Försvarsministern vill ta hjälp av NATO Stratcom för att få svenskarna att tänka korrekt

publicerad 27 oktober 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Peter Hultqvist - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia, CC BY-SA 4.0

Peter Hultqvist, Försvarsminister - Pressfoto: Kristian Pohl, RegeringskanslietDEBATT. “Sverige vill lära av NATO om propagandakrig”. Försvarsministern vill att Sverige måste bli bättre på att behandla yttre propagandahot som snirklar sig in i svensk tankekultur. Hoten kommer från Ryssland och i viss mån från ISIS, skriver Björn Dickson, TT. Inget hot verkar komma från NATO eller USA. Nu ska svenska folket lära sig tänka korrekt.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 14:20, 27 okt 2015 | Peter Hultqvist, Försvarsminister – Pressfoto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO Stratcom COE) startade sin verksamhet så sent som 2014 och nu vill Försvarsminister Peter Hultqvist att Sverige bör gå med i NATO:s samarbete.

“Samarbetet i Natos center för strategisk kommunikation ska, om det blir verklighet, bland annat förbättra Sveriges förmåga att analysera propaganda och osanna kampanjer i sociala medier.” / SvD

Var och en förstår att “analysera” endast är steget innan handling och exakt hur de strategiska insatserna ser ut mot “fienden” i Sverige är höljt i ett dunkel. Kan det tex inbegripa att “felaktiga” bloggar stängs ned?

Det psykologiska försvaret

Från Sverige kan personer från tex SÄPO, Försvarsmakten eller Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) delta i NATO Stratcom, skriver SvD.

“Man använder det i olika syften för att påverka opinioner i andra länder. Därför är det så att vi behöver stärka vår kompetens, men också delta i en miljö med andra länder”, sa försvarsminister Peter Hultqvist till Ekot.

“Nu måste kunskapen om hur den allmänna opinionen påverkas via moderna medier förbättras, liksom kunskapen om hur lögner och felaktigheter bäst motverkas”, skriver Ekot.

“För att bekämpa lögner och propaganda som sprids på nätet och i synnerhet sociala medier så överväger Sverige att gå med i Natos center för strategisk kommunikation”, skriver Sveriges Radio.

MSB har sedan 2008 haft ansvaret för det svenska psykologiska försvaret. Björn Palmertz som är senioranalytiker vid Försvarshögskolan, säger till SR att Sverige måste jobba mer offensivt.

NATO STRATCOM COE härstammar från UNITED STATES STRATCOM.

US STRATCOM logoUS STRATCOM beskriver sin mission så är:

“Leaders in Strategic Deterrence and Pre-eminent Global Warfighters In Space and Cyberspace.” Källa

Översättning: “Ledare i strategisk avskräckning och obestridliga globala krigare i rymden och cyberrymden”


NATO STRATCOM COE logoNATO STRATCOM COE  inleder beskrivningen av sin mission med följande citat:

“Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.” Källa

Översättning: “Eftersom krig börjar i Sinnet på människor, är det i Sinnet på människor som skyddet runt fred måste konstrueras.”

Två DN-journalister skriver idag i artikeln: “Hemlig grupp ska möta ryskt informationskrig”:

Mikael Tofvesson MSB - Pressfoto MSB“Regeringen insåg att också Sverige kunde vara hotat. Sedan augusti i år pågår därför uppbyggnaden av en ny del av försvaret.

En ”stor grupp” språkkunniga specialister på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på Fleminggatan i Stockholm söker dagligen efter pågående informations- och påverkanskampanjer riktade mot Sverige.

Chefen för enheten, Mikael Tofvesson, vill inte gå in på hur många de är, vilka kompetenser de har eller hur de jobbar.”

I bild: Mikael Tofvesson, MSB, pressfoto MSB

MSB:s Enheten för Omvärld och Beredskap under ledning av Mikael Tofvesson ska nu konstruera ett beskydd. Det återstår att se hur MSB, SÄPO och Försvarsmakten tillsammans ska hantera information och journalistik som avviker från de korrekta perspektiv som svenskarna ska ha.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor och relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • NATO Stratcom-samarbetet kanske handlar om att inrätta ett “Sanningsministerium”* som ska motverka “Sanningsrörelsen”. Det är lika loligt varje gång man kan referera till 1984.

  * “I Sanningsministeriet är protagonisten Winston Smith en tjänsteman som ansvarar för att bevara Partiets propaganda genom att ändra historien för att visa att Partiet alltid har rätt och är allvetande. Hans torftiga tillvaro desillusionerar honom till den grad att han vill göra uppror mot Storebror.” / Wikipedia

 • Ang Per T Ohlsons artikel i Sydsvenskan.
  ” Näthatet är ett uppmärksammat och allvarligt problem.”
  Ja, ett allvarligt, om än kanske inte alls av honom själv uppmärksammat, problem tycks det vara hos artikelförfattaren. Under en täckmantel av humor, via en artikel på nätet, spyr han ut sitt illa dolda hat mot en massa människor som inte delar hans Sanna, sk ”jordnära” tro.

  Mobbare finner säkert artikeln ”skojig” eftersom den är ett praktexempel på mobbarmentalitet i full aktion.

 • Per T Ohlson talar om konspirationsteorier. Hör dessa fakta dit tro?

  Att USA har inrättat en av världens starkaste radaranläggning i Vardö. Globus ll Och därmed bröt det stabiliserande ABM avtalet som sa att ingendera stormakt fick installera sådant som kunde utgöra ett hot mot den andra stormakten.
  Att USA har inrättat radaranläggningar på Svalbard(norr om Norge) som är en demilitariserad zon sedan 1920.Dessa radaranläggningar underlättade USAs krig både i Irak och i Libyen.
  Att USA genomför -tillsammans med övriga Nato- länder samt Sverige och Finland, ofantliga stridsövningar i nordområdena. t.ex. Cold Response med 16.300 trupper som aldrig omnämnt i svensk massmedia. Flera sådana stridsövningar har hållits sedan 2006.
  Att USA ensam tilläts träna stridsflyg i Lomben i Norrbotten under sommaren 2011.
  Att USAs militär stävade med ett stort fartyg över Atlanten lastat med militära fordon under våren 2015 och körde in dem i en stor grotta i Nordnorges bergsmassiv.
  Att USA idag har militärbaser i Estland, Lettland, Litauen.
  Att USA med allierade utför ständiga havsstridsövningar i Östersjön-BALTIC Operations. mm mm mm

 • Per T Ohlson på Sydsvenskan ansluter sig till korrektionstänkandet i Sverige:

  Stollar, kufar och ufon – ”Konspirationsteorier har en allt bördigare jordmån i Sverige.”

  Per T Ohlson:

  “Den förvirrade politiska och parlamentariska situation som Sverige befinner sig i formligen skriker efter rationella, pragmatiska och effektiva lösningar. Personkemin mellan statsminister Stefan Löfven (S) och Annie Lööf (C) är inte den bästa, men kanske borde de börja konspirera ihop för att marginalisera stollepartier på båda sidor av blockgränsen.

  Eller för att återkoppla till en annan frågeställning i VoF-undersökningen:

  Var finns reinkarnationerna av Tage Erlander och Gunnar Hedlund när vi verkligen behöver dem?”

 • Sverige är ett modernt land och har allt mindre behov av historia som betraktas som ett “lik i lasten” då vi enbart ska tänka på Framtiden.

  Vill påminna om Sveriges senaste stora bondeuppror “Stora Daldansen” – som ägde rum 1743. Allmogens marsch mot Stockholm hade sin grund i “en stark folkopinion i landet som, i all demokratisk välmening, krävde att riksdagens hemliga protokoll skulle offentliggöras så att man fick klarhet i ”hur Sverige kommit i krig med Ryssland utan att detta land på något vis hotat Sverige.” Gensvaret som väntade allmogen blev värsta massakern…

  Vi har mycket att lära av vår historia för att förstå sega strukturer. Karin Sennefelt nämner i sin avhandling att Olof Dalin, 1700-talets rikshistoriograf, myntade begreppet “Stora daldansen” vars benämning “syftade till att förklena dalkarlarna och deras insatser”. “Även de frågor som varit de viktigaste för upprorsmännen var saker som bönder inte borde blanda sig i. På sid 278 “det poängteras gång på gång att politiken var till för några få som förstod sig på rikets bästa. Allmogen tillhörde inte dem.”

  Vi vet lika lite idag som för 270 år sedan varför Ryssland görs till landets fiende. Idag pågår ett modernt virtuellt propagandakrig mot folket för att tänka korrekt istället för “oklokrati” som man på 1700-talet menade att allmogen stod för. Är inte viljan till krig och förstörelse väldigt “oklokratiskt”?

  Karin Sennefelt: Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:161048/FULLTEXT01.pdf

  https://bergstrand.files.wordpress.com/2012/01/den-stora-daldansen-bondeupproret-1743.pdf

 • Kanske lite OT, men här i artikeln översätts korrekt ordet “mind” till “sinne”.
  Normalt i svensk översättning översätts “mind” till “hjärna” vilket försöker likställa struktur med funktion.

 • [Trailer for Barry Levinson’s film starring Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Denis Leary, Willie Nelson, Andrea Martin, Kirsten Dunst, William H. Macy, John Michael Higgins, Suzie Plakson, Woody Harrelson, Michael Belson, Suzanne Cryer, Jason Cottle, David Koechner,Roebuck ‘Pops’ Staples,Drena De Niro]

  • Jag blev så himla glad över denna trailer, Wag The Dog. Så passande i den förljugna tid vi lever i. Jag har slutat köpa både DN och SVD sedan ett halvår. Tidigare köpte jag dessa tidningar lite då och då. Jag sitter i styrelsen för Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space. Se http://www.space4peace.org Inte ett ord i våra medier om den globala konferens om krig via rymdinstallationer och satelliter, som Globala nätverket och Kvinnor för Fred arrangerade, i slutet av juni,2013, i Kiruna. Hela konferensen, tal mm, finns på ovan nämna adress. Kolla på events längst upp på sidan och tryck på Conferense in Kiruna..

 • Försvarsministern vill säkert Sveriges bästa, som JHL nämner. Han har officiella ståndpunkten att Sverige inte skall bli Nato-medlem. Men vilka påtryckningar har politikerna på sig, utifrån? Det kanske är svårt värja sig från “världsherrarnas” massiva påtryckningar. Jag tänker också på det John Perkins avslöjat om deras hårda metoder. Från lättsam allmän propaganda ökar trycket stegvis till hotfullt personliga förtäckta hot och om det anses nödvändigt verkställs hoten. I det fallet går inte ens en minister säker i sitt eget land. Palme hatade översittar- och krigspolitik och uttryckte det tydligt. Det blev för mycket för översittarna och generalerna. Det är aldrig tal längre om att samla Sverige till en självständig suverän stat och ett geografiskt område för avspänning och fred. Norden skulle kunna samarbeta väldigt mycket mer i civilförsvar och även militärt. Vi blir ständigt påminda om hur marginaliserade svenskar bör känna sig i förhållande till stora världen både vad gäller ekonomi och säkerhet. Den normala politiska propagandan är att Sverige är så litet land, så det är bäst rätta sig efter EU och i förlängningen Nato.

 • Meddelandet från Peter Hultqvist är sannolikt kontraproduktivt och kommer öka bloggares mod att skriva sanningen som de uppfattar den och öka bloggares insikt om den verkliga utmaningen.

  Den verkliga utmaningen är för USAs folk att demokratiskt förändra den så att USA enbart kommer bli ett land som samarbetar med världsamfundet genom FN, försvarar demokratier, skapar mänskliga rättigheter och stödjer världsfred.

  Tacksamhet att människorna i USA strax inser att de demokratiskt kan skapa detta.

  Sanningen är nog att neocons i Washington och Langley vill ha svensk hjälp att att analysera sina egna sociala medier i Sverige.

  …och även denna sida hjälper Peter Hultqvist, ser jag, eftersom den har Twitter och Linked-in. Detta ser jag i min NoScript-spärrlista. 😉

 • Lisa. Håller med dig om att det är “Dags att skapa en helt fri ”stat”. Elitisterna hänvisar till ett “samhällskontrakt” som reglerar invånarnas skyldigheter mot staten. Kontraktet innebär att de stryper våra individuella rättigheter. Staten betalar oss med social välfärd för att vi ska hålla oss på mattan genom en puritan konsensuskultur. Alla ska vara jämlika, dvs ingen får sticka ut. Jantelagen gäller för alla andra utom för elitisterna själva som betraktar sig som övermänniskor med rätt att dominera andra. Om man inte accepterar att vara servil utan försöker att förverkliga sina existentiella behov; “människa i sig själv” betraktas detta som brottsligt. Vi saknar alltså egna rättigheter förutom de tjänster som staten erbjuder oss från vaggan till graven.

  För att ett samhällskontrakt ska vara giltigt måste det vara påskrivet. Vad jag känner till så har ingen undertecknat det här s k bindande “samhällskontraktet”. Det finns alltså bara i våra huvuden. Genom att tänka om och tänka sig något annat där vi inte är offer för andras misstyre och -dåd låter det mycket lockande att skapa sig ett eget land med mänskliga lagar. Detta är mycket viktigt när elitisterna vill montera ned nationen. Vi måste förstärka våra egna gemenskaper än att leva efter elitisternas påhittade konstruktioner.

  Var hittar man mer information om alternativa statskick?

 • Grattis! Att du blivit uppringd och även negativt omnämnd i MSN är nog ett tecken på att du förmedlar kvalitetsjournalistik som inte faller etablissemanget i smaken.

 • En annan påläst och intelligent kritiker till NATO och Washington är Paul Craig Roberts. Han var Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy i Reagan administrationen, och tidigare kolumnist för Wall Street Journal och Business Week. Finns mängder med spännande intervjuer och analyser med honom på t.ex. Youtube. Roberts är liksom försvarsministern kritisk mot propagandan, men Paul Craig Roberts menar att den främst kommer från Washington och sprids via etablerad massmedia. Om det är sanningen man säger sig vilja ha fram så kan det inte skada att ha en öppen debatt med hjälp av alternativmedia om vilken sida som sprider den farligaste propagandan.

  10 02 15 – Dr. Paul Craig Roberts – TALKS ABOUT THE ALARMING DECLINE IN WESTERN DEMOCRACY – https://www.youtube.com/watch?v=LBU45KvNE4c

 • Jag tror att Peter Hultqvist vill Sveriges bästa men att han inte fått all information han behöver. Fel information/brist på information är extra farligt i dessa tider. Dr Daniele Ganser är historiker och fredsforskare och verksam vid Basel Universitet. Han har flera mycket informativa föreläsningar, och hans expertområde är NATO:s Black Armies och Falskflaggattacker. Rekommenderar varmt denna intervju. Mycket intressant!

  Dr. Daniele Ganser Interview : NATO’s Secret Armies – Operation GLADIO – https://www.youtube.com/watch?v=coIJWITJWCs
  Om någon känner Peter Hultqvist eller någon annan Sverigevän inom försvaret så skulle han nog uppskatta att få intervjun på en USB-sticka så han kan lyssna i lugn och ro.

 • Citerar TT “hoten verkar komma från Ryssland och i viss mån från ISIS”. Det är inte ens ett hot om eventuellt användande av vapen utan hotet av propaganda som då verkar vara bättre än Natos egen. Vart tog den riktiga militären vägen som i alla fall kunde hålla masken? Nu klarar dom inte av att ens ljuga proffsigt längre utan hjälp och då är det riktiga kriget långt borta. Påminner lite om den livsfarliga fågelinfluensan i rubrikerna för ett tiotal år sedan då offren bestod av höns.

 • “Every war when it comes, or before it comes, is represented not as a war but as an act of self-defense against a homicidal maniac.”
  – George Orwell

  “Ninety-five percent of the work of the intelligence agencies around the world is deception and disinformation which is widely propagated in the mainstream media creating an accepted version of events.”
  – Andreas von Bülow, former German Minister of Defense

  “Anyone who has proclaimed violence his method inexorably must choose lying as his principle.”
  – Aleksandr Solzhenitsyn

  “The most brilliant propagandist technique will yield no success unless one fundamental principle is borne in mind constantly…it must confine itself to a few points and repeat them over and over.”
  – Joseph Goebbels , Nazi Propaganda Minister

  “The propagandist’s purpose is to make one set of people forget that certain other sets of people are human”
  – Aldous Huxley

  “Anyone who has the power to make you believe absurdities has the power to make you commit atrocities.”
  – Voltaire

  “Tricks and treachery are the practice of fools that don’t have brains enough to be honest.”
  – Benjamin Franklin

  “There is nothing worse than aggressive stupidity.”
  – Johann Wolfgang von Goethe

 • “The empires of the future are the empires of the mind.”
  – Winston Churchill

  “Whoever controls the media–the images–controls the culture.”
  – Allen Ginsberg

  “An alternative conception of democracy is that the public must be barred from managing
  of their own affairs and the means of information must be kept narrowly and rigidly controlled.
  That may sound like an odd conception of democracy, but it’s important to understand
  that it is the prevailing conception.”
  -Noam Chomsky

  “The Central Intelligence Agency owns everyone of any significance in the major media.”
  – William Colby, former director of the CIA

  “Next the statesmen will invent cheap lies, putting the blame upon the nation that is attacked, and every man will be glad of those conscience-soothing falsities, and will diligently study them, and refuse to examine any refutations of them; and thus he will by and by convince himself that the war is just, and will thank God for the better sleep he enjoys after this process of grotesque self-deception.”
  – Mark Twain, The Mysterious Stranger 1916

  “Every ambitious would-be empire, clarions it abroad that she is conquering the world to bring it peace, security and freedom, and is sacrificing her sons only for the most noble and humanitarian purposes. That is a lie, and it is an ancient lie, yet generations still rise and believe it.”
  – Henry David Thoreau

  “Where you have a concentration of power in a few hands, all too frequently men with the mentality of gangsters get control.”
  – Lord Acton (1834-1902)

 • Det är tag sedan jag har börjat skriva att VÅRA POLITIKER REPRESENTERAR INTE OSS DE ÄR USA LAKEJER OCH LANDSFÖREDARE ALLIHOPPA. !!!!!!

 • Dags att skapa en helt fri “stat”, som jag hellre benämner som ett land, där mänskliga lagar gäller framför handelslagar. Man behöver inte hitta en obebodd ö. Finns många som startar alternativa statsskick nu. Vissa mest på ploj, andra på fullt allvar.

 • @Pål – Intressant intervju, tack för den. Och tack för övriga matnyttiga upplysningar från kommentatörer här på NV. Här är Talbot:s bok ..

  The Devil’s Chessboard
  ISBN: 9780062276162
  ISBN 10: 0062276166

  Vill gärna rekommendera James Corbett som också gjorde en sammanfattning gällande Allen Dulles under augusti i år. Den finns på hans sajt och är mycket sevärd.

  http://www.corbettreport.com/episode-307-meet-allen-dulles-fascist-spymaster

 • Johan Galtung, nämnde detta för ganska länge sedan vid en föreläsning i Göteborg. Men jag har googlat på Hill & Knowlton och sett att det var den PR- firman som var inblandad första Irak-kriget. Bush d.ä. fick inte senaten med sig på att gå krig med Irak 1991. Då anlitades Hill & Knowlton för att tillverka en videofilm som skulle visa på Iraks soldaters stora grymhet. De fick 11 miljoner dollar för detta. En sekvens visade att soldaterna gick in på sjukhuset i Kuwait och tog bebisar ur kuvöser och kastade dem på golvet. Denna film visades i svensk TV också av vad jag hört. Senaten blev naturligtvis oerhört upprörd över denna grymhet. Resten är historia. “Det är som att skjuta fisk i en hink”, sa en USA soldat vid anfallet mot de irakiska soldaterna.

 • jag vill nämna John Perkins bok “Confessions of an economic hitman” samt William F Engdahls bok Full Spectrum Dominance. Båda visar med hela handen, tillsammans med avslöjanden från whistleblowers som Manning, Snowden och Assange att det största hotet mot fred, mot miljö, mot mänskliga rättigheter och mot demokratin kommer från USA. Läs böckerna om du inte redan gjort det – tipsa andra att läsa också. https://www.youtube.com/watch?v=6p5pXqQEGM4

 • Zetatronica, känner du till någon ö, kanske i ett hav, i någon fri stat från vilken NewsVoice kan sändas? 😉

  Det är skämmande Agneta. Du har nämnt detta förut, men nu med fler detaljer. Har du en källa till hans information? Jag vill läsa mer.

 • Jag vill passa på att i detta sammanhang informera om PR-byråernas stora roll i desinformationen i våra media: Hill& Knowlton, Ruder Finn, Burston Marsteller, för att bara nämna några av PR byråerna, är enligt professor Johan Galtung, de som tillverkar pressreleaser, som utgör 40 eller upp till 50% av de nyheter vi får oss till livs.

 • Tyvärr är det inte många steg till innan alternativa sidor som denna kan komma att klassas som terroristverksamhet. Allt följer planen, saken är bara att nu kommer alla punkter i genomförandet i allt snabbare takt. Medborgarna generellt är så hjärntvättade nu, att inga som helst massiva protester kommer från folket. Hoppas Newsvoice och andra alternativa sidor orkar stå emot trycket.

 • Jag har gjort om översättningen något:

  ”Eftersom krig börjar i Sinnet på män, är det i Sinnet på män som skyddet runt fred måste konstrueras.”

 • Sanningsministerium och tanke-polis?

  ”..’analysera’ propaganda och osanna kampanjer som utspelas i Sverige.”

  Det är ju det vi håller på med här. Dom kanske ska medverka i debatten istället för att försöka kontrollera den? Men å andra sidan är det väl inte sanningssökande som är modus för natos miso-operationer..

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *