Gardasil utreds av EU:s läkemedelsverk – utan ändrade rekommendationer för vaccineringen

publicerad 2 oktober 2015
- Ulla Gabay

Ulla GabayDet är inte bara offentlighetsprincipen som är satt ur spel i mångmiljonaffären med Gardasil. I frågan runt vaccinet finns det anledning att väcka även sjukvårdsminister Gabriel Wikström. EMA:s linje att ”nyttan verkar överväga riskerna” kan bli ödesdiger.

Text och foto: Ulla Gabay,  journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Allmän vaccination mot HPV (Humant Papillomvirus) av flickor mellan 12-13 år infördes inom EU 2009-2010 efter omfattande internationella lobbykampanjer. I Sverige är vaccinationen gratis upp till och med 26 år. Hittills har totalt över 70 miljoner flickor och kvinnor fått HPV-vaccinet för att förhindra livmoderscancer. I Sverige insjuknar cirka 400 kvinnor (även yngre) varje år, medan 200 kvinnor dör av sjukdomen.

Sanofi Pasteur MSD fick i början av året förnyat förtroende att erbjuda svenska flickor skydd mot livmoderscancer med sitt HPV-vaccin. Utan överprövning. Det nationella ramavtalet kring Gardasil, som tar vid när Stockholms läns landstings tidigare upphandling löper ut, träder i kraft den 1 oktober.

”Vi är oerhört glada att vi kunnat genomföra upphandlingen denna gång utan långdragna överprövningsprocesser som förra gången. Expertgruppen, bestående av några av landets främsta experter inom vaccinområdet och våra upphandlingsexperter, har tillsammans genomfört denna upphandling på ett mycket bra sätt”, sa SKL Kommentus Inköpscentrals VD, Thomas Idermark, till Upphandling 24 i samband med att nyheten kablades ut i början på året.

EMA - Foto: Google Maps
Bild på EMA:s kontor i London (ema.europa.eu): Google Maps

ArcanumSkolan 2024

Ett halvår senare släpptes nyheten att EU:s läkemedelsverk EMA startat en utredning om allvarliga biverkningar i samband med HPV-vaccineringen. Motsättningarna ska ha varit stora inom biverkningskommittén PRAC inför beslutet, där man valde att tala om ”sällsynta” rapporter. Inte heller är några förändringar runt vaccinationsrekommendationerna aktuella under utredningens gång. EMA menar att ”nyttan hittills verkar överväga riskerna”.

De misstänkta biverkningarna vid HPV-vaccinationen handlar om två tillstånd:

 • POTS – Postural (upprättstående) Tachycardia (snabba hjärtslag) Syndrome. Vilket i klartext betyder ökad hjärtfrekvens, yrsel och upprepade svimningsattacker.
 • CRPS – Complex Regional Pain Syndrome. Vilket står för komplexa smärtsyndrom och nedsatt funktion i armar och ben. Vanligast efter en skada vid något brutet ben, eller en nervskada i samband med en operation.

Båda syndromen räknas som sällsynta och svårdiagnostiserade. Symtomen för dem finns dock beskrivna i Fass även för HPV-vaccinet. Och numera rekommenderas personalen som utför vaccinationen att hålla ögonen på flickorna i 15 minuter för att undvika svimningar.

Larmen började i Japan och följdes av Danmark, där ett par hundra flickor fått konstaterat oförklarliga kramper, smärtor och svimningsanfall efter vaccinationen. En har till och med blivit rullstolsbunden. Till bilden hör även narkolepsi, minnes- och koncentrationsstörningar. Ytterligare tusen står på kö för utredning. Tre flickor har hittills fått 4 miljoner i ersättning för sina vaccinrelaterade biverkningar.

”De är invalidiserade, så det är hemskt. Alla har slutat med sin idrott och många kan inte gå i skolan”, sa forskningschefen på Fredriksbergs sjukhus i Köpenhamn, Jesper Mehlsen, till Ekot i somras.

Jesper Mehlsens forskargrupp ska gå vidare och undersöka immunförsvaret, gener och hjärnan hos de drabbade. Eftersom det mest handlar om hårt idrottande flickor som drabbats, manar han till försiktighet med att träna flera timmar i veckan.

Läkemedelsverket i Sverige har hittills fått in tre anmälningar om misstänkta samband mellan HPV-vaccin och POTS. Under tiden utredningarna pågår borde myndigheter och läkare följa hjärtläkaren Per-Erik Gustafssons exempel och läsa på. I Ekot den 16 september berättade han om en patient med POTS. Hon hade själv uppmärksammat en ny studie på PubMed som konstaterat ett 60-procentigt nära tidssamband mellan syndromet och en HPV-vaccinering.

”Det var egentligen patienten som uppmärksammade mig, för det kom mitt under min semester och när jag kom tillbaka hade patienten sett det här. Och hjälpte mig att läsa på”, berättade Per-Erik Gustafsson.

Swisha-UllaGabayFrågan är hur många fler ungdomar som ska hinna få Gardasil, innan ännu en vaccinationsskandal rullas upp med människor som i unga år får sina liv helt förstörda. Utöver att ställa läkemedelsbolagen till svars, är det på tiden att även hålla den statligt anlitade expertisen ansvarig för sina bedömningar.

Text och foto: Ulla Gabay

Annons Ulla Gabay bok HälsofällanKällor

1177.se: Frågor och svar om vaccination mot HPV/livmoderhalscancer

Upphandling24.se: Vaccin utan överprövning

SvD: Misstänkta biverkningar av cancervaccin utreds

Sveriges radio: artikel

PubMed: Orthostatic intolerance and postural tachycardia syndrome as suspected adverse effects of vaccination against human papilloma virus

ANNONS

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Korruptionen inom läkemedelsindustrin är som synes bekräftad, “den kriminella läkemedelsindustrin” har som synes tagit över, läs mera om detta ämne, nu på svenska i boken, citat;

  PETER C. GØTZSCHE
  Dödliga mediciner och organiserad brottslighet
  Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården

  De stora epidemier av smittsamma sjukdomar som förr kostade så många liv är idag under kontroll i de flesta länder. Vi har lärt oss att förebygga och behandla aids, tuberkulos, kolera, malaria och pest. Dessvärre lider vi istället av två andra starkt dödliga epidemier som männi­skan själv har skapat, nämligen bruk av tobak och receptbelagda läkemedel.

  USA och Europa – som har den högsta me­dicinkonsumtionen – är läkemedel den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer. Men detta märkliga förhållande att preparat som påstås bota dödar så många får emellertid sällan den uppmärksamhet det förtjänar. Om en lika farlig epidemi hade orsakats av ett nytt virus skulle vi förmodligen göra allt för att få bukt med den. Politiker skulle tävla om att vidta drastiska åtgärder. Medier skulle larma på löpsedlar.

  I Dödli­ga medi­ciner och organiserad brottslighet visar den danske professorn, läkaren och forskaren Peter C. Gøt­zsche inte bara hur läkemedels­företagen har korrumperat hälso- och sjukvårdssys­te­met, utan också hur de använder sig av samma olagliga metoder som den organiserade brottsligheten, maffian, för att kunna sälja än­nu mera av sina (dödliga) läkemedel.

  I ett avslutande kapitel pekar författaren på de radikala reformer som krävs av myndigheter, patientföreningar, läkarorganisationer och undervisningsinstitutioner för att att återskapa en läkemedelsdistribution som går att lita på.

  Dödliga medi­ciner och organiserad brotts­lighet är en av de tyngs­ta anklagelseakter som någonsin riktats mot läkemedelsindu­strin.

  Slut citat.

  Läs mera
  http://www.karnevalforlag.se/bocker/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet

  Denna bok bör alla som kommer i kontakt med sk läkare och sk mediciner/vacciner läsa, särskilt bör den läsas av alla inom Vård Sverige!

  Det är en synnerligen intressant och avslöjande bok som bör få alla “giriga” att inse att deras tid bör vara över inom när framtid.

  Har skolmedicinen gjort sitt, menar deras förtroende är som synes mer eller mindre förbrukat!

  Antingen är läkarna med oss i folkhälsans utvecklande tecken och anda eller så är dom med “den kriminella läkemedelsindustrin!

  Hela svenska sjukvårdsystemet har att taga ställning skyndsamt ty denna situation är icke alls något som gynnar alllmänhetens liv och hälsa och framtida livskvalité. Uppenbart är som synes att fler dör av sk mediciner än av sjukdomar.

  Detta gynnar icke folkhälsan och allmänhetens intresse, är läkarna för eller emot den kriminella läkemedelsindustrins agenda? Ett personligt ansvarstagande krävs och därför enda vettiga att återinföra det ämbetsmanna ansvar/tjänstemanna ansvar som tidigare(före 1975) existerade i Sverige.

  Politikerna i Sveriges Regering och riksdag har att taga sitt ansvar och mycket skyndsamt visa på ansvaret att återinföra detta personliga tjänstemanna och ämbetsmanna ansvaret ty annat är icke rimligt, rättssäkert eller demokratiskt.

  Desto mer makt desto större ansvar att taga och kunna utkrävas, så är det icke i Sverige idag.

  Ulf Bittner

  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Det är inte bara sorgligt – att den här typen av verksamheter tycks få fortgå hela tiden – inom den ena verksamheten efter den andra – utan är/blir snarast en katastrof av värsta slag när s k “ansvariga” varken ser, hör eller vågar ta några egna initiativ alls – för att stoppa kommande katastrofer för det uppväxande släktet – i alla kommande släktled framöver ….

  “Efter Oss Syndafloden …” var nog inte bara något maktens människor i tidigare epoker på det ena eller andra sättet insåg skulle komma att drabba dess representanter framöver …

  Är “hållhakarna” och “armkrokarna” symboler för hur “maktens” kvinnor och män idag åter undviker att våga ta egen ställning – när uppenbart saker och ting inte längre fungerar – som de borde ha gjort i enlighet med de texter vilka går att läsa i vår gällande lagstiftning?

  När någon klagar till en myndighetsperson idag – kanske svaret blir “Du kan ju stämma oss …” Underförstått – “Om Du vågar … För Du vet ju säkert att vi styr domstolarna – precis som vi vill – dit vi önskar …”!

  Vi har ju “fastställt rådande lagstiftning …” och domarna har ju blivit utbildade av oss …”

  Detta tycks ske jorden runt i en värld – där pengar och “Alte Kameraden” styr och ställer i alla tänkbara sammanhang!

  “JÄV” finns tydligtvis bara formulerat i en lagstiftning – som en fras utan innehåll?

  Juridik blir i slutändan en tolkningsfråga – där den med största mängden inblandade pengar – i slutändan ändå avgör vad, som kommer att gälla! – Oavsett vilket ämnesområde det än är fråga om!

  Vacciner, tillsatser i mat, sjukvårdsrättigheter, elektriska skadeeffekter m m styrs av den viktigaste faktorn i vår dagens värld – “maximal vinst” på snabbaste tänkbara sätt – oavsett vilka konsekvenserna än kommer att bli för den “lilla människan …”!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *