De nya handelsavtalen – Snart kan din dator beslagtas om den innehåller information som hotar en industri

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 oktober 2015
- Torbjörn Sassersson

DEBATT. Handelsavtal av typen TiSA, TPP och TTIP övertrumfar nationella lagar. Nu har TTP signerats och kritiker menar att det största globala hotet mot internet är ett faktum. Det kan leda till bestraffningar och stora restriktioner för alla internetanvändare, skriver Independent.

Text: Torbjörn Sassersson | TTP-avtalet klubbat i okt 2015 – Foto: New York Times video

TTP står för ”The Trans-Pacific Partnership agreement” och det täcker in 40% av världsekonomin. Utåt sett handlar TTP om att skapa ett enhetligt ekonomiskt block som ska underlätta för företag att bedriva handel med varandra. Fina ord, säger kritiker som menar att bakom döljer sig restriktioner som skriver om internets historia.

När den amerikanska handelsrepresentanten Michael Froman annonserade att TTP klubbats mellan Nord- och Sydamerika samt en rad länder i Asien uttrycktes ytterligare fina ord.

”We have come to an agreement that will support jobs, drive sustainable growth, foster inclusive development and promote innovation across the Asia-Pacific region”

Orden påminner om löftena alla fick höra när idén om EG/EU såldes in i början på 1990-talet.

Medaljens baksida

Till exempel innebär TTP att det blir brottsligt att avslöja storföretagens brottslighet genom att använda din dator. Experter menar att formuleringen i handelsavtalet är vag och därför innebär att visselblåsare och undersökande journalister kan bestraffas om de använder en dator för att dela känslig information om företag som bedriver misstänkta olagliga aktiviteter.

Andra konsekvenser av TTP är att tex YouTube och Facebook omedelbart måste ta bort innehåll om ett det inkommer ett enda klagomål på att ett visst innehåll anses strida mot handelsavtalet. Det kan även bli verklighet att myndigheter, och troligen även privata säkerhetsbolag, utan bevis, kan ta din datorer i beslag om ett företag anser att en upphovsrätt kränkts av dig som privatperson.

NewsVoice: Sekretessbelagt TTIP-avtal kan tvinga Sverige att acceptera rökning på offentliga platser

Independent: TTP signed: the biggest global threat to the internet

Under ledning av TTP:s ”paragrafer” kan internetleverantörer tvingas att för företagen övervaka misstänkta privatpersoners aktivitet på internet, ta ned innehåll från din blogg samt stänga av din surfkontakt med internet. Här går övervakningen, spionerandet och beslagtagandet hand i hand. Vi börjar förstå den praktiska tillämpningen av övervakningstekniken.

Ett enormt problem med dessa handelsavtal av typen TTP är att de förhandlas mellan myndigheter och industrier bakom stängda dörrar utan insyn för allmänheten och media. Avtalens fulla innebörd kommer inte att offentliggöras förrän om fler år, skriver The Independent.

Läs mer: Det kontroversiella handelsavtalet kan endast läsas av politiker i ett hemligt läsrum i Brüssel

Det stannar inte där. Kritiker menar att inte bara den vanliga internetanvändaren kan förses med restriktioner utan även internet och tekniken i sig självt. Centrala delar av internet kan begränsas likväl som att datorer kan förses med begränsningar för användarna. Företag ska även kunna stänga av programvaror på privata datorer efter att de köpts av användaren.

The United States trade representative, Michael Froman, and Prime Minister Shinzo Abe of Japan discuss the Trans-Pacific Partnership trade deal. Källa: New York Times

WikiLeaks öppnade Pandora’s box

Att avtalen överhuvudtaget diskuteras – mest inom sociala medier – beror på att WikiLeaks avslöjade ett begränsat innehåll den 13 november 2013. Ytterligare delar av handelsavtalets innehåll släpptes av WikiLeaks den 16 oktober 2014 och den 9 oktober 2015.

Den bedrövliga situationen är inte behjälpt av att tex svenska mainstream-journalister och sakkunniga inte tar tag i denna debatt på allvar. Det kan inom kort vara adjö till ett fritt internet och vi får istället en värld där storföretagen dikterar villkoren och sedan aldrig behöver stå till svars för organiserad kriminalitet. Dessa handelsavtal är i praktiken verktyg för att skapa en global och ansvarsfri affärsmässighet för överstatliga storindustrier.

Cecilia Malmström: ”Oro för handelsavtal bygger på myter”

EU-kommissionären som är ansvarig för förhandlingarna om de kontroversiella handelsavtalen för Europas 28 medlemsstater är Cecilia Malmström. Hon avfärdar kritiken mot avtalen som överdrivna. Till Svenska Dagbladet, sa Malmström den 14 oktober angående det TTP-besläktade handelsavtalet TTIP:

”Det sprids mycket missförstånd om att amerikanska bolag ska kunna hindra oss från att lagstifta i EU. Men det bygger på myter kring hur avtalet ser ut.”

Cecilia Malmström menar TTIP-förhandlingarna till och med:

”är de mest transparenta någonsin bland handelsförhandlingarna i världshistorien”, skriver Europaportalen.se

Denna bild av turerna runt handelsavtalen står i kontrast till vad Independent-journalisten John Hilary fick för uppfattning när han träffade Malmström i Brüssel. Hilary skriver i en artikel som är rubricerad: ”I didn’t think TTIP could get any scarier, but then I spoke to the EU official in charge of it”, att Malmström uttryckte ett stort förakt emot Europas folk.

Hon sa:

“I do not take my mandate from the European people.”

John Hilary avslutar sin artikel med att ett avslöjande visar att Malmström tar direkta order från storindustrins lobbyister.

”In reality, as a new report from War on Want has just revealed, Malmström receives her orders directly from the corporate lobbyists that swarm around Brussels. The European Commission makes no secret of the fact that it takes its steer from industry lobbies such as BusinessEurope and the European Services Forum, much as a secretary takes down dictation. It’s no wonder that the TTIP negotiations are set to serve corporate interests rather than public needs.”

Den kognitiva dissonansen slår upp höga vågor mellan parterna för och emot dessa handelsavtal. När uppgörelserna är klara – om de inte stoppas av folks vrede på gator och torg – kommer handelsavtalens tillämpningar att smygande realiseras för att inte väcka ytterligare känslor hos den breda massan. Om kritikerna har rätt smygs vi därmed rakt in i en blomstrande global industridiktatur.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq