Hanteringen av TTIP i Tyskland – Det gäller att inte avslöja för mycket

publicerad 23 oktober 2015
- av NewsVoice

Motståndet mot frihandelsavtalet TTIP anses vara större i Tyskland än i något annat land. Så vad kan man göra för att få igenom det? Det finns flera metoder. En är att se till att oppositionspartierna inte får ta del av förhandlingsprotokollen.

Historien berättas idag (23/10) av Süddeutsche Zeitung. Tidningen har kommit över en UD-rapport märkt ”endast för tjänstebruk”, en diskret hemligstämpel.

Där berättas att chefen för EU-kommissionen Jean-Claude Juncker avtalat med tyska förbundsdagspresidenten Norbert Lammert – föreståndaren för tyska riksdagen – att de folkvalda skulle ges insikt i alla dokument. Lammert förklarade sig belåten – tidigare tvivel på den punkten var nu undanröjda.

Nyckelbegreppet var ”transparens”

Men det kan ju betyda lite olika. Det visade sig att texterna inte skulle spridas. De skulle hållas tillgängliga på amerikanska ambassaden och där få läsas under uppsikt. Läsesalen är öppen två förmiddagstimmar två gånger i veckan och så gjorde man i ordning en lista över dem som skulle släppas in där. Den upptog 139 personer, alla ”regeringsrepresentanter”. Ingen från oppositionspartierna var med på listan.

Vad Lammert anser om detta omtalas inte. Han torde finna det säreget att bara godkända folkvalda politiker skall få ta del av avtal som Tyskland ingår med andra länder och tvingas göra det under förnedrande omständigheter på ett främmande lands ambassad.

Det har varit diverse hemlighetsmakeri kring TTIP, och episoden visar varför. Amerikanerna är medvetna om den intensiva motvilja som detta avtal har väckt i Europa och ser sig tvingade att ta till busknep för att få igenom det.

I Sverige har motståndet inte varit lika öronbedövande. Har det kanske varit informationsspärrar där också?

Text: Lars Berglund


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: TTIPTyskland
 • Det svenska supermediet, EU-KOMMISSIONÄREN CECILIA MALMSTRÖM, har ju avhörts påstå att “hon INTE blivit vald av FOLKET”!

  Tydligare än så kan väl inte “SVENSK DEMOKRATI” modell 2016 beskrivas?

  För att åter och återigen vara tjatig, måste PÅPEKAS att statsvetaren AnneMarie Pålsson i sin bok “KNAPPTRYCKARKOMPANIET” i grunden beskrivit HUR och ATT VÅRA så kallade “RIKSDAGSLEDAMÖTER” INTE ÄR UTVALDA AV DE SVENSKA VÄLJARNA!

  Selektionen riksdagsledamöter har respektive partiledargrupper klarat av genom att riksdagens ledamöters riksdagslön utbetalas via respektive partikassa!

  De ledamöter, VILKA inte säger sig tycka och agera som partiledargruppen bestämt – torde inte ha någon chans att bli uppsatta på den av partiet utvalda och valbara medlemslistan!

  – Tydligare kan man väl inte beskriva hur systemet med riksdagsval har blivit korrumperat!

  “Svenska folkets representanter” är inte “folkets utvalda” – utan partiledningarnas utvalda tryggt styrda “VALBOSKAP”! – Vad har detta SYSTEM egentligen med DEMOKRATI att göra?

  Ta exemplet – hur Sverige blir NATO-anknutet! – Har de svenska medborgarna haft en enda chans att få framföra sina meningar???? – NEJ – ABSOLUT INTE!!!

  Sitter Cecilia Malmström nere i Bryssel som de svenska väljarnas representant? – NEJ!

  Hon framför sitt budskap klart och entydigt! – “JAG ÄR INTE UTVALD AV FOLKET !”

  Är STEFAN LÖFVÉN vald av svenska folket att bli dess STATSMINISTER?

  – NEJ! Samma illusion gäller precis som i Cecilia Malmströms fall!

  Är verkligen SVERIGE en VERKLIG DEMOKRATI – när det är riksdagens partiledningar, VILKA avgör VILKA, som blir dess representanter i RIKSDAGEN ???

  – Kan svaret verkligen bli något annat än NEJ???

 • Sedan en vecka får tyska lagstiftare läsa de hemliga TTIP-protokollen, står det idag 10/2 i tidningen. Men de måste först skriva under en försäkran att inte röja vad de läser, och om de inte rättar sig efter det kan de drabbas av fängelse för röjande av statshemlighet. Journalister släpps inte in. Protokollen är så krångligt skrivna att de säger sig behöva hjälp av sakkunniga akademiker för att fatta vad det står, men de sådana får inte medföras, ej heller mobiltelefoner.

  Som tidigare berättats innebär TTIP att stater ger upp en stor del av sin självbestämmanderätt i handelsfrågor och kan stämmas inför skiljedomstol av privatföretag som anses sig felaktigt behandlade. Där får de inte framföra egna argument, domstolen behöver inte förklara sig och dess beslut kan inte överklagas.

  Här undrar vi fortfarande hur detta handhas Sverige. Tycks mig vara det djävligaste landet drabbats av sedan Engelbrekt och Biskop Thomas frihetsvisa. Och inga medier hör av sig?

 • Sofia. Tabellen talar sitt tydliga språk – vi är ganska fattiga jämfört med andra länder. Våra o-ledare talar med kluven tunga.

  Det grön-bruna, nyliberala och högerextremistiska CP-partiet har en lösning på problemet. I deras Europapolitik poängteras bl a att “det är viktigt att frihandelsavtalet mellan USA och EU kommer på plats eftersom det gynnar Europas konkurrenskraft och leder till tillväxt”.

  Partiet vill också ha ett konkurrenskraftigt EU för att balansera andra länders ”allt större inflytande på den globala utvecklingen” som i Sydamerika och i Asien, vilka är kända för sina låga löner vid sidan av Afrika. Tanken bakom att Sverige ska hålla dörren öppen för invandring från hela världen måste ses mindre som en hjärtlig handling och mer som slug ekonomisk planering för att vi ska kunna hävda oss mot våra svåra konkurrenter.

  Alla är välkomna hit under förutsättning att de accepterar att bli egenföretagare eller accepterar en skål med ris om dagen för sitt lönearbete för att hålla Sverige och EU igång. En ny era med kolonialism, byggd på socialdarwinism, har nu tagit sin början.

  CP-partiet är också för GMO, vilket är mycket praktiskt för USA som nästan enbart har sådana produkter som ska dumpas i våra mer livsmedelssäkra länder.

  Europapolitik: https://www.centerpartiet.se/wp-content/uploads/2014/03/Europapolitik.pdf

 • Jag tror att Cecilia Malmström är en mycket intelligent handelskommissionär, men har hon pondus och ork att motstå pressen från ” de som bestämmer ” ? När fru Bildt och till och med Marit Paulsen bejakar TTIP så tror jag helt enkelt inte på att dom är övertygade men att dom är “övertalade”. Om EU någonsin går med på detta så bör det inte vara med alla rättigheter i USA och inga i EU länderna – men hur får vi igenom det ?
  en folkomröstning är nonsens då folk inte orkar sätta in sig i frågeställningen, så vi måste påverka politikerna – som delvis pratar för TTIP
  Vilken soppa !!!

 • “Vad Lammert anser om detta omtalas inte.”

  Nej, men det vet vi nu. “Jag anser det uteslutet att förbundsdagen skulle ratificera ett handelsavtal mellan EU och USA, vars tillkomst den inte deltagit i och inte heller kunnat påverka“, säger Norbert Lammet enligt dagens tidning.

  Jo, men då är det värt att lyssna till de sista minuterna av Malones föredrag ovan. Det tar tid för tjugo länders lagstiftare att få igenom sådan ratificering, och därför har frågan väckts om inte TTIP kan träda ikraft så snart EU-delegaterna skrivit på, alltså utan ratificering.

  Känns kanske lite besvärligt, eftersom lagstiftarna inte fått veta något om förhandlingarna. De 139 personer som enligt ovan erbjudits möjlighet att läsa protokollen fyra timmar i veckan är faktiskt inte parlamentariker, allihop är regeringstrogna tjänstemän på diverse departement och ämbetsverk, omtalar nu SZ.

  Vilket skärper behovet att få veta hur det går till i Sverige. Ligger protokollen även där på USA:s ambassad? Och vem släpps isåfall in i läsesalen?

 • Hur vår värld fungerar inser nog förr eller senare dem som drabbas . av vad det än handlar om!

  Vilken skillnad är det mellan lagtexter och verkliga livet? Makten låter sina anställda tolka paragrafer till sin och maktens fördel – ända tills brytpunkten är nådd – att makten fått som den ville – eller som i den franska revolutionen – mobben med giljotinens hjälp blev av med den tidigare överheten!

  Var än i världen “orättvisa” sker, kommer s k rättvisa förr eller senare ske! Från att från en till synes oinskränkt maktposition kommer en korrigering av balansen förr eller senare att inträffa!

  Redan i bibliska sammanhang beskrevs att det fanns “fallna änglar”!

  Människobyggda system kommer alltid att förr eller senare att kraschlanda på ett icke förutsätt sätt! Hjälte ena dagen – för att dagar, veckor eller decennier senare få hjältekronan avsliten – det kommer även att ske i dessa sammanhang … – men först sedan ITTP fått verka så pass lång tid att rådande snedvridning uppvisat alla fel och brister, vilka uppstod under en viss tidsepok!

  Det spelar i slutändan ingen roll om en manipulerande generaldirektör fått bli sitt lands rikspolischef, eller att försäkringsbranschens korrupta försäkringsläkare under lång tid kunnat berika sig med hjälp av regelverk, vilka skulle förhindrat att svårt skadedrabbade blev förlorare i processer mot sina försäkringsbolag …

  Först när tystnaden till slut bryts kommer Svensson våga protestera mot rufflet som länge fått pågå opåtalt hos svenska myndigheter – inför drabbades ögon …

  Man ville inte se eller tänka att det – som skedde – bara var ett enda stort skurkeri …

  Samma kommer säkert ske i gruppen “köpta” nuvarande EU-representanter – vilka försöker dölja vad som sker i slutna rum – där bara utvalda fått läsa vad ITTP-dokumenten egentligen fastställer skall gälla …

  Den dagen – den sorgen … Som alltid undgår många de rättvisa straff de borde drabbats av – inte minst beroende på att fege “Svensson” inte vågade att reagera förrän när allt till slut blev avslöjat … Oavsett i vilket land han bodde …

  “Det hade vi ingen aning om … ” brukar bli svaret i slutändan … – när vredens skålar skall tömmas över “förbrytarna” … de tidigare “hjältarna” …

 • Tack, Jens Jerndal, för hänvisningen till David Malone´s snack om ITTP. Det är intressant, slagkraftigt och framför allt viktigt. Han är en fin retoriker, men vi kan utan vidare förbise att han representerar ett politiskt parti, de ”gröna”. Det är inte partipolitisk demagogi. Det är opartisk upplysning i vad som kan bli en ödesfråga för hela riket – hur politiska avtal resulterar i juridiska komplikationer som kan bli förfärligt dyrbara för landet genom internationell skiljedom som inte kan överklagas.

  Hur underhållande han än är kan vi inte lita på att så många i Sverige orkar följa med
  dessa 90 minuter att de kan bilda en slagkraftig oppositionsgrupp. Så jag skall försöka sätta ihop ett läsbart svenskt koncentrat, högst 1500 ord på svenska och presentera det här om några dagar.

  Men lyssna till dess till hans inledande ord om förhållandena på amerikanska slakterier! Sådant tvingas vi indirekt att godta om ITTP träder i kraft. Det är ganska läskigt, men när jag beskrev det i en bok för ett par år sedan (”Kulinaria”, sid. 59-63) så hade jag inte hört talas om ITTP och anade inte det att det kunde bli en akut angelägenhet för oss i Europa. Då hade det blivit andra formuleringar.

 • Glöm inte att Helmut Kohl låg bakom bildandet av Codex Alimentarius som syftade till ett globaly förbud mot alla piller sominte kom från läkemedelsindustrin, där WTO engagerades och försökte införa ett harmoniseringsbeslut som satt mönster för flera industriella manipulationsansträngningar, som t-ex tobaks och kemiindustrierna. För kemiindustrin gällde det att lägsta gränsvärde globalt skulle gälla uminersellt! Handelsavtal är ett manipulativt maktinstrument för att gynna särintressen på allmänintressets bekostmad!

 • Och här är ett föredrag på brittisk engelska – 1 timma 38 minuter – om TTIP med titeln DEATH OF DEMOCRACY, om någon är ambitiös nog att vilja tränga in i frågan en europeisk (brittisk) synvinkel, och inte ryggar för en och en halv timmas vårdad engelska. Summan av föredraget är att Europa måste göra allt det kan för att stoppa detta avtal, som inget annat är än ett lömskt bakhåll från USA i den globala korporativismens tjänst för att fängsla och råna oss.

 • Om vi skulle hylla “krigshjältar” mindre och förhandlare och handelsfolk mer, vore mycket vunnet. Fransmännens fixering vid den kvalificerade dårfinken Napoléon – och svenskarnas vid Gustaf II Adolf, Karl X Gustaf och Karl XII – är allvarliga hinder för en verkligt fredlig utveckling. Enbart om man försvarar sitt land mot fientlig, illasinnad invasion kan man i vettig mening bli “krigshjälte” – men inte om man erövrar. En annan tyvärr hyllad dårfink var Alexander “det store”.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *