. Men det var just vad Usa inte ville. Inga positiva exempel på fungerande samhällssystem som Usa inte kunde exploatera. Ty det kunde sprida sig och då vore Usas plundringsfest över.
  Tyvärr har S varit intellektuellt svaga och i stort svalt Cias världsbild som ju förmedlades och fortfarande förmedlas via msm.
  Bolshevismen påtvingades Ryssland av väst. Nu har de valt en naturlig blandekonomisk väg vilket alla gör som inte påtvingas samhällssystem.
  Utan det kalla kriget hade sannolikt alla sänkt garden och Sovjet hade i samarbete med väst reformerat sitt ensidiga ekonomiska system. Det förtigs i väst men Stalin var när han dog i färd med att bygga upp ett samarbete med flera små kapitalistiska länder.
  Inget tyder på att han ville påtvinga någon en ideologi i den processen.
  Av rent affärsmässiga skäl hade det varit attraktivt. Och konkurrensen mot dollarn hade varit ytterst välgörande.

 • Just nu kan jag se att 334 har röstat för en NATO-anslutning.
  Kan inte någon/några av er berättar varför vi borde ansluta oss.

  Nato verkar ha en väldigt förenklad retorik i sina kontakter med omvärlden.
  All dialog verkar att inledas med vapenskrammel eller hot om.
  Upplys mej

 • Instämmer med Kenneth Thorberg
  Se på ormen David Cameron som med sin kluvna tunga väser om att han vill få oppositionen med på ‘att anfalla IS’ men i verkligheten vill störta Asaad och skapa ännu en failed state.
  Därför förväntas vi ställa upp på ett falskt humanitärt projekt med hänvisning till en död treåring. Vi förväntas hjälpa Usas och Englands massmördare med miljontals liv på sina samveten bara under de senaste decenniernas Irak och MÖ-konflikter.
  Vi förväntas fortsätta blunda för dessa miljoner slaktade och styras av en mediakampanj som vädjar till vår naivitet.

 • @ Danne

  Problemet är ju att dom som öht bryr sig om att kommentera i msm såväl som i andra
  organ är ju dom som är mer eller mindre insatta i orsakssambanden.
  Därmed ger det en falsk bild av hur opinionen ser ut.

  Dom som är politiskt ointresserade är ju mångdubbelt flera och mer påverkbara av dom förenklingar i problembilden som erbjuds av msm o politiker , och det är ju precis vad
  dom två sistnämnda kategorierna vill.

  Tittar du t.ex. på undersökningen som Newsvoice företagit så kan man ju tro att en överväldigande majoritet skulle rösta mot Nato , vilket knappast skulle vara fallet i
  verkligheten.

  Återigen , titta på hur många USA-kritiska reportage som presenteras i msm.
  Existerar knappt . Där ger man istället bilden av att USA bedriver alla sina olika krig
  i mänsklighetens och demokratins namn , och det är till syvende och sist i msm som
  den “ointresserade” , likaledes , “lättpåverkade” hämtar sin nyhetsinfo.

 • JRs kommentar om uppsving av prostitution vid Nato-baser borde väl kunna användas för att få feminister att bli mer specifikt mot Nato kunde man hoppas.

 • Nej till NATO. Jag bara undrar ni som vill gå med i NATO. Vem skall betala? Vi betalar 42 miljarder på försvaret nu. Om vi går med i NATO kommer det kosta 80 miljarder. Jag är inte villig att kasta mina skattepengar i sjön. Här är i Sverige är vi inte villiga att betala skatt för att bibehålla välfärden. Så vem är det som skall offras? Pensionärerna? Sjukvården? Arbetslösa? Skolan? Och vill vi verkligen ha missiler riktade mot oss? Vill vi att våra ungdomar skall skickas ut ett av NATO krigen för att mörda människorna som försvarar sitt land, eller bli dödade?

 • Sverige var på 80-talet världens fjärde största flygvapennation, över 1 000 jaktflygplan fördelade på 17 flottiljer. Med en mer förnuftig flykting-, jordbruks och hälsopolitik skulle vi inte bara ha råd med ett starkt och modernt försvar utan även billig el, bra lokalproducerad mat, billig hälsovård och ett riktigt modernt och heltäckande tåg- och vägnät över hela landet. NATO -medlemskap är helt fel väg att gå.

 • Kenneth Thorberg –

  Efter jag läst kommentarer i DN och Expressen och andra msm-tidningar så tycks det mig att opinionen snarare är väldigt mycket emot ett NATO medlemskap. Kommentatörerna skriker ut sitt obehag och skräder inte på orden i dom fall där dom får utrymme, vilket visserligen inte är så ofta i msm nuförtiden tyvärr. Kanske är jag litet naiv och kan ju visserligen ha fel.

  Hursomhelst så är demokrati alltid rätt väg att gå. Vi bör inte vända ryggen till eller frukta folkomröstningar eftersom det verktyget är det mest demokratiska verktyg vi som medborgare har tillgång till. Det kommer ju dessutom finnas en andningspaus då debatt i frågan uppstår.

  Dom flesta borde ju redan förstå att dessa massiva flyktingströmmar beror på just NATO, där USA är den styrande faktorn. ISOL där NATO är djupt involverad i någon form av hemligt samarbete (!) Istället för att fråga Svenskarna om dom vill ha en allians med NATO så borde vi fråga Svenskarna dvs. oss själva om vi verkligen vill alliera oss med USAs evigt krigs-hetsande millitärmakt. En millitärmakt som inte skyr några medel, bryter mot internationella lagar, krigslagar och mänskliga rättigheter.

  Tror faktiskt der blir ett nej. Kan inte tänka mig att Svenskar är så korkade så att dom vill bli associerade med den plutokrati och korporativa neo-fascism som USA faktiskt representerar.

 • Ett parti med programmet Sverige ut ur NATO skulle alltså få ca 80℅ av rösterna!
  Eftersom en röst på någon av de befintliga partierna ändå betyder fortsatt judestyre i Sverige så kan det inte bli sämre!

 • Bra frågor Viveca L. 4 Sep, 2015 at 12:05. Det finns många frågor av den karaktären, som borde vara prior 1 på agendan. Nu handlar de mesta frågorna om vilka skurkar, som är flyktingsmugglare eller vilka som är rasister eftersom krisen redan är akut, inte om själva “orsaken” till krigen ( vem och varför ). Krigshärdarna verkar vara i de länder med fattigaste befolkningarna och samtidigt de största råvarutillgångarna. USA:s aggressiva krig mot Vietnam byggde inte på direkt klockrena orsaker, vilket krig sällan gör. En drivkraft var “antikommunismen” en fobisk rädsla för att kommunismen skall få fäste, men det var den propaganda man drev. Jag har hört o sett dokumentärer där många av de som var med och drev eller deltog i kriget frågade sig vad de egentligen gjorde där. Opinionen i USA vände ganska fort och till slut gick det inte att fortsätta, protesterna var för massiva. Det behövdes inget krig egentligen. Vad snopet och krigsveteranerna med livslånga men av skador blev ganska illa nonchalerade och glömda. Största orsaken till opinionsvändningen var förmodligen de visselblåsare som smugglade ut hemliga krigsdokument om vietnamkriget och gav ut i de stora tidningarna. Så hur liknande visselblåsare behandlas idag säger mycket om vår uppochnedvända värld. Inget europeiskt land vågar ge dem skydd. Deras brott är att de vill hjälpa till få slut på krig och rättsövergrepp mot människor?

  • ruben
   Angående Usas ‘fobi’ mot kommunism. Så lät det ju i den offentliga retoriken. Men det var självständiga nationalstater som den verkliga makten i Usa och England hade fobi emot.
   Socialism och kommunism understöddes i själva verket i högsta grad av eliterna i Usa och England. Syftet var att skapa en världsregering där angloamerikansk storfinans hade diktatorisk penningmakt över den enda tillåtna världsvalutan. I Usa försökte Joseph Mccarthy rensa ut vänsterfolk men till slut satte de stopp för honom eftersom de inte alls hade något emot kommunism. Stackars Mccarthy visste nog inte att David Rockefeller hade skrivit en positiv avhandling om socialism 1936 vilket David själv berättade i sin biografi. Bilderbergs skapades för att bekämpa antikommunism så att marschen mot världsregering kunde fortsätta utan gnissel. Det är kanske därför de har så lätt att lura med sig sossarna.
   The Milner Fabian Conspiracy av Ioan Ratiu (2012) ger mycket detaljer om hur angloamerikanerna ansträngde sig för att utrota självständiga nationalstater inklusive England självt. Och som många märker pågår denna självutrotning steg för steg med hjälp av Europas hjärntvättade politiska etablissemang.

   • Svar till Peter från 6 Sep, 2015 at 03:51

    USA både kämpar mot och stödjer kommunism? Jag fattar inte. Är det bara så att man vill ha så mycket krig som möjligt överallt för att allt ska rasa och bli kaos?

    Om USA/England är emot nationalstater så är de alltså på muslimernas sida i de pågående konflikterna i Europa??? USA är alltså emot SD, BNP, PVV osv.? Men, kallas inte dessa partier för “höger” eller “ultrahöger”? Är inte vänstern emot både USA och SD för att de är “höger” (= USA-imperialismen)

    Och vilka är det som är “den verkliga makten” i USA och England. Världsbanken? Jamen, är inte det ekonomiska systemet på väg att krascha? Eller är det planerat för att man ska kunna införa en ny valuta? Och hur blir det med muslimerna, som inom några decennier är i majoritet i Europa? Deras högsta imamer sitter också i Världsbanken??? Men de gillar ju inte judar. Eller också låtsas de bara medan de egentligen samarbetar?
    Det blir alltså en värld med global valuta (siffror i datorer och “kontokortet” i ett chip i handen) och sharialagar…alla våra normala politiker har då också blivit avsatta, både till höger och vänster, utom Mona Sahlin, som blivit muslim.

    Gud, så rörigt!

    • Ja det är otroligt rörigt. Och Usas nuvarande maktutövning är ju inte rätlinjig. De avstod i förra omgången från att anfalla Syrien trots att de neokonservativa hetsade om det och det var nära. Så det finns motstridiga viljor i det som fn sker.
     Nu är det nära igen och David Cameron försöker få igång en orättfärdig invasion av Syrien under falska förespeglingar.
     The Milner Fabian Conspiracy av Ioan Ratiu (2012) innehåller mycket detaljer om hur det hänger ihop med monopolkapitalets stöd till kommunism. Det är en lämplig källa att gå till.
     Han hänvisar också till Carroll Quigley’s redogörelser för britternas eliters uppbyggnad vilket inte förekommer från andra källor.
     Varning: väldigt mycket uppräknande av namn och relationer som gör det lite svårsmält men mycket avslöjande. För både Ratiu och Quigley gäller detta.
     Britterna insåg att de inte skulle klara att behålla sitt koloniala imperium och började redan på 1800-talet satsa på att sprida falsk frihet till nationalstater vilket förverkligades iom Samväldet och en mängd Fabianrelaterade tankesmedjor i många länder. För att kunna omintetgöra alla verkliga frihetsrörelser byggde de upp Fabian Society 1883/84. George Orwell gisslade denna överklassocialism och somliga tror att titeln 1984 syftade på den organisationen.
     Självständig kommunism gillar inte monopolkapitalet. De ville ha Trotsky som ville starta världsrevolution – vilket fungerade som ett led i riktning till världsregering. Han ville inte satsa på en ordentlig uppbyggnad av kvalificerad produktion i Sovjet utan import av sånt från sina angloamerikanska herrar. Dvs Sovjet under Trotsky hade blivit en underlägsen konkurrent som bara försåg väst med råvaror.

 • Håller med Kenneth Thorberg. Vadå folkomröstning? Ungefär som om den lokale svenske politikern skulle ha någon annan möjlighet än att mörklägga och senare ändå införa det redan beslutade. Bilderberg är Natolobbyn där regeringen får sina order. Ikea kom för länge sedan eftersom infrastrukturen skapas först, Facebookservern, NSA-skötebarnet är en annan indikation. Inget sker av en slump utan allt inarbetas med precision och via kontinuerlig propaganda. http://www.wired.com/2014/03/what-ikea-taught-facebook/ Imperiets expansion lever på folks godtrogenhet och deras övertro på ett bevisligen korrupt system.

 • Peter Grafström
  Exakt! Undrar varför man ändrade namn? Men även den var kärnvapenbestyckad med 16 missiler.
  Andra uppgifter gör gällande att man även nu har NATO ubåtar liggande i en djuphåla som inte är utmärkt i sjökorten, på en plats i Östersjön omkring inloppet till Finska viken. Vet inte om det är internationellt vatten.
  Våra kuster under havets yta är nog mer frekventerat av NATO än vad vi föreställer oss.

  • Bendt Fredriksson
   (namnändring kan ju ha varit bluff)
   USS Samuel Rayburn var ju ‘lätt radioaktiv’
   RAYBURN crossed the Arctic Circle to become the first SSBN to surface through the ice as part of a special test arranged by COMSUBLANT. Damage received during this test resulted in post patrol dry-docking in Holy Loch. Other port visits were accomplished at Rotterdam, Netherlands, Portsmouth, England and Faslane, Scotland.
   (Låter som en bra bortförklaring)
   http://www.ssbn635.org/Mesothellioma.htm finns inte nu men finns för äldre årgångar from 2010
   Det handlar om eventuellt, asbestorsakad cancer och på en site om sån cancer nämns att just den ubåtens besättning drabbats.Asbestos Risk on the USS Sam Rayburn (SSBN-635)
   Men inga detaljer.
   Mesothellioma är en ovanlig cancer på inre organ.

 • Bendt Fredriksson
  Enligt den DN-artikel du hänvisar till av Tommy Lindfors från 19/12 1991 omtryckt i DN 4/9 2015 framgick en sak till om den skadade ubåten:
  När ubåten kom in hette den enligt besättningsmän SSBN 619 “Andrew Jackson”. När den lämnade basen kallades den SSBN 635 “Sam Rayburn” – sedermera den första i sin klass som togs ur tjänst enligt Saltavtalet, trots att den ingalunda var den äldsta.

 • @ Danne

  Tyvärr är jag inte lika positiv som dig när det gäller en ev. folkomröstning.

  Det är ju “…dom knasiga , korrumperade partiledarna och media…” som kommer att se till att påverka opinionen i den riktning dom önskar innan det är dags.

  Som jämf. kan du ju försöka dra dig till minnes hur många USA-kritiska artiklar och
  reportage som undsläpps i msm.

 • Krig är död och förstörelse. Man fjärmar sig från fred genom anslutning till Nato. Svensk politik måste styras av ett oskadat land och folk efter ett avslut av andra länders konflikter. Vår diplomati måste inriktas på detta, även om det inte passar alla västländer. Vi skall visa i alla sammanhang att vi har ett eget parlament. Danmark klarade sig ganska bra i 2dra världskriget, analysera varför, Hellre leva under annan överhöghet ett tag, med ett friskt folk som gjort sin värn och vårdplikt. Återställ värnplikten och skrota legosoldateriet.

 • Jag tycker att det är viktigt att tala om vilka installationer som redan finns i Sverige och som används vid Nato/ PfP-krigsövningarna. Eftersom alla krig idag förs via satelliter, enligt Bård Wormdals bok, Satellitkriget, brukar jag peka ut de installationer som finns för detta ändamål. Esrange – världens största nedladdningsstation från satelliter, ligger i Norrbotten, inte långt från Kiruna, inom det stora träningsområdet NEAT, North European Aerospace Testrange, stort som Belgien. Där ska nu i höst världens största drönarprototyp nEUROn utprovas. Protester mot drönarkrigföring kommer att ske runt hela världen första veckan i oktober. Luleå Flygfältet kommer, vid en Nato-anslutning, att bli centrum för US Air Force.
  Förutom detta ligger i norr: SvalSat -satellitstationen på Svalbard, som var en viktig del i kriget mot Libyen. En av USAs allra starkaste radaranläggningar Globus 11 ligger i Vardö, inte långt från den ryska gränsen och är en central del i USAs s.k, missilförsvar. Andöya är även en viktig del i USAs krigföring.
  Agneta Norberg, vice ordf. Sveriges Fredsråd http://www.frednu.se och i styrelsen för Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space http://www.space4peace.org

 • @ Grafström

  Var i sitt inlägg ger felstavande Sofia intryck av att vara russofob ?

  Mitt intryck är att väldigt få besökare på Newsvoice ger intryck av att tro på russofobernas
  propaganda , har du ett annat ?

  Din sista mening tolkar jag som att du bestämt dig för att det finns åtminstone EN Sofia
  härinne som är psyop ?

  Smileyn på slutet …? Var allt bara på skoj , eller ?

  • Kenneth Thorberg
   Jag syftade på passiva läsare som redan är påverkade av annan russofob propaganda och som därför av stavningen skulle få för sig att det var en psyop som ju jag i ett impulsivt ögonblick gjorde även om jag tolkade det tvärtom mot vad de gör på många militärbloggar där de ibland tolkar rena felskrivningar som bevis på rysk infiltratör. Just eftersom dom tänker så verkade det möjligt att de skulle konstruera en felstavad kommentar för att väcka misstankar.
   Ja den andra kommentaren med smileyn var lite på skoj men då hade ju Sofia sagt att det inte var hon som stavade fel vilket ju ytterligare komplicerade bilden om man tog det bokstavligt men jag gissade att det bara var missförstånd och inte värt att orda mer om.

 • Källa på mitt tidigare inlägg som inte hängde med i hastigheten.

  http://www.dn.se/arkiv/debatt/marinen-bombade-amerikansk-ubat-atomubat-skadades-1984-i-karlskrona-skulle

  Att NATO med mer eller mindre samförstånd härjar i våra farvatten och även har baser här är ingen nyhet om man pratar men folk som bor i bygder där saker hålls innanför bygränsen. Militären i Sverige viskar tyst och nickar jakande vid fråga av rätt person.

  NATO är här men inte på pappret.

 • Kanske är dags att vi Svenskar sätter hårt mot hårt och efterlyser en folkomröstning i frågan? Partiledarna tycks ju vilja ta upp frågan praktiskt taget varje dag. Det ligger alltså i tiden som det så fint heter. Vi kan inte acceptera att dom knasiga korrumperade partiledarna och media ska försöka påverka och bestämma kring frågan själva.. Är ganska säker på att det blir ett Svenskt rungande nej till medlemskap i NATO vid en presumtiv folkomröstning. Vad tror ni andra?

 • Ärligt talat var jag inte alls säker på att det var någon psyop med felstavningarna. Det var bara en instinktiv reaktion. Vilken verkan får det på passive läsaren Svenne som till hälften tror på russofobernas propaganda, så resonerade jag. Kanske effektivare att så ett litet frö av misstro på det viset än att öppet gå emot den majoritet som kommenterar här.
  Eftersom en kommentar från aliaset Sofia tycks bekräfta att det finns olika Sofia uppkommer en ny misstanke, om att det är den rättstavade som är psyop…. 🙂

 • Kenneth Thorberg
  Jag avslöjar inte det för då hjälper jag psyopen.
  Sofia (den riktiga)
  Det var inte särskilt upplysande eftersom psyopen använder samma alias som du, men jag tror dig.

 • Har vi bara två saker att välja på? USA eller Muhammed? Styrs världsbanken av judar? Kommer inte judar och muslimer från samma tro och område från början? Är det deras krig om världsherravälde som nu tar över här?
  Har vi inte redan en gång blivit ockuperade av kristna missionärer, som brände noidtrummor, fioler och “häxor” och införde en slags skräckvälde där alla skulle bekämpa djävulen. De kom också från “samma tro och område”.
  USA, judar, muslimer… är de inte “bara” tre grupper, som tycks bekämpa varandra, men som i grunden är tre armar av samma folk. Dessa tre falanger har ju nu tillsammans lyckats att nästan ta över halva världen. Och vi tar parti för den ena eller andra!

  Hur ska man kunna stänga gränserna mot folk som har strålningsvapen, bomber, missiler, satelliter, drönare, terrorister, jihadister och kanske också behärskar matproduktionen, oljan, ekonomin och handeln….?

  Back to nature??? Den består av skogsbolagens granplanteringar och fungerar väl inte så jättebra.

 • Vi kan absolut inte lita på militären.. Varken före eller efter. De förstår sig inte på demokrati. Det är mest därför de har vapen…

  Wechelmanns dokumentär om Gåsefjärden är onekligen en grundläggande lektion i hur man resonerar och förhåller sig till staten och befolkningen inom militäralliansen. http://vimeo.com/109912820 Det finns anledning att skriva så för i deras sinnen är de redan med och resten är en formalitet. Vi har inte skyddats av militärens aktiviteter. Vi har hotats av deras dumdristighet parad med illojalitet och det har kostat svensk militär livet för ett krig som krävde artificiell uppvärmning och att man eldade med soldatliv..

 • Så länge den ignoranta/dresserade majoriteten vart 4:e år lämnar sitt mandat till uppenbara femtekollonnare, ett mandat man själv inte har så kommer det elände vi idag bevittnar att eskalera i ett tempo som kan få den mest inbitna optimist att kräkas.

  Ponera nu kära vänner att ni en söndag njuter av en familjeutflykt i det vackra vädret då en våldsverkare dyker upp med intentionen att för nöjes skull orsaka skada och lemlästa medlemmar i er familj, krafsar man då på sin iPhone och letar efter snabbnumret till NATO ? eller ringer man vägrånarligan aka Polisen medans man snällt ber våldsverkaren att vänta lite.

  Det måste väl vara så att nån annan har ansvaret för min säkerhet, jag betalar ju skatt och har ju röstat på ett parti som lovat mig denna säkerhet bara jag lämnat min röst till dom.

  Om nu detta löfte i denna situation inte infrias och obotlig skada inträffar på denna fiktiva familj, vem tar då ansvaret ? Nato, Polisen, det parti man röstat på eller ?

  Sen kräver man ekonomisk kompensation, hur kan det ersätta en familjemedlem oavsett belopp ?

  Vad är det för fel med att ta fullständigt ansvar för sitt och sina närmastes välbefinnande genom att återta rollen som riktiga män där riktiga kvinnor både uppskattar och uppmuntrar denna roll som bla. beskyddare i dylika situationer.

  När återigen män agerar som män och lärt sig behärska självförsvar i olika former så är det lätt att med samarbete likasinnade/grannar emellan även undanröja ett större hot, yttre som inre, övergrepp är aldrig nånsin acceptabelt, end of discussion.

  Tidigare fanns ett fenomen som kallades Hemvärnet som numera blivit Hen-värnet, man värnar om hens, på order av samma femtekollonnare som bidrar till att förstöra förutsättningarana för ett trivsamt liv för oss alla, även dom själva, vilket givetvis förträngs med kortsiktiga förmåner.

  Detta Hemvärn avväpnades på kort tid genom att regissera/genomföra en liten incident och därmed hindra 45.000 potentiellt rättrådiga individer att med vapenmakt förhindra övergrepp på sina medmänniskor.

  Innan varje historiskt folkmord så har civilbefolkningen avväpnats och så sker även nu, enda undantaget är Schweitz där befolkningen lika stor som här disponerar ett par miljoner automatkarbiner och handeldvapen, konstigt nog så sker typ endast ett mord per år där, det är riskabelt att leka översittare i den miljön.Konstigt dock är sammanträffandet att detta land klarat sig lindrigt undan 2 stora “bankirkrig” kan det ha ett samband med att BIS har säte där, ni vet dom som ställer till med det mesta eländet på vår lilla jord.

  An armed society is a polite society, synd att det behövs men tur att det finns, lite som parfym och Ikea.

  Ingen behöver varken Nato eller Polisen utan lokalt samarbete och ett nytt Hemvärn där man återigen värnar om både sitt hem och varann.

  Är det dags för fler att till 100% säga upp det sociala kontrakt vi blivit påtvingade i sken av “Demonkrati” och börja om från början med ex.vis dessa 3 riktlinjer:
  självbestämmande
  frivilligt deltagande
  fredlig samexistens.

  Önskar innerligt att fler kastar av sig oket och och börjar lita både på sin egen och även andras förmåga att tillsammans skapa det liv de flesta av oss säger sig vilja uppleva, kan ju vara kul som omväxling.
  Lev väl alla

 • Även allmänheten i USA skulle rösta nej liksom allmänheten i Ryssland. De förstår vad det handlar om. Naturligtvis skall vi vara alliansfria och behålla neutraliteten för lugnets skull. Illvilliga krafter kan förinta tanken, men de får de stå för i så fall.
  Hur räknas rösterna? Är det per ip-adress eller per klick?

 • Dags att slänga NATO-ivrarna i fängelse, och ja, även DNs anställda har mångåriga fängelsestraff att vänta då även de begår högförräderi!

  Högförräderi

  Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

  I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

  ”Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.”

 • …. man kan önska att vi har ett val – en god tanke – tron på att vårt nya frälse, -de välbetalda politikerna inte lydigt går i ledband.

 • Nato debatten i Sverige leder frågan till ett totalt paradigmskifte betr. vår försvarspolicy!
  Militärtaktiskt sett OK? “Det kan va tryggt med storebror i ryggen” -om man skall provvisera omvärlden o delta i polariseringen inom maktblocken i världspolitiken!
  Men nationalstrategiskt känns det otryggt och något feltänkt i ett långsiktigt perspektiv?
  En enkel analogi blir jfr. hur det känns att få getingar in på knutarna, något som man spontant vill bekämpa då dessa upplevs som potentiella fienden med sin defensiva aggression.
  Att bjuda in Nato blir då som att alliera sig med getingar, vem vill då ha dessa invercibla främlingar och deras kultur in på knutarna?
  Ett paradigm där vi överger vår nationella suveränitet och låter oss underkuvas in i global militärstrategisk hegemoni med många potentiella fienden runt om i värden! #JanèRo

 • Minns detta:
  – Bilderberggruppen – USAs regering – NATO – Statsminister Löfvén.
  Detta är en och samma grupp. Bevis finns i tillräcklig mängd.
  Räcker det?
  Ser ni att Löfvén redan sålt ut Sverige utan att berätta om det?

  Fråga honom vad han lovade Rockefeller och CFA vid mötet han kallades till våren 2013.
  jag har frågat – han vägrar svara. han döljer nåt mycket allvarligt.
  Se till att sätta tryck på honom så det kommer fram!

  Beträffande omröstningen – om jag slår dig på käften tycker du om mig då?
  Så vad skall vi med vapen till?
  VARFÖR INTE HJÄLPAS ÅT?

 • Hotet påstås komma från Ryssland, på grund av dess ökade militära aktivitet. Detta är en förvrängning av hotbilden. Nato flyttar ständigt fram sina militära baser runt Rysslands gränser. Baser finns på Grönland, i Nordnorge, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Kosovo, Grekland, Turkiet, Centralasien, Afghanistan, Sydkorea och på öar i Stilla havet, utöver dem som finns i Kanada, Alaska och givetvis USA i övrigt.

  Enbart i Tyskland finns 70 baser! Totalt i världen har Nato/USA 700 baser.

  Styrkeförhållandena är tolv mot ett i Natos favör. England och Frankrike är tillsammans starkare än Ryssland. Om Sverige går med och ökar Natos enorma och hotfulla slagkraft får vi på köpet ytterligare Natobaser, även med kärnvapen och andra avancerade vapen som drönare. Nato är en militärallians, med endast militär konfliktlösning på programmet. Den som tvivlar på uppgifterna kan läsa SIPRIS årsrapporter.

  http://www.sipri.org/yearbook/2015/downloadable-files/sipri-yearbook-2015-summary-in-swedish

 • Nej till ANFALLSKRIG!
  Nej till samarbete med NATO.
  Nej till att vara värdland till NATO
  Nej till MEDLEMSKAP i NATO

  Ja till suveränitet och självbestämmande!
  Ja till NEUTRALITET
  Ja till fred!

 • Flera källor vill påstå att vi haft och ev. har kärnvapenbestyckade ubåtar från NATO kring våra kuster. Även Anders Jallai har i sina böcker nuddat vid dessa påståenden.

  Anmärkningsvärt är en incident i Karlskrona 1984 där en kärnvapenbestyckad NATO ubåt av misstag blivit bombad med sjunkbomber. Ubåten som träffats ska ha varit USS Sam Rayburn som gått direkt i undervattensläge till bas i Skottland för reparation, men togs i stället ur tjänst 1985.

  Officiellt ska USS Sam Rayburn varit med om en kollision då man uppmätt radioaktivitet i färgen på skrovet. Detta gjordes i Februari då fartyget kom till militärbasen Holy Loch i Skottland, strax efter incidenten i Karlskrona. Dock verkar marinen mena strålningen varit så låg att det inte gick att mäta. Troligen utreddes inte detta närmre.

  The Glasgow Herald skrev:
  The Glasgow Herald reports the US Navy at Holy Loch, Scotland, admits that the paint on the USS SAM RAYBURN was mildly radioactive when it returned from patrol in February 1984. The Navy says this is very low-level radioactivity, so low that it could not be detected by a Geiger counter. Reports about the radiation had been circulating for a month, leading to claims that the SAM RAYBURN had been in a collision sometime in the fall of 1983 which had caused the ship to leak or become contaminated with radiation. The Navy’s statements serve to add to the controversy.”

  Strålskyddsmyndigheten ska hemligt varit på plats i Karlskrona och gjort mätningar då man befarat att radioaktivitet läckt ut. Samt att man utrymt hamnområdet under mätningarna. Mätningarna har hemlighetsstämplats och går inte att undersöka.

  Anledningen till incidenten ska ha varit att USS Sam Rayburn sänt ut fel identifieringssignaler och uppfattats som fientligt mål.

  Allt detta har hemlighetsstämplats men läckt ut. Huruvida det är sant går ej att få bekräftat i nuläget, men faktum kvarstår att USS Sam Rayburn anlände till basen i Skottland en kort tid efter incidenten.

  Frågan vi bör ställa oss är om 80-talet ubåtskränkningar i stället kommit från NATO? Troligen då man ville stärka det Svenska ubåtsförsvaret. De senaste kränkningarna är troligen samma då man från svenska politiker ska ha rest över till USA och velat ha hjälp med propagandan för att ansluta oss till NATO. Rent parlamentariskt och demokratiskt skulle det vara en omöjlighet här.

  Enligt hemliga rapporter från Wikieleaks mellan Sahlin och Barzun mötte socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin USA ambassadens andrechef Robert Silverman. Under mötet ska Ahlin enligt en hemligstämplad rapport från Silverman sagt sig vara villig att ”spela en användbar roll gällande Afghanistan och Kosovo”, uppger Aftonbladet.

  Man gör fler och fler närmanden och vad som avhandlas i dessa möten kan vi bara spekulera i, men vi ser en allt tätare retorik krig medlemskap och propagandan är på för fullt. Incidenter ska få oss att fatta rätt beslut. Jag tror på ett nära svar om NATO samarbete som skett mer än vad vi är medvetna om sedan kalla krigets dagar.

  http://www.oppetarkiv.se/video/1786137/

  http://www.navysite.de/ssbn/ssbn635.htm

  https://euobserver.com/foreign/128297

 • @Jimmy… “Vad är det för dålig rubrik man sätter? Det finns inga amerikanska baser i Norge eller i Danmark” Så som militären skötte sin bit inom sitt ansvarsområde så vet vi ju ingenting om vad som skedde i deras hägn och vad som placerades där. i och med Hårs- Gåse- (Tack Maj Wechelmann), Kanholms-fjärdens demonstrationer kan vi än mindre lita på att de gör som riket och befolkningen vill.. De har snarare visat sig och försäkrat oss om att vara de vi inte behöver..

  Med de installationer man kräver och utför så kan vi vara säkra på att inget innanför stängslen inte kan kallas amerikanskt.. Vattenkonsterna såväl som annat har då visat vilka kläder man trivs bäst i.. Hotande vilken regim som helst och särskilt sin egen.. Så där hade ju Eisenhower rätt. Ingen av dessa ökar folks säkerhet utan tvärtom.

 • Svenska flygplats har tagits över av USA…lika så svenska universitet banker och tidningar…..det kallas OKUPATION. Yanki go home !!!Rör inte min Sverige!

 • Jimmy skrev:

  “Vad är det för dålig rubrik man sätter? Det finns inga amerikanska baser i Norge eller i Danmark, och vad menas med missiler det finns många olika typer av missiler.”

  Det finns fler baser än vad man kan tro. En “bas” kan vara ett missilbestyckat skepp för ankar. I England, Tyskland etc fanns/finns fasta amerikanska baser varav vissa är/var kärnvapenbaser. Missiler kan tex vara kärnvapenmissiler eller penetrerande bunker busters. En bas kan vara ett tillfälligt läger under en övning.

  I slutänden får vi amerikansk militär på våra vägar, för vår “eget bästa”, för vår “säkerhet “och “trygghet” i “samarbete”. Totalitära stater älskar dessa ord för de gör oss mjuka i hjärnan, svagtänkta.

  Amerikanska installationer i Norden enligt Anders kommentar ovan:

  Denmark
  Karup Air Base, Karup, US Air Force
  2 Installations

  Denmark (Greenland)
  Thule Air Base, Thule, US Air Force

  Iceland
  Keflavik, Keflavik, US Navy

  Norway
  Flesland Air Base, Bergen, US Air Force
  Sola Sea Air Base, US Air Force
  Stavanger Air Base, Stavanger, US Air Force
  6 Installations

  http://www.kelebekler.com/occ/bas_gb.htm

 • Skriv in ordet “fema camps USA” på datorn, det är något hemskt som är på gång i USA. De tänker tydligen ta död på ett enormt stort antal människor, alltså göra om i USA samma sak som hände med judarna i Tyskland med omnejd. Det finns mycket bilder.

  Och de som överlever får leva i en extrem diktatur.

  Det är bättre att dra öronen åt sig och bli misstänksam än att bara avfärda det hela som fantasi och inte bry sig.

 • “Vill du ha amerikanska militärbaser med missiler på den svenska landsbygden? – Vad tycker du? Rösta!”
  Vad är det för dålig rubrik man sätter? Det finns inga amerikanska baser i Norge eller i Danmark, och vad menas med missiler det finns många olika typer av missiler.

 • Innan jag skaffar något till verkstan eller familjen kollar jag om det finns något behov.
  Sverige dvs vi, borde göra på samma sätt.

  Vad/vilket/vilka hotar oss?
  Varför är det så?
  Hur vet vi det?

  Om någon vill ta över Sverige är det förmodligen av den anledningen att vi är lättmanipulerade och ständigt villiga att låta oss beskattas och förledas och att risken för uppror mot överheten är obefintlig.

  Rekommenderar varmt.
  http://www.extremistvector.com/content/stupid.html

 • Jag skrev vidare:

  ” ‘Ett ja till Nato är en farlig budgetmyt’

  ‘Att gå med i Nato skulle inte alls leda till ökad säkerhet till lägre kostnad utan till motsatsen.

  Inte nog med en nära fördubblad försvarsbudget – svenskt Nato-inträde riskerar dessutom att Ryssland intensifierar sina förberedelser mot Sverige, varnar Leif Pagrotsky.’

  http://www.expressen.se/debatt/ett-ja-till-nato-ar-en-farlig-budgetmyt/

  “Sveriges försvarsbudget är den ekonomi som svenska försvaret tilldelas av den svenska regeringen varje år. Idag (2013) tilldelas det svenska försvaret 1,2 procent av BNP, cirka 42 miljarder kronor.”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_f%C3%B6rsvarsbudget

  Inte nog med att 40 miljarder SEK tas från skola, vård och omsorg i Sverige till den årliga EU-avgiften vilken används för hutlösa löner i Bryssel och diverse helt meningslösa projekt i det korrumperade Sydeuropa. Om svenskarna mot bättre vetande väljer att gå med i NATO tas ytterligare ca 40 miljarder från skola, vård och omsorg i Sverige för att blåsa upp lika meningslösa NATO-projekt runt om i världen.

  Runt om i världen – ja. NATO står för North Atlantic Treaty Organization och det är där de ska hålla sig. Inte ställa till en massa oreda i Medelhavet, Svarta havet, Indiska oceanen eller i Stilla havet.”

  • Kunde man mörda samförståndets, demokratins och gemenskapens JFK med flera nationers ledare såväl som Palme så kan man väl i princip göra vad som helst.

