Gardasil utreds av EU:s läkemedelsverk – utan ändrade rekommendationer för vaccineringen

publicerad 2 oktober 2015
- av Ulla Gabay

Ulla GabayDet är inte bara offentlighetsprincipen som är satt ur spel i mångmiljonaffären med Gardasil. I frågan runt vaccinet finns det anledning att väcka även sjukvårdsminister Gabriel Wikström. EMA:s linje att ”nyttan verkar överväga riskerna” kan bli ödesdiger.

Text och foto: Ulla Gabay,  journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Allmän vaccination mot HPV (Humant Papillomvirus) av flickor mellan 12-13 år infördes inom EU 2009-2010 efter omfattande internationella lobbykampanjer. I Sverige är vaccinationen gratis upp till och med 26 år. Hittills har totalt över 70 miljoner flickor och kvinnor fått HPV-vaccinet för att förhindra livmoderscancer. I Sverige insjuknar cirka 400 kvinnor (även yngre) varje år, medan 200 kvinnor dör av sjukdomen.

Sanofi Pasteur MSD fick i början av året förnyat förtroende att erbjuda svenska flickor skydd mot livmoderscancer med sitt HPV-vaccin. Utan överprövning. Det nationella ramavtalet kring Gardasil, som tar vid när Stockholms läns landstings tidigare upphandling löper ut, träder i kraft den 1 oktober.

”Vi är oerhört glada att vi kunnat genomföra upphandlingen denna gång utan långdragna överprövningsprocesser som förra gången. Expertgruppen, bestående av några av landets främsta experter inom vaccinområdet och våra upphandlingsexperter, har tillsammans genomfört denna upphandling på ett mycket bra sätt”, sa SKL Kommentus Inköpscentrals VD, Thomas Idermark, till Upphandling 24 i samband med att nyheten kablades ut i början på året.

EMA - Foto: Google Maps
Bild på EMA:s kontor i London (ema.europa.eu): Google Maps

Ett halvår senare släpptes nyheten att EU:s läkemedelsverk EMA startat en utredning om allvarliga biverkningar i samband med HPV-vaccineringen. Motsättningarna ska ha varit stora inom biverkningskommittén PRAC inför beslutet, där man valde att tala om ”sällsynta” rapporter. Inte heller är några förändringar runt vaccinationsrekommendationerna aktuella under utredningens gång. EMA menar att ”nyttan hittills verkar överväga riskerna”.

De misstänkta biverkningarna vid HPV-vaccinationen handlar om två tillstånd:

  • POTS – Postural (upprättstående) Tachycardia (snabba hjärtslag) Syndrome. Vilket i klartext betyder ökad hjärtfrekvens, yrsel och upprepade svimningsattacker.
  • CRPS – Complex Regional Pain Syndrome. Vilket står för komplexa smärtsyndrom och nedsatt funktion i armar och ben. Vanligast efter en skada vid något brutet ben, eller en nervskada i samband med en operation.

Båda syndromen räknas som sällsynta och svårdiagnostiserade. Symtomen för dem finns dock beskrivna i Fass även för HPV-vaccinet. Och numera rekommenderas personalen som utför vaccinationen att hålla ögonen på flickorna i 15 minuter för att undvika svimningar.

Larmen började i Japan och följdes av Danmark, där ett par hundra flickor fått konstaterat oförklarliga kramper, smärtor och svimningsanfall efter vaccinationen. En har till och med blivit rullstolsbunden. Till bilden hör även narkolepsi, minnes- och koncentrationsstörningar. Ytterligare tusen står på kö för utredning. Tre flickor har hittills fått 4 miljoner i ersättning för sina vaccinrelaterade biverkningar.

”De är invalidiserade, så det är hemskt. Alla har slutat med sin idrott och många kan inte gå i skolan”, sa forskningschefen på Fredriksbergs sjukhus i Köpenhamn, Jesper Mehlsen, till Ekot i somras.

Jesper Mehlsens forskargrupp ska gå vidare och undersöka immunförsvaret, gener och hjärnan hos de drabbade. Eftersom det mest handlar om hårt idrottande flickor som drabbats, manar han till försiktighet med att träna flera timmar i veckan.

Läkemedelsverket i Sverige har hittills fått in tre anmälningar om misstänkta samband mellan HPV-vaccin och POTS. Under tiden utredningarna pågår borde myndigheter och läkare följa hjärtläkaren Per-Erik Gustafssons exempel och läsa på. I Ekot den 16 september berättade han om en patient med POTS. Hon hade själv uppmärksammat en ny studie på PubMed som konstaterat ett 60-procentigt nära tidssamband mellan syndromet och en HPV-vaccinering.

”Det var egentligen patienten som uppmärksammade mig, för det kom mitt under min semester och när jag kom tillbaka hade patienten sett det här. Och hjälpte mig att läsa på”, berättade Per-Erik Gustafsson.

Swisha-UllaGabayFrågan är hur många fler ungdomar som ska hinna få Gardasil, innan ännu en vaccinationsskandal rullas upp med människor som i unga år får sina liv helt förstörda. Utöver att ställa läkemedelsbolagen till svars, är det på tiden att även hålla den statligt anlitade expertisen ansvarig för sina bedömningar.

Text och foto: Ulla Gabay

Annons Ulla Gabay bok HälsofällanKällor

1177.se: Frågor och svar om vaccination mot HPV/livmoderhalscancer

Upphandling24.se: Vaccin utan överprövning

SvD: Misstänkta biverkningar av cancervaccin utreds

Sveriges radio: artikel

PubMed: Orthostatic intolerance and postural tachycardia syndrome as suspected adverse effects of vaccination against human papilloma virus

ANNONS