   Vapenromantiken har onekligen tagit över sina partners liv och lem och gjort en obehaglig kultur av vad som kunde varit ett gott liv för alla.. Nu ska det ske på bekostnad av andra.. Att mata djuret, reptilen med skräckvisioner och hot har ju tyvärr fungerat.. Duger inte de tar man till hårdhandskarna så att fantasierna som skulle se ut som förutsägelser ser verkliga ut.. Den otäcka hönan och de ruttna äggen följs alltid åt.. Precis som brutaliteten har en och samma hemvist i maktmissbruket.

 • Jag skrev så här på en blogg idag:

  ” ‘Det är en gammal och stabilt förankrad kristen uppfattning att en av statens viktigaste funktioner är att skapa och upprätthålla lag och ordning; att försvara lagen, tryggheten och freden i riket mot både yttre och inre fiender. ‘

  En av de större yttre fiender vi har i vårt närområde är NATO. De har skapat oreda i en mängd länder såsom Georgien och Libyen. Oredan i Libyen har givit IS bra fotfäste även i Nordafrika, förutom i Syrien och Irak, varifrån dess terrorregim kommer att spridas på kontinenten och till Europa. När NATO-landet Turkiet äntligen började bekriga IS gjorde de det som en skenmanöver varefter de anföll kurderna, civila mestadels. Kurderna är de enda som har mod och motivation att bekriga IS på marken, vilket är helt nödvändigt för att nå framgång. NATO´s bomber drabbar mer de civila än IS-krigare. NATO ska betraktas som en kriminell organisation vilken Sverige inte ska ha något med att göra.”

 • initierad? Den hemliga spaningen var bara skamlig och kostade svensk militär livet. Att man konsekvent äventyrat den officiella neutrala politiken gör skamlig till ett blekt uttryck. Det kalla krigets härdsmälta gjorde soldatmaterialet till bönder och tenn i ett cyniskt sceneri. Att dra undan ridån och påstå att det verkliga spelet pågick bakom är att lura de dummaste och givetvis försöka rättfärdiga sig själva..

  Fast Gladio och allt annat som ackompanjerat musiken är inget mästerverk bara ett tomma tunnors kostbara slammer för ingenting.. Om inte en självförstörande världsomspännande industri håller sig med något hedersamt.. Neutronbomben kan inte göra många friska stolta.. Det lyckades inte atombomben heller med. Det gjorde däremot korsfästelsen.. Det var å andra sidan ett spel makterna förlorade och pennan blev mäktigare än svärdet.. Sedan dess har ju metoderna för att tysta sanningen bara förgrovats och avhumaniserats. Don efter person!

 • Att gå med i NATO är helt vansinnigt. NATO styrs helt och hållet av USA. De håller på att förverkliga en världsregering samt en militär del i detta som är NATO. För närvarande har de som mål med NATO:s hjälp att erövra Ryssland och Kina. Det är med andra ord för när varande en stor risk att vi snart får ett världskrig.

  Det jag har läst om NATO är att det har aldrig varit

  avsiktligt att skydda ett sådant medlemsland i händelse av krig. Det hela är en bluff från USA:s sida. Däremot vill de ha hjälp vid invasionen mot Ryssland och Kina.

  Något jag läst på ett antal ställen är att dollarn är på väg att kollapsa, något är i görningen. Det hela kommer att göras avsiktligt, dollarn kommer att göras värdelös. I så fall kommer det få dramatiska effekter för hela världens valutor och hela världsekonomin.

  Ett datum som nämns är 11/9 nu i år eller däromkring. Den ekonomiska eliten som styr det hela har ett stort intresse för symbolik. Detta datum är när tvillingtornen i USA rasade.

  I USA misstänker makthavarna att det kan bli inbördeskrig, därför har de byggt ett enormt stort antal interneringsläger eller koncentrationsläger med andra ord för att lösa det problemet. Där är det nu krigslagar som gäller.

 • Det har vi haft under lång tid i Sverige utan att allmänheten fått reda på det. Det vet alla initierade på Västkusten.

 • Vill vi sälla oss till den mindre hedrande gruppen provokatörer och krigshetsare ska vi givetvis gå med i NATO. Ska vi offra offentliga skolor, vård och omsorg på dumdristighet behöver folk inget förstånd, utbildning, vård eller äldrevård.. Det är ju det som kallas frihet..!

  Även Tysklands diktatoriska krafter bedrog sitt folk med att frihet och livsutrymme kunde förverkligas med mer vapen och ohyggliga metoder. Sätten att arbeta på sin och andras undergång varierar inte särskilt mycket, men resultatet är detsamma.. Till det är ju medicinen besk och det tarvar ett inkrökt folk en hel del blind lojalitet för att kunna omfatta.. Den Svenska fanan måste tillverkas i ett otroligt slitstarkt materiel för att hålla för den nya tidens stormande nationalism..

 • Undrar om inte Sveriges iver att komma med i NATO ar industripolitik. Ar vi med kommer all den krigsmateriel som tillverkas kunna saljas inom hela det omrade som USA i dag har militart inflytande over. Samtidigt kan USA pracka pa oss all den utrustning som de tillverkar.

 • Krig är manifesterad girighet. US.rep. har väl den säkraste landmassan på planeten vad gäller invasioner och liknande med oceaner runt om. US.corp. är något helt annat och dess säkerhet är maskerad girighet, att säkert kunna roffa åt sig andras resurser. Själva maskineriet bakom krigandet beskrivs här:
  http://www.martinarmstrong.org/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